סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
רשימת שעורי החובה לתואר ראשון
המגמה האינסטרומנטלית
שנה א'
אב 0842.0000.00 שיעור אישי בכלי שיעור 2
אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
שו"ת ד 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
שו"ת ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
אב 0842.1206.02 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
שו"ת ה 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1206.03 Analysis and Harmony I שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשע"ה
 • אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 12:00 13:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 13:00 14:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 13:00 14:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל א 12:00 13:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ד 12:00 13:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1400.03 Ear training I תרגיל 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
 • א' 0842.1001.02 Academic writing שו"ת 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
 • ב' 0842.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.1826.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 08:00 10:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1827.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 08:00 10:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
 • הנוכחות בקורס תולדות המוזיקה חובה
 • אב 0842.1390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1290.01 תזמורת סימפונית פרופ' דורמן זאב
  מר תלמי יואב
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1290.01 תזמורת סימפונית פרופ' דורמן זאב
  מר תלמי יואב
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1289.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה א 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1289.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה ד 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.1300.01 מוזיקה קאמרית מר ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  אב 0842.1015.01 האזנה א' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
 • לכלי תזמורת בלבד
 • שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
  אב 0842.1333.01 מוזיקה לכלי מקלדת עד 1750 פרופ' גורין אלכסנדר
  שו"ת ג 14:00 16:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1201.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה ב 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0842.1303.01 מוזיקה קאמרית ב-4 ידיים/2 פסנתרים מר ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה ג 11:00 12:00 016 ביה"ס למוזיקה 1
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
  אב 0842.1286.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר עין-הבר איל
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1186.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר סלטקין מיכאל
  סדנה ג 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה בטבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.1281.01 סדנת כלי הקשה מר בור אלון
  סדנה 4
  שנה ב'
  אב 0842.0000.0 שיעור אישי בכלי שיעור 2
  אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.02 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.03 Analysis and harmony II ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 13:00 15:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 14:00 15:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 14:00 15:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 15:00 16:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 15:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל א 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ד 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2400.03 Ear training II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 09:00 10:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.2826.01 תולדות המוזיקה II שו"ת 2
  ב' 0842.2827.01 תולדות המוזיקה II שו"ת 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה. תלמידי שנה ב' ילמדו עם א'
 • אב 0842.2390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.2290.01 תזמורת סימפונית פרופ' דורמן זאב
  מר תלמי יואב
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.2290.01 תזמורת סימפונית פרופ' דורמן זאב
  מר תלמי יואב
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2289.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה א 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2289.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה ד 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית מר ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים למחלקה לפסנתר
  אב 0842.2210.01 ספרות הפסנתר II שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה. תלמידי שנה ב' ילמדו עם ד'
 • אב 0842.2211.01 ליווי כלי מר ארז ארנון
  שו"ת ג 12:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2201.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה ב 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה
  אב 0842.2286.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר עין-הבר איל
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2186.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר סלטקין מיכאל
  סדנה ג 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.2281.01 סדנת כלי הקשה מר בור אלון
  סדנה 4
  א' 0842.2282.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.2283.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ג'
  אב 0842.0000.00 שיעור אישי בכלי שיעור 2
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
 • אב 0842.3390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.3290.01 תזמורת סימפונית פרופ' דורמן זאב
  מר תלמי יואב
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.3290.01 תזמורת סימפונית פרופ' דורמן זאב
  מר תלמי יואב
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.3289.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה א 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3289.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה ד 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.3300.01 מוזיקה קאמרית מר ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  א' 0842.3282.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.3283.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
  אב 0842.3210.01 ספרות הפסנתר III שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה. תלמידי שנה ג' ילמדו עם ד'
 • אב 0842.3211.01 ליווי ווקאלי פרופ' זק יהונתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3201.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה ב 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3205.01 מתודיקה של הוראת הפסנתר II מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת א 16:00 18:00 013 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי קשת
  אב 0842.3255.01 מתודיקה של הוראת הכינור והויולה II I דר' לבנון לילך
  שו"ת ה 12:00 14:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
  אב 0842.3104.01 מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ II I גב' אלבז שרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3286.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר עין-הבר איל
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
  אב 0842.3186.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר סלטקין מיכאל
  סדנה ג 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.3281.01 סדנת כלי הקשה מר בור אלון
  סדנה 4
  שנה ד'
  אב 0842.0000.00 שעור אישי בכלי שיעור 2
  אב 0842.4290.01 תזמורת סימפונית פרופ' דורמן זאב
  מר תלמי יואב
  סדנה א 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.4290.01 תזמורת סימפונית פרופ' דורמן זאב
  מר תלמי יואב
  סדנה ד 16:00 19:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.4289.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה א 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4289.01 רפרטואר תזמורתי מורים שונים
  סדנה ד 19:00 20:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.4300.01 מוזיקה קאמרית מר ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים המחלקה לפסנתר
  אב 0842.3205.01 מתודיקה של הוראת הפסנתר II מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת א 16:00 18:00 013 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.4210.01 ספרות הפסנתר במאה העשרים IV דר' פבריקנט עינת
  שו"ת ג 16:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.4201.01 בימת ביצוע גב' אפלבוים (צבי) עידית
  סדנה ב 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי קשת
  אב 0842.3255.01 מתודיקה של הוראת הכינור והויולה II I דר' לבנון לילך
  שו"ת ה 12:00 14:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה מעץ
  אב 0842.4286.01 סדנת כלי נשיפה מעץ מר עין-הבר איל
  סדנה ג 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3104.01 מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ II I גב' אלבז שרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים לכלי נשיפה ממתכת
  אב 0842.4186.01 סדנת כלי נשיפה ממתכת מר סלטקין מיכאל
  סדנה ג 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • כולל מוזיקה קאמרית לכלי נשיפה. ראה טבלת המגמה 1.1
 • שיעורים מיוחדים לכלי הקשה
  אב 0842.4281.01 סדנת כלי הקשה מר בור אלון
  סדנה 4
  א' 0842.4282.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.4283.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  המסלול לזמרה ואנסמבל האופרה
 • על תלמידי המגמה הווקאלית להשתתף בחזרות התזמורת
 • לקראת פרוייקטים בימי א' ו-ד' 16:00-20:00
 • שנה א'
  אב 0842.7 זמרה - שעור אישי שיעור 2
  אב 0842.1382.01 הדרכה ברפרטואר ווקאלי מורים שונים
  מעבדה 1
  אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת ד 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 12:00 13:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 13:00 14:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 13:00 14:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל א 12:00 13:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ד 12:00 13:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1206.02 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • ב' 0842.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.1826.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 08:00 10:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1827.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 08:00 10:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
 • הנוכחות בקורס תולדות המוזיקה חובה
 • אב 0842.1390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית יירשמו למקהלה האורטורי
 • אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.1387.01 היגוי גב' גלזר דנה
  שו"ת ג 10:00 11:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1015.01 האזנה א' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ב'
  אב 0842.9999.9 זמרה - שעור אישי שיעור 2
  אב 0842.2382.01 הדרכה ברפרטואר ווקאלי מורים שונים
  מעבדה 1
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 15:00 16:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 15:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 14:00 15:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 14:00 15:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.02 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0842.2826.01 תולדות המוזיקה II שו"ת 2
  ב' 0842.2827.01 תולדות המוזיקה II שו"ת 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה. תלמידי שנה ב' ילמדו עם א'
 • אב 0842.2387.01 היגוי גב' אפרתי ענת
  שו"ת ד 09:00 10:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.2390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • סטודנטים שלא יירשמו למקהלה הקאמרית יירשמו
 • למקהלה האורטורית
 • 0842.09 שפה זרה נוספת לזמרים 0
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ג'
  אב 0842.9 זמרה - שיעור אישי שיעור 2
  אב 0842.3382.01 הדרכה ברפרטואר ווקאלי מורים שונים
  מעבדה 1
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
 • אב 0842.3379.01 כיתת אופרה I שו"ת ד 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • כיתת האופרה תתקיים בין השעות 14:00-15:30
 • א' 0842.3333.33 אנסמבל האופרה פרופ' רחום תמר
  שו"ת א 12:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 0
 • ההשתתפות באנסמבל האופרה מותנת באודיציות
 • הפעילות באנסמבל אינה נכללת במניין השעות לתואר
 • אב 0842.3389.01 כיתת ליד I פרופ' זכאי מירה
  מר צירולניק בוריס
  שו"ת ה 14:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3211.01 ליווי ווקאלי פרופ' זק יהונתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3439.01 משחק גב' קרמסקי יעל
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3387.01 היגוי גב' נזרי סופי
  שו"ת ד 16:00 17:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4314.01 השיר הארצישראלי האמנותי מר כהן שמעון
  שו"ת ג 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0842.3282.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.3283.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.3390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית יירשמו
 • למקהלה האורטורית
 • אב 0842.10 שפה זרה נוספת לזמרים שיעור 0
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ד'
  אב 0842.000 זמרה - שיעור אישי שיעור 2
  אב 0842.4382.01 הדרכה ברפרטואר ווקאלי מורים שונים
  מעבדה 1
  אב 0842.4379.01 כיתת אופרה II פרופ' רחום תמר
  שו"ת ד 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • כיתת האופרה תתקיים בין השעות 14:00-15:30
 • א' 0842.3333.33 אנסמבל האופרה פרופ' רחום תמר
  שו"ת א 12:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 0
 • ההשתתפות באנסמבל האופרה מותנית באודיציות
 • הפעילות באנסמבל אינה נכללת במניין השעות לתואר
 • אב 0842.4389.01 כיתת ליד II פרופ' זכאי מירה
  מר צירולניק בוריס
  שו"ת ה 14:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3388.01 אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאלי פרופ' זכאי מירה
  שו"ת ה 12:00 14:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.4439.01 משחק גב' קרמסקי יעל
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.4387.01 היגוי גב' נזרי סופי
  שו"ת ד 16:00 17:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית ע"פ אודיציות בלבד
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.4390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • סטודנטים שלא יתקבלו למקהלה הקאמרית יירשמו
 • למקהלה האורטורית
 • אב 0842.10 שפה זרה נוספת לזמרים שיעור 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  המגמה לקומפוזיציה ולניצוח
  שנה א'
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ד 14:00 15:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 15:00 16:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • ניתן לקבל פטור על סמך בחינה.
