החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0821.3802.01 ***פרקטיקות של צפייה באמנות: ביקור בגלריות ומוזיאונים ד"ר צ'ולקמן תמר
ד"ר שבי אורלי
סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו
 • *סמינר ייעודי לתמידי חד-חוגי בלבד
 • לימודי התואר השני
  שיעורי ליבה פקולטטיים
  א' 0810.6005.01 מתודולוגיות במאה העשרים - הסטרוקטורליזם ויורשיו ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0810.6003.01 סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנות ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  סמינריונים
  א' 0821.5130.01 תחיה והבטחה: אמנות קבורה בארץ ישראל ד"ר מיכאלי טלילה
  סמינר ב 12:00 16:00 210 מכסיקו
  0821.8888.01 טלילה ספורט תשע"ו ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור ג 12:00 14:00 210 מכסיקו
  א' 0821.5346.01 מדיום-גוף-חומר: טלטלה בפיסול ימה"ב המאוחרים בגרמניה ובצרפת ד"ר פינקוס אסף
  סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5423.01 עצמות יקרות מפז: פולחן השרידים בתרבות הביזנטית ד"ר קשמן אנסטסיה
  סמינר ג 16:00 20:00 208 מכסיקו 2
  א' 0821.5420.01 קהיר-ארכיטקטורה, אמנות וזהות (1800-1952) פרופ' טרגן חנה
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו
  ב' 0821.5589.01 מפגש העולמות: עולם ישן פוגש עולם חדש, פוגש עולם ישן ברנסנס ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו
  א' 0821.5591.01 צורף ופסל, עבריין מין וסופר שערורייתי: קריאה ביקורתית באוטוב ד"ר ספי הנדלר
  סמינר ד 16:00 20:00 02 קיקואין
  ב' 0821.5583.01 נוכחותם של אמנים מהגרים ושוהים זמניים באמנות של מערב אירופה, ד"ר שוסטרמן רבקה
  סמינר ד 10:00 14:00 201 דן-דוד
  א' 0821.5586.01 גופים טכנולוגיים: ייצוג מדעי ותולדות האמנות ד"ר לוריא-חיון עדי
  סמינר א 16:00 20:00 ג206 מכסיקו
  א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודולוגיות בתולדות האמנות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו
  ב' 0821.5579.01 סוגיות ותיאוריות באמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.5678.01 להראות צילום: על יחסי המדיום והמוזיאון ד"ר גל נעם
  סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.5682.01 מחשבות על צילום וזכרון ד"ר שבי אורלי
  סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו
  ק 0821.5683.01 פוטו/טקסט פרופ' ג'ון טאג
  סמינר א 16:00 20:00 200 מכסיקו
  ב 16:00 20:00 200 מכסיקו