סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
א' 0845.4117.01 Experimental Forms in Literature, Music and Film פרופ' פריגיסי יהודית
סמינר ד 08:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • א' 0845.4114.01 מוזיקה אמנותית, מוזיקה פופולארית, מה ביניהן - כאן ועכשיו? מר אסף עודד
  שיעור ג 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 0
  א' 0845.2140.01 מוזיקה ורגש: מחקרים אמפיריים פרופ' איתן זהר
  שיעור ה 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
 • ניתן להירשם לסמסטר א' בלבד
 • ב' 0845.2141.01 מוזיקה ורגש: מחקרים אמפיריים פרופ' איתן זהר
  סמינר ה 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
 • ההרשמה לקורס זה בכפוף לעמידה בהצלחה בקורס בסמסטר א'
 • או באישור מיוחד של המרצה
 • אב 0845.2119.01 בטהובן - התקופה האמצעית פרופ' איתן זהר
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • שנה א' באישור המרצה
 • אב 0845.5122.01 מוזיקה והשיח הביקורתי פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ד 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
  אב 0845.2138.01 Music.text פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.2139.01 מאופרה לתיאטרון מוזיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 14:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  ב' 0845.2143.01 סוגיות מלודיות והרמוניות במוזיקת הרוק על סוגיה ד"ר פלטי ארנון
  סמינר ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
  ב' 0845.2142.01 מהראשונה עד התשיעית: עיון בעