סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודים לתואר שני
קורסי ליבה/חובה - מסגרת 500
א' 0881.6000.01 שיטות מחקר ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור ב 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
א' 0881.6001.01 תיאוריות ביקורתיות מתקדמות ד"ר נוימן ערן
שיעור ב 08:00 10:00 ג206 מכסיקו 2
ב' 0881.6004.01 חשיבה מדעית והנדסית באדריכלות ובאמנות בעידן טכנולוגיה מתקדמת ד"ר מוסרי אברהם
שיעור ה 08:00 10:00 02 קיקואין 2
א' 0881.6032.01 קולקוויום ד"ר מרגלית טליה
שיעור ב 12:00 14:00 ג206 מכסיקו 2
ב' 0881.6032.02 קולקוויום ד"ר מרגלית טליה
שיעור ה 10:00 12:00 02 קיקואין 2
א' 0881.6019.01 כתיבה אקדמית ד"ר מרגלית טליה
שיעור ב 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
סמינריונים בחירה מחייבת - מסגרת 501 - חובה לבחור 2 מתוך 5
ב' 0881.6011.01 פוליטיקה עירונית בישראל מבט תאורטי והסטורי ד"ר מרגלית טליה
סמינר ה 12:00 16:00 02 קיקואין 4
ב' 0881.6005.01 אוטופיה כמתודולוגיה חשיבה ותכנון ד"ר טלי חתוקה
סמינר ד 08:00 12:00 104 יד אבנר 4
ב' 0881.6029.01 לומדים ארכיון-מקרה מבחן: ארכיון אריה שרון ד"ר נוימן ערן
סמינר ג 10:00 14:00 4
א' 0881.6033.01 ארכיטקטורה של הילדות ד"ר קוזלובסקי רועי
סמינר ה 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
שיעורי בחירה לתלמידי אדריכלות