בית הספר לאדריכלות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה ג'
א' 0881.3112.01 סטודיו מגורים 1 אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה א 16:00 19:00 214 סנרט 3
א' 0881.3112.01 סטודיו מגורים 1 אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה ד 10:00 15:00 214 סנרט 5
א' 0881.3209.01 סטודיו מגורים 2 אדר' אליקים אלי
סדנה א 16:00 19:00 001א סנרט 3
א' 0881.3209.01 סטודיו מגורים 2 אדר' אליקים אלי
סדנה ד 10:00 15:00 001א סנרט 5
א' 0881.3114.01 סטודיו שימור 3 פרופ' בר-אור אמנון
סדנה א 16:00 19:00 209 סנרט 3
א' 0881.3114.01 סטודיו שימור 3 פרופ' בר-אור אמנון
סדנה ד 10:00 15:00 209 סנרט 5
א' 0881.4111.01 סטודיו אורבני 4 אדר' אשכולות מיכל
סדנה א 16:00 19:00 001ב סנרט 3
א' 0881.4111.01 סטודיו אורבני 4 אדר' אשכולות מיכל
סדנה ד 10:00 15:00 001ב סנרט 5
א' 0881.4112.01 סטודיו אורבני 5 אדר' קלאוס שרה
סדנה א 16:00 19:00 210 סנרט 3
א' 0881.4112.01 סטודיו אורבני 5 אדר' קלאוס שרה
סדנה ד 10:00 15:00 210 סנרט 5
א' 0881.4118.01 סטודיו מבנה מורכב 7 אדר' פנחס אורית
סדנה א 16:00 19:00 211 סנרט 3
א' 0881.4118.01 סטודיו מבנה מורכב 7 אדר' פנחס אורית
סדנה ד 10:00 15:00 211 סנרט 5
א' 0881.4120.01 סטודיו מבנה מורכב 8 אדר' גיל רמי
אדר' הראל צבי
סדנה א 16:00 19:00 216 סנרט 3
א' 0881.4120.01 סטודיו מבנה מורכב 8 אדר' גיל רמי
אדר' הראל צבי
סדנה ד 10:00 15:00 216 סנרט 5
א' 0881.4119.01 סטודיו דיגיטלי 9 ד"ר נוימן ערן
אדר' לביא תמיר
סדנה א 16:00 19:00 215 סנרט 3
א' 0881.4119.01 סטודיו דיגיטלי 9 ד"ר נוימן ערן
אדר' לביא תמיר
סדנה ד 10:00 15:00 215 סנרט 5
ב' 0881.3112.02 סטודיו מגורים 1 אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה א 16:00 19:00 214 סנרט 3
ב' 0881.3112.02 סטודיו מגורים 1 אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה ד 10:00 15:00 214 סנרט 5
ב' 0881.3209.02 סטודיו מגורים 2 אדר' אליקים אלי
סדנה א 16:00 19:00 001א סנרט 3
ב' 0881.3209.02 סטודיו מגורים 2 אדר' אליקים אלי
סדנה ד 10:00 15:00 001א סנרט 5
ב' 0881.3114.02 סטודיו שימור 3 פרופ' בר-אור אמנון
סדנה א 16:00 19:00 209 סנרט 3
ב' 0881.3114.02 סטודיו שימור 3 פרופ' בר-אור אמנון
סדנה ד 10:00 15:00 209 סנרט 5
ב' 0881.4111.02 סטודיו אורבני 4 אדר' קייזר דני
סדנה א 16:00 19:00 001ב סנרט 5
ב' 0881.4111.02 סטודיו אורבני 4 אדר' קייזר דני
סדנה ד 10:00 15:00 001ב סנרט 5
ב' 0881.4112.02 סטודיו אורבני 5 אדר' קלאוס שרה
סדנה א 16:00 19:00 210 סנרט 3
ב' 0881.4112.02 סטודיו אורבני 5 אדר' קלאוס שרה
סדנה ד 10:00 15:00 210 סנרט 5
ב' 0881.4113.02 סטודיו אורבני 6 אדר' כרמלי אודי
סדנה א 16:00 19:00 001ג סנרט 3
ב' 0881.4113.02 סטודיו אורבני 6 אדר' כרמלי אודי
סדנה ד 10:00 15:00 001ג סנרט 5
ב' 0881.4118.02 סטודיו מבנה מורכב 7 אדר' פנחס אורית
סדנה א 16:00 19:00 211 סנרט 3
ב' 0881.4118.02 סטודיו מבנה מורכב 7 אדר' פנחס אורית
סדנה ד 10:00 15:00 211 סנרט 5
ב' 0881.4120.02 סטודיו מבנה מורכב 8 אדר' גיל רמי
אדר' הראל צבי
סדנה א 16:00 19:00 216 סנרט 3
ב' 0881.4120.02 סטודיו מבנה מורכב 8 אדר' גיל רמי
אדר' הראל צבי
סדנה ד 10:00 15:00 216 סנרט 5
ב' 0881.3127.02 סטודיו נוף 10 אדר' ליבנה חוי
סדנה א 16:00 19:00 001ד סנרט 3
ב' 0881.3127.02 סטודיו נוף 10 אדר' ליבנה חוי
סדנה ד 10:00 15:00 001ד סנרט 5
ב' 0881.3113.02 סטודיו ירוק ד"ר אוסטרליץ נועם
סדנה א 16:00 19:00
ב' 0881.3113.02 סטודיו ירוק ד"ר אוסטרליץ נועם
סדנה 10:00 15:00
א' 0881.3303.01 מבנים 1 ד"ר לייבוביץ אדי
שו"ת ה 13:00 17:00 211 מכסיקו 4
א' 0881.3505.01 סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני אדר' גולדמן ענת
שיעור א 09:00 12:00 01 קיקואין 3
א' 0881.4216.01 מבוא לתיאוריות ביקורתיות ד"ר נוימן ערן
שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
א' 0881.3506.01 מימדים בני קיימא באדריכלות עכשווית ד"ר אוסטרליץ נועם
שו"ת ב 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
א' 0881.3128.01 מבוא לעיצוב עירוני ד"ר מרגלית טליה
שו"ת ה 10:00 13:00 211 מכסיקו 3
א' 0881.3125.01 סטודיו טכנולוגי א' אדר' גזית טל
סדנה ב 09:00 13:00 209 סנרט 4
א' 0881.3125.02 סטודיו טכנולוגי א' אדר' שפירא דן
סדנה ב 09:00 13:00 210 סנרט 4
א' 0881.3125.03 סטודיו טכנולוגי א' גב' פרידמן סימון
סדנה ב 09:00 13:00 211 סנרט 4
א' 0881.3125.04 סטודיו טכנולוגי א' אדר' יעבץ צ'ארלס
סדנה ב 09:00 13:00 214 סנרט 4
ב' 0881.2503.01 מורפולוגיה אדר' צינמן דוד
שיעור א 10:00 14:00 01 קיקואין 2
ב' 0881.3126.01 תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית אדר' לביא תמיר
שיעור ג 09:00 11:00 213 סנרט 2
ב' 0881.3126.02 תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית אדר' לביא תמיר
תרגיל ג 11:00 12:00 213 סנרט 1
ב' 0881.3126.03 תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית אדר' לביא תמיר
שיעור ג 12:00 14:00 213 סנרט 2
ב' 0881.3126.04 תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית אדר' לביא תמיר
תרגיל ג 14:00 15:00 213 סנרט 1
א' 0881.3503.01 תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו פרופ' בר-אור אמנון
שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
ב' 0881.2222.01 ביקורת הפונקציונליזם והשדה המורחב ד"ר שיבר יואב
פרו"ס ב 12:00 16:00 211 מכסיקו 4
ב' 0881.2307.01 סוגיות מגדריות באדריכלות מודרנית ד"ר דוידי סיגל
פרו"ס ב 12:00 16:00 209 מכסיקו 4
 • לבחירה פרו"ס אחד מבין השניים
 • א' 0881.2114.01 עיצוב מידע מורכב קציר ענת
  סדנה ג 09:00 12:00 201 דן-דוד 3
  א' 0881.2114.02 עיצוב מידע מורכב בן פורת תרזה
  סדנה ג 09:00 12:00 210 סנרט 3
  א' 0881.2114.03 עיצוב מידע מורכב סדן מאיר
  סדנה ג 09:00 12:00 211 סנרט 3
  א' 0881.2114.04 עיצוב מידע מורכב רוטנברג עדה
  סדנה ג 09:00 12:00 214 סנרט 3