החוג לאמנות התיאטרון

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשע"ה
שנה א' 38 ש"ס
תכנית חד-חוגית
22ש"ס שעורי יסוד-חובה; 4 ש"ס שעור הפקה; ;
12ש"ס מעבדה
התכנית הדו-חוגית - 24 ש"ס
14ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4שעור הפקה;6 ש"ס מעבדה
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא*** פרופ' יערי נורית
שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
א' 0811.1323.01 תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא*** גב' חבין עדי
תרגיל א 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
א' 0811.1323.02 תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא*** גב' חבין עדי
תרגיל ג 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
 • *השיעור והתרגיל -חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1195.01 תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1324.01 תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימי הביניים והרנסאנס*** גב' חבין עדי
  תרגיל ב 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1324.03 תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימי הביניים והרנסאנס*** גב' חבין עדי
  תרגיל ב 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.2202.01 מבוא לתאטרון יהודי עברי*** פרופ' קינר גד
  שיעור ג 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי
 • א' 0811.1134.01 מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני*** פרופ' קינר גד
  שיעור ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי
 • א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התאטרוני*** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
 • *צפייה בהצגות + כתיבה
 • *חובה לחד חוגי
 • ב' 0811.1215.01 תאטרון, חברה,קהילה*** ד"ר הריס פיטר
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי
 • אב 0811.1149.01 קריאת מחזות** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
 • אחת לשבועיים
 • א' 0811.1194.01 תרגיל בקריאת מחזות** מר שאולוף ניר
  תרגיל ד 10:00 12:00 200 מכסיקו 1
  ב' 0811.1194.01 תרגיל בקריאת מחזות** מר שאולוף ניר
  תרגיל ג 08:00 10:00 120 מכסיקו 1
  א' 0811.1194.02 תרגיל בקריאת מחזות*** מר שאולוף ניר
  תרגיל ד 12:00 14:00 210 מכסיקו 1
  ב' 0811.1194.02 תרגיל בקריאת מחזות** מר שאולוף ניר
  תרגיל ג 12:00 14:00 120 מכסיקו 1
 • *שיעור ותרגיל חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • *אחת לשבועיים
 • א' 0811.1096.01 יסודות ההפקה*** מר ברעוז גד
  שיעור א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • שעורי הפקה (מסגרת 450)
  א' 0811.1083.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.1084.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1085.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1086.01 שעור הפקה 4 פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1086.01 שעור הפקה 4 פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 18:00 20:00 212 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי, יש לבחור סמ' א' או ב'
 • -שעורי מעבדה-מסגרת 107
  א' 0811.1351.01 מעבדת משחק 1 פרופ' לב אלג'ם שולי
  מעבדה ב 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1351.01 מעבדת משחק 1 פרופ' לב אלג'ם שולי
  מעבדה ד 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1401.01 מעבדת משחק 2 גב' קרק טלי
  מעבדה ב 10:00 13:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1401.01 מעבדת משחק 2 גב' קרק טלי
  מעבדה ד 12:00 15:00 א207 מכסיקו 3
  כל אחד משיעורי המשחק יסתיים בפרויקט כיתתי
  תלמידי חד חוגי ישתתפו בשני הקורסים
  תלמידי דו חוגי ישתתפו בקורס אחד
  א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית
  קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
  שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
  להשתתפות בשעורי ההפקה.
  =============================
  שנה ב'
  תכנית חד חוגית 44ש"ס
  18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  ; 18 ש"ס מעבדה
  שנה ב' מסלול דו חוגי סה"כ 20 ש"ס
  6 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
  6 ש"ס שעורי מעבדה.
  שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
  א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  א' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.2100.01 תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.2137.01 מבוא לתאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ב 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0811.1737.01 יסודות בחשיבה חזותית פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ג 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0811.1072.01 שעור בכתיבה אקדמית*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1073.01 קריאה ביצירות מופת ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  סמינריונים- מסגרת 303
  א' 0811.1226.01 תאטרון בעקבות המקרא:טרגדיה, קומדיה, פסטורליה ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1227.01 משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 12:00 16:00 209 מכסיקו 4
  א' 0811.1325.01 ייצוגי מלחמה-טקסט דרמטי בקונטקסט אידיאולוגי ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0811.1078.01 שקספיר: דמות, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1230.01 אלוני ולוין בין מיתוס להיסטוריה פרופ' יערי נורית
  סמינר ג 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
  על הסטודנטים לבחור בשעור הפקה אחד בשנה
  רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
  החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
  א' 0811.1083.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.1084.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1085.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1086.01 שעור הפקה 4 פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 18:00 20:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1086.01 שעור הפקה 4 פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  שעורי מעבדה* - מסגרת 107
  אב 0811.1087.01 משחק למתקדמים חד-חוגי מר גדי רול
  מעבדה ה 13:00 16:00 ב206 מכסיקו 6
  אב 0811.1088.01 משחק דו חוגי ד"ר הריס פיטר
  מעבדה ה 13:00 16:00 121 מכסיקו 6
  ב' 0811.1090.01 דיבור ופיתוח קול גב' רייזמן שושנה
  מעבדה א 12:00 15:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1508.01 קדם בימוי גב' ברון דדי
  מעבדה ג 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1487.01 כתיבה פרופ' קינר גד
  מעבדה ב 16:00 19:00 210 מכסיקו 3
 • *פתוח לכולם,חובה למתעתדים להתמחות במסלול בימוי משחק כתיבה
 • אב 0811.1091.01 פרויקט בתאטרון קהילתי ד"ר אלון חן
  מעבדה א 18:00 21:00 6
  אב 0811.1093.01 משחק לחד חוגי מר ברזין איגור
  מעבדה ה 10:00 13:00 121 מכסיקו 6
  ==============================
  שנה ג'
  מסלול חד חוגי - סה"כ 40 ש"ס
  10ש"ס חובה ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה; 18 ש"ס מעבדה
 • *תלמידי חד חוגי יבחרו 10 שעות מתוך 12 שעורי חובה
 • דו-חוגי 18ש"ס
  4 ש"ס שעורי חובה;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;6 ש"ס שעור מעבד
  שעורי חובה שנה ג' - מסגרת 106
 • *תלמידי דו חוגי שנה ג' בשנת תשע"ה חייבים ב 6 ש"ס שעורי חוב
 • ב' 0811.1231.01 הפואטיקה של אריסטו ומורשתה בתאוריה של התאטרון ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ב 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.1232.01 גישות בחקר הביצוע פרופ' יערי נורית
  שיעור ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1233.01 אוונגרד ותאטרון ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ב 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.1234.01 מפתח מושגי לחקר המופע ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  אב 0811.1235.01 זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ב 08:00 10:00 ב207 מכסיקו 4
  שעורי הפקה - מסגרת 450
  רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
  החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
  א' 0811.1083.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.1084.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1085.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1086.01 שעור הפקה 4 פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 18:00 20:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1086.01 שעור הפקה 4 פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  שעורי מעבדה* - מסגרת 107
  אב 0811.1880.01 משחק חד חוגי מר תבורי דורון
  מעבדה ה 13:00 16:00 א207 מכסיקו 6
  אב 0811.1095.01 משחק דו חוגי פרופ' צ'לטון-אורבוך נולה
  מעבדה א 11:00 14:00 121 מכסיקו 6
  אב 0811.1091.01 פרויקט בתאטרון קהילתי ד"ר אלון חן
  מעבדה א 18:00 21:00 6
  ב' 0811.1342.01 מבוא לעיצוב לבימאים*** מר צ'ך לוקאס
  פרופ' גורצקי מרים
  מעבדה ה 10:00 13:00 210 מכסיקו 3
  ב' 0811.1342.01 מבוא לעיצוב לבימאים*** מר צ'ך לוקאס
  מעבדה ב 16:00 19:00 א119 מכסיקו 3
 • *פתוח לכולם, חובה למתעתדים להתמחות בבימוי
 • א' 0811.1488.01 יסודות הבימוי*** גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ג 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1488.01 יסודות הבימוי*** גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ג 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3
 • *חובה למתעתדים להתמחות בבימוי,קהילתי,שחקן יוצר
 • אב 0811.1093.01 משחק לחד חוגי מר ברזין איגור
  מעבדה ה 10:00 13:00 121 מכסיקו 6
  סמינרים - מסגרת 303
  א' 0811.1226.01 תאטרון בעקבות המקרא:טרגדיה, קומדיה, פסטורליה ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1227.01 משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 12:00 16:00 209 מכסיקו 4
