החוג לאמנות התיאטרון

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשע"ו
שנה א' 38 ש"ס
תכנית חד-חוגית
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס שיעורים מעשיים
התכנית הדו-חוגית - 24 ש"ס
14ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4שעור הפקה;6 ש"ס שיעורים מעשיים
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
א' 0811.1323.01 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא*** גב' להב יעל
תרגיל ד 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
א' 0811.1323.02 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא*** גב' להב יעל
תרגיל ב 14:00 16:00 208 מכסיקו 2
 • *השיעור והתרגיל -חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי עברי*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי
 • ב' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי
 • ב' 0811.1007.01 תיאוריות בימוי ד"ר משה פרלשטיין
  שיעור ה 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני*** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
 • *צפייה בהצגות + כתיבה
 • *חובה לחד חוגי
 • ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה,קהילה*** פרופ' לב אלג'ם שולי
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי
 • ב' 0811.1149.01 קריאת מחזות** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1194.01 תרגיל בקריאת מחזות** מר שאולוף ניר
  תרגיל א 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0811.1194.02 תרגיל בקריאת מחזות** מר שאולוף ניר
  תרגיל א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • *שיעור ותרגיל חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1096.01 יסודות ההפקה*** מר ברעוז גד
  שיעור ה 13:00 15:00 01 קיקואין 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • שעורי הפקה (מסגרת 450)
  א' 0811.0002.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.0003.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.0004.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.0005.01 שעור הפקה 4 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 01 קיקואין 4
  שיעורים מעשיים-מסגרת 107
  א' 0811.1351.01 משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ג 10:00 13:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1351.01 משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ג 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1362.01 משחק: יסודות המשחק לפי שיטת סטניסלבסקי*** מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ה 10:00 13:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1362.01 משחק: יסודות המשחק לפי שיטת סטניסלבסקי** מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ה 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
 • *שיעור חובה למסלול בימוי
 • *פתוח לכל הסטודנטים בשנים א חד חוגי
 • א' 0811.0232.01 בימוי: מצילום דקומנטרי למופע*** פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.0232.01 בימוי: מצילום דקומנטרי למופע*** פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
 • *שיעור חובה למסלול בימוי
 • *פתוח לכל תלמידי שנה א' בחוג
 • כל אחד משיעורי המשחק יסתיים בפרויקט כיתתי
  א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית
  קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
  שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
  להשתתפות בשעורי ההפקה.
  שנה ב'
  תכנית חד חוגית 44ש"ס
  18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  18 ש"ס שיעורים מעשיים
  שנה ב' מסלול דו חוגי סה"כ 20 ש"ס
  6 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
  6 ש"ס שיעורים מעשיים
  שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
  א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון במאה ה 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.2100.01 תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ד 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0811.1072.01 שעור בכתיבה אקדמית*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1073.01 קריאה בקלאסיקות של הדרמה*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
 • *מחליף את הקורס קריאה ביצירות מופת-לא ניתן להרשם לקורס פעמ
 • א' 0811.1068.01 חשיבה חזותית גב' קיש כנרת
  שיעור א 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0811.1068.01 חשיבה חזותית גב' קיש כנרת
  ב 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  סמינריונים- מסגרת 303
  א' 0811.1067.01 שאלת הזמן בתיאטרון העברי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1227.01 משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי ד"ר הררי דרור
  סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1065.01 רטוריקה דרמטית כצופן: מבנה, דינמיקה, אנטי-מבנה ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 12:00 16:00 317 ביה"ס להנדסאים 4
  א' 0811.1064.01 שייקספיר ותרבות חזותית: דימויים כיסוד דרמטי ובימתי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.1063.01 חנוך לוין והטרגדיה היוונית פרופ' יערי נורית
  סמינר ב 12:00 16:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.1062.01 תיאוריות של משחק ומופע פוליטי ד"ר חן אלון
  סמינר ד 12:00 16:00 119 מכסיקו 4
  4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
  על הסטודנטים לבחור בשעור הפקה אחד בשנה
  רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
  החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
  א' 0811.0002.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.0003.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.0004.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.0005.01 שעור הפקה 4 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 01 קיקואין 4
  שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
  אב 0811.1239.01 משחק: עבודה באמצעות פרוטוקולים של בתי משפט פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 16:00 19:00 315 ביה"ס להנדסאים 6
 • *שיעור חובה למסלול בימוי
 • *פתוח לכל תלמידי שנה ב' בחוג
 • א' 0811.1769.01 משחק ואקטיביזם: בין סטניסלבסקי לבואל ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ה 13:00 16:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1769.01 משחק ואקטיביזם: בין סטניסלבסקי לבואל ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית א 16:00 19:00 121 מכסיקו 3
  אב 0811.1363.01 פרויקט קהילתי ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית ד 17:00 20:00 121 מכסיקו 6
  א' 0811.1362.01 משחק: יסודות המשחק לפי שיטת סטניסלבסקי*** מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ה 10:00 13:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1362.01 משחק: יסודות המשחק לפי שיטת סטניסלבסקי** מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ה 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
 • *שיעור חובה למסלול בימוי
 • *פתוח לכל תלמידי שנה ב' בחוג
 • א' 0811.1359.01 קדם בימוי*** גב' ברון דדי
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
 • *שיעור חובה למסלול בימוי
 • *פתוח לכל תלמידי שנה ב' בחוג
 • ב' 0811.1487.01 כתיבה*** פרופ' קינר גד
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
 • *שיעור חובה למסלול בימוי
 • *פתוח לכל תלמידי שנה ב' בחוג
 • א' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ד 16:00 19:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ד 16:00 19:00 א207 מכסיקו 3
  שנה ג'
  מסלול חד חוגי - סה"כ 40 ש"ס
  10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  18 ש"ח שיעורים מעשיים
  דו-חוגי 18ש"ס
  4 ש"ס שעורי חובה;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;
  6 ש"ס שיעורים מעשיים
  שעורי חובה שנה ג' - מסגרת 106
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.1233.01 רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוני ד"ר הררי דרור
  שיעור א 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0811.1545.01 מבט על תפקיד הצופה ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  אב 0811.1235.01 זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ב 10:00 12:00 ב207 מכסיקו 4
  שעורי הפקה - מסגרת 450
  רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
  החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
  א' 0811.0002.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.0003.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.0004.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.0005.01 שעור הפקה 4 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 01 קיקואין 4
  שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
  א' 0811.1361.01 פרויקט משחק חד חוגי*** מר תבורי דורון
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 6
  ב' 0811.1361.01 פרויקט משחק חד חוגי*** מר תבורי דורון
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 א207 מכסיקו
 • *שיעור חובה למסלול בימוי
 • *פתוח לכל הסטודנטים בשנה ג'
 • אב 0811.1095.01 משחק דו חוגי פרופ' צ'לטון-אורבוך נולה
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 121 מכסיקו 6
  אב 0811.1363.01 פרויקט קהילתי ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית ד 17:00 20:00 121 מכסיקו 6
  א' 0811.1342.01 מבוא לעיצוב לבימאים*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית א 16:00 19:00 02 קיקואין 3
  א' 0811.1342.01 מבוא לעיצוב לבימאים*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 213 מכסיקו 3
 • *שיעור חובה למסלול בימוי
 • *פתוח לכל הסטודנטים בשנה ג'
 • א' 0811.1488.01 יסודות הבימוי*** גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ה 12:00 15:00 ב207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1488.01 יסודות הבימוי*** גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית א 18:00 21:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
 • *שיעור חובה למסלול בימוי
 • *פתוח לכל הסטודנטים בשנה ג'
 • סמינרים - מסגרת 303
  א' 0811.1067.01 שאלת הזמן בתיאטרון העברי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1227.01 משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי ד"ר הררי דרור
  סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1065.01 רטוריקה דרמטית כצופן: מבנה, דינמיקה, אנטי-מבנה ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 12:00 16:00 317 ביה"ס להנדסאים 4
  א' 0811.1064.01 שייקספיר ותרבות חזותית: דימויים כיסוד דרמטי ובימתי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.1063.01 חנוך לוין והטרגדיה היוונית פרופ' יערי נורית
  סמינר ב 12:00 16:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.1062.01 תיאוריות של משחק ומופע פוליטי ד"ר חן אלון
  סמינר ד 12:00 16:00 119 מכסיקו 4
  =============================
  תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
  שנה א' - 52 שעות
  שעורים עיוניים 20ש"ס; שעורים מעשיים 32ש"ס
  שעורי יסוד חובה - מסגרת 104
  א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0811.1323.03 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא גב' ענבר ליהיא
  שיעור ג 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי עברי*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני*** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה,קהילה*** פרופ' לב אלג'ם שולי
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0811.1149.01 קריאת מחזות** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1194.03 תרגיל קריאת מחזות-מצטיינים מר שאולוף ניר
  שיעור ג 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1096.01 יסודות ההפקה*** מר ברעוז גד
  שיעור ה 13:00 15:00 01 קיקואין 2
  שיעורים מעשיים - מסגרת 107
  אב 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 3
  אב 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0224.01 טכניקות תנועה מזרח אסיאניות פרופ' סרפר צביקה
  עבודה מעשית א 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0222.01 תנועה:שילוב של תנועה עם טכניקה של מחול מר אליה דומנוב
  עבודה מעשית ג 10:00 12:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0222.01 תנועה:שילוב של תנועה עם טכ' של מחול גב' קופרברג אודליה
  עבודה מעשית ג 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0225.01 פיתוח קול מר מנהיים גיא
  עבודה מעשית א 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית א 10:00 12:00 ב206 מכסיקו 2
  א' 0811.0226.01 הגיה ודיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  עבודה מעשית א 16:00 19:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0226.01 הגיה ודיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  עבודה מעשית ב 11:00 14:00 א207 מכסיקו 3
  שעורי הפקה - מסגרת 450
  א' 0811.0002.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.0003.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.0004.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.0005.01 שעור הפקה 4 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 01 קיקואין 4