החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשעו
שנה א'
מבואות - שנה א'
א' 0851.6529.01 מבוא לתולדות הקולנוע-א' מר אינגבר נחמן
שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
 • אסיסטנט עופר ליברגל
 • ב' 0851.6530.01 מבוא לתולדות הקולנוע-ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
 • אסיסטנט עידו רוזן
 • א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות פרופ' יוסף רז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6548.01 מבע קולנועי מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט עופר ליברגל
 • ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע ומדיה דיגיטאליים ואינטראקטיביים ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע ומדיה דיגיטאליים ואינטראקטיביים (הקרנה) ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
 • תלמידי דו- חוגי ניתן להרשם לקורס כשיעור בחירה משנים ב' ג'
 • אב 0851.0005.01 בקיאות בסרטים מר ליברגל עופר
  קולוק' ה 18:00 21:00 115 פאסטליכט מכסיקו 1
  א' 0851.6538.01 מבוא לתסריטאות לקולנוע מר ניב יעקב
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6217.01 יסודות בצילום ועריכה מר לרנר דן
  שיעור ה 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות לטלוויזיה מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • מבואות תסריטאות - תלמידי דו חוגי יבחרו מבוא אחד
 • מבין שני המבואות
 • מבואות חובה מחוץ לחוג
  אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  סדנאות מקצועיות מרוכזות ( ללא קרדיט אקדמי)
  א' 0851.0012.01 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
 • 11.10.2015
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית , בטיחות אש, בטיחות צבע
 • 10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
 • 12:15-12:30 הפסקה
 • 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
 • 13:15-14:00- הפסקת צהריים
 • 14:00-15:30 הרמה נכונה ומניעת כאבי כב
 • 12.10.2015
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - עזרה ראשונה ואחייאה
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-14:15 המשך עזרה ראשונה והחייאה
 • 12:15-13:00 הפסקת צהריים
 • 13:100-14:30 בטיחות בעבודה בגובה סולמות ובמות
 • 14:30-15:00 מבחן
 • א' 0851.1518.01 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ג 14:00 16:00 208 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.02 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ג 14:00 16:00 208 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.03 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ה 14:00 16:00 208 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.04 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ה 14:00 16:00 208 מכסיקו 0
 • אחת לשבועיים
 • א' 0851.1519.01 סדנת עריכה מר שטויר דב בוריס
  סדנה ג 14:00 16:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.02 סדנת עריכה מר שטויר דב בוריס
  סדנה ג 14:00 16:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.03 סדנת עריכה מר שטויר דב בוריס
  סדנה ה 14:00 16:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.04 סדנת עריכה מר שטויר דב בוריס
  סדנה ה 14:00 16:00 120 מכסיקו 0
 • אחת לשבועיים
 • תרגילים - שנה א'
  תרגיל בתיאוריות קולנועיות
  א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר רוזנבוים אביעד
  תרגיל א 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.02 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' מזור יעל
  תרגיל ג 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.03 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר נהלוני מתן
  תרגיל ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.04 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר נדלר גל
  תרגיל ג 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר כהן אבנר
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.07 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' אלפרשטיין טל
  תרגיל ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  קריאה וכתיבה מודרכת
  ב' 0851.6546.01 קריאה וכתיבה מודרכת גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל א 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.02 קריאה וכתיבה מודרכת מר פלדמן אופיר
  תרגיל א 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.03 קריאה וכתיבה מודרכת מר נהלוני מתן
