החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א' מורי החוג
שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב' מורי החוג
שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה למספר קורס שכבר נלמד בעבר
א' 0821.1005.01 מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטית ד"ר מיכאלי טלילה
שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1131.01 מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה: מרכז ד"ר פישר מתי
שיעור ב 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
א' 0821.1009.01 המיתולוגיה באמנות (קורס חתך) ד"ר מיכאלי טלילה
שיעור ג 14:00 16:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחן ד"ר פינקוס אסף
שיעור ב 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1312.01 מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בזמן האלף; רומנסק וגותי ד"ר פינקוס אסף
שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1314.01 הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קורס חתך) ד"ר פישהוף גיל
שיעור ד 12:00 14:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בהתגבשותה פרופ' טרגן חנה
שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1340.01 מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בתפארתה, דימוי מילה, זהו פרופ' טרגן חנה
שיעור ג 16:00 18:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1341.01 תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטליבאן (שיעור חתך) ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור ב 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
א' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: מרד הנפילים: תגובה ודחיה באמנות האיטלקית ד"ר ספי הנדלר
שיעור ג 16:00 18:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1431.01 אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הריאליזם ברנסנס הצפוני ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1509.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20 ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
שיעור ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1622.01 ***מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • תנאי קדם: מבוא למודרנית המאה ה-20 08211528
 • א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה ד"ר זהר אילת
  שיעור ד 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  תרגיל בשפת האמנות (4 קבוצות מקבילות)
  ב' 0821.1710.01 שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוח גב' שלום גילי
  תרגיל ג 08:00 10:00 200 מכסיקו
  ב' 0821.1710.02 שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוח גב' שולמן נעמה
  תרגיל ה 12:00 14:00 212 מכסיקו
  א' 0821.1710.03 שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוח ד"ר שדה נאוה
  שיעור ד 18:00 20:00 120 מכסיקו
  ב' 0821.1710.04 שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוח ד"ר ספי הנדלר
  תרגיל ג 12:00 14:00 212 מכסיקו
  תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (3 קבוצות מקבילות)
  א' 0821.1711.01 שיעור טלילה ד"ר מיכאלי טלילה
  תרגיל א 12:00 14:00 213 מכסיקו
  א' 0821.1711.02 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר מיכאלי טלילה
  תרגיל ב 10:00 12:00 200 מכסיקו
  א' 0821.1711.04 תרגיל טלילה ד"ר מיכאלי טלילה
  תרגיל ג 12:00 14:00 208 מכסיקו
  א' 0821.1711.03 יסודות הכתיבה האקדמית פרופ' טרגן חנה
  תרגיל ג 16:00 18:00 ג206 מכסיקו
  תרגילי קריאה העת העתיקה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • א' 0821.1801.01 תרגיל קריאה / העת העתיקה גב' שלום גילי
  תרגיל ד 08:00 10:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0821.1801.02 תרגיל קריאה/העת העתיקה גב' שלום גילי
  תרגיל ג 08:00 10:00 ג206 מכסיקו
  א' 0821.1801.03 תרגיל קריאה/העת העתיקה גב' שולמן נעמה
  תרגיל ב 16:00 18:00 120 מכסיקו
  א' 0821.1801.04 תרגיל קריאה/העת העתיקה גב' שולמן נעמה
  תרגיל ב 16:00 18:00 120 מכסיקו
  תרגילי קריאה/ העת החדשה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • ב' 0821.1802.01 תרגיל קריאה עת חדשה ד"ר לוריא-חיון עדי
  תרגיל ה 14:00 16:00 120 מכסיקו
  ב' 0821.1802.02 תרגיל קריאה עת חדשה ד"ר לוריא-חיון עדי
  תרגיל ה 14:00 16:00 120 מכסיקו
  ב' 0821.1802.03 תרגיל קריאה העת החדשה ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ד 16:00 18:00 120 מכסיקו
  0821.1802.04 תרגיל קריאה העת החדשה ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ד 16:00 18:00 01 קיקואין
  שיעורים
  א' 0821.6160.01 על הרצפה ועל הקירות: היבטים איקונוגרפיים וסגנוניים בפסיפס בע ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור ג 10:00 12:00 208 מכסיקו
  ב' 0821.6163.01 האמנות האטרוסקית ויחסי הגומלין שלה עם התרבויות בנות הזמן ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור א 12:00 14:00 120 מכסיקו
  א' 0821.6150.01 ארוס והפוליס: מגדר באמנות העולם הקלאסי ד"ר שדה נאוה
  שיעור ד 16:00 18:00 120 מכסיקו
  ב' 0821.6158.01 מטמורפוזות: מיתוסים ומחשבה קלאסית באמנות ישראלית עכשווית ד"ר שדה נאוה
