סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0843.2515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה II ד"ר קליינר בוריס
שו"ת ד 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
שו"ת ד 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0843.2532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים II מר סרוסי ראובן
שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
אב 0843.2555.01 תיזמור I מר ברדנשוילי יוסף
שו"ת ג 12:00 14:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
שו"ת א 14:00 16:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
אב 0843.2545.01 קריאת פרטיטורה I מר ברדנשוילי יוסף
שו"ת ה 12:00 13:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעור ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעור ד 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
 • אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  0843.1527.01 הרמוניה ליד המקלדת ד"ר רום אורי
  בחינה
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ג'
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ד 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3407.01 הרמוניה III ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3516.01 קונטרפונקט בסגנון באך II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3555.01 תיזמור II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3545.01 קריאת פרטיטורה II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ה 13:00 14:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  המגמה למוזיקולוגיה - תואר שני
  שיעורים וסמינריונים חובה
  אב 0845.4103.01 נושאי חזרה שיעור 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
 • ב' 0845.4102.01 ניתוח יצירות שו"ת 2
  ב' 0845.4102.01 ניתוח יצירות שו"ת 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
 • אב 0845.4104.01 תולדות התיאוריה המוזיקלית סמינר 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
 • א' 0845.5106.01 המוזיקולוגיה כדיסציפלינה שיעור 2
  א' 0845.5106.01 המוזיקולוגיה כדיסציפלינה שיעור 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ו
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
  גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
  שיעורי בחירה - סמינרים
  ב' 0845.4122.01 World Music Cultures פרופ' פריגיסי יהודית
  סמינר ב 08:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.2151.01 מוזיקה גופא - להקשיב לא רק עם האוזניים גב' טמיר אוסטרובר הילה
  סמינר ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • שנה א' באישור המרצה
 • א' 0845.2153.01 מוזיקה אליאטורית - הפילוסופיה והפוליטיקה של אבדון השליטה גב' פארי הדס
  סמינר ה 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  שיעורי בחירה נוספים
  ב' 0845.2148.01 צורה, ייצוג, תוכן ומשמעות במוזיקה עתיקה פרופ' טנאי דורית
  שו"ת ד 16:00 20:00 02 קיקואין 4
 • הרצאות אורחים תועברנה בשפה האנגלית
 • אב 0845.3118.01 מוזיקה והגות פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.2138.01 מוזיקה. טכסט פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.2138.01 מוזיקה. טכסט פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3434.01 Film composers פרופ' קופר קריסטינה
  שיעור ה 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.2152.01 ניתוח שנקריאני לאור הקובץ: Five Graphic Music Analyses גב' גבאי אלין
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2150.01 המוזיקה של טרזין והשואה מר רפופורט דן
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2149.01 מבוא למוזיקה הודית גב' אבני עפרה
  שיעור ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2459.01 אנליזה בעקבות הרפרטואר התזמורתי מר שרון ישראל
  שו"ת א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • ניתן לקחת קורס זה פעמיים בלבד במהלך התואר
 • אב 0842.2459.02 Analysis of Orchestral Repertoire מר שרון ישראל
  שו"ת א 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0843.2324.01 הלחנה נתמכת טכנולוגיה גב' פארי הדס
  שיעור ה 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
 • לתלמידי קומפוזיציה שנים ג', ד' בלבד
 • אב 0842.3454.01 יסודות הניצוח לאינסטרומנטליסטים ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 12:00 13:00 017 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יתקיים בין 12-14.פירוט מועדי השיעורים יתפרסם בסילבוס
 • אב 0842.1261.01 וויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  שיעור 2
 • באישור המורה האישי לכינור. מס' המקומות מוגבל
 • אב 0842.3221.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • ב' 0843.1513.01 אולפן הקלטות - הלכה למעשה מר אשל רפי
  שו"ת ה 16:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס מתקיים בין 16:00-17:30. החלק המעשי בתאום עם המרצה
 • באישור המרצה
 • ב' 0843.1507.01 יסודות תורת הצליל ומבוא למחשב גב' פארי הדס
  שו"ת ג 10:00 12:00 מ019 מרכז מחשבים ביה"ס למוזיקה 2
 • באישור המרצה
 • קורסי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כקורסי בחירה
 • ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא
 • אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור המורה
 • אב 0842.3211.01 ליווי ווקאלי פרופ' זק יהונתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3388.01 אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאלי פרופ' זכאי מירה
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ג 14:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • ההשתפות בסדנא מותנית באישור המורה
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
 • ההשתתפות בקורס מותנית באישור המורה
 • אב 0842.4314.01 השיר הארצישראלי האמנותי מר כהן שמעון
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ג 16:00 18:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר כהן שמעון
  שיעור א 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • במגמה הווקאלית לשנים ג', ד' בלבד
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • לתלמידי המגמה למוזיקולוגיה בלבד
 • קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
  למעט המסלול לקומפוזיציה
  אב 0842.5430.01 אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • לשנה ב' בלבד. קורס זה יועבר בשפה האנגלית
 • שיעורי בחירה - תואר שני (פתוחים גם לשנים ג' ד' מתואר ראשון)
  קורסי בחירה - סמינרים
  ב' 0845.4122.01 World Music Cultures פרופ' פריגיסי יהודית
  סמינר ב 08:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • א' 0845.4120.01 Mediated Voices פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ב 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.4119.01 מהות האופרה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ב 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2103.01 נושא ווריאציות פרופ' איתן זהר
  סמינר ד 10:00 12:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.2106.01 המוזיקה של רחמנינוב: בין הסגנון הרומנטי לסגנון המודרני דר קרביץ נלי
  סמינר ב 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.4121.01 ניתוח מוזיקאלי: היבטים קוגניטיביים פרופ' איתן זהר
  סמינר ד 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.4510.01 Analysis & interpretation - advanced topics of musical theor ד"ר רום אורי
  סמינר ד 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • קורסי בחירה אחרים
  אב 0842.5433.01 עיונים בפסנתר המשווה של י.ס. באך פרופ' גורין אלכסנדר
  שו"ת ג 12:00 14:00 013 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.5435.01 טעמי המקרא ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2459.01 אנליזה בעקבות הרפרטואר התזמורתי מר שרון ישראל
  שו"ת א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2459.02 Analysis of Orchestral Repertoire מר שרון ישראל
  שו"ת א 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0843.2324.01 הלחנה נתמכת טכנולוגיה גב' פארי הדס
  שיעור ה 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
 • לתלמידי קומפוזיציה בלבד
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.3221.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0842.1261.01 וויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  שיעור 2
 • באישור המורה האישי בכינור. מס' המקומות מוגבל
 • אב 0843.3555.01 תיזמור II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
 • מותנה באישור המורה. הקורס פתוח למלחינים ולנגני כלי תזמורת
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • למעט תלמידי מוזיקולוגיה
 • ההשתפות בקורס מותנית באישור המורה