בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשעז
שנה א'
מבואות - שנה א'
א' 0851.6529.01 מבוא לתולדות הקולנוע-א' מר אינגבר נחמן
שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
 • אסיסטנט גל נדלר
 • ב' 0851.6530.01 מבוא לתולדות הקולנוע-ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
 • אסיסטנט גל נדלר
 • א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות פרופ' יוסף רז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6548.01 מבע קולנועי מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט גל נדלר
 • א' 0851.6190.01 מבוא לקולנוע תיעודי [1] ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6217.01 יסודות בצילום ועריכה מר לרנר דן
  שיעור ה 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה) ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  אב 0851.0005.01 בקיאות בסרטים מר נדלר גל
  קולוק' ה 18:00 21:00 115 פאסטליכט מכסיקו 1
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות [1] מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • [1] על תלמידי דו חוגי חובה להשלים:
 • או מבוא לקולנוע תיעודי או מבוא לתסריטאות.
 • לתלמידי דו חוגי שישלימו את שניהם יחשב הקורס השני
 • לקורס בחירה עיוני שנים ב' ג' מסגרת 600.
 • מבואות חובה מחוץ לחוג
  אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  סדנאות מקצועיות מרוכזות ( ללא קרדיט אקדמי)
  א' 0851.0012.01 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
 • 26-27.9.2016
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - הרמה נכונה
 • 10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
 • 12:15-12:30 הפסקה
 • 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
 • 13:15-14:00- הפסקת צהריים
 • 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
 • 27.9.2016
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית, בטיחות אש,עבודה בצבע
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15 עזרה ראשונה והחייאה
 • 12:15-13:00 הפסקת צהריים
 • 13:100-14:30 המשך עזרה ראשונה והחייאה
 • 14:30-15:00 מבחן
 • א' 0851.1518.01 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ג 14:00 16:00 208 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.02 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ג 14:00 16:00 208 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.03 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ה 14:00 16:00 208 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.04 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ה 14:00 16:00 208 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.05 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ג 18:00 20:00 ב122 מכסיקו 0
 • אחת לשבועיים
 • א' 0851.1519.01 סדנת עריכה גב' עוזר איריס
  סדנה ג 14:00 16:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.02 סדנת עריכה גב' עוזר איריס
  סדנה ג 14:00 16:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.03 סדנת עריכה גב' עוזר איריס
  סדנה ה 14:00 16:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.04 סדנת עריכה גב' עוזר איריס
  סדנה ה 14:00 16:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.05 סדנת עריכה גב' עוזר איריס
  סדנה ג 18:00 20:00 ב122 מכסיקו 0
 • אחת לשבועיים
 • סדנאות ייחודיות למסלול מדיה דיגיטלית
  א' 0851.8100.01 דו מימד מר שפירא איל
  סדנה 10:00 16:30 0
 • בתאריכים: 5-6.10.16, 9-10.10.16, 13.10.16
 • א' 0851.8102.01 יסודות ביצירה דיגיטלית א' מר בן אריה אהוד
  סדנה א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.8103.01 יסודות ביצירה דיגיטלית ב' מר בן אריה אהוד
  סדנה א 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  תרגילים - שנה א'
  תרגיל בתיאוריות קולנועיות
  א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר רוזנבוים אביעד
  תרגיל א 18:00 20:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.02 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' אלפרשטיין טל
  תרגיל ג 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.03 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר נהלוני מתן
  תרגיל ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.04 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גזית אירית
  תרגיל ג 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר נהלוני מתן
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.07 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' אלפרשטיין טל
  תרגיל ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.08 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר אלחנן גל
  תרגיל ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.09 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר עוזיאל שלמה
  תרגיל א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.10 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר נדלר גל
  תרגיל ג 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  תרגיל במבע קולנועי 1
  א' 0851.6551.01 תרגיל במבע קולנועי 1 מר נדלר גל
  תרגיל א 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.02 תרגיל במבע קולנועי 1 מר ברוך ירון
  תרגיל א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.03 תרגיל במבע קולנועי 1 גב' מור ג'ני
  תרגיל א 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.04 תרגיל במבע קולנועי 1 מר קרבלניק משה
  תרגיל ה 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.05 תרגיל במבע קולנועי 1 גב' מור ג'ני
  תרגיל א 14:00 16:00 208 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.06 תרגיל במבע קולנועי 1 מר קרבלניק משה
  תרגיל ג 18:00 20:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.07 תרגיל במבע קולנועי 1 מר קרבלניק משה
  תרגיל ב 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.08 תרגיל במבע קולנועי 1 מר נדלר גל
  תרגיל א 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.09 תרגיל במבע קולנועי 1 גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל א 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
  קריאה וכתיבה מודרכת
  ב' 0851.6546.01 קריאה וכתיבה מודרכת גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל א 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.02 קריאה וכתיבה מודרכת מר פלדמן אופיר
  תרגיל א 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.03 קריאה וכתיבה מודרכת מר נהלוני מתן
  תרגיל ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.04 קריאה וכתיבה מודרכת גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.05 קריאה וכתיבה מודרכת מר פלדמן אופיר
  תרגיל ג 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.06 קריאה וכתיבה מודרכת מר נדלר גל
  תרגיל ה 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.07 קריאה וכתיבה מודרכת מר נהלוני מתן
  תרגיל ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.08 קריאה וכתיבה מודרכת מר אלחליבי עובד
  תרגיל ה 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.09 קריאה וכתיבה מודרכת מר נדלר גל
  תרגיל ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  תרגיל בלימודי טלוויזיה
 • תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
 • ב' 0851.6554.01 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.02 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.03 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' ידין שירה
  תרגיל ג 16:00 18:00 211 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.04 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' ידין שירה
  תרגיל ג 16:00 18:00 211 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.05 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.06 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.07 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.08 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.09 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר עוזיאל שלמה
  תרגיל ג 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 1
  תרגיל בכתיבת תסריט
  ב' 0851.1516.01 כתיבת תסריט גב' איטה שיר
  תרגיל א 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.02 כתיבת תסריט גב' איטה שיר
  תרגיל א 16:00 18:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.03 כתיבת תסריט מר רונן ארז
  תרגיל ה 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.04 כתיבת תסריט מר לרון עומרי
  תרגיל א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.05 כתיבת תסריט גב' תשרי עדי
  תרגיל א 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.06 כתיבת תסריט מר רונן ארז
  תרגיל א 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.07 כתיבת תסריט מר לרון עומרי
  תרגיל ב 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.08 כתיבת תסריט מר גבסו שי
  תרגיל א 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  סדנאות - שנה א'
  יש להרשם לאותה קבוצה ואותו מרצה בסמסטר ב'
  א' 0851.6591.01 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.01 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.02 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.02 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.03 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' גרין איתן
