החוג לאמנות התיאטרון

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א':8 ש"ס סמינרים בחוג + 4 ש"ס סמינר בפקולטה
כתיבת עבודת סמינר בחוג והגשת שני רפרטים;
שנה ב': 12 ש"ס סמינריונים בחוג
(כתיבת עבודת סמינר והגשת שתי רפרטים)
4 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה.; 4 ש"ס קולוקוויום
סמינריונים מסגרת - 602
א' 0811.1398.01 מדע בקדמת הבמה:ניסויים מחשבתיים, יחסות וקוונטים על בימת התאט ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ד 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
ב' 0811.1344.01 פרפורמנס ארט ותיאטרון הרחוב הערבי בישראל*** ד"ר נאסרה מחאג'נה
סמינר ד 08:00 10:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.1344.01 פרפורמנס ארט ותיאטרון הרחוב הערבי בישראל*** ד"ר נאסרה מחאג'נה
סמינר ד 10:00 12:00 121 מכסיקו
ובעלום הערבי, בהקשר החברתי-פוליטי***
א' 0811.1345.01 פרפורמנס ופוסטמודרניזם ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.1425.01 קולוקוויום פרופ' יערי נורית
סמינר א 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
ב' 0811.4107.01 הארוע התיאטרוני: גישות פרשניות פרופ' לב אלג'ם שולי
סמינר ד 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.1074.01 היבטים חברתיים של התיאטרון הישראלי ד"ר שם-טוב נפתלי
סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
שיעורי בחירה מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
א' 0810.5028.01 יופי צדק ורוע דר' אלפנדרי עידית
סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
א' 0810.5071.01 אידאלוגיה, חול ומלט ד"ר שוש רותם
סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
ב' 0810.5072.01 גבולות האדפטציה: אלטמן וקרבר בונים יצירת מופת ד"ר אונגר הנריך
סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
א' 0810.5074.01 הפואטיקה של המקרי ד"ר אייל דותן
סמינר ב 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
ב' 0810.5037.01 מוורטיגו ועד קראש: קולנוע ופסיכואנליזה דר' אלפנדרי עידית
סמינר ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
א' 0810.5075.01 תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמן ד"ר ברוך בליך
סמינר ג 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0810.5076.01 ארכיאולוגיה של החושים ד"ר רועי ברנד
סמינר ג 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
ב' 0810.5043.01 לחשוב מחדש: מוזיאונים בעידן הדיגיטלי מייצוג לפרפורמנס ד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
א' 0810.5064.01 סכיזואנליזה ד"ר אהד זהבי
סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.5073.01 משחק השחמט כמודל וכמטפורה - בפילוסופיה בספרות ובאמנות ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ה 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0810.5036.01 תאוריות של סובייקט ד"ר אייל דותן
סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.5077.01 אמנות ומחאה ד"ר שוש רותם
סמינר ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':
16ש"ס סמינריונים בחוג;
כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 16 ש"ס סמינריונים בחוג**
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
א' 0811.1398.01 מדע בקדמת הבמה:ניסויים מחשבתיים, יחסות וקוונטים על בימת התאט ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ד 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
ב' 0811.1344.01 פרפורמנס ארט ותיאטרון הרחוב הערבי בישראל*** ד"ר נאסרה מחאג'נה
סמינר ד 08:00 10:00 120 מכסיקו 4
ובעלום הערבי, בהקשר החברתי-פוליטי***
א' 0811.1345.01 פרפורמנס ופוסטמודרניזם ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.1425.01 קולוקוויום פרופ' יערי נורית
סמינר א 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
ב' 0811.4107.01 הארוע התיאטרוני: גישות פרשניות פרופ' לב אלג'ם שולי
סמינר ד 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.1074.01 היבטים חברתיים של התיאטרון הישראלי ד"ר שם-טוב נפתלי
סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
שיעורי בחירה מהתכנית הבינתחומית מסגרת 603
א' 0810.5028.01 יופי צדק ורוע דר' אלפנדרי עידית
סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
א' 0810.5071.01 אידאלוגיה, חול ומלט ד"ר שוש רותם
סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
ב' 0810.5072.01 גבולות האדפטציה: אלטמן וקרבר בונים יצירת מופת ד"ר אונגר הנריך
סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
א' 0810.5074.01 הפואטיקה של המקרי ד"ר אייל דותן
סמינר ב 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
ב' 0810.5037.01 מוורטיגו ועד קראש: קולנוע ופסיכואנליזה דר' אלפנדרי עידית
סמינר ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
א' 0810.5075.01 תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמן ד"ר ברוך בליך
סמינר ג 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0810.5076.01 ארכיאולוגיה של החושים ד"ר רועי ברנד
סמינר ג 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
