החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי תואר שני MFA
 • שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
 • יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
 • א' 0851.6529.01 מבוא לתולדות הקולנוע-א' מר אינגבר נחמן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  ב' 0851.6530.01 מבוא לתולדות הקולנוע-ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  אב 0851.0015.01 קולנוע אמצע היום ד"ר אוטין פבלו
  קולוק' ה 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
 • בנוסף שיעור מתקדם משנים ב'/ג':
 • לימודי תואר שני (MFA)
  מסלול בימוי/הפקה
 • ניתן ללמוד עד 25% מהשעות בתואר שני משעורי תואר ראשון
 • חטיבת שיעורים מעשית (מסגרת שיעורים מעשיים)
  הדרכות חובה/ סדנאות מקצועיות
  א' 0851.0012.02 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • 20.10.14
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית בטיחות אש , בטיחות צבע
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15 בטיחות בחשמל
 • 12:15-12:30 הפסקה
 • 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
 • 13:15-14:00 הפסקת צהריים
 • 14:00-15:30 הרמה נכונה ומניעת כאבי גב
 • 21.10.14
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - עזרה ראשונה והחייאה
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15 המשך עזרה ראשונה והחייאה
 • 12:15-13:00 הפסקת צהריים
 • 13:00-14:30 בטיחות בעבודה בגובה סולמות ובמות
 • 14:30-15:00 - מבחן
 • א' 0851.0010.02 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה
 • תאריכי הסדנה יפורסמו בהמשך
 • ב' 0851.0011.02 סדנה למקצועות הסט יפורסם
  סדנה
  א' 0851.2686.01 סדנת תאורה יפורסם
  סדנה 0
 • תאריכים יפורסמו בהמשך
 • שנה א'
  שיעור חובה בשנה א'
  סדנאות בימוי- יש להרשם לשתי סדנאות מתוך שלוש סדנאות בימוי
  א' 0851.9119.01 סדנת בימוי דוקומנטרי א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9139.01 סדנת בימוי דוקומנטרי ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.9324.01 סוגיות בימוי בקולנוע דוקומנטרי מר הקר ראובן
  סדנה ה 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
 • שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי דוקומנטרי
 • א' 0851.9118.01 סדנת תסריט ובימוי עלילתי א' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9122.01 סדנת תסריט ובימוי עלילתי ב' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  אב 0851.9160.01 תסריט לדרמה קצרה מר בלוך ירון
  סדנה ה 10:00 12:00 א117 מכסיקו 4
 • שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
 • ב' 0851.9129.01 עבודה עם שחקנים מר מזרחי משה
  סדנה ה 14:00 18:00 א122 מכסיקו 4
 • שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
 • ב' 0851.9537.01 חונכות בימוי עלילתי תשע"ה מר הקר ראובן
  הדרכה אישית ד 18:00 20:00 2
  א' 0851.9162.01 סדנת בימוי קולנוע נסיוני מר מוגרבי אברהם
  סדנה א 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
 • תלמידים הרשומים לסדנאות הבימוי חייבים להרשם ל:
 • סדנת צילום אחת, סדנת עריכה אחת וסדנת הקלטה אחת
 • א' 0851.9114.01 סגנונות בעריכה א מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9322.01 סגנונות בעריכה ב מר טבקמן חיים
  סדנה ג 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.9320.01 סגנונות בצילום א מר כצנלסון רוני
  סדנה א 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2668.01 עיצוב הצליל 2 מר רשף אורי
  סדנה ג 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.9318.01 פסקול פוסט פרודקשן גב' דרור רותם
  סדנה ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.9318.01 פסקול פוסט פרודקשן סדנה 2
 • הקורס מתקיים בשני החדרים בתיאום עם המרצה
 • סדנאות מקצועיות: יש לבחור סדנאות בהיקף עד 6 ש"ס
  א' 0851.2509.01 סינמטוגרפיה לבמאי מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 12:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.2695.01 מבוא למדיה דיגיטלית מר בן אריה אהוד
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2688.01 מבוא למדיה דיגיטלית ב' מר שפירא ערן
  סדנה ג 16:00 18:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0851.2609.01 בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2627.01 כתיבה דרמטית לטלוויזיה 2 גב' מרום תמר
  סדנה ד 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2590.01 מתחקיר לתסריט גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.9148.01 תהליכי חשיבה באמנות ובקולנוע גב' היימן מיכל
  סדנה ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.3621.01 צילום דוקומנטרי מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.1149.01 ניהול וארגון ארועי קולנוע תשע"ה מר עצמור לירן
  סדנה ב 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2505.01 יסודות בהפקה מר רוזנבאום מארק
  סדנה ג 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.2583.01 פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיה גב' בן נתן נעמי
  סדנה ה 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3591.01 הפקה לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנוע מר עצמור לירן