  סדנה ב 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.03 יסודות בבימוי קולנועיב' פרופ' גרין איתן
  סדנה ב 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.04 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.04 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.05 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.05 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.06 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' גרין איתן
  סדנה ה 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.06 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' גרין איתן
  סדנה ה 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.07 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.07 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.08 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.08 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.09 יסודות בבימוי קולנועי א' מר מנור עמיר
  סדנה ד 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.09 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר מנור עמיר
  סדנה ד 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
 • יסודות בבימוי קולנועי ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
 • כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
 • קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
 • שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
 • אב 0851.1511.01 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ב 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.02 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ב 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.03 יסודות ביצירה לטלוויזיה גב' בנאי סיגלית
  סדנה ה 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.04 יסודות ביצירה לטלוויזיה גב' בנאי סיגלית
  סדנה ה 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.05 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר נחמיאס משה
  סדנה א 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.06 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר נחמיאס משה
  סדנה א 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
 • הקורס " יסודות ביצירה בטלוויזיה" יינתן פעם בשבועיים
 • מבואות חובה שנה ב'
  א' 0851.6616.01 מבוא לקולנוע בן זמננו א' מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט גל נדלר
 • ב' 0851.6648.01 מבוא לקולנוע בן זמננו ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט גל נדלר
 • אב 0851.0006.01 בקיאות בסרטים מר נדלר גל
  קולוק' ה 18:00 21:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי פרופ' יוסף רז
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  תרגיל בקולנוע ישראלי
  ב' 0851.6553.01 תרגיל בקולנוע ישראלי מר אלחנן גל
  תרגיל ה 08:00 10:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.02 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' אלפרשטיין טל
  תרגיל ב 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.03 תרגיל בקולנוע ישראלי מר ברוך ירון
  תרגיל ב 08:00 10:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.04 תרגיל בקולנוע ישראלי מר ברוך ירון
  תרגיל ה 08:00 10:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.05 תרגיל בקולנוע ישראלי מר נהלוני מתן
  תרגיל ב 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.06 תרגיל בקולנוע ישראלי מר נהלוני מתן
  תרגיל ד 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.07 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' אלפרשטיין טל
  תרגיל ג 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  תיאוריות קולנועיות עכשוויות
 • ריכוז: ד"ר בועז חגין
 • א' 0851.4000.01 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' עוזרי יערה
  פרו"ס ג 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.02 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' גרינברג סלבה
  פרו"ס ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.4000.03 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוין אורי
  פרו"ס ב 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.04 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' קוגלר תרזה
  פרו"ס ד 12:00 16:00 119 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.05 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר אבישר אריאל