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 16:00 18:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר כהן שמעון
  שיעור א 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.1826.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 08:00 10:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1827.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 08:00 10:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0843.1507.01 יסודות תורת הצליל ומבוא למחשב שו"ת 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
 • אב 0842.1015.01 האזנה א' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים לקומפוזיציה
  אב 0843.1512.01 אולפן אלקטרוני : אנלוגי ודיגיטלי מר מזור יצחק
  סדנה ה 16:00 18:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 14:00 16:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.1290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1387.01 היגוי גב' גלזר דנה
  שו"ת ג 10:00 11:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ב'
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ד 15:00 16:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 13:00 14:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.2515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה II מר יוהס דן
  שו"ת ד 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים II מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2555.01 תיזמור I מר כהן שמעון
  שו"ת ג 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2545.01 קריאת פרטיטורה I מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ה 12:00 13:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
 • חלוקה לפי רמות ע"פ קביעת המורה
 • א' 0842.2826.01 תולדות המוזיקה II שו"ת 2
  ב' 0842.2827.01 תולדות המוזיקה II שו"ת 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
 • אב 0842.2390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  א' 0842.2282.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.2283.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
  אב 0843.0000.1 שיעור אישי שיעור 1
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 14:00 16:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2323.01 סדנת תוכנה והפקה מוזיקלית מר מזור יצחק
  סדנה ה 14:00 16:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.2541.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת א 12:00 14:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.2290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.2394.01 ניצוח מקהלה מתקדמים שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
 • אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 14:00 16:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2387.01 היגוי גב' אפרתי ענת
  שו"ת ד 09:00 10:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ג'
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ד 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.3390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.3407.01 הרמוניה III ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3516.01 קונטרפונקט בסגנון באך II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
 • אב 0843.3555.01 תיזמור II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3545.01 קריאת פרטיטורה II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ה 13:00 14:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
 • חלוקה לפי רמות ע"פ קביעת המורה
 • א' 0842.3282.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.3283.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
  אב 0843.0000.02 שיעור אישי שיעור 1
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.3540.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת א 12:00 14:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3540.02 ניצוח תזמורת מתקדמים שו"ת 2
  אב 0843.3540.02 ניצוח תזמורת מתקדמים שו"ת 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
 • אב 0843.3290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.3290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.3395.01 ניצוח מקהלה מתקדמים מר בורשבסקי רונן
  שו"ת ד 10:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3502.01 סדנה קולית למנצחי מקהלות סדנה 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ה
 • אב 0842.3387.01 היגוי גב' נזרי סופי
  שו"ת ד 16:00 17:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  שנה ד'
  אב 0842.4407.01 הרמוניה IV מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.4516.01 קונטרפונקט בסגנון באך III ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ד 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.4282.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.4283.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
  אב 0843.0000.0 שעור אישי בקומפוזיציה שיעור 2
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.4540.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת א 12:00 14:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.4540.02 ניצוח תזמורת מתקדמים מר תלמי יואב
  שו"ת ב 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.4540.02 ניצוח תזמורת מתקדמים מר תלמי יואב
  שו"ת ה 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.4290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.4290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.4395.01 ניצוח מקהלה מתקדמים מר בורשבסקי רונן
  שו"ת ד 10:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.4390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין
  תואר ראשון - שיעורי חובה
  שנה א'
  אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת ד 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס פרופ' טנאי דורית
  שיעור ב 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק פרופ' טנאי דורית
  שיעור ב 14:00 18:00 117 מכסיקו 4
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל א 12:00 13:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ד 12:00 13:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 12:00 13:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 13:00 14:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' I גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 13:00 14:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ד 14:00 15:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 15:00 16:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • **ניתן לקבל פטור על סמך בחינה
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1206.02 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ביום הייעוץ
 • אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
 • החלוקה לקבוצות תתבצע ע"י המזכירות
 • ב' 0845.1006.01 מבוא לניתוח מוזיקאלי א' פרופ' איתן זהר
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • קורס זה מיועד לתלמידים הלומדים הרמוניה בלבד
 • אב 0845.5555.55 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ב'
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק פרופ' טנאי דורית
  שיעור ב 14:00 18:00 117 מכסיקו 4
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל א 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ד 14:00 15:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 14:00 15:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 14:00 15:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל א 15:00 16:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ד 15:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ד 15:00 16:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 13:00 14:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.02 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1004.01 קריאת פרטיטורה ד"ר גלפרין איגור
  תרגיל ג 12:00 13:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.5555.55 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ג'
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.5555.55 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0