  סדנה ב 12:00 15:00 119 מכסיקו 3
  א' 0851.3629.01 עריכת תוכן גב' להט קרמן מאיה
  שיעור ה 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3700.01 מיזנסצנה גב' דרייפוס מיה
  סדנה ה 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3704.01 פרוייקט תיעודי חברתי מר טאוזינגר אמיר
  סדנה ד 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  שנה ב'
  שיעורי חובה לשנה ב' - יש להרשם לשני הסמסטרים
  א' 0851.9146.01 ליווי פרוייקט גמר א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
 • יש להגיש בשיעור הראשון טריטמנט או הצעה דוק' לפרוייקט גמר
 • ב' 0851.9147.01 ליווי פרויקט גמר ב' מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ה 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
 • יש להגיע לשיעור הראשון עם תקציר של פרויקט גמר לעבודה בשעו
 • רשימת החונכויות המיועדות לתלמידים שעובדים על פרויקט גמר
  ב' 0851.9532.01 חונכות בימוי תשע"ה פרופ' אביעד מיכל
  הדרכה אישית ד 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9534.01 חונכות בימוי עלילתי מר שני ירון
  הדרכה אישית ה 12:00 14:00 ג122 מכסיקו 2
  ב' 0851.9536.01 חונכות בימוי עלילתי תשע"ה מר הקר ראובן
  הדרכה אישית ד 14:00 16:00 2
  סדנאות מקצועיות לשנה ב'
  א' 0851.9327.01 מחקר תסריט הגשה (פילוט) גב' קרפל דליה
  סדנה ג 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.9149.01 בימוי דוקומנטרי 3 מר טל רן
  סדנה ד 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0851.9141.01 הפקה והפצה מר שחורי כתריאל
  סדנה 2
 • קורס מרוכז מועדים יפורסמו בהמשך
 • א' 0851.3628.01 חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמר גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 16:00 18:00 א014 מכסיקו 2
 • באחריות התלמיד לתאם חדר עריכה לפגישה
 • סדנאות לבחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
  א' 0851.2509.01 סינמטוגרפיה לבמאי מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 12:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.2589.01 ביצוע וכתיבת תחקיר גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2505.01 יסודות בהפקה מר רוזנבאום מארק
  סדנה ג 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.2695.01 מבוא למדיה דיגיטלית מר בן אריה אהוד
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2688.01 מבוא למדיה דיגיטלית ב' מר שפירא ערן
  סדנה ג 16:00 18:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0851.2609.01 בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2627.01 כתיבה דרמטית לטלוויזיה 2 גב' מרום תמר
  סדנה ד 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2583.01 פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיה גב' בן נתן נעמי
  סדנה ה 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2590.01 מתחקיר לתסריט גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.9148.01 תהליכי חשיבה באמנות ובקולנוע גב' היימן מיכל
  סדנה ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.1149.01 ניהול וארגון ארועי קולנוע תשע"ה מר עצמור לירן
  סדנה ב 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3700.01 מיזנסצנה גב' דרייפוס מיה
  סדנה ה 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3621.01 צילום דוקומנטרי מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3704.01 פרוייקט תיעודי חברתי מר טאוזינגר אמיר
  סדנה ד 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  חטיבת לימודים עיונית-(מסגרת שיעורים עיוניים) לתלמידי בימוי
  שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
  א' 0851.9001.01 נרטיב קולנועי/טלוויזיוני פרופ' אבישר אילן
  שיעור ד 14:00 18:00 210 מכסיקו 4
  פרוס' תיאוריה עכשווית
  א' 0851.4000.01 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוין אורי
  פרו"ס ג 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.02 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר בן דוד בני
  פרו"ס ג 16:00 20:00 119 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.03 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר פרבר ניר
  פרו"ס ב 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.04 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' קוגלר תרזה
  פרו"ס ד 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.05 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר חגין בועז
  פרו"ס ה 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.06 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר דבורה ארז
  פרו"ס ה 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.4000.07 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' גרינברג סלבה
  פרו"ס ד 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.08 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' עוזרי יערה
  פרו"ס ה 14:00 18:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.09 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר חרמוני גל
  פרו"ס ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