  פרו"ס ב 16:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.06 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר דבורה ארז
  פרו"ס ה 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.4000.07 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' דן ענת
  פרו"ס ד 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.08 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוי יעל
  פרו"ס ה 14:00 18:00 208 מכסיקו 4
  חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
  הקבץ התמחות בתחום העיוני
 • קורסים יעודים בעדיפות לתלמידי המגמות :
 • החד חוגי עיוני, והדו חוגי, ולסטודנטים מצטיינים
 • ממוצע 90 ומעלה בשיעורים העיוניים
 • שיעורי בחירה מתקדמים
  שנה ב'
  א' 0851.7532.01 ביקורת קולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור א 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6225.01 על הרוחני באסתטיקה קולנועית ד"ר חיוטין דן
  שיעור ב 16:00 20:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6204.01 "המוח הוא המסך":הפילוסופיה הקולנועית של ז'יל דלז ד"ר ניר קדם
  שיעור א 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  שנה ג'
  סמינר מצטיינים -( כתב עת ) רישום באישור ראש התכנית העיונית
  אב 0851.5107.01 לא באנו להנות: גועל,עצב ושעמום בקולנוע ד"ר חגין בועז
  סמינר א 12:00 14:00 209 מכסיקו 4
 • מותנה בממוצע 90 ומעלה בתחום העיוני
 • ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
  שיעורים
  א' 0851.8612.01 היצ'קוק ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ג 16:00 20:00 208 מכסיקו 2
  א' 0851.6199.01 קולנוע ברזילאי ד"ר אוטין פבלו
  שיעור ב 10:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6697.01 דויד לינץ' ד"ר בידרמן שי
  שיעור ג 08:00 10:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.6226.01 ז'אנר המערבון:מג'ון פורד לקוונטין טרנטינו ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 10:00 14:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6152.01 הקולנוע המוקומנטרי ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 10:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6137.01 קולנוע צרפתי חדש ד"ר יעל מונק
  שיעור ג 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6197.01 קולנוע מזרח אירופאי חדש ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור א 14:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6220.01 דרקונים לוחמים ופועלים : מבוא לקולנוע הסיני במאה ה -20 מר דבורה ארז
  שיעור ה 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6682.01 הדרמה האיכותית בטלוויזיה האמריקאית ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6174.01 הסיטקום הטלוויזיוני ד"ר יורן נועם
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6221.01 לואי סי קיי- אוטר ד"ר רגב נועה
  שיעור ג 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6231.01 מבעד לחומה : קולנוע גרמני חדש גב' מזור יעל
  שיעור ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6115.01 הקולנוע היפני : קוראסוואה מול אוזו מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6222.01 רטוריקה ותמטיקה בקולנוע של קז'ישטוף קישלובסקי ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6163.01 אמנות האבסורד בסרטי האחים כהן ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6223.01 אפשרויות של הבלתי - אפשרי :קולנוע ודיסטופיה ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6224.01 דקונסטרוקציה וקונסטרוקטיביזם:הקולנוע של וס אנדרסון ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
  סמינריונים
  א' 0851.5116.01 קולנוע אמריקאי:מהקולנוע העצמאי ועד לשוברי הקופות הגלובליים ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0851.5059.01 הקולנוע של ז'אן לוק גודאר ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.9059.01 טלוויזיה בריטית ד"ר ברנשטיין עלינא
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.9060.01 סוגיות של פואטיקה ופוליטיקה בייצוגי השואה בקולנוע ובטלוויזיה פרופ' אבישר אילן
  סמינר ג 16:00 20:00 02 קיקואין 4
 • סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשוית"
 • יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
 • תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטאלית
  שיעורים
  ב' 0851.6177.01 קולנוע אתיקה ד"ר בידרמן שי
  שיעור ג 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6201.01 יוצאים מן הכלל.קולנוע ומוגבלויות גב' גרינברג סלבה
  שיעור ג 16:00 20:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6227.01 שוברות שתיקה:קולנוע של נשים גב' עוזרי יערה
  שיעור א 12:00 16:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.6207.01 לשמוע סרטים:קול ותמונה בקולנוע ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ה 14:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6230.01 הנרטיב הקולנועי והטלוויזיוני :מהקלאסי למורכב מר אבישר אריאל
  שיעור ב 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6228.01 תיאוריות טלוויזיוניות פמיניסטיות גב' לוי יעל
  שיעור א 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6178.01 תיאוריות קוגניטיביות קולנועיות ד"ר רז גל
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6210.01 בין משחקיות לסרט ד"ר רז גל
  שיעור א 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6232.01 נוסטלגיה, רטרו וזיכרון בקולנוע ובטלוויזיה ד"ר טלמון מירי
  שיעור ג 12:00 14:00 208 מכסיקו 2
  סמינריונים
  א' 0851.5073.01 סירק, פאסבינדר, אלמודובר: גישות למלודרמה קולנועית פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5060.01 מפסיכה ועד ביונסה :מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיה פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.5098.01 מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשווי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.9063.01 נוירו אסתטיקה וקולנוע ד"ר רז גל
  סמינר ב 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.5105.01 פרספקטיבות תיאורטיות חדשות בקולנוע התיעודי ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.5115.01 קולנוע- פילוסופיה:כיוונים חדשים ד"ר בידרמן שי
  סמינר ג 08:00 12:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.5112.01 סיפורי תעלומה ובילוש בסרטים מודרניים ופוסטמודרניים גב' קוגלר תרזה
  סמינר ג 12:00 16:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.5113.01 הזמן והמרחב של הטלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.9064.01 פוליטיקה של זהויות בקולנוע ובטלוויזיה פרופ' אבישר אילן
  סמינר ד 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9044.01 מנטליות ומצור בקולנוע העולמי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
 • סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשוית"
 • יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
 • קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
  שיעורים
  ב' 0851.6229.01 ייצוג- עצמי מזרחי בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים העכשוויים ד"ר אלוש לברון מירב
  שיעור ג 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6680.01 מאקסלרוד ועד באשיר : פרקים בתולדות הקולנוע התיעודי הישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 10:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6233.01 "הרגישות החדשה":קולנוע ישראלי מודרני בשנות ה 60 וה-70 ד"ר שוייצר אריאל
  שיעור ב 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
  סמינריונים
  א' 0851.5093.01 הקולנוע הפלסטיני ד"ר רינאוי חליל
  סמינר ד 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851.9054.01 סרטי יומנים ותיעוד עצמי:הפואטיקה של חיי היומיום ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.5114.01 ייצוגי חבורות בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים ד"ר טלמון מירי
  סמינר א 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
  א' 0851.9049.01 קולנוע ישראלי עכשווי פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 4
 • סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשוית"
 • יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
 • שיעורי תסריטאות - שנה ב'
  שיעורי חובה
  א' 0851.2056.01 יסודות מתקדמים בכתיבת תסריט פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2122.01 מספור לסרט - פרוזה מול דרמה מר יואב כץ
  שו"ת א 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2005.01 הרגע הדרמטי 1 מר צפור אסף
  שו"ת ג 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.2104.01 תיאוריות בתסריטאות גב' נמדר אסתר
  שו"ת ג 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2095.01 משחק לתסריטאים מר נוי מנשה
  שו"ת א 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  שיעורי חובה
  ב' 0851.2060.01 מרעיון לתקציר בסרט קולנוע פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2123.01 רעיון לסדרת טלוויזיה גב' מרום תמר
  שו"ת ב 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2121.01 הרגע הדרמטי 2 מר צפור אסף
  שיעור ה 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2125.01 קונפליקט בדרמה מר קו אל ארז
  שיעור ג 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  שיעורי תסריטאות - שנה ג'
  שיעורי חובה
  א' 0851.3001.01 מתקציר לטריטמנט בסרט קולנוע פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.3005.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' מרום תמר
  שו"ת ב 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.3025.01 כתיבה לניו מדיה מר צפור אסף
  שו"ת ד 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.3026.01 כתיבה דרמטית לילדים גב' נמדר אסתר
  שו"ת ג 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  בחירה שנה ג' סמ' א'
  א' 0851.9226.01 תחבולות בכתיבה קולנועית פרופ' גביזון שבתאי
  שו"ת ה 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
 • או
 • א' 0851.2114.01 פרקטיקות בעבודת התסריטאי גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
 • או
 • א' 0851.3028.01 כתיבה בז'אנרים מר צפור אסף
  שו"ת ד 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  שיעורי חובה
  ב' 0851.3006.01 מטריטמנט לתסריט באורך מלא פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3003.01 פרק בסדרת טלוויזיה גב' נמדר אסתר
  שו"ת ג 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3011.01 פורמטים אלטרנטיבים לסדרת טלוויזיה ואינטרנט מר צפור אסף
  שו"ת ד 08:00 10:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3029.01 התסריטאי היוצר מר זגורי מאור
  שו"ת ג 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
 • חונכות אישית לשנה ג' בלבד
 • יש לבחור אחת מהחונכויות
 • א' 0851.3022.01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנוע מר קו אל ארז
  שו"ת ג 14:00 16:00 ג122 מכסיקו 2
 • או
 • ב' 0851.3024.01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיה מר צפור אסף
  שו"ת ד 12:00 14:00 ג122 מכסיקו 2
  בחירה שנה ג' סמ' ב'
  א' 0851.2116.01 כתיבה קומית גב' מרום תמר
  שו"ת א 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
 • או
 • ב' 0851.2118.01 סצינה סיפור בתמונות גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
 • או
 • ב' 0851.9221.01 אדפטציה מר קוסושווילי דובר
  שו"ת ג 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
 • או
 • ב' 0851.3030.01 בין תסריט לבימוי גב' ויניק מיכל
  שו"ת ד 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  הפקה
  הקבץ הפקה 1 - שנה ב 24 ש"ס
 • סמסטר א'
 • סדנאות מקצועיות מרוכזות
 • הסדנאות ללא קרדיט אקדמי
 • א' 0851.0010.01 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה ד 10:00 12:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.0010.01 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה ד 12:30 14:30 0
 • הסדנה תתקיים ב- 26.10 בשתי קבוצות לפי השעות
 • ב' 0851.0011.01 סדנה למקצועות הסט יפורסם
  סדנה 0
 • הקבץ הפקה 1
 • סדנאות ושיעורים
 • שיעורים שנתיים
 • אב 0851.2534.01 סדנת בימוי לסרט קיץ מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 4
  א' 0851.2534.02 סדנת בימוי לסרט קיץ מר שני ירון
  סדנה ה 12:00 14:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.2534.02 סדנת בימוי לסרט קיץ מר שני ירון
  סדנה ה 12:00 14:00 209 מכסיקו 4
  אב 0851.2534.03 סדנת בימוי לסרט קיץ מר קוסושווילי דובר
  סדנה ג 16:00 18:00 117 מכסיקו 4
  אב 0851.2534.04 סדנת בימוי לסרט קיץ גב' דרייפוס מיה
  סדנה ד 14:00 16:00 ב122 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.01 סדנת תסריט לסרט קיץ מר בלוך ירון
  סדנה ב 16:00 18:00 117 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.02 סדנת תסריט לסרט קיץ גב' ויניק מיכל
  סדנה ד 12:00 14:00 211 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.03 סדנת תסריט לסרט קיץ מר בלוך ירון
  סדנה א 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.04 סדנת תסריט לסרט קיץ פרופ' גרין איתן
  סדנה ה 14:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.2562.01 משחק 1 גב' בת אדם מיכל
  סדנה א 14:00 16:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.02 משחק 1 גב' בת אדם מיכל
  סדנה א 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.03 משחק 1 מר שני ירון
  סדנה ג 14:00 16:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.04 משחק 1 גב' דרייפוס מיה
  סדנה ד 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.01 עריכה 1 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.02 עריכה 1 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.03 עריכה 1 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.2509.01 סינמטוגרפיה 1 מר פיצ'חדזה יוסף
  שו"ת ב 12:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2615.01 כתיבה לטלוויזיה 1 מר צפור אסף
  סדנה ג 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.2589.01 ביצוע וכתיבת תחקיר גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2521.01 מבוא לסרט דוקומנטרי פרופ' הקר ראובן