  תרגיל ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.04 קריאה וכתיבה מודרכת גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.05 קריאה וכתיבה מודרכת מר נדלר גל
  תרגיל ג 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.06 קריאה וכתיבה מודרכת מר נהלוני מתן
  תרגיל ה 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.07 קריאה וכתיבה מודרכת מר פלדמן אופיר
  תרגיל ג 16:00 18:00 203 דן-דוד 2
  תרגיל במבע קולנועי 1
  א' 0851.6551.01 תרגיל במבע קולנועי 1 מר רוזן עידו
  תרגיל א 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.02 תרגיל במבע קולנועי 1 מר ליברגל עופר
  תרגיל א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.03 תרגיל במבע קולנועי 1 גב' מור ג'ני
  תרגיל א 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.04 תרגיל במבע קולנועי 1 מר קרבלניק משה
  תרגיל ה 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.05 תרגיל במבע קולנועי 1 מר קרבלניק משה
  תרגיל א 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.06 תרגיל במבע קולנועי 1 מר ליברגל עופר
  תרגיל ג 18:00 20:00 212 מכסיקו 2
  תרגיל בלימודי טלוויזיה
 • תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
 • ב' 0851.6554.01 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.02 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.03 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' ידין שירה
  תרגיל ג 16:00 18:00 א117 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.04 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' ידין שירה
  תרגיל ג 16:00 18:00 א117 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.05 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.06 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.07 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר ברוך ירון
  תרגיל ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 1
  תרגיל בכתיבת תסריט
  ב' 0851.1516.01 כתיבת תסריט גב' איטה שיר
  תרגיל א 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.02 כתיבת תסריט מר רוזנבוים אביעד
  תרגיל א 16:00 18:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.03 כתיבת תסריט מר רונן ארז
  תרגיל ה 16:00 18:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.1516.04 כתיבת תסריט מר לרון עומרי
  תרגיל א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.05 כתיבת תסריט מר לרון עומרי
  תרגיל א 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.06 כתיבת תסריט מר רונן ארז
  תרגיל א 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  סדנאות - שנה א'
  יש להרשם לאותה קבוצה ואותו מרצה בסמסטר ב'
  א' 0851.6591.01 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.01 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.02 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.02 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.03 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' גרין איתן
  סדנה ב 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.03 יסודות בבימוי קולנועיב' פרופ' גרין איתן
  סדנה ב 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.04 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.04 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.05 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.05 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.06 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' גרין איתן
  סדנה ה 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.06 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' גרין איתן
  סדנה ה 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.07 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.07 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  *יסודות בבימוי קולנועי ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
 • כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
 • קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
 • שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
 • אב 0851.1511.01 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ב 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.02 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ב 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.03 יסודות ביצירה לטלוויזיה גב' בנאי סיגלית