  שיעור ד 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.6200.01 סימולקרום גותי: זהות ורגש בפיסול בגרמניה במאות ה-13 וה-14 ד"ר פינקוס אסף
  שיעור ד 14:00 16:00 213 מכסיקו
  ב' 0821.6207.01 עלילות הקדושים באמנות ימי הביניים: נראטיב, קהל ופטרון ד"ר פישהוף גיל
  שיעור ד 10:00 12:00 212 מכסיקו
  א' 0821.6211.01 מול הבתולה מוולדימיר: האמנות הרוסית בימי הביניים ד"ר קשמן אנסטסיה
  שיעור ג 14:00 16:00 208 מכסיקו
  א' 0821.6379.01 השאהנאמה: סיפורי אהבה וגבורה בספר המלכים הפרסי ד"ר הגר נעמי
  שיעור ב 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0821.6383.01 אמנות וארכיטקטורה בעידן ד"ר הגר נעמי
  שיעור ב 16:00 18:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0821.6430.01 אדריכלות, מרחב ואידיאולוגיה בארץ ישראל (בלאד אל שאם) בימי פרופ' טרגן חנה
  שיעור ג 14:00 16:00 210 מכסיקו
  ב' 0821.6397.01 הארמון והשוק: שעשעועים, משחקים ובידור באמנות האסלאם בימי הבי ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור ה 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.6660.01 ***מוזיאולוגיה: הלידה מחדש של האופיצי, מבניין משרדים למוזיאו ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ב 08:00 10:00 200 מכסיקו
 • *תנאי קדם: שיעור ליבה ברנסנס
 • א' 0821.6653.01 האמנות בפירנצה 1400-1600: בין רפובליקה לדוכסות ד"ר בלס גולדה
  שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו
  ב' 0821.6656.01 האמנות באיטליה בתקופת הבארוק ד"ר בלס גולדה
  שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו
  ב' 0821.6658.01 פריס, ניו יורק, ולונדון, המרחב העירוני וחווית המודרניות ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
  שיעור ה 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0821.6675.01 "על הרוחני באמנות" קנדינסקי ו"הפרש הכחול" ד"ר ארונוב איגור
  שיעור ד 12:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0821.6663.01 דמות האדם באמנות הבריטית במאה העשרים ד"ר שוסטרמן רבקה
  שיעור ג 10:00 12:00 208 מכסיקו
  ב' 0821.6789.01 מגדר ויחסים בין קבוצות חברתיות: אמנות בארה"ב באמצע המאה העשר ד"ר דקל טל
  שיעור ג 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0821.6669.01 פרצופיות: בין הפנים לדיוקן ד"ר אהד זהבי
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו
  ב' 0821.6681.01 צילום עכשווי ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו
  א' 0821.6701.01 תולדות הצילום הישראלי והפלסטיני מסוף שנות ה-40 של המאה העשרי ד"ר סלע רונה
  שיעור ג 12:00 14:00 א206 מכסיקו
  א' 0821.6698.01 צילום באסיה: קולוניאליזם, אנתרופולוגיה, מלחמה וצילום עכשווי ד"ר זהר אילת
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו
  ב' 0821.6693.01 מלחמה, זכרון, גוף ומקום: צילום יפני אחרי 1945 ד"ר זהר אילת
  שיעור ג 12:00 14:00 208 מכסיקו
  ב' 0662.1163.01 לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיט ד"ר חיים דעואל לוסקי
  שיעור ב 12:00 14:00 326 גילמן
  ב' 0821.6802.01 כתת אמן - דור גז מר גז דור
  שיעור א 16:00 18:00 120 מכסיקו
  א' 0821.6803.01 ***חומרים וטכניקות בציור יפורסם
  סדנה ג 08:00 12:00
 • קורס ייעודי למסלול מצטיינים חד חוגי
 • סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 3 קבוצות מקבילות
  א' 0821.2187.01 אמנות ותאוריה ד"ר אריה קפיטיקין
  פרו"ס ג 12:00 16:00 200 מכסיקו
  ב' 0821.2187.02 אמנות ותאוריה ד"ר לוריא-חיון עדי
  פרו"ס ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.2187.03 אמנות ותאוריה ד"ר שבי אורלי
  פרו"ס ב 16:00 20:00 213 מכסיקו
  סמינריונים
  א' 0821.3129.01 לייצג את הדרמטי: סצנות, דמויות מסיכות תלבושות ותפאורות מהמחז ד"ר פישר מתי
  סמינר א 16:00 20:00 120 מכסיקו
  ב' 0821.3800.01 ***סמינר פריז: מנוטרדאם למוזיאון הלובר, סמינר יישומי בפאריס ד"ר פינקוס אסף
  ד"ר ספי הנדלר
  סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו
 • סמינר ייעודי לתלמידי חד-חוגי בלבד
 • א' 0821.3131.01 המפלצתי, הגרוטסקי והפנטסטי באמנות הרומנסקית ד"ר פישהוף גיל
  סמינר ג 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.3422.01 חיי האלוהי: מיכלאנג'לו בראי התהילה שלו, תהילה ודעיכה ד"ר ספי הנדלר
  סמינר ד 16:00 20:00 200 מכסיקו
  ב' 0821.3460.01 "כלים מדברים": על אמנות החפץ בתרבות ובאמנות המוסלמית פרופ' טרגן חנה
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו
  א' 0821.3734.01 אקספרסיוניזם: מחקר ופרשנות ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 14:00 18:00 203 דן-דוד 4
  א' 0821.3744.01 מורים, בתי ספר, מדרשות, אולפנים (סטודיו) וסדנאות באמנות ישרא ד"ר שוסטרמן רבקה
  סמינר ד 10:00 14:00 201 דן-דוד
  ב' 0821.3747.01 אמנות מודרנית ביפן 1868-1940, הדפס, ציור שמן וניהונגה ד"ר זהר אילת
  סמינר ג 16:00 20:00 213 מכסיקו
  א' 0821.3737.01 מחשבות על צילום:ארכיון, עדות זהות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ב 12:00 16:00 200 מכסיקו
  ב' 0821.3802.01 ***פרקטיקות של צפייה באמנות: ביקור בגלריות ומוזיאונים ד"ר צ'ולקמן תמר
  ד"ר שבי אורלי
  סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו