סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
שיעורי בחירה - סמינרים
ב' 0845.4122.01 World Music Cultures פרופ' פריגיסי יהודית
סמינר ב 08:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.2151.01 מוזיקה גופא - להקשיב לא רק עם האוזניים גב' טמיר אוסטרובר הילה
  סמינר ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • שנה א' באישור המרצה
 • א' 0845.2153.01 מוזיקה אליאטורית - הפילוסופיה והפוליטיקה של אבדון השליטה גב' פארי הדס
  סמינר ה 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  שיעורי בחירה נוספים
  ב' 0845.2148.01 צורה, ייצוג, תוכן ומשמעות במוזיקה עתיקה פרופ' טנאי דורית
  שו"ת ד 16:00 20:00 02 קיקואין 4
 • הרצאות אורחים תועברנה בשפה האנגלית
 • אב 0845.3118.01 מוזיקה והגות פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.2138.01 מוזיקה. טכסט פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.2138.01 מוזיקה. טכסט פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3434.01 Film composers פרופ' קופר קריסטינה
  שיעור ה 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.2152.01 ניתוח שנקריאני לאור הקובץ: Five Graphic Music Analyses גב' גבאי אלין
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2150.01 המוזיקה של טרזין והשואה מר רפופורט דן
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2149.01 מבוא למוזיקה הודית גב' אבני עפרה
  שיעור ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2459.01 אנליזה בעקבות הרפרטואר התזמורתי מר שרון ישראל
  שו"ת א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • ניתן לקחת קורס זה פעמיים בלבד במהלך התואר
 • אב 0842.2459.02 Analysis of Orchestral Repertoire מר שרון ישראל
  שו"ת א 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0843.2324.01 הלחנה נתמכת טכנולוגיה גב' פארי הדס
  שיעור ה 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
 • לתלמידי קומפוזיציה שנים ג', ד' בלבד
 • אב 0842.3454.01 יסודות הניצוח לאינסטרומנטליסטים ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 12:00 13:00 017 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יתקיים בין 12-14.פירוט מועדי השיעורים יתפרסם בסילבוס
 • אב 0842.1261.01 וויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  שיעור 2
 • באישור המורה האישי לכינור. מס' המקומות מוגבל
 • אב 0842.3221.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • ב' 0843.1513.01 אולפן הקלטות - הלכה למעשה מר אשל רפי
  שו"ת ה 16:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס מתקיים בין 16:00-17:30. החלק המעשי בתאום עם המרצה
 • באישור המרצה
 • ב' 0843.1507.01 יסודות תורת הצליל ומבוא למחשב גב' פארי הדס
  שו"ת ג 10:00 12:00 מ019 מרכז מחשבים ביה"ס למוזיקה 2
 • באישור המרצה
 • קורסי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כקורסי בחירה
 • ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא
 • אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור המורה
 • אב 0842.3211.01 ליווי ווקאלי פרופ' זק יהונתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3388.01 אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאלי פרופ' זכאי מירה
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ג 14:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • ההשתפות בסדנא מותנית באישור המורה
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
 • ההשתתפות בקורס מותנית באישור המורה
 • אב 0842.4314.01 השיר הארצישראלי האמנותי מר כהן שמעון
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ג 16:00 18:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר כהן שמעון
  שיעור א 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • במגמה הווקאלית לשנים ג', ד' בלבד
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • לתלמידי המגמה למוזיקולוגיה בלבד