  סדנה ה 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.06 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ה 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.04 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר נחמיאס משה
  סדנה א 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.05 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר נחמיאס משה
  סדנה א 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
 • הקורס " יסודות ביצירה בטלוויזיה" יינתן פעם בשבועיים
 • מבואות חובה שנה ב'
  א' 0851.6616.01 מבוא לקולנוע בן זמננו א' מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט עופר ליברגל
 • ב' 0851.6648.01 מבוא לקולנוע בן זמננו ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט עידו רוזן
 • אב 0851.0006.01 בקיאות בסרטים מר ליברגל עופר
  קולוק' ה 18:00 21:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי פרופ' יוסף רז
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  תרגיל בקולנוע ישראלי
  ב' 0851.6553.01 תרגיל בקולנוע ישראלי מר ברוך ירון
  תרגיל ה 08:00 10:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.02 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' אלפרשטיין טל
  תרגיל ב 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.03 תרגיל בקולנוע ישראלי מר רוזנבוים אביעד
  תרגיל ב 08:00 10:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.04 תרגיל בקולנוע ישראלי מר נהלוני מתן
  תרגיל ה 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.05 תרגיל בקולנוע ישראלי מר נהלוני מתן
  תרגיל ב 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  תיאוריות קולנועיות עכשוויות
 • ריכוז: פרופ' ענת זנגר
 • א' 0851.4000.01 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוין אורי
  פרו"ס ג 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.02 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר בן דוד בני
  פרו"ס ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.4000.03 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר דבורה ארז
  פרו"ס ב 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.04 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' קוגלר תרזה
  פרו"ס ד 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.05 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר פרבר ניר
  פרו"ס ב 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.06 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוין אורי
  פרו"ס ה 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.4000.07 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוי יעל
  פרו"ס ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  ב' 0851.4000.08 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' עוזרי יערה
  פרו"ס ה 14:00 18:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.09 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר פרבר ניר
  פרו"ס ה 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
  הקבץ התמחות בתחום העיוני
 • קורסים יעודים בעדיפות לתלמידי המגמות :
 • החד חוגי עיוני, והדו חוגי, ולסטודנטים מצטיינים
 • ממוצע 90 ומעלה בשיעורים העיוניים
 • שיעורי בחירה מתקדמים
  א' 0851.7532.01 ביקורת קולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור א 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6697.01 דויד לינץ' ד"ר בידרמן שי
  שיעור ג 08:00 10:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.6208.01 אירועי 9/11 בטלוויזיה האמריקאית מר אבישר אריאל
  שיעור ב 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  סמינר מצטיינים -( כתב עת ) רישום באישור ראש התכנית העיונית
  אב 0851.5107.01 לא באנו להנות: גועל,עצב ושעמום בקולנוע ד"ר חגין בועז
  סמינר א 12:00 14:00 209 מכסיקו 4
 • מותנה בממוצע 90 ומעלה בתחום העיוני
 • הקבץ ללימודי קולנוע ומדיה דיגיטליים ואינטראקטיביים
  מרכז: פרופ' בן שאול ניצן
  שיעורי בחירה שנים ב' ג'
  א' 0851.6178.01 תיאוריות קוגניטיביות קולנועיות ד"ר רז גל
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6210.01 בין משחקיות לסרט ד"ר רז גל
  שיעור א 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6200.01 הנרטיב הקולנועי :מהקלאסי למורכב מר לויט עידו
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  הקבץ ללימודי קולנוע ומדיה דיגיטליים ואינטראקטיביים
  סמינרים
  ב' 0851.5075.01 היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5098.01 מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשווי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.9063.01 נוירו אסתטיקה וקולנוע ד"ר רז גל
  סמינר ב 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  הקבץ ללימודי קולנוע ומדיה דיגיטליים ואינטראקטיביים
  קורסים מעשיים
  א' 0851.2695.01 מבוא למדיה דיגיטלית מר בן אריה אהוד
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2688.01 מבוא למדיה דיגיטלית 2 מר שפירא ערן
  סדנה ד 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  אב 0851.3597.01 הפקה לפלטפורמות דיגיטליות מר בן אריה אהוד
  סדנה א 14:00 16:00
 • הקורסים המעשיים בהקבץ יוכרו במסגרת מכסת השעות
 • המעשיות המותרות במסגרת התכנית העיונית:
 • לתלמידי המסלול החד-חוגי עד 8 שס
 • תלמידי המסלול הדו-חוגי עד 2 ש"ס
 • הרישום לקורסים אלו הוא ידני באישור ודרך ראש מגמת הפקה
 • ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
  שיעורים
  א' 0851.7615.01 פילם נואר/ נאו נואר ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ג 16:00 20:00 208 מכסיקו 2
  א' 0851.6698.01 תחנות יסוד בקולנוע הלטינו-אמריקאי "הסטוריה,אסתטיקה ופוליטיקה ד"ר אוטין פבלו
  שיעור ב 10:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6647.01 פרקים בתולדות הקולנוע התיעודי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 10:00 14:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6699.01 בקצה אירופה:קולנוע מזרח אירופאי בשנות ה- 60 ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור א 14:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6148.01 הקולנוע האמריקאי בשנות ה- 70:מארתור פן עד סטיבן ספילברג מר דבורה ארז
  שיעור ב 18:00 20:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6165.01 אוטופיה /דיסטופיה:מדע בדיוני בקולנוע ובטלוויזיה מר דבורה ארז
  שיעור ג 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6206.01 עולמות מונפשים:אנימציה ולימודי קולנוע ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6218.01 קולנוע גרמני חדש גב' דן ענת
  שיעור ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6153.01 תיאו אנגלופולוס מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6215.01 הסרטים של האחים כהן:היבטים קרניבליסטים ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6216.01 הקולנוע העכשווי של מרטין סקורסזה ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6213.01 אגדות ( וס)אנדרסון:רטוריקה חדשנית בניאו -פוסטמודרניזם ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6137.01 קולנוע צרפתי חדש ד"ר יעל מונק
  שיעור ג 16:00 20:00 2
 • הקורס מבוטל בתשע"ו
 • א' 0851.6109.01 ריאליטי: החומר של הטלוויזיה ד"ר יורן נועם
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
  סמינריונים
  ב' 0851.5109.01 הוליווד: סוגיות ומחלוקות במחקר העכשווי ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.5072.01 הנאו -ריאליזם האיטלקי והשפעותיו בעולם ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.9056.01 חלף עם הסיקסטיז:שנות ה-60 בקולנוע פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.9059.01 טלוויזיה בריטית ד"ר ברנשטיין עלינא
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0687.3355.01 הקולנוע היפני פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ג 10:00 14:00 262 גילמן
 • סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשוית"
 • יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
 • תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטאלית
  שיעורים
  ב' 0851.6150.01 קולנוע ופילוסופיה :כל ההקשרים ד"ר בידרמן שי
  שיעור ג 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6207.01 יחסי קול ותמונה בקולנוע ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ה 14:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6200.01 הנרטיב הקולנועי :מהקלאסי למורכב מר לויט עידו
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6209.01 סוגיות בחקר הטלוויזיה :טקסט וקונטקסט ד"ר טלמון מירי
  שיעור ג 12:00 14:00 208 מכסיקו 2
  א' 0851.6203.01 נקמתה של עקרת הבית: נשים ובית בקולנוע ובטלוויזיה האמריקניים גב' לוי יעל
  שיעור א 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6696.01 הקולנוע הקווירי החדש ד"ר ניר קדם
  שיעור ב 12:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.6178.01 תיאוריות קוגניטיביות קולנועיות ד"ר רז גל
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6210.01 בין משחקיות לסרט ד"ר רז גל