  ב' 0851.9006.01 סמינר מחלקתי עיוני פרופ' בורשטיין יגאל
  סמינר ה 14:00 16:00 ג122 מכסיקו 2
 • הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
 • סמינרים
  א' 0851.5075.01 היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  א' 0851.5105.01 קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשות ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.5100.01 ז'אנרים טלוויזיוניים ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ג 10:00 14:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9054.01 סרטי יומנים ותיעוד עצמי: הפואטיקה של חיי היום יום ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.9056.01 חלף עם הסיקסטיז:שנות ה-60 בקולנוע פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ד 14:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0851.5056.01 קולנוע אירני חדש גב' קוגלר תרזה
  סמינר ד 14:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0851.9057.01 סדרות דרמה בטלוויזיה ד"ר ברנשטיין עלינא
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0851.5073.01 סירק, פאסבינדר, אלמודובר: סוגיות במלודרמה קולנועית פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5109.01 הוליווד: סוגיות ומחלוקות במחקר העכשווי ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.5101.01 קולנוע ללא נחת:פסיכואנליזה וסרטים ד"ר כהן רז אודיה
  סמינר ד 12:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.5101.01 קולנוע ללא נחת:פסיכואנליזה וסרטים ד"ר כהן רז אודיה
  סמינר ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
 • הסמינר לא יינתן בתשע"ה
 • ב' 0851.9058.01 הוליווד ויהדות בקולנוע פרופ' אבישר אילן
  סמינר ד 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.5060.01 מפסיכה לביונסה : נשים ומיתוסים בקולנוע פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5103.01 קולנוע ומחאה חברתית ד"ר אלוש לברון מירב
  סמינר ב 14:00 20:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.5088.01 קולנוע בעולם הערבי ד"ר רינאוי חליל
  סמינר ד 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851.9044.01 מנטאליות מצור בקולנוע הישראלי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0851.9047.01 הקולנוע הישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומי פרופ' אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  מסלול תסריטאות
 • ניתן ללמוד עד 25% מהשעות לתואר משיעורי תואר ראשון
 • חטיבת שיעורים מעשית:
  הדרכות חובה:
  א' 0851.0012.02 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • הסדנאות יתקיימו בשבוע שלפני תחילת הלימודים
 • 20.10.14
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית , בטיחות אש , בטיחות צבע
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
 • 12:15-12:30 הפסקה
 • 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
 • 13:15-14:00 הפסקת צהריים
 • 14:00-15:30 הרמה נכונה ומניעת כאבי גב
 • 21.10.14
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - עזרה ראשונה והחייאה
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15 המשך עזרה ראשונה והחייאה
 • 12:15-13:00 הפסקת צהריים
 • 13:00-14:30 בטיחות בעבודה בגובה סולמות ובמות
 • 14:30-15:00 מבחון
 • א' 0851.0010.02 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה
 • תאריכי הסדנה יפורסמו בהמשך
 • שנה א' - שיעורי חובה
  סמסטר א' - שיעורי חובה
  א' 0851.9325.01 בימוי לתסריטאים מר פיצ'חדזה יוסף
  שו"ת ה 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.9407.01 מבוא לסדרה הטלוויזיונית מר צפור אסף
  שו"ת ד 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.9204.01 תסריט ועריכת תסריט גב' ויס ברקוביץ רונית
  שו"ת ד 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
 • יש לבחור שלושה שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשי
 • סמסטר ב' - שיעורי חובה
  ב' 0851.9404.01 הסדרה הטלוויזיונית א' מר צפור אסף
  שו"ת ה 08:00 10:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9205.01 תקציר פרופ' גביזון שבתאי
  שו"ת ה 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
 • יש לבחור שני שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים .
 • שנה ב'
  סמסטר א' - שיעורי חובה
  א' 0851.9230.01 הסדרה הטלוויזיונית ב' מר צפור אסף
  שו"ת ה 08:00 10:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.9211.01 פרוייקט גמר - שלב א' פרופ' גביזון שבתאי
  שו"ת ה 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.9212.01 חונכות תסריטאות - הדרכה אישית מר אלטר נפתלי
  הדרכה אישית ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
 • יש לבחור שלושה שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים
 • סמסטר ב' - שיעורי חובה
  ב' 0851.9214.01 חונכות תסריטאות - הדרכה אישית פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ה 10:00 12:00 ג122 מכסיקו 2
  ב' 0851.9213.01 פרוייקט גמר - שלב ב' מר אלטר נפתלי
  שו"ת ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
 • בנוסף להגשת תסריט לפ"ג תוגש עבודה עיונית בהיקף של סמינר.
