החוג לאמנות התיאטרון

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
שנה א' - 52 שעות
שעורים עיוניים 22 ש"ס; שעורים מעשיים 30 ש"ס
שעורי יסוד חובה - מסגרת 104
א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא*** פרופ' יערי נורית
שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
א' 0811.1323.03 תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא גב' גור חמוטל
תרגיל ד 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
ב' 0811.1195.01 תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0811.1324.02 תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימי הביניים והרנסאנס גב' גור חמוטל
תרגיל ב 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
א' 0811.2202.01 מבוא לתאטרון יהודי עברי*** פרופ' קינר גד
שיעור ג 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
א' 0811.1134.01 מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני*** פרופ' קינר גד
שיעור ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התאטרוני*** ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
 • *צפיה בהצגות+כתיבה
 • ב' 0811.1215.01 תאטרון, חברה,קהילה*** ד"ר הריס פיטר
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  אב 0811.1149.01 קריאת מחזות** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1194.03 תרגיל בקריאת מחזות*** מר שאולוף ניר
  שיעור ג 14:00 16:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0811.1194.03 תרגיל בקריאת מחזות*** מר שאולוף ניר
  תרגיל ב 10:00 12:00 120 מכסיקו 1
 • *שעור ותרגיל אחת לשבועיים
 • *אחת לשבועיים
 • א' 0811.1096.01 יסודות ההפקה*** מר ברעוז גד
  שיעור א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  שעורי מעבדה - מסגרת 107
  אב 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ב 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 6
  א' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ד 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ד 14:30 17:30 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0224.01 טכניקות תנועה מזרח אסיאניות פרופ' סרפר צביקה
  מעבדה א 10:00 12:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0222.01 תנועה מר אליה דומנוב
  מעבדה ג 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0222.01 תנועה מר אליה דומנוב
  מעבדה ג 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' רייזמן שושנה
  מעבדה א 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' רייזמן שושנה
  מעבדה ג 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0226.01 הגיה ודיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  מעבדה ג 10:00 12:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0226.01 הגיה ודיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  מעבדה ד 12:00 14:00 ב206 מכסיקו 2
  שעורי הפקה - מסגרת 450
  א' 0811.1083.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.1084.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1085.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1086.01 שעור הפקה 4 פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 18:00 20:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1086.01 שעור הפקה 4 פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק***
 • *ייתכנו שינויים
 • שנה ב' 50 ש"ס
  12 ש"ס עיוני;
  0811.8010 תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה- 17 ועד איבסן שיעור 2
  0811.8011 מבוא לתיאטרון המודרני שיעור 2
  0811.8012 תיאוריות וביקורת:תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן שיעור 2
  0811.8013 שיעור בכתיבה אקדמית שיעור 2
  0811.8014 מבוא לתאטרון פוסט מורדני שיעור 2
  0811.8015 קריאה בקלאסיקות של הדרמה שיעור 2
  סמינרים - לבחירה סמינר אחד 4 ש"ס
  0811.8016 שאלת הזמן בתיאטרון העברי שיעור 4
  0811.8017 משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי שיעור 4
  0811.8018 רטוריקה דרמטית כצופן: מבנה, דינמיקה, אנטי-מבנה שיעור 4
  0811.8019 שייקספיר ותרבות חזותית שיעור 4
  0811.8020 התקבלות הטרגדיה היוונית ביצירתו של חנוך לוין שיעור 4
  0811.8021 סמינר שיעור 4
  שיעורים יישומיים - 32 ש"ס
  0811.8022 משחק עבודה מעשית 12
  0811.8023 סגנונות משחק עבודה מעשית 4
  0811.8024 תנועה לשחקנים עבודה מעשית 4
  0811.8025 קול ודיבור עבודה מעשית 7
  0811.8026 דיבור עבודה מעשית 2
  0811.8027 שירה בקול עבודה מעשית 3
  תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
  שנה ג' -42 ש"ס***
 • *ייתכנו שינויים
 • 3 סמינרים;30 ש"ס לימודים יישומיים
  0811.8028 סמינר שיעור 4
  0811.8029 סמינר שיעור 4
  0811.8030 סמינר שיעור 4
  לימודים ישומיים
  0811.8031 משחק עבודה מעשית 12
  0811.8032 תנועה ומחול עבודה מעשית 4
  0811.8033 משחק יפני עבודה מעשית 4
  0811.8034 פיתוח קול עבודה מעשית 4
  0811.8035 עבודת שחקן-במאי עבודה מעשית 6
  תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
  שנה ד' 24 ש"ס***
 • *ייתכנו שינויים
 • 2 סמינרים 8 ש"ס;לימודים יישומיים 16 ש"ס
  0811.8036 סמינר שיעור 4
  0811.8037 סמינר שיעור 4
  0811.8038 פרויקט במשחק עם במאי חיצוני עבודה מעשית 6
  0811.8039 פרויקט במשחק ובימוי עבודה מעשית 6
  0811.8040 משחק בהפקה סטאז' עבודה מעשית 4