  שיעור א 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6214.01 אתיקה ושאלת הרוע בקולנוע ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה
  סמינריונים
  ב' 0851.5064.01 מ"חמים וטעים" ועד "הר ברוקבק" : תיאוריה קווירית וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5075.01 היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5073.01 סירק, פאסבינדר, אלמודובר: גישות למלודרמה קולנועית פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5098.01 מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשווי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.9063.01 נוירו אסתטיקה וקולנוע ד"ר רז גל
  סמינר ב 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.5113.01 הזמן והמרחב של הטלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.9062.01 שחזור והעמדה מחדש בקולנוע התיעודי ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.5110.01 סוגיות תיאורטיות בז'אנר סרטי האימה ד"ר בידרמן שי
  סמינר ג 08:00 12:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.5112.01 סיפורי תעלומה ובילוש בסרטים מודרנים ופוסמודרניים גב' קוגלר תרזה
  סמינר ג 12:00 18:00 211 מכסיקו 4
 • סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשוית"
 • יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
 • קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
  שיעורים
  ב' 0851.6154.01 קולנוע ישראלי של נשים ד"ר יעל מונק
  שיעור ג 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6212.01 האור הגנוז:דת ויהדות בקולנוע הישראלי החדש מר חיוטין דן
  שיעור ג 10:00 14:00 2
 • הקורס לא יפתח בסמסטר ב'
 • ב' 0851.6692.01 דרמה בטלוויזיה הישראלית ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6219.01 הקולנוע של אורי זהר ד"ר שוייצר אריאל
  שיעור ב 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6694.01 מונוגרפיה - דוד פרלוב פרופ' הקר ראובן
  שיעור א 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
  סמינריונים
  א' 0851.9061.01 האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערבי ד"ר רינאוי חליל
  סמינר ד 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851.5102.01 מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי :שנות ה 60 וה-70 ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.5096.01 טלוויזיה ישראלית ואמריקנית בפרספקטיבה בין ת ד"ר טלמון מירי
  סמינר א 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
 • סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשוית"
 • יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
 • שיעורי תסריטאות - שנה ב'
  שיעורי חובה
  א' 0851.2056.01 יסודות מתקדמים בכתיבת תסריט פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2122.01 מספור לסרט - פרוזה מול דרמה מר כץ יואב
  שו"ת א 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2005.01 הרגע הדרמטי 1 מר צפור אסף
  שו"ת ג 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2060.01 מרעיון לתקציר בסרט קולנוע פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2104.01 תיאוריות בתסריטאות גב' נמדר אסתר
  שו"ת ג 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2123.01 רעיון לסדרת טלוויזיה מר צפור אסף
  שיעור ה 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  שיעורי תסריטאות - שנה ג'
  שיעורי חובה
  א' 0851.3001.01 מתקציר לטריטמנט בסרט קולנוע פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.3005.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' מרום תמר
  שו"ת ב 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3006.01 מטריטמנט לתסריט באורך מלא פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3003.01 פרק בסדרת טלוויזיה גב' נמדר אסתר
  שו"ת ג 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3011.01 פורמטים אלטרנטיבים לסדרת טלוויזיה ואינטרנט מר צפור אסף
  שו"ת ד 08:00 10:00 119 מכסיקו 2
  שיעורי בחירה לשנים ב' ג'
  א' 0851.9226.01 תחבולות בכתיבה קולנועית שו"ת ה 12:00 14:00 2
  א' 0851.2116.01 כתיבה קומית גב' מרום תמר
  שו"ת א 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2120.01 הסדרה הקומית לטלוויזיה ולאינטרנט גב' מרום תמר
  שו"ת ב 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2119.01 כתיבה לאינטרנט מר צפור אסף
  שו"ת ג 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2113.01 נתוח תסריטים בקולנוע הישראלי-מתסריט לסרט מר ניב יעקב