 • ניתן לבחור שיעור אחד נוסף ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים
 • שעורי בחירה תסריטאות לשנים א' ב'
  ב' 0851.2113.01 נתוח תסריטים בקולנוע הישראלי-מתסריט לסרט מר ניב יעקב
  שו"ת ד 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.9226.01 תחבולו ת בכתיבה קולנועית גב' דרייפוס מיה
  שו"ת ב 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9224.01 כתיבת דיאלוגים מר ניב יעקב
  שו"ת ד 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9229.01 קונפליקט ודרמה מר קו אל ארז
  שו"ת ג 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9227.01 מפגש בין הטקסט הקולנועי לשחקן מר פיצ'חדזה יוסף
  שו"ת ד 14:00 16:00 א122 מכסיקו 2
  ב' 0851.9221.01 אדפטציה מר קוסושווילי דובר
  שו"ת ג 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2120.01 הסדרה הקומית לטלוויזיה ולאינטרנט גב' מרום תמר
  שו"ת ב 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2114.01 פרקטיקות של עבודת התסריטאי גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.2116.01 כתיבה קומית גב' מרום תמר
  שו"ת א 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2118.01 סצינה סיפור בתמונות גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2119.01 כתיבה לאינטרנט מר צפור אסף
  שו"ת ד 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2095.01 משחק לתסריטאים מר נוי מנשה
  שו"ת ה 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
 • פתוח לתלמידי שנה ב' בלבד
 • שיעורי בחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
  א' 0851.2509.01 סינמטוגרפיה לבמאי מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 12:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.2695.01 מבוא למדיה דיגיטלית מר בן אריה אהוד
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2688.01 מבוא למדיה דיגיטלית ב' מר שפירא ערן
  סדנה ג 16:00 18:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0851.3590.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' ויס ברקוביץ רונית
  סדנה ד 10:00 12:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.3590.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' ויס ברקוביץ רונית
  סדנה ג 10:00 12:00 א119 מכסיקו 0
  א' 0851.2589.01 ביצוע וכתיבת תחקיר גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2695.01 מבוא למדיה דיגיטלית מר בן אריה אהוד
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2583.01 פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיה גב' בן נתן נעמי
  סדנה ה 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.1149.01 ניהול וארגון ארועי קולנוע תשע"ה מר עצמור לירן
  סדנה ב 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3591.01 הפקה לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנוע מר עצמור לירן
  סדנה ב 12:00 15:00 119 מכסיקו 3
  א' 0851.3629.01 עריכת תוכן גב' להט קרמן מאיה
  שיעור ה 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  שעורי בחירה ממסלול הפקה תואר שני
  א' 0851.9119.01 סדנת בימוי דוקומנטרי א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9139.01 סדנת בימוי דוקומנטרי ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.9118.01 סדנת תסריט ובימוי עלילתי א' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9122.01 סדנת תסריט ובימוי עלילתי ב' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.9148.01 תהליכי חשיבה באמנות ובקולנוע גב' היימן מיכל
  סדנה ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.9141.01 הפקה והפצה מר שחורי כתריאל
  סדנה 2
  אב 0851.9160.01 תסריט לדרמה קצרה מר בלוך ירון
  סדנה ה 10:00 12:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.9327.01 מחקר תסריט הגשה (פילוט) גב' קרפל דליה
  סדנה ג 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
 • הקבלה על סמך הגשת תסריט ובאישור המרצה
 • חטיבת לימודים עיונית - מסגרת שיעורים עיוניים
  שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
  א' 0851.9001.01 נרטיב קולנועי/טלוויזיוני פרופ' אבישר אילן
  שיעור ד 14:00 18:00 210 מכסיקו 4
  פרוס תיאוריה עכשווית
  א' 0851.4000.01 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוין אורי
  פרו"ס ג 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.02 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר בן דוד בני
  פרו"ס ג 16:00 20:00 119 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.03 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר פרבר ניר
  פרו"ס ב 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.04 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' קוגלר תרזה
  פרו"ס ד 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.05 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר חגין בועז
  פרו"ס ה 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.06 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר דבורה ארז
