בית הספר לאדריכלות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה ב'
א' 0881.2101.01 סטודיו ב1 אדר' קיש יונתן
אדר' פלג עמיר
סדנה א 16:00 19:00 205 סנרט 3
א' 0881.2101.01 סטודיו ב1 אדר' קיש יונתן
אדר' פלג עמיר
סדנה ד 10:00 15:00 205 סנרט 5
א' 0881.2101.02 סטודיו ב2 אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי
סדנה א 16:00 19:00 206 סנרט 3
א' 0881.2101.02 סטודיו ב2 אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי
סדנה ד 10:00 15:00 206 סנרט 5
א' 0881.2101.03 סטודיו ב3 אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנה א 16:00 19:00 207 סנרט 3
א' 0881.2101.03 סטודיו ב3 אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנה ד 10:00 15:00 207 סנרט 5
א' 0881.2101.04 סטודיו ב4 אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה
סדנה א 16:00 19:00 208 סנרט 3
א' 0881.2101.04 סטודיו ב4 אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה
סדנה ד 10:00 15:00 208 סנרט 5
ב' 0881.2104.01 סטודיו ב1 אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי
סדנה א 16:00 19:00 208 סנרט 3
ב' 0881.2104.01 סטודיו ב1 אדר' וינברג עדי
אדר אמריו שלי
סדנה ד 10:00 15:00 208 סנרט 5
ב' 0881.2104.02 סטודיו ב2 אדר' קיש יונתן
אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה א 16:00 19:00 207 סנרט 3
ב' 0881.2104.02 סטודיו ב2 אדר' קיש יונתן
אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה ד 10:00 15:00 207 סנרט 5
ב' 0881.2104.03 סטודיו ב3 אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה
סדנה א 16:00 19:00 205 סנרט 3
ב' 0881.2104.03 סטודיו ב3 אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה
סדנה ד 10:00 15:00 205 סנרט 5
ב' 0881.2104.04 סטודיו ב4 אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנה א 16:00 19:00 206 סנרט 3
ב' 0881.2104.04 סטודיו ב4 אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנה ד 10:00 15:00 206 סנרט 5
ב' 0881.2505.01 הבנת המרחב והבעתו-2 אדר' משה סלומון
סדנה ה 10:00 13:00 205 סנרט 3
ב' 0881.2505.02 הבנת המרחב והבעתו-2 אדר' משה סלומון
סדנה ה 13:00 16:00 א205 סנרט 3
ב' 0881.2504.01 מידול תלת מימדי אדר' אזולאי טל
שיעור ה 10:00 12:00 213 סנרט 2
ב' 0881.2504.02 מידול תלת מימדי אדר' אזולאי טל
תרגיל ה 12:00 13:00 213 סנרט 1
ב' 0881.2504.03 מידול תלת מימדי אדר' אזולאי טל
שיעור ה 13:00 15:00 213 סנרט 2
ב' 0881.2504.04 מידול תלת מימדי אדר' אזולאי טל
תרגיל ה 15:00 16:00 213 סנרט 1
א' 0881.2305.01 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
שיעור ה 10:00 12:00 213 סנרט 2
א' 0881.2305.02 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
תרגיל ה 12:00 13:00 213 סנרט 1
א' 0881.2305.03 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
שיעור ה 13:00 15:00 213 סנרט 2
א' 0881.2305.04 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
תרגיל ה 15:00 16:00 213 סנרט 1
ב' 0881.2303.01 סטטיקה וחוזק חומרים לבון קארין
שו"ת א 10:00 12:00 201 דן-דוד 2
ב' 0881.2303.01 סטטיקה וחוזק חומרים לבון קארין
שו"ת ג 10:00 12:00 201 דן-דוד 2
א' 0881.1309.01 פיזיקה לאדריכלים פרופ' עציון ארז
שיעור א 10:00 12:00 006(מלמד) מלמד 2
א' 0881.1309.02 פיזיקה לאדריכלים בנשלום נמרוד
תרגיל ה 09:00 10:00 201 דן-דוד 1
א' 0881.1309.03 פיזיקה לאדריכלים בנשלום נמרוד
תרגיל ה 16:00 17:00 203 דן-דוד 1
א' 0881.1310.01 טכנולוגיות בניה אדר' יחיאלי אוהד
שיעור ב 09:00 11:00 209 מכסיקו 2
א' 0881.1113.01 סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה פרופ' בר-אור אמנון
שו"ת א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0881.1113.01 סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי פרופ' בר-אור אמנון
שו"ת א 14:00 16:00 201 דן-דוד 2
א' 0881.2212.01 תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19 ד"ר מרגלית דנה
שיעור א 14:00 16:00 203 דן-דוד 2
ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר מרגלית דנה
שיעור ה 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר מרגלית דנה
שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
א' 0881.2405.01 מבוא לכלכלה עירונית ד"ר זימון יאיר
שיעור ב 11:00 14:00 01 קיקואין 3
ב' 0881.2113.01 עיצוב בסיסי ב' בורשטיין איתמר
סדנה ב 10:00 13:00 205 סנרט 3
ב' 0881.2113.02 עיצוב בסיסי ב' גב' חן שכנאי מיכל
סדנה ב 10:00 13:00 206 סנרט 3
ב' 0881.2113.03 עיצוב בסיסי ב' בורשטיין איתמר
סדנה ב 13:00 16:00 207 סנרט 3
ב' 0881.2113.04 עיצוב בסיסי ב' גב' חן שכנאי מיכל
סדנה ב 13:00 16:00 208 סנרט 3
ב' 0881.3106.01 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' אדר' יעבץ צ'ארלס
סדנה ג 12:00 16:00 206 סנרט 1
ב' 0881.3106.02 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' גב' פרידמן סימון
סדנה ג 12:00 16:00 207 סנרט 3
ב' 0881.3106.03 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' אדר' גזית טל
סדנה ג 12:00 16:00 205 סנרט
ב' 0881.3106.04 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' אדר' הלברשטט צחי
סדנה ג 12:00 16:00 208 סנרט