החוג לאמנות התיאטרון

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
שנה א' - 52 שעות
שעורים עיוניים 20ש"ס; שעורים מעשיים 32ש"ס
שעורי יסוד חובה - מסגרת 104
א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
א' 0811.1323.03 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא גב' ענבר ליהיא
שיעור ג 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי עברי*** ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
ב' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני*** ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני*** ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה,קהילה*** פרופ' לב אלג'ם שולי
שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
ב' 0811.1149.01 קריאת מחזות** ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0811.1194.03 תרגיל קריאת מחזות-מצטיינים מר שאולוף ניר
שיעור ג 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
א' 0811.1096.01 יסודות ההפקה*** מר ברעוז גד
שיעור ה 13:00 15:00 01 קיקואין 2
שיעורים מעשיים - מסגרת 107
אב 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית ב 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 3
אב 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית ד 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
א' 0811.0224.01 טכניקות תנועה מזרח אסיאניות פרופ' סרפר צביקה
עבודה מעשית א 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
א' 0811.0222.01 תנועה:שילוב של תנועה עם טכניקה של מחול מר אליה דומנוב
עבודה מעשית ג 10:00 12:00 א207 מכסיקו 2
ב' 0811.0222.01 תנועה:שילוב של תנועה עם טכ' של מחול גב' קופרברג אודליה
עבודה מעשית ג 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
א' 0811.0225.01 פיתוח קול מר מנהיים גיא
עבודה מעשית א 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
ב' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' רייזמן שושנה
עבודה מעשית א 10:00 12:00 ב206 מכסיקו 2
א' 0811.0226.01 הגיה ודיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשית א 16:00 19:00 א207 מכסיקו 3
ב' 0811.0226.01 הגיה ודיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשית ב 11:00 14:00 א207 מכסיקו 3
שעורי הפקה - מסגרת 450
א' 0811.0002.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
שיעור ה 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
א' 0811.0003.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
ב' 0811.0004.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
ב' 0811.0005.01 שעור הפקה 4 מר ברעוז גד
שיעור ה 16:00 20:00 01 קיקואין 4
מצטיינים במשחק שנה ב'
שעורי יסוד חובה (מסגרת 105) 18 ש"ס
א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון במאה ה 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור ב 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
שיעור ד 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
ב' 0811.2100.01 תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811.1072.01 שעור בכתיבה אקדמית*** ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
א' 0811.1073.01 קריאה בקלאסיקות של הדרמה*** ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
סמינרים (מסגרת 303) לבחירה סמינר אחד 4 ש"ס
א' 0811.1067.01 שאלת הזמן בתיאטרון העברי ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינר ב 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.1227.01 משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי ד"ר הררי דרור
סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.1065.01 רטוריקה דרמטית כצופן: מבנה, דינמיקה, אנטי-מבנה ד"ר שלגו שלומית
סמינר ד 12:00 16:00 317 ביה"ס להנדסאים 4
א' 0811.1064.01 שייקספיר ותרבות חזותית: דימויים כיסוד דרמטי ובימתי ד"ר מלכא ליאורה
סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.1063.01 חנוך לוין והטרגדיה היוונית פרופ' יערי נורית
סמינר ב 12:00 16:00 208 מכסיקו 4
א' 0811.1062.01 תיאוריות של משחק ומופע פוליטי ד"ר חן אלון
סמינר ד 12:00 16:00 119 מכסיקו 4
שיעורים מעשיים (מסגרת 107)
א' 0811.0227.01 משחק פרופ' קנר רות
עבודה מעשית ג 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
א' 0811.0227.01 משחק פרופ' קנר רות
עבודה מעשית א 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
ב' 0811.0227.01 משחק פרופ' קנר רות
עבודה מעשית ג 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3
ב' 0811.0227.01 משחק פרופ' קנר רות
עבודה מעשית א 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3
א' 0811.0231.01 סגנונות משחק מר גדי רול
עבודה מעשית ה 10:00 14:00 ב206 מכסיקו 4
א' 0811.2408.01 תנועה לשחקנים גב' דימונד ריבי
עבודה מעשית ג 18:00 20:00 א207 מכסיקו 2
ב' 0811.2408.01 תנועה לשחקנים גב' דימונד ריבי
עבודה מעשית ה 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
א' 0811.0229.01 קול ודיבור גב' רייזמן שושנה
עבודה מעשית ה 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
ב' 0811.0229.01 קול ודיבור גב' רייזמן שושנה
עבודה מעשית ה 10:00 14:00 א207 מכסיקו 4
א' 0811.0233.01 דיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
עבודה מעשית ב 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
ב' 0811.0234.01 שירה בקול גב' סלע אירית
עבודה מעשית ב 16:00 19:00 120 מכסיקו 3
מצטיינים במשחק שנה ג'***
 • *תכנית עתידית, ייתכנו שינויים
 • סמינרים 12 ש"ס; עבודה מעשית 30 ש"ס
  סמנירים 12 ש"ס
  0811.8001 סמינר שיעור 4
  0811.8002 סמינר שיעור 4
  0811.8003 סמינר שיעור 4
  שיעורים מעשיים - 30 ש"ס
  0811.8004 משחק עבודה מעשית 12
  0811.8005 תנועה ומחול עבודה מעשית 4
  0811.8006 משחק יפני עבודה מעשית 4
  0811.8007 פיתוח קול עבודה מעשית 4
  0811.8008 עבודת שחקן במאי עבודה מעשית 6
  מצטיינים שנה ד'***
 • *תכנית עתידית, ייתכנו שינויים
 • סמינרים 8 ש"ס; עבודה מעשית 16 ש"ס
  סמינרים 8 ש"ס
  0811.8009 סמינר 4
  0811.8010 סמינר 4
  שיעורים מעשיים 16 ש"ס
  0811.8011 פרויקט במשחק עם במאי חיצוני 6
  0811.8012 פרויקט במשחק ובימוי 6
  0811.8013 משחק בהפקה - סטאז' 4