  שו"ת ד 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2114.01 פרקטיקות של עבודת התסריטאי גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2118.01 סצינה סיפור בתמונות גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2095.01 משחק לתסריטאים מר נוי מנשה
  שו"ת ה 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.9229.01 קונפליקט ודרמה מר קו אל ארז
  שו"ת ג 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9224.01 כתיבת דיאלוגים מר ניב יעקב
  שו"ת ד 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9221.01 אדפטציה מר קוסושווילי דובר
  שו"ת ג 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
 • חנכות אישית לשנה ג' בלבד
 • א' 0851.3022.01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנוע מר קו אל ארז
  שו"ת ג 14:00 16:00 ג122 מכסיקו 2
 • או
 • א' 0851.3024.01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיה מר ניב יעקב
  שו"ת ד 12:00 14:00 ג122 מכסיקו 2
 • ניתן לבחור במקום שעורי הבחירה בתסריטאות,קורסים מהקבץ הפקה
 • באישור ראש מגמת ,הפקה בלבד
 • ב' 0851.2688.01 מבוא למדיה דיגיטלית 2 מר שפירא ערן
  סדנה ד 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.2695.01 מבוא למדיה דיגיטלית מר בן אריה אהוד
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2590.01 מתחקיר לתסריט גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  אב 0851.3597.01 הפקה לפלטפורמות דיגיטליות מר בן אריה אהוד
  סדנה א 14:00 16:00
 • הרישום לקורסים אלו הוא ידני על בסיס מקום פנוי
 • ודרך ראש מגמת הפקה
 • הפקה
  הקבץ הפקה 1 - שנה ב'
 • סמסטר א' - סה"כ 16 ש"ס
 • סדנאות מקצועיות מרוכזות
 • הסדנאות ללא קרדיט אקדמי
 • א' 0851.0010.01 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה ג 0
 • 13.10.2015 (12:00-14:30 קבוצה 1) (14:30-17:00 קבוצה 2)
 • א' 0851.0011.01 סדנה למקצועות הסט יפורסם
  סדנה 0
 • הסדנה תתקיים בחופשת סמסטר א'
 • א' 0851.2686.01 סדנת תאורה יפורסם
  סדנה 0
 • הסדנה תתקיים בחופשת סמסטר א'
 • א' 0851.4621.01 סדנת צילום מר פרידמן סרגיי
  הדרכה אישית א 09:00 12:00 ב122 מכסיקו 0
 • תרגיל לשיעורי צילום הוא ללא קרדיט אקדמי
 • א' 0851.2546.01 עריכה ממוחשבת - AVID מר גשרי משה
  סדנה ד 12:00 14:00 א117 מכסיקו 0
 • השיעור עריכה ממוחשבת AVID הוא ללא קרדיט אקדמי
 • ב' 0851.2546.02 עריכה ממוחשבת - AVID מר גשרי משה
  סדנה ה 16:00 18:00 א119 מכסיקו 0
 • הקורס "עריכה ממוחשבת -AVID" הוא ללא קרדיט אקדמי
 • שיעורי חובה קולנוע וטלוויזיה
 • הקבץ הפקה 1
 • סדנאות ושיעורים
 • שיעורים שנתיים
 • אב 0851.2534.01 סדנת בימוי לסרט קיץ מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 10:00 12:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.2534.02 סדנת בימוי לסרט קיץ מר שני ירון
  סדנה ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.2534.02 סדנת בימוי לסרט קיץ מר שני ירון
  סדנה ה 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  אב 0851.2534.03 סדנת בימוי לסרט קיץ מר קוסושווילי דובר
  סדנה ג 16:00 18:00 117 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.01 סדנת ,תסריט לסרט קיץ מר בלוך ירון
  סדנה ב 16:00 18:00 117 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.02 סדנת תסריט לסרט קיץ גב' ויניק מיכל
  סדנה ד 12:00 14:00 211 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.03 סדנת תסריט לסרט קיץ גב' דרייפוס מיה
  סדנה ה 16:00 18:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.2562.01 משחק 1 גב' בת אדם מיכל
  סדנה א 14:00 16:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.02 משחק 1 גב' בת אדם מיכל
  סדנה א 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.03 משחק 1 מר שני ירון
  סדנה ג 14:00 16:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.01 עריכה 1 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.02 עריכה 1 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.03 עריכה 1 מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2509.01 סינמטוגרפיה 1 מר פיצ'חדזה יוסף
  שו"ת ב 12:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2615.01 כתיבה לטלוויזיה 1 מר צפור אסף
  סדנה א 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2589.01 ביצוע וכתיבת תחקיר גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2695.01 מבוא למדיה דיגיטלית מר בן אריה אהוד
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2521.01 מבוא לסרט דוקומנטרי פרופ' הקר ראובן
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.2667.01 עיצוב הצליל 1 מר חן נפתלי