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.2667.01 עיצוב הצליל 1 מר חן נפתלי
  סדנה ו 09:00 13:00 117 מכסיקו 2
 • הקורס מתקיים אחת לשבועיים
 • א' 0851.2698.01 בימוי על נייר - סטורי בורד פרופ' קמינסקי חנן
  סדנה א 16:00 18:00 200 מכסיקו 2
  א' 0851.2505.01 הפקה 1 מר רוזנבאום מארק
  סדנה ג 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.2583.01 פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיה גב' בן נתן נעמי
  סדנה ג 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.2609.01 בדייה מערבת תיעוד - שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.3802.01 עריכה ממוחשבת 1 מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 18:00 20:00 א119 מכסיקו 0
  א' 0851.4621.01 סדנת צילום מר פרידמן סרגיי
  הדרכה אישית א 09:00 12:00 ב122 מכסיקו 0
  הקבץ הפקה 2 - שנה ב'
 • סדנאות ושיעורים
 • ב' 0851.2618.01 סינמטוגרפיה 2 מר כצנלסון רוני
  סדנה א 14:00 17:00 א119 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.02 סינמטוגרפיה 2 מר לרנר דן
  סדנה ד 10:00 13:00 120 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.03 סינמטוגרפיה 2 מר רז גיא
  סדנה ג 13:00 16:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2559.01 עריכה 2 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.2559.02 עריכה 2 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.2559.03 עריכה 2 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2564.01 משחק 2 גב' בת אדם מיכל
  סדנה ב 16:00 19:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.02 משחק 2 מר קוסושווילי דובר
  סדנה ה 11:00 14:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.03 משחק 2 גב' שלום עזר טלי
  סדנה ג 10:00 13:00 א122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2627.01 כתיבה לטלוויזיה 2 גב' מרום תמר
  סדנה ד 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2590.01 מתחקיר לתסריט גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2526.01 ניתוח תסריטים לבימוי פרופ' רובינשטיין דובי
  שו"ת ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.2580.01 בימוי דוקומנטרי 1 פרופ' הקר ראובן
  סדנה א 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2668.01 עיצוב הצליל 2 מר רשף אורי
  סדנה ג 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2691.01 ליהוק שחקנים גב' אזולאי אורית
  סדנה ד 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.2585.01 פרוייקט תיעודי חברתי מר טאוזינגר אמיר
  סדנה ד 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3803.01 עריכה ממוחשבת 2 מר שטויר דב בוריס
  סדנה ה 16:00 18:00 א119 מכסיקו 0
  ב' 0851.2686.01 סדנת תאורה מר' לפלמן ויקטור
  סדנה ג 14:00 16:00 א122 מכסיקו 0
 • חונכויות אישיות
 • ב' 0851.2524.01 חונכות תסריט לסרט קיץ פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 116 מכסיקו 0
  ב' 0851.2524.02 חונכות תסריט לסרט קיץ פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ג 18:00 20:00 116 מכסיקו 0
  ב' 0851.2528.01 חונכות לסרטי קיץ מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית א 14:00 16:00 ב020 מכסיקו 0
  ב' 0851.2528.02 חונכות לסרטי קיץ גב' דרייפוס מיה
  הדרכה אישית ד 12:00 14:00 124 מכסיקו 0
  ב' 0851.2528.03 חונכות לסרטי קיץ פרופ' הקר ראובן
  הדרכה אישית ד 12:00 14:00 0
  לימודי הפקה שנה ג' - סה"כ 20 ש"ס
  הקבץ הפקה 3
  סמסטר א'
  סדנאות מרוכזות
  א' 0851.3524.01 סינמטוגרפיה 3 מר גולדמן שי
  סדנה 2
 • אסיסטנט - שי סקיף
 • סדנה מרוכזת בסוף סמסטר א'
 • שבועיים מרוכזים בחודש פברואר 2016
  ב' 0851.3525.01 סינמטוגרפיה 4 מר קלמן פרד
  סדנה 2
 • סדנה מרוכזת בסוף סמסטר ב'
 • אסיסטנט שי סקיף
 • ב' 0851.3800.01 סדנת עריכה למתקדמים מורה מן החוץ
  סדנה 2
 • אסיסטנט שי סקיף
 • סדנה מרוכזת בת שבוע בין ה-26.2.17-10.3.17
 • תאריכים סופיים יפורסמו
 • ב' 0851.9141.01 הפקה והפצה מר שחורי כתריאל
  סדנה 2
 • סדנה מרוכזת בסוף חודש יוני
 • סדנאות ושיעורים
  אב 0851.3662.01 בימוי דוקומנטרי 2 פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 14:00 16:00 117 מכסיקו 4
  אב 0851.3590.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' ויס ברקוביץ רונית
  סדנה ד 10:00 12:00 119 מכסיקו 4
  אב 0851.3598.01 בימוי דרמה לטלוויזיה מר סער רן
  סדנה א 10:00 14:00 א122 מכסיקו 8
  א' 0851.3548.01 סדנת במאי דמות שחקן פרופ' לוי רם
  סדנה ד 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  א' 0851.3546.01 סדנת רעיון לסרט גמר מר בלוך ירון
