סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
רשימת שעורי החובה לתואר ראשון
המגמה האינסטרומנטלית
שנה א'
אב 0842.0000.00 שיעור אישי בכלי שיעור 2
אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
שו"ת ד 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
שו"ת ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
אב 0842.1206.02 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
שו"ת ה 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1206.03 Analysis and Harmony I ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ה 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 12:00 13:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 13:00 14:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 13:00 14:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל א 12:00 13:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ד 12:00 13:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1400.03 Ear training I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 09:00 10:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1001.02 Academic writing ד"ר סרמר טניה
  שו"ת ד 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' גבאי אלין
  שו"ת ה 08:00 10:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.1826.01 תולדות המוזיקה I שו"ת 2
  ב' 0842.1827.01 תולדות המוזיקה I שו"ת 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו. תלמידי שנה א' ילמדו עם ב'
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר עין-הבר איל
  מר תלמי יואב
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר עין-הבר איל
  מר תלמי יואב
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה א 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה ד 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  אב 0842.1015.01 האזנה א' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
 • לכלי תזמורת בלבד
 • שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
  אב 0842.1333.01 מוזיקה לכלי מקלדת עד 1750 פרופ' גורין אלכסנדר
  שו"ת ג 14:00 16:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1203.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה ב 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0842.1303.01 מוזיקה קאמרית ב-4 ידיים/2 פסנתרים פרופ' ארז ארנון
  מר אדמוני יובל
  סדנה ג 11:00 12:00 016 ביה"ס למוזיקה 1
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
  אב 0842.1287.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר עין-הבר איל
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1187.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר סלטקין מיכאל
  סדנה ג 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה בטבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1220.01 סדנת כלי הקשה מר בור אלון
  סדנה 4
  שנה ב'
  אב 0842.0000.0 שיעור אישי בכלי שיעור 2
  אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.02 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.03 Analysis and harmony II שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
 • אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 14:00 15:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 14:00 15:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 15:00 16:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 15:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל א 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ד 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2400.03 Ear training II תרגיל 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
 • א' 0842.2826.01 תולדות המוזיקה II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 08:00 10:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.2827.01 תולדות המוזיקה II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 08:00 10:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר עין-הבר איל
  מר תלמי יואב
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר עין-הבר איל
  מר תלמי יואב
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה א 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה ד 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
  אב 0842.2210.01 ספרות הפסנתר II פרופ' זוהר אסף
  שו"ת ב 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2211.01 ליווי כלי שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
 • אב 0842.1203.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה ב 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
  אב 0842.1287.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר עין-הבר איל
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1187.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר סלטקין מיכאל
  סדנה ג 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1220.01 סדנת כלי הקשה מר בור אלון
  סדנה 4
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ג'
  אב 0842.0000.00 שיעור אישי בכלי שיעור 2
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
 • אב 0845.2109.02 Music in the 20th Century ד"ר יצחקי עפרה
  שיעור ה 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר עין-הבר איל
  מר תלמי יואב
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר עין-הבר איל
  מר תלמי יואב
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה א 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה ד 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.3300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
  אב 0842.3210.01 ספרות הפסנתר III שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו. תלמידי שנה ג' ילמדו עם ב'
 • אב 0842.3211.01 ליווי ווקאלי פרופ' זק יהונתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1203.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה ב 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3207.01 מתודיקה של הוראת הפסנתר מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת א 16:00 18:00 013 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי קשת
  אב 0842.3258.01 מתודיקה של הוראת הכינור והויולה דר' לבנון לילך
  שו"ת ה 12:00 14:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3258.02 Violin and Viola Pedagogy I דר' לבנון לילך
  שו"ת ד 13:00 14:00 030 ביה"ס למוזיקה
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
  אב 0842.3107.01 מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ גב' אלבז שרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1287.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר עין-הבר איל
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
  אב 0842.1187.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר סלטקין מיכאל
  סדנה ג 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1220.01 סדנת כלי הקשה מר בור אלון
  סדנה 4
  שנה ד'
  אב 0842.0000.00 שעור אישי בכלי שיעור 2
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר עין-הבר איל
  מר תלמי יואב
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1292.01 תזמורת סימפונית מר עין-הבר איל
  מר תלמי יואב
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה א 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1294.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה ד 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.4300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
  אב 0842.3207.01 מתודיקה של הוראת הפסנתר מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת א 16:00 18:00 013 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.4210.01 ספרות הפסנתר במאה העשרים IV שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו. תלמידי שנה ד' ילמדו עם ב'
 • אב 0842.1203.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה ב 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי קשת
  אב 0842.3258.01 מתודיקה של הוראת הכינור והויולה דר' לבנון לילך
  שו"ת ה 12:00 14:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
  אב 0842.1287.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר עין-הבר איל
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3107.01 מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ גב' אלבז שרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
  אב 0842.1187.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר סלטקין מיכאל
  סדנה ג 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה 1.1
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1220.01 סדנת כלי הקשה מר בור אלון
  סדנה 4
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2