  סדנה ו 09:00 13:00 117 מכסיקו 2
 • הקורס מתקיים אחת לשבועיים
 • א' 0851.2698.01 בימוי על נייר (סטורי בורד) פרופ' קמינסקי חנן
  סדנה א 16:00 18:00 200 מכסיקו 2
  א' 0851.2505.01 הפקה 1 מר רוזנבאום מארק
  סדנה ג 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.2637.01 מבוא לקולנוע נסיוני 1 גב' טל שגב דנה
  סדנה א 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2609.01 בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  הקבץ הפקה 2 - שנה ב'
 • סמסטר ב' - סה"כ 16 ש"ס
 • סדנאות ושיעורים
 • ב' 0851.2618.01 סינמטוגרפיה 2 מר כצנלסון רוני
  סדנה א 14:00 17:00 א119 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.02 סינמטוגרפיה 2 מר לרנר דן
  סדנה ד 10:00 13:00 120 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.03 סינמטוגרפיה 2 מר רז גיא
  סדנה ג 13:00 16:00 א119 מכסיקו 3
  ב' 0851.2559.01 עריכה 2 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.2559.02 עריכה 2 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.2559.03 עריכה 2 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2564.01 משחק 2 גב' בת אדם מיכל
  סדנה ב 16:00 19:00 א122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.02 משחק 2 מר קוסושווילי דובר
  סדנה ה 11:00 14:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.03 משחק 2 מר קולירין ערן
  סדנה ג 09:30 12:30 א122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2627.01 כתיבה דרמטית לטלוויזיה 2 גב' מרום תמר
  סדנה ד 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2583.01 פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיה גב' בן נתן נעמי
  סדנה ה 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2590.01 מתחקיר לתסריט גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2688.01 מבוא למדיה דיגיטלית 2 מר שפירא ערן
  סדנה ד 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2526.01 ניתוח תסריטים לבימוי פרופ' רובינשטיין דובי
  שו"ת ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.2580.01 בימוי דוקומנטרי 1 פרופ' הקר ראובן
  סדנה א 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2668.01 עיצוב הצליל 2 מר רשף אורי
  סדנה ג 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2691.01 ליהוק שחקנים גב' אזולאי אורית
  סדנה ד 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2639.01 מבוא לקולנוע נסיוני 2 גב' טל שגב דנה
  סדנה א 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
 • חונכויות אישיות
 • ב' 0851.2524.01 חונכות תסריט לסרט קיץ פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 116 מכסיקו 2
  ב' 0851.2524.02 חונכות תסריט לסרט קיץ פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ג 18:00 20:00 116 מכסיקו 2
  ב' 0851.2528.01 חונכות לסרטי קיץ מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית א 14:00 16:00 ב020 מכסיקו 2
  ב' 0851.2528.02 חונכות לסרטי קיץ מר בלוך ירון
  הדרכה אישית ה 12:00 14:00 2
  ב' 0851.2528.03 חונכות לסרטי קיץ פרופ' הקר ראובן
  הדרכה אישית ד 14:00 16:00 2
  לימודי הפקה שנה ג' - סה"כ 20 ש"ס
  הקבץ הפקה 3
  סמסטר א' - קולנוע
  סדנאות מרוכזות
  א' 0851.3524.01 סינמטוגרפיה 3 מר פלג שי
  סדנה 3
 • אסיסטנט - שי סקיף
 • סדנה מרוכזת בסוף סמסטר א'
 • שבועיים מרוכזים בחודש פברואר 2016
  ב' 0851.3525.01 סינמטוגרפיה 4 מר קלמן פרד
  סדנה 3
 • סדנה מרוכזת בסוף סמסטר ב'
 • אסיסטנט שי סקיף
 • סדנאות מקצועיות
  ב' 0851.3544.01 עריכה ממוחשבת למתקדמים מר גשרי משה
  סדנה א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
 • דרישת קדם : הקורס עריכה ממוחשבת AVID
 • הקורס עריכה ממוחשבת למתקדמים הינו ללא קרדיט אקדמי
 • סדנאות ושיעורים
  אב 0851.3662.01 בימוי דוקומנטרי 2 פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 12:00 14:00 117 מכסיקו 4
  אב 0851.3597.01 הפקה לפלטפורמות דיגיטליות מר בן אריה אהוד
  סדנה א 14:00 16:00
 • הקורס הפקה לפלטפורומות דיגיטליות לא יפתח השנה
 • אב 0851.3590.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' ויס ברקוביץ רונית
  סדנה ד 10:00 12:00 119 מכסיקו 4
  אב 0851.3598.01 בימוי דרמה לטלוויזיה מר סער רן
  סדנה א 10:00 14:00 א122 מכסיקו 8
  א' 0851.3548.01 סדנת במאי דמות שחקן פרופ' לוי רם
  סדנה ד 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  א' 0851.3546.01 סדנת רעיון לסרט גמר מר בלוך ירון