  סדנה א 16:00 20:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.3526.01 עריכה 3 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.3526.02 עריכה 3 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.1153.01 הפקת ארועי קולנוע מר עצמור לירן
  סדנה ב 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.3522.01 ניתוח סרטי קיץ פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ג 16:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.3671.01 סדנת בימוי - אדפטציה מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ה 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.3697.01 סדנת בימוי - ז'אנרים מר לרנר דן
  סדנה ג 14:00 16:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2581.01 צילום סטילס במאה ה -21 גב' היימן מיכל
  סדנה ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.3587.01 דרמה סינגולרית מר שני ירון
  סדנה ג 10:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  א' 0851.3551.01 תמונה - פוסט פרודקשן מר רז גיא
  סדנה ד 10:00 12:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0851.9318.01 פסקול- פוסט פרודקשן גב' דרור רותם
  סדנה ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2609.01 בדייה מערבת תיעוד - שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.3802.01 עריכה ממוחשבת 1 מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 18:00 20:00 א119 מכסיקו 0
  א' 0851.9114.01 סגנונות בעריכה א מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.9330.01 פיתוח סדרות טלוויזיה מר ארניה אלון
  סדנה ה 12:00 15:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.3538.01 סרט גמר - סדנת בימוי מתקדמת פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
  חונכויות
  א' 0851.3628.01 חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמר גב' פרלוב יעל
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 א014 מכסיקו 0
  א' 0851.3628.02 חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמר מר שטויר דב בוריס
  הדרכה אישית א 14:00 16:00 ג122 מכסיקו 0
  א' 0851.3801.01 חונכות פוסט פרודקשן לסדנאות בימוי קולנועי א' מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ה 12:00 14:00 ב020 מכסיקו 0
 • פגישות אשיות בתיאום עם המרצה
 • סמסטר ב'
  סדנאות ושיעורים
  ב' 0851.3698.01 סדנת בימוי - אגדה מר קולירין ערן
  סדנה ג 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3699.01 סדנת בימוי - ריאליזם גב' ויניק מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.3621.01 צילום דוקומנטרי מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3523.01 יצוגי המרחב הקולנועי פרופ' רובינשטיין דובי
  שיעור ג 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3527.01 עריכה 4 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 12:00 14:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.3527.02 עריכה 4 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3528.01 תסריט לסרט גמר 1 מר בלוך ירון
  שו"ת ב 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3528.02 תסריט לסרט גמר 1 גב' דרייפוס מיה
  סדנה ד 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.3591.01 הפקה 2 מר עצמור לירן
  סדנה ב 12:00 15:00 02 קיקואין 3
  ב' 0851.6694.01 סדנה - דוד פרלוב פרופ' הקר ראובן
  סדנה א 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.3803.01 עריכה ממוחשבת 2 מר שטויר דב בוריס
  סדנה ה 16:00 18:00 א119 מכסיקו 0
  סרטי גמר חונכויות
  א' 0851.3550.01 חונכות תסריט לסרט גמר מר בלוך ירון
  הדרכה אישית ב 14:00 16:00 0
  א' 0851.3550.02 חונכות תסריט לסרט גמר גב' דרייפוס מיה
  הדרכה אישית ד 12:00 14:00 ג122 מכסיקו 0
  א' 0851.3550.03 חונכות תסריט לסרט גמר פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ג 14:00 16:00 0
  א' 0851.3709.01 חונכות לסרט גמר דוקומנטרי פרופ' הקר ראובן
  הדרכה אישית ה 14:00 16:00 0
  א' 0851.3703.01 חונכות ליהוק לסרט גמר גב' אזולאי אורית
  הדרכה אישית ד 14:00 16:00 212 מכסיקו 0
  א' 0851.3670.01 חונכות בימוי לסרט גמר מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ה 14:00 16:00 ב020 מכסיקו 0
  ב' 0851.3669.01 חונכות בימוי לסרט גמר מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ה 10:00 12:00 ב020 מכסיקו 0
  ב' 0851.3669.02 חונכות תסריט ובימוי לסרט גמר פרופ' גביזון שבתאי
  הדרכה אישית ה 10:00 12:00 ג122 מכסיקו 0
  ב' 0851.3630.01 חונכות תסריט לסרט גמר פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ד 18:00 20:00 117 מכסיקו 0
  ב' 0851.3711.01 חונכות פוסט פרודקשן לסדנאות בימוי קולנועי ב' מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ב 12:00 14:00 ב020 מכסיקו 0