החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0821.5132.01 ספורט ופנאי בעולם היווני והרומי ד"ר מיכאלי טלילה
סמינר ב 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
א' 0821.5339.01 הארוטיקה של הגוף המעונה בימי הביניים המאוחרים פרופ' פינקוס אסף
סמינר ד 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5370.01 מסעות מאויירים ד"ר ברטל רננה
סמינר ג 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5593.01 באתי ראיתי לקחתי: חדרי הפלאות - סקרנות ואספנות במאה ה-16 וה- ד"ר צ'ולקמן תמר
סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
א' 0821.5696.01 גנו של הגמד: מסע אינטר-דיסיפלינרי סביב ציור הדיוקן של מורגנט ד"ר ספי הנדלר
סמינר ג 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5587.01 פסול בקמפוס אוניברסיטת תל אביב ד"ר שוסטרמן רבקה
סמינר ד 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
א' 0821.5586.01 אמנות והחושים ד"ר לוריא-חיון עדי
סמינר א 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
א' 0821.5677.01 תאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר מיימון ורד
סמינר ב 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל - סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
סמינר ג 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
ב' 0821.5568.01 דימיון צילומי ד"ר מיימון ורד
סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
א' 0821.5913.01 סוגיות נבחרות בהיסטוריה ותאוריה של הצילום ביפאן ד"ר זהר אילת
סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5688.01 הפוליטיקה העכשווית של הדימוי החזותי ד"ר אהד זהבי
סמינר ב 10:00 14:00 200 מכסיקו 4