החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי התואר השני
סמינריונים
א' 0821.5010.01 עושה הניסים בשיש: הדיוקנאות של ברניני, מבטים מצטלבים ד"ר ספי הנדלר
סמינר ג 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
 • *תנאי קדם: 08211430 או 08211431 או 08211432
 • א' 0821.5579.01 סוגיות ותיאוריות באמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ב 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.5035.01 המופלא : עאג'איב באמנות ותרבות האסלאם ד"ר אריה קפיטיקין
  סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.5025.01 בגן נעול: נזירות כפטרוניות ד"ר ברטל רננה
  סמינר ג 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5030.01 דבר אלי בתמונות: אמבלמות ליודעי סוד ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5040.01 משפחות באמנות הישראלית ד"ר שוסטרמן רבקה
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  ב' 0821.5045.01 תיאורי בעלי חיים ותפקידם בעולם העתיק ד"ר מיכאלי טלילה
  סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
 • *תנאי קדם: תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית
 • ב' 0821.5050.01 המצאת ה"יפאניות": ציור, צילום, והדפס 1868-1940 ד"ר אילת זהר
  סמינר ד 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5020.01 סקפיציזם ואמנות ד"ר לוריא-חיון עדי
  סמינר א 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5055.01 בדרך לסנטיאגו: מסעות ועולי רגל באמנות ימה"ב פרופ' פינקוס אסף
  סמינר ה 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
 • *תנאי קדם: מבוא לאמנות ימי-הביניים, רומנסק וגותיקה
 • ב' 0821.5049.01 ההיסטוריה של מרחבי היומיום בצילום ד"ר שבי אורלי
  סמינר ב 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.5059.01 פרצופיות: בין הפנים והדיוקן ד"ר אהד זהבי
  סמינר ה 16:00 20:00 117 מכסיקו 4