  א' 0811.1325.01 ייצוגי מלחמה-טקסט דרמטי בקונטקסט אידיאולוגי ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0811.1078.01 שקספיר: דמות, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1230.01 אלוני ולוין בין מיתוס להיסטוריה פרופ' יערי נורית
  סמינר ג 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  =============================
  תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
  שנה א' - 52 שעות
  שעורים עיוניים 22 ש"ס; שעורים מעשיים 30 ש"ס
  שעורי יסוד חובה - מסגרת 104
  א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא*** פרופ' יערי נורית
  שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0811.1323.03 תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא גב' גור חמוטל
  תרגיל ד 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.1195.01 תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1324.02 תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימי הביניים והרנסאנס גב' גור חמוטל
  תרגיל ב 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  א' 0811.2202.01 מבוא לתאטרון יהודי עברי*** פרופ' קינר גד
  שיעור ג 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1134.01 מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני*** פרופ' קינר גד
  שיעור ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התאטרוני*** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
 • *צפיה בהצגות+כתיבה
 • ב' 0811.1215.01 תאטרון, חברה,קהילה*** ד"ר הריס פיטר
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  אב 0811.1149.01 קריאת מחזות** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1194.03 תרגיל בקריאת מחזות*** מר שאולוף ניר
  שיעור ג 14:00 16:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0811.1194.03 תרגיל בקריאת מחזות*** מר שאולוף ניר
  תרגיל ב 10:00 12:00 120 מכסיקו 1
 • *שעור ותרגיל אחת לשבועיים
 • *אחת לשבועיים
 • א' 0811.1096.01 יסודות ההפקה*** מר ברעוז גד
  שיעור א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  שעורי מעבדה - מסגרת 107
  אב 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ב 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 6
  א' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ד 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ד 14:30 17:30 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0224.01 טכניקות תנועה מזרח אסיאניות פרופ' סרפר צביקה
  מעבדה א 10:00 12:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0222.01 תנועה מר אליה דומנוב
  מעבדה ג 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0222.01 תנועה מר אליה דומנוב
  מעבדה ג 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' רייזמן שושנה
  מעבדה א 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' רייזמן שושנה
  מעבדה ג 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0226.01 הגיה ודיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  מעבדה ג 10:00 12:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0226.01 הגיה ודיבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  מעבדה ד 12:00 14:00 ב206 מכסיקו 2
  שעורי הפקה - מסגרת 450
  א' 0811.1083.01 שעור הפקה 1 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 208 מכסיקו 4
  א' 0811.1084.01 שעור הפקה 2 מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1085.01 שעור הפקה 3 מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.1086.01 שעור הפקה 4 פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 18:00 20:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1086.01 שעור הפקה 4 פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק***
 • *ייתכנו שינויים
 • שנה ב' 50 ש"ס
  12 ש"ס עיוני;
  0811.8010 תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה- 17 ועד איבסן שיעור 2
  0811.8011 מבוא לתיאטרון המודרני שיעור 2
  0811.8012 תיאוריות וביקורת:תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן שיעור 2
  0811.8013 שיעור בכתיבה אקדמית שיעור 2
  0811.8014 מבוא לתאטרון פוסט מורדני שיעור 2
  0811.8015 קריאה בקלאסיקות של הדרמה שיעור 2
  סמינרים - לבחירה סמינר אחד 4 ש"ס
  0811.8016 שאלת הזמן בתיאטרון העברי שיעור 4
  0811.8017 משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי שיעור 4
  0811.8018 רטוריקה דרמטית כצופן: מבנה, דינמיקה, אנטי-מבנה שיעור 4
  0811.8019 שייקספיר ותרבות חזותית שיעור 4
  0811.8020 התקבלות הטרגדיה היוונית ביצירתו של חנוך לוין שיעור 4
  0811.8021 סמינר שיעור 4
  שיעורים יישומיים - 32 ש"ס
  0811.8022 משחק עבודה מעשית 12
  0811.8023 סגנונות משחק עבודה מעשית 4
  0811.8024 תנועה לשחקנים עבודה מעשית 4
  0811.8025 קול ודיבור עבודה מעשית 7
  0811.8026 דיבור עבודה מעשית 2
  0811.8027 שירה בקול עבודה מעשית 3
  תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
  שנה ג' -42 ש"ס***
 • *ייתכנו שינויים
 • 3 סמינרים;30 ש"ס לימודים יישומיים
  0811.8028 סמינר שיעור 4
  0811.8029 סמינר שיעור 4
  0811.8030 סמינר שיעור 4
  לימודים ישומיים
  0811.8031 משחק עבודה מעשית 12
  0811.8032 תנועה ומחול עבודה מעשית 4
  0811.8033 משחק יפני עבודה מעשית 4
  0811.8034 פיתוח קול עבודה מעשית 4
  0811.8035 עבודת שחקן-במאי עבודה מעשית 6
  תכנית חד חוגית בתאטרון-מסלול למצטיינים במשחק
  שנה ד' 24 ש"ס***
 • *ייתכנו שינויים
 • 2 סמינרים 8 ש"ס;לימודים יישומיים 16 ש"ס
  0811.8036 סמינר שיעור 4
  0811.8037 סמינר שיעור 4
  0811.8038 פרויקט במשחק עם במאי חיצוני עבודה מעשית 6
  0811.8039 פרויקט במשחק ובימוי עבודה מעשית 6
  0811.8040 משחק בהפקה סטאז' עבודה מעשית 4