סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
למעט המסלול לקומפוזיציה
אב 0842.5430.01 אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום ד"ר קליינר בוריס
שו"ת ג 16:00 18:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • לשנה ב' בלבד. קורס זה יועבר בשפה האנגלית
 • שיעורי בחירה - תואר שני (פתוחים גם לשנים ג' ד' מתואר ראשון)
  קורסי בחירה - סמינרים
  א' 0845.4118.01 Expressions of loneliness in 19th and 20th-century music and פרופ' פריגיסי יהודית
  סמינר ד 08:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0845.5126.01 סרגיי פרוקופייב - מבט על סגנון דר קרביץ נלי
  סמינר ג 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.4104.01 תולדות התיאוריה המוזיקלית פרופ' טנאי דורית
  סמינר ב 12:00 14:00 4
  קורסי בחירה אחרים
  אב 0842.5432.01 אלבן ברג: המוזיקה והאדם (הראי של נשמה רגישה) פרופ' סדאי יצחק
  שיעור ד 16:00 18:00 013 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.4103.01 נושאי חזרה ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ד 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.4102.01 ניתוח יצירות פרופ' איתן זהר
  שו"ת ב 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.4102.01 ניתוח יצירות פרופ' איתן זהר
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.5106.01 המוזיקולוגיה כדיסציפלינה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.5106.01 המוזיקולוגיה כדיסציפלינה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3458.01 אנליזה בעקבות רפרטואר שינוגן בתזמורת הסימפונית מר שרון ישראל
  שו"ת א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3458.02 Analysis of Orchestral Repertoire מר שרון ישראל
  שו"ת א 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.3117.01 המוח המוזיקלי - מאות ועד תפיסה פרופ' גלוברזון איתן
  גב' זינגר נעמי
  שיעור ה 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • א' 0842.5381.01 אנסמבל האופרה פרופ' רחום תמר
  סדנה א 12:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
 • ההשתפות באנסמבל האופרה מותנית באודיציות
 • אב 0842.3218.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • אב 0842.3217.01 פרקטיקום בליווי II מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית מר ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0843.3555.01 תיזמור II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
 • מותנה באישור המורה. הקורס פתוח למלחינים ולנגני כלי תזמורת
 • א' 0842.1282.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1283.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • למעט תלמידי מוזיקולוגיה
 • ההשתפות בקורס מותנית באישור המורה