  סדנה א 16:00 20:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.3621.01 צילום דוקומנטרי מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.3526.01 עריכה 3 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.3526.02 עריכה 3 מר שטויר דב בוריס
  סדנה ב 18:00 20:00
  הקורס עריכה 3 קב' 02 לא יינתן השנה
  א' 0851.1153.01 הפקת ארועי קולנוע מר עצמור לירן
  סדנה ב 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.3705.01 פרוייקט תיעודי חברתי מר טאוזינגר אמיר
  סדנה ד 18:00 20:00 2
  א' 0851.3522.01 ניתוח סרטי קיץ פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ג 16:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.3671.01 סדנת בימוי - אדפטציה מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ה 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.3697.01 סדנת בימוי - ז'אנרים מר לרנר דן
  סדנה ג 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.3538.01 סרט גמר - סדנת בימוי מתקדמת פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.3551.01 תמונה - פוסט פרודקשן מר רז גיא
  סדנה ד 10:00 12:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0851.9318.01 פסקול פוסט פרודקשן גב' דרור רותם
  סדנה ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.9318.01 פסקול פוסט פרודקשן סדנה 2
 • הקורס מתקיים בשני החדרים בתיאום עם המרצה
 • א' 0851.9114.01 סגנונות בעריכה א מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.9148.01 תהליכי חשיבה באמנות ובקולנוע גב' היימן מיכל
  סדנה ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.2609.01 בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  חונכויות
  א' 0851.3628.01 חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמר גב' פרלוב יעל
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 א014 מכסיקו 2
  ב' 0851.3628.02 חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמר מר שטויר דב בוריס
  הדרכה אישית א 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
 • פגישות אשיות בתיאום עם המרצה
 • סמסטר ב'
  סדנאות ושיעורים
  ב' 0851.3698.01 סדנת בימוי- מוסיקה מר קולירין ערן
  סדנה ג 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3699.01 סדנת בימוי - ריאליזם גב' ויניק מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.3523.01 ייצוגי המרחב הקולנועי פרופ' רובינשטיין דובי
  שיעור ג 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.3587.01 דרמה סינגולרית מר שני ירון
  סדנה ג 10:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  ב' 0851.3527.01 עריכה 4 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 12:00 14:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.3527.02 עריכה 4 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3528.01 תסריט לסרט גמר 1 מר בלוך ירון
  שו"ת ב 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3528.02 תסריט לסרט גמר 1 גב' דרייפוס מיה
  סדנה ה 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3591.01 הפקה 2 מר עצמור לירן
  סדנה ב 12:00 15:00 02 קיקואין 3
  ב' 0851.9141.01 הפקה והפצה מר שחורי כתריאל
  סדנה 2
  ב' 0851.3706.01 פרוייקט תיעודי חברתי מר טאוזינגר אמיר
  סדנה ד 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  סרטי גמר חונכויות
  א' 0851.3550.01 חונכות תסריט לסרט גמר מר בלוך ירון
  הדרכה אישית ב 14:00 16:00 2
  א' 0851.3550.02 חונכות תסריט לסרט גמר גב' דרייפוס מיה
  הדרכה אישית ב 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.3550.03 חונכות תסריט לסרט גמר פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ג 14:00 16:00 2
  א' 0851.3709.01 חונכות לסרט גמר דוקומנטרי פרופ' הקר ראובן
  הדרכה אישית ה 14:00 16:00 2
  א' 0851.3703.01 חונכות ליהוק לפרויקט גמר גב' אזולאי אורית
  הדרכה אישית ד 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.3670.01 חונכות בימוי לפרוייקט גמר מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ה 14:00 16:00 ב020 מכסיקו 2
  ב' 0851.3669.01 חונכות בימוי לפרוייקט גמר מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ה 10:00 12:00 ב020 מכסיקו 2
  ב' 0851.3630.01 חונכות תסריט לסרט גמר פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ד 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3710.01 חונכות תסריט לסדנאות בימוי קולנועי מר בלוך ירון
  הדרכה אישית ה 14:00 16:00 2
  ב' 0851.3711.01 חונכות פוסט פרודקשן לסדנאות בימוי קולנועי מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ב 12:00 14:00 ב020 מכסיקו 2