החוג לאמנות התיאטרון

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
0811.8029 סמינר שיעור 4
0811.8030 סמינר שיעור 4
לימודים ישומיים
0811.8031 משחק עבודה מעשית 12
0811.8032 תנועה ומחול עבודה מעשית 4
0811.8033 משחק יפני עבודה מעשית 4
0811.8034 פיתוח קול עבודה מעשית 4
0811.8035 עבודת שחקן-במאי עבודה מעשית 6
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
שנה ד' 24 ש"ס***
 • *ייתכנו שינויים
 • 2 סמינרים 8 ש"ס;לימודים יישומיים 16 ש"ס
  0811.8036 סמינר שיעור 4
  0811.8037 סמינר שיעור 4
  0811.8038 פרויקט במשחק עם במאי חיצוני עבודה מעשית 6
  0811.8039 פרויקט במשחק ובימוי עבודה מעשית 6
  0811.8040 משחק בהפקה סטאז' עבודה מעשית 4
  ------------------------------------------------------------
  תואר שני MA
  32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
  שנה א':4 ש"ס שעורי ליבה פקולטטיים ; 8 ש"ס סמינריונים בחוג
  כתיבת עבודת סמינ' והגשת רפרט;
  שנה ב': 12 ש"ס סמינריונים בחוג
  (כתיבת עבודת סמינר והגשת שני רפרטים)
  4 ש"ס שיעוריבחירה בפקולטה.; 4 ש"ס קולוקוויום
  סמינריונים מסגרת - 602
  ב' 0811.4011.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0811.4016.01 תאטרליות ואנטי-תאטרליות:מאפלטון ועד האינטרנט ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.4536.01 פרדוקס הטרגדיה ד"ר שכטר מדלן
  סמינר ד 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0811.4044.01 הדרמה היוונית: טקסט וקונטקסט פרופ' יערי נורית
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  אב 0811.6146.01 קולוקוויום שנה ב'*** פרופ' יערי נורית
  קולוק' א 12:00 14:00 210 מכסיקו 4
  א' 0811.6153.01 פרפורמנס אני/אתר*** ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר א 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  א' 0811.6153.01 פרפורמנס אני/אתר*** ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.6154.01 פרפורמנס אני/אתר*** ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר א 14:00 18:00 210 מכסיקו 4
 • *חובה להרשם לשני סמינריוני הפרפורמנס
 • *מטלת סיום קורס פרפורמנס סמסטר א' - רפראט,
 • *מטלת סיום קורס פרפורמנס סמסטר ב' - סמינר
 • ============================
  מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
  שנה א':4 ש"ס שעורי ליבה כלל פקולטטיים ;
  12 ש"ס סמינריונים בחוג;
  כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שני רפרטים
  2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
  שנה ב': 16 ש"ס סמינריונים בחוג**
  כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
  2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
  שעורי ליבה בחוג - מסגרת 420**
 • ניתן ללמוד את שיעורי הליבה בשנה א' או ב'
 • ב' 0810.6003.01 סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנות ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0810.6005.01 מתודולוגיות במאה העשרים - הסטרוקטורליזם ויורשיו ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ניתן לקחת קורס ליבה אחד בלבד של הנרי במהלך התואר
  סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
  ב' 0811.4011.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0811.4016.01 תאטרליות ואנטי-תאטרליות:מאפלטון ועד האינטרנט ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.4536.01 פרדוקס הטרגדיה ד"ר שכטר מדלן
  סמינר ד 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0811.4044.01 הדרמה היוונית: טקסט וקונטקסט פרופ' יערי נורית
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  אב 0811.6146.01 קולוקוויום שנה ב'*** פרופ' יערי נורית
  קולוק' א 12:00 14:00 210 מכסיקו 4
  א' 0811.6153.01 פרפורמנס אני/אתר*** ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר א 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  א' 0811.6153.01 פרפורמנס אני/אתר*** ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.6154.01 פרפורמנס אני/אתר*** ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר א 14:00 18:00 210 מכסיקו 4
 • *חובה להרשם לשני סמינריוני הפרפורמנס
 • *מטלת סיום קורס פרפורמנס סמסטר א' - רפראט,
 • *מטלת סיום קורס פרפורמנס סמסטר ב' - סמינר
 • =============================
  תואר שני MFA
  המגמה היישומית המשולבת - 46 ש"ס
  שנה א': 8 ש"ס סמינריון בחוג(כתיבת עבודה סמינריונית ורפרט)
  4 ש"ס שעור הפקה
  12 ש"ס שיעורי התמחות חובה;
  שנה ב': 8 ש"ס סמינריון בחוג(כתיבת עבודה סמינריונית ורפראט )
  ; 4 ש"ס ש' הפקה;10 ש"ס קורסי התמחות חובה;
  סמינריונים - כתיבת שתי עבודות חובה - מסגרת 602
  ב' 0811.4011.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0811.4016.01 תאטרליות ואנטי-תאטרליות:מאפלטון ועד האינטרנט ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.4536.01 פרדוקס הטרגדיה ד"ר שכטר מדלן
  סמינר ד 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0811.4044.01 הדרמה היוונית: טקסט וקונטקסט פרופ' יערי נורית