  פרו"ס ה 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.4000.07 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' גרינברג סלבה
  פרו"ס ד 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.08 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' עוזרי יערה
  פרו"ס ה 14:00 18:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.09 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר חרמוני גל
  פרו"ס ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
  ב' 0851.9006.01 סמינר מחלקתי עיוני פרופ' בורשטיין יגאל
  סמינר ה 14:00 16:00 ג122 מכסיקו 2
 • הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
 • סמינרים
  א' 0851.5105.01 קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשות ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.5075.01 היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  א' 0851.5100.01 ז'אנרים טלוויזיוניים ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ג 10:00 14:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9054.01 סרטי יומנים ותיעוד עצמי: הפואטיקה של חיי היום יום ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.9056.01 חלף עם הסיקסטיז:שנות ה-60 בקולנוע פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ד 14:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0851.5056.01 קולנוע אירני חדש גב' קוגלר תרזה
  סמינר ד 14:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0851.5092.01 קולנוע צרפתי מודרני :מהגל החדש לקולנוע המיליטנטי ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.9057.01 סדרות דרמה בטלוויזיה ד"ר ברנשטיין עלינא
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0851.5073.01 סירק, פאסבינדר, אלמודובר: סוגיות במלודרמה קולנועית פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5109.01 הוליווד: סוגיות ומחלוקות במחקר העכשווי ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.5101.01 קולנוע ללא נחת:פסיכואנליזה וסרטים ד"ר כהן רז אודיה
  סמינר ד 12:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.5101.01 קולנוע ללא נחת:פסיכואנליזה וסרטים ד"ר כהן רז אודיה
  סמינר ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
 • הסמינר לא יינתן בתשע"ה
 • א' 0851.5060.01 מפסיכה לביונסה : נשים ומיתוסים בקולנוע פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9058.01 הוליווד ויהדות בקולנוע פרופ' אבישר אילן
  סמינר ד 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5103.01 קולנוע ומחאה חברתית ד"ר אלוש לברון מירב
  סמינר ב 14:00 20:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.5088.01 קולנוע בעולם הערבי ד"ר רינאוי חליל
  סמינר ד 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851.9044.01 מנטאליות מצור בקולנוע הישראלי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0851.9047.01 הקולנוע הישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומי פרופ' אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
 • סמינר מתולודוגי
 • א' 0851.9810.01 סמינריון מחקרי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9851.01 מודלים פסיכולוגים -קוגניטיבים בקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ג 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
  סמינריוני בחירה יחודיים
 • פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
 • באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
 • דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית עכשווית
 • א' 0851.9816.01 דימויים וזהויות בקולנוע ובטלוויזיה פרופ' אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 20:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.9854.01 בין בדיון לתיעוד בקולנוע ובטלוויזיה ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 210 מכסיקו 4
  א' 0687.4456.01 הקולנוע היפני: מסורת וחידוש פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ה 10:00 14:00 262 גילמן 4
  א' 0851.9848.01 קולנוע של נשים בימאיות פרופ' דיטמר לינדה
  סמינר ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.9848.01 קולנוע של נשים בימאיות פרופ' דיטמר לינדה
  סמינר א 16:00 20:00 א117 מכסיקו 0
 • הסמינר ינתן באנגלית, ניתן להגיש עבודות בעברית
 • הסמינר יתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע במשך כחודש
 • בין התאריכים 9.11.14-6.12.14
 • אסיסטנט אריאל אבישר
 • ב' 0851.9855.01 ז'אנר הריאלטי בטלוויזיה ד"ר ברנשטיין עלינא
  סמינר ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.9849.01 סרטי חלב ודבש: מחברה מסורתית למודרנית פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ה 14:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9852.01 קולנוע וטלוויזיה אחרי פוסטמודרניזם? פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
 • הסמינריון לא יפתח בשנה"ל תשע"ה
