החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
סמינרים מתואר ראשון
א' 0851.5060.01 נשים ומיתוסים בקולנוע פרופ' זנגר ענת
סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
א' 0851.5073.01 סירק, פאסבינדר, אלמודובר: מלודרמה, תיאוריה, קולנוע ד"ר יוסף רז
סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
 • ניתן ללמוד עד 4 ש"ס מקורסי תואר ראשון ולהגיש עבודת רפראט
 • קורסי ליבה פקולטטיים (חובה)
  א' 0810.6004.01 תחנות יסוד במפה האינטלקטואלית של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0810.6003.01 סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנות ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ב 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0810.6001.01 מודלים ומתודולוגיות של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
  שיעור 2
 • קורס מקוןן. ניתן לבחור קורס זה במקום קורס מס'
 • 0810-6004.
 • תלמיד שלמד בעבר את הקורס "מודלים ומתודולוגיות" לא רשאי
 • לאף אחד משני הקורסים הנ"ל. (0810-6001, 0810-6004)
 • סמינרים מהחוג לספרות
  א' 0680.5112.01 הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי פרופ' יעל לבוא
  סמינר ג 12:00 14:00 0
  ב' 0680.5054.01 פסיכואנאליזה וספרות: ייצוגי המאויים ד"ר איריס מילנר
  סמינר ב 14:00 18:00
  סמינרים מהחוג ללימודי מגדר
  ב' 0607.5406.01 לבן זה לא הכל ד"ר אורלי לובין
  סמינר ג 14:00 16:00 320 גילמן
  סמינריונים מהתכנית הבינתחומית באומנויות
  א' 0810.5035.01 פסיכואנליזה באמנויות: משייקספיר ועד הוליווד דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  א' 0810.5046.01 עולמות אפשריים באמנות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  א' 0810.5055.01 מוזיאונים - מאלכסנדריה לבילבאו ד"ר שוש רותם
  סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  א' 0810.5056.01 קול - זהות - נוכחות: אמני קול ד"ר רותי אבליוביץ
  סמינר א 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0810.5059.01 אמנות חיים: החיים כמדיום ליצירה ד"ר רועי ברנד
  סמינר ב 14:00 18:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0810.5057.01 סמיוטיקה של השדה האמנותי ורטוריקה של פתיחות ד"ר אונגר הנריך
  סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0810.5016.01 דנטה, פטררקה: אלוהים, העצמי והיצירה האמנותית פרופ' טנאי דורית
  סמינר ב 14:00 16:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0810.5062.01 אמנות, מדע וטכנולוגיה ד"ר יעל אילת ון-אסן
  סמינר ה 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  ב' 0810.5058.01 מלנכוליה ד"ר מיכל בן-נפתלי
  סמינר ב 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0810.5063.01 סוגיות בצילום ובקומפוזיציה של הפריים ד"ר ויגודר מאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  סמינרים מהחוג לתולדות האמנות
  א' 0821.5419.01 על חפצים, על אנשים ועל אנושיותם של חפצים באמנות המוסלמית בימ פרופ' טרגן חנה
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו
  א' 0821.5680.01 דימיון צילומי ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5128.01 אדריכלות רומית אימפריאלית ד"ר מיכאלי טלילה
  סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו
  א' 0821.5345.01 גותיקה: דימוי, צלם, סימולקרום (מאות 12-13) ד"ר פינקוס אסף
  סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5585.01 דברים שלא רואים מכאן: אוטופיה ודיסטופיה ברנסנס ובבארוק ד"ר צולקמן תמר
  סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5582.01 הפרא המוזר וחביבו של המלך הצרפתי: מבט חדש על יאקופו פונטורמו ד"ר ספי הנדלר
  סמינר ד 16:00 20:00 210 מכסיקו
  ב' 0821.5697.01 המפגש בין אסתטיקה ופוליטיקה ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0821.5800.01 היסטוריה קטנה של הצילום ביפן: טכנולוגיה מיובאת, דימויים מקומ ד"ר זהר אילת
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד
 • ניתן להרשם לסמינרים של תולדות האמנות על בסיס מקום פנוי
 • בשבוע השינויים. הרישום מותנה בכך שהנרשם השתתף ונבחן במבוא
 • התקופתי הרלוונטי ו/או כתב עבודה סמינריונית בתולדות האמנות.
 • סמינריונים מהחוג לתיאטרון
  א' 0811.4534.01 הדמיון הפוליטי של התיאטרון העברי: מיתוסים של גאולה ושל חורבן ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.4536.01 פרדוקס הטרגדיה ד"ר שכטר מדלן
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0811.4533.01 יוצרות בקדמת הבמה:תאטרון פמניסטי בישראל פרופ' לב אלג'ם שולי
  סמינר ד 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0811.4537.01 קריאות באדיפוס המלך מאת סופוקלס פרופ' יערי נורית
  סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.4532.01 מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורד ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  לימודי הכשרה בקולנוע וטלוויזיה
  סדנאות מקצועיות חובה
  א' 0851.0012.02 בטיחות כללית וחשמל סדנה