ב' 0810.5043.01 לחשוב מחדש: מוזיאונים בעידן הדיגיטלי מייצוג לפרפורמנס ד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
א' 0810.5064.01 סכיזואנליזה ד"ר אהד זהבי
סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.5073.01 משחק השחמט כמודל וכמטפורה - בפילוסופיה בספרות ובאמנות ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ה 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0810.5036.01 תאוריות של סובייקט ד"ר אייל דותן
סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.5077.01 אמנות ומחאה ד"ר שוש רותם
סמינר ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
=============================
תואר שני MFA
המגמה היישומית המשולבת
סמינריונים - כתיבת שתי עבודות ושני רפרטים חובה - מסגרת 602
א' 0811.1398.01 מדע בקדמת הבמה:ניסויים מחשבתיים, יחסות וקוונטים על בימת התאט ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ד 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
ב' 0811.1344.01 פרפורמנס ארט ותיאטרון הרחוב הערבי בישראל*** ד"ר נאסרה מחאג'נה
סמינר ד 08:00 10:00 120 מכסיקו 4
ובעלום הערבי, בהקשר החברתי-פוליטי***
א' 0811.1345.01 פרפורמנס ופוסטמודרניזם ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.1425.01 קולוקוויום פרופ' יערי נורית
סמינר א 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
ב' 0811.4107.01 הארוע התיאטרוני: גישות פרשניות פרופ' לב אלג'ם שולי
סמינר ד 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
שעורי התמחות 30 ש"ס
מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
בימוי כתיבה ודרמטורגיה 613
שיעורים משולבים לתלמידי בימוי, כתיבה, דרמטורגיה, בימוי קהלתי
 • *חובה על כל הסטודנטים בתואר MFA שלא עברו השתלמות בבטיחות
 • *להשתתף בהדרכה שתתקיים בשבוע לשפני פתיחת שנה"ל
 • התמחויות
  שחקן יוצר מסגרת 614,
  שנה א'
  א' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  מעבדה א 18:00 21:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  מעבדה ג 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  מעבדה א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  מעבדה ג 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1236.01 עבודת במאי שחקן מר תבורי דורון
  מעבדה א 10:00 12:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1236.01 עבודת במאי שחקן מר תבורי דורון
  מעבדה א 15:00 17:00 א207 מכסיקו 2
  שחקן יוצר שנה ב'
  ב' 0811.4313.01 פרויקטים מתקדמים במשחק:*** גב' קרמסקי יעל
  ד"ר חן אלון
  מעבדה ב 10:00 14:00 2
 • *פרויקט גמר ל- MFA
 • א' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  מעבדה ב 18:00 21:00 208 מכסיקו 3
  א' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  מעבדה ד 18:00 21:00 208 מכסיקו 3
  א' 0811.4038.01 מכניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ד 15:00 19:00 ב206 מכסיקו 4
  בימוי שנה א' - מסגרת 613
  התמחויות מסגרת 613
  א' 0811.1236.01 עבודת במאי שחקן מר תבורי דורון
  מעבדה א 10:00 12:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1236.01 עבודת במאי שחקן מר תבורי דורון
  מעבדה א 15:00 17:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.4314.01 ספר בימוי,דרכי חשיבה בבימוי פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ג 12:00 16:00 א207 מכסיקו 4
  ב' 0811.4314.01 ספר בימוי, דרכי חשיבה בבימוי פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ד 15:00 19:00 315 ביה"ס להנדסאים 4
  א' 0811.4539.01 בימוי למתקדמים מר גדי רול
  מעבדה ה 14:00 18:00 ב206 מכסיקו 4
  בימוי שנה ב' - מסגרת 613
  שיעור הפקה***מסגרת 450
  א' 0811.4212.01 פרויקטים מתקדמים בבימוי*** מר גדי רול
  מעבדה ב 16:00 18:00 2
  ב' 0811.4212.01 פרויקטים מתקדמים בבימוי*** מר ברזין איגור
  מר תבורי דורון
  מעבדה ב 16:00 19:00 3
 • *פרויקט גמר ל- MFA
 • א' 0811.1238.01 מספר בימוי לבמה פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ב 12:00 16:00 121 מכסיקו 4
  א' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  מעבדה ב 18:00 21:00 208 מכסיקו 3
  א' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  מעבדה ד 18:00 21:00 208 מכסיקו 3
  קהילתי שנה א-מסגרת 615
  אב 0811.1363.01 פרויקט קהילתי ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית ד 17:00 20:00 121 מכסיקו 6
  א' 0851.6538.01 מבוא לתסריטאות לקולנוע מר ניב יעקב
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0811.4038.01 מכניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ד 15:00 19:00 ב206 מכסיקו 4
  קהילתי שנה ב' - מסגרת 615
  אב 0811.1363.01 פרויקט קהילתי ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית ד 17:00 20:00 121 מכסיקו 6
  א' 0811.0002.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.0003.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.0004.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.0005.01 שעור הפקה 4 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 01 קיקואין 4
  ===========================