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  אב 0811.6146.01 קולוקוויום שנה ב'*** פרופ' יערי נורית
  קולוק' א 12:00 14:00 210 מכסיקו 4
  א' 0811.6153.01 פרפורמנס אני/אתר*** ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר א 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  א' 0811.6153.01 פרפורמנס אני/אתר*** ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.6154.01 פרפורמנס אני/אתר*** ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר א 14:00 18:00 210 מכסיקו 4
 • *חובה להרשם לשני סמינריוני הפרפורמנס
 • *מטלת סיום קורס פרפורמנס סמסטר א' - רפראט
 • *מטלת סיום קורס פרפורמנס סמסטר ב' - סמינר
 • שעורי הפקה - מסגרת 450
 • *רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
 • א' 0811.1083.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.1084.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1085.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1086.01 שעור הפקה 4 פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1086.01 שעור הפקה 4 פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 18:00 20:00 212 מכסיקו 2
  שעורי התמחות
  מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
  בימוי כתיבה ודרמטורגיה 613
  שיעורים משולבים לתלמידי בימוי, כתיבה, דרמטורגיה, בימוי קהלת
 • *חובה על כל הסטודנטים בתואר MFA שלא עברו את ההשתלמות בתואר
 • *ההדרכה תתקיים שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים
 • התמחויות
  שחקן יוצר מסגרת 614,
  שנה א'
  א' 0811.4041.01 ניתוח טקסט לביצוע פרופ' קינר גד
  מעבדה ב 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  אב 0811.4040.01 עיבוד טקסטים לביצוע בימתי מר תבורי דורון
  מעבדה ה 10:00 13:00 ב206 מכסיקו 6
  ב' 0811.1350.01 אני במה פרופ' לוי שמעון
  מעבדה ד 10:00 14:00 121 מכסיקו 4
  שחקן יוצר שנה ב'
  שיעור הפקה 450***
 • *יש לבחור שעור הפקה אחד
 • א' 0811.4313.01 פרויקטים מתקדמים במשחק*** גב' קרמסקי יעל
  ד"ר אלון חן
  מעבדה ב 17:00 19:00 ב206 מכסיקו 2
  ב' 0811.4313.01 פרויקטים מתקדמים במשחק*** גב' קרמסקי יעל
  ד"ר אלון חן
  מעבדה ב 10:00 12:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תאטרון פרופ' גורצקי מרים
  מעבדה ב 13:00 16:00 ג206 מכסיקו 3
  ב' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תאטרון פרופ' גורצקי מרים
  מעבדה א 09:00 12:00 120 מכסיקו 3
  א' 0811.4038.01 מכניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ד 15:00 19:00 ב206 מכסיקו 4
  כתיבה ודרמטורגיה שנה א' -מסגרת 613
  א' 0811.4041.01 ניתוח טקסט לביצוע פרופ' קינר גד
  מעבדה ב 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  אב 0811.4040.01 עיבוד טקסטים לביצוע בימתי מר תבורי דורון
  מעבדה ה 10:00 13:00 ב206 מכסיקו 6
  א' 0811.4038.01 מכניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ד 15:00 19:00 ב206 מכסיקו 4
  כתיבה ודרמטורגיה שניה ב'-מסגרת 613
  א' 0811.4043.01 פרויקטים בכתיבה פרופ' קינר גד
  מעבדה ג 14:00 18:00 4
  א' 0851.6538.01 מבוא לתסריטאות לקולנוע מר ניב יעקב
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  קורסי התמחות לפי ייעוץ 8 ש"ס
  בימוי שנה א' - מסגרת 613
  התמחויות מסגרת 613
  א' 0811.4041.01 ניתוח טקסט לביצוע פרופ' קינר גד
  מעבדה ב 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.4038.01 מכניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ד 15:00 19:00 ב206 מכסיקו 4
  אב 0811.4314.01 עבודת הבמאי שלב א' פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ב 16:00 20:00 121 מכסיקו 8
  בימוי שנה ב' - מסגרת 613
  שיעור הפקה***מסגרת 450
  אב 0811.4209.01 פרויקטים מתקדמים בבימוי*** פרופ' הניג אופירה
  מר גדי רול
  מעבדה ב 09:00 11:00 ב206 מכסיקו 4
  א' 0811.4039.01 עבודת הבמאי שלב ב' פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ב 14:00 16:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תאטרון פרופ' גורצקי מרים
  מעבדה ב 13:00 16:00 ג206 מכסיקו 3
  ב' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תאטרון פרופ' גורצקי מרים
  מעבדה א 09:00 12:00 120 מכסיקו 3
  אב 0811.4539.01 בימוי למתקדמים מר גדי רול
  מעבדה ב 11:00 13:00 ב206 מכסיקו 4
  התמחויות 615
  קהילתי שנה א-מסגרת 615
  אב 0811.1091.01 פרויקט בתאטרון קהילתי ד"ר אלון חן
  מעבדה א 18:00 21:00 6
  א' 0851.6538.01 מבוא לתסריטאות לקולנוע מר ניב יעקב
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0811.1350.01 אני במה פרופ' לוי שמעון
  מעבדה ד 10:00 14:00 121 מכסיקו 4
  קהילתי שנה ב' - מסגרת 615
  אב 0811.1091.01 פרויקט בתאטרון קהילתי ד"ר אלון חן
  מעבדה א 18:00 21:00 6
  א' 0811.4038.01 מכניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ד 15:00 19:00 ב206 מכסיקו 4
  א' 0811.4043.01 פרויקטים בכתיבה פרופ' קינר גד
  מעבדה ג 14:00 18:00 4
 • *לבחירה באחד משני הקורסים
 • אב 0811.4314.01 עבודת הבמאי שלב א' פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ב 16:00 20:00 121 מכסיקו 8