 • הסמינר פתוח לסטודנטים מצטיינים מתואר ראשון
 • ב' 0851.9853.01 מרחבים ערים ומסעות בקולנוע ובטלוויזיה - כתב עת פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
 • מרכז כתיבה והפקה של כתב העת - ניר פרבר
 • ב' 0851.9839.01 פונומונולוגיה וקולנוע האובייקט הקולנועי ד"ר חגין בועז
  סמינר ב 12:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9822.01 "After Shock" טראומה וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר ה 10:00 16:00 119 מכסיקו 4
  סמינרים מתואר ראשון
  א' 0851.5060.01 מפסיכה לביונסה : נשים ומיתוסים בקולנוע פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5073.01 סירק, פאסבינדר, אלמודובר: סוגיות במלודרמה קולנועית פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5103.01 קולנוע ומחאה חברתית ד"ר אלוש לברון מירב
  סמינר ב 14:00 20:00 211 מכסיקו 4
 • ניתן ללמוד עד 4 ש"ס מקורסי תואר ראשון ולהגיש עבודת רפראט
 • קורסי ליבה פקולטטיים (חובה)
  ב' 0810.6003.01 סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנות ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0810.6005.01 מתודולוגיות במאה העשרים - הסטרוקטורליזם ויורשיו ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  סמינריונים מהתכנית הבינתחומית באומנויות
  א' 0810.5059.01 אמנות חיים: החיים כמדיום ליצירה ד"ר רועי ברנד
  סמינר ב 14:00 18:00 213 מכסיקו 4
  א' 0810.5068.01 מטרגדיה למלודרמה - אמנות ופסיכואנליזה דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  א' 0810.5065.01 מוזיאונים במאה ה-21 ד"ר שוש רותם
  סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  א' 0810.4016.01 "העולם אבד מזמן" - בעיית הייצוג בבדיון הפוסטמודרניסטי ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 14:00 18:00 211 מכסיקו 4
  א' 0810.5025.01 סוגיות בהסטוריה ובתאוריה של הצילום ד"ר ויגודר מאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0810.5062.01 אמנות, מדע וטכנולוגיה ד"ר יעל אילת ון-אסן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0810.5064.01 סכיזואנליזה ד"ר אהד זהבי
  סמינר ב 10:00 12:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0810.5024.01 תאוריות של ריבוי ד"ר אייל דותן
  סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  סמינריונים מהחוג לתיאטרון
  א' 0811.4536.01 פרדוקס הטרגדיה ד"ר שכטר מדלן
  סמינר ד 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0811.4011.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0811.4016.01 תאטרליות ואנטי-תאטרליות:מאפלטון ועד האינטרנט ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.4044.01 הדרמה היוונית: טקסט וקונטקסט פרופ' יערי נורית
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  לימודי הכשרה בקולנוע וטלוויזיה
  סדנאות מקצועיות חובה
  א' 0851.0012.02 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • הסדנאות יתקיימו בשבוע שלפני תחילת הלימודים
 • 20.10.14
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית , בטיחות אש, בטיחות צבע
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
 • 12:15-12:30 הפסקה
 • 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
 • 13:15-14:00 הפסקת צהריים
 • 14:00-15:30 הרמה נכונה ומניעת כאבי גב
 • 21.10.14
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - עזרה ראשונה והחייאה
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15-המשך עזרה ראשונה והחייאה
 • 12:15-13:00 הפסקת צהריים
 • 13:00-14:30 בטיחות בעבודה בגובה סולמות ובמות
 • 14:30-15:00 מבחן
 • א' 0851.0010.02 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה
 • תאריכי הסדנה יפורסמו בהמשך
 • ב' 0851.0011.02 סדנה למקצועות הסט יפורסם
  סדנה
  שיעורים עיוניים
  א' 0851.6529.01 מבוא לתולדות הקולנוע-א' מר אינגבר נחמן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6530.01 מבוא לתולדות הקולנוע-ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  שיעורים מעשיים:
  א' 0853.1010.01 תסריטאות - מושגי יסוד גב' נמדר אסתר
  סדנה ג 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0853.1012.01 צילום ותאורה מר מנדלסון רן
  סדנה ד 12:00 14:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0853.1000.01 בימוי קולנועי 1 מר טל רן
  סדנה ד 14:00 17:00 א117 מכסיקו 3
  א' 0853.1005.01 עריכה 1 גב' עוזר איריס
  סדנה ד 17:00 19:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0853.1011.01 תסריטאות - סרט קצר גב' נמדר אסתר
  סדנה ג 14:00 16:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0853.1001.01 בימוי קולנועי 2 מר טל רן
  סדנה ד 09:00 12:00 א117 מכסיקו 3
  ב' 0853.1014.01 בימוי שחקנים גב' שלום עזר טלי
  סדנה ד 12:00 14:00 א122 מכסיקו 2
  ב' 0853.1015.01 צילום ופסקול מר מנדלסון רן
  סדנה ד 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0853.1006.01 עריכה 2 גב' עוזר איריס
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2