החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א' מורי החוג
שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב' מורי החוג
שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה למספר קורס שכבר נלמד בעבר
א' 0821.1005.01 מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטית ד"ר מיכאלי טלילה
שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1131.01 מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה: מרכז ד"ר פישר מתי
שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1009.01 המיתולוגיה באמנות (קורס חתך) ד"ר מיכאלי טלילה
שיעור ג 14:00 16:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחן פרופ' פינקוס אסף
שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1312.01 מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בזמן האלף; רומנסק וגותי פרופ' פינקוס אסף
שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1314.01 הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קורס חתך) ד"ר פישהוף גיל
שיעור ד 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות האסלאם: מבוא כללי לאמנות עמי-האסלאם ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות האסלאם: הדמות באמנות האסלאם: מהנביא מוחמד ועד הט ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור ג 16:00 18:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקי ד"ר ספי הנדלר
שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1431.01 אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם ברנסנס הצפוני ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1432.01 על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1509.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: מודרניזם ואוונגארד ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
שיעור ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1622.01 ***מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • תנאי קדם: מבוא למודרנית המאה ה-20 08211528
 • א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם ד"ר זהר אילת
  שיעור ד 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  תרגיל בשפת האמנות (3 קבוצות מקבילות)
  ב' 0821.1710.01 שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוח גב' שלום גילי
  תרגיל ג 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0821.1710.02 שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוח ד"ר אריה קפיטיקין
  תרגיל ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0821.1710.04 שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוח ד"ר ספי הנדלר
  תרגיל ד 10:00 12:00 200 מכסיקו 2
  תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (3 קבוצות מקבילות)
  א' 0821.1711.03 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר מיכאלי טלילה
  תרגיל ג 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0821.1711.01 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר מיכאלי טלילה
  תרגיל ב 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0821.1711.02 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר ברטל רננה
  תרגיל ד 12:00 14:00 208 מכסיקו 2
  תרגילי קריאה העת העתיקה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • א' 0821.1801.01 תרגיל קריאה / העת העתיקה גב' שלום גילי
  תרגיל ב 08:00 10:00 02 קיקואין 2
  א' 0821.1801.02 תרגיל קריאה/העת העתיקה גב' שלום גילי
  תרגיל ג 08:00 10:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0821.1801.03 תרגיל קריאה/העת העתיקה גב' שלום גילי
  תרגיל א 12:00 14:00 208 מכסיקו 2
  תרגילי קריאה/ העת החדשה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • ב' 0821.1802.03 תרגיל קריאה העת החדשה ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
  תרגיל ה 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.1802.04 תרגיל קריאה העת החדשה ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
  תרגיל ה 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  שיעורים
  א' 0821.6165.01 האמנות בעולם האגאי ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור א 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.6166.01 האמנות ההלניסטית: "מרכז" ו"פריפריה ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור ג 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  א' 0821.5145.01 ונוס ודיוניסוס בציור ובפסיפס הרומי ד"ר שדה נאוה
  שיעור ד 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0821.6251.01 * ימי הביניים במוזיאון* ד"ר ברטל רננה
  שיעור ד 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
  קורס ייעודי למצטיינים; תנאי קדם: ציון 80 לפחות במבוא לימה"ב
  ב' 0821.6209.01 מלחמה הקדושה, ממלכה חדשה: האמנות והאדריכלות בממלכת ירושלים ה ד"ר פישהוף גיל
  שיעור ד 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  א' 0821.6387.01 גברים וגבריות באמנות האסלאם ד"ר הגר נעמי
  שיעור ב 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0821.6388.01 השושלת המוגולית בהודו: ארכיטקטורה, ציור ותעמולה ד"ר הגר נעמי
  שיעור ב 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0821.6333.01 מודרניות קולוניאלית, קוסמופוליטיות והקריקטורה בעולם הערבי: מ גב' קרן צדפי
  שיעור ג 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  א' 0821.6011.01 אמונה וכפירה וביטויין באמנות הרנסנס ד"ר בלס גולדה
  שיעור ה 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.6010.01 מחזורי אמנות היסטוריים-ביוגרפיים ברנסנס האיטלקי ד"ר בלס גולדה
  שיעור ה 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.6759.01 כמיהה למציאות: ריאליזם, אימפרסיוניזם, היפר-ריאליזם ד"ר ארונוב איגור
  שיעור ד 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.6170.01 בכחנליה: היבטים קלאסיים באמנות ישראלית עכשווית ד"ר שדה נאוה
  שיעור ד 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.6991.01 ההדפס באמנות הישראלית ד"ר שוסטרמן רבקה
  שיעור ג 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  א' 0821.6561.01 לקראת אקוסטיקת יחסים* ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ג 18:00 20:00 200 מכסיקו 2
  * קורס ייעודי למצטיינים; תנאי קדם: מבוא לאמנות מודרנית או עכ
  ב' 0821.6444.01 כתת אמן: מעברלחוק גב' מעין אמיר
  גב' רותי סלע
  שיעור א 10:00 12:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0821.6232.01 וידיאו וצילום בישראל ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  א' 0821.6703.01 תולדות הצילום המקומי - היהודי והערבי- מסוף המאה ה-19 עד סוף ד"ר סלע רונה
  שיעור ג 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.6645.01 צילום דוקומנטרי ופוטו ז'ורנליזם בארה"ב ד"ר איילת כרמי
  שיעור ג 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.6666.01 אמנים, אספנים פטרונות וכלכלה בתרבות המערבית מ1945 ועד היום ד"ר מירה בנאי
  שיעור ד 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.6610.01 טראומת התבוסה וכלכלת הבועה: אמנות עכשווית ביפן, 1945-2015 ד"ר זהר אילת
  שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0662.1162.01 התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרני ד"ר חיים דעואל לוסקי
  שיעור ב 12:00 14:00 326 גילמן
  א' 0821.6680.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19 ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0821.6690.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-20 ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0821.6670.01 לכתוב על אמנות: יחסי החזותי והמילולי, תיווך הארה וביקורת ד"ר סמדר שפי
  שיעור ב 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0821.6767.01 סדנת דיגיטציה: אמנות הוידאו הישראלית משנות ה-70 ד"ר שחר כסלו
  שיעור ג 14:00 16:00 200 מכסיקו 2
  סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 3 קבוצות מקבילות
  א' 0821.2187.04 אמנות ותאוריה ד"ר ברטל רננה
  פרו"ס ג 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.2187.02 אמנות ותאוריה ד"ר לוריא-חיון עדי
  פרו"ס ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.2187.05 אמנות ותיאוריה ד"ר מיימון ורד
  פרו"ס ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  סמינריונים
  ב' 0821.3140.01 דיוקן, זהות, אופי ד"ר פישר מתי
  סמינר א 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3800.01 מקתדרלת נוטרדאם למוזיאון הלובר: סמינר יישמונ בפריז פרופ' פינקוס אסף
  סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
 • סמינר ייעודי לתלמידי חד-חוגי בלבד
 • א' 0821.3133.01 הפטרון, תפישותיו ודימוייו באמנות הרומנסקית ד"ר פישהוף גיל
  סמינר ג 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.3465.01 אמנות אנדלוסית (מוסלמית) בספרד בימי-הביניים ד"ר אריה קפיטיקין
  סמינר ה 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0821.3469.01 המקום בו אירופה ניגמרת: האמנות בספרד בתקופת הרנסנס והבארוק ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3655.01 אמנות אחוות הפרה-רפאליטים ותרבות וויקטוריאנית ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 14:00 18:00 203 דן-דוד 4
  א' 0821.3650.01 סטודיו האמן בציור המודרני ד"ר שוסטרמן רבקה
  סמינר ד 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0821.3749.01 האמנות בתחילת המאה ה-20 ד"ר לוריא-חיון עדי
  סמינר א 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.3802.01 ***פרקטיקות של צפייה באמנות: ביקור בגלריות ומוזיאונים ד"ר שבי אורלי
  סמינר ג 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
 • *סמינר ייעודי לתמידי חד-חוגי בלבד
 • ב' 0821.3750.01 סימני דיו: קליגרפיה, ציור והגות: סין ויפן ד"ר זהר אילת
  סמינר ד 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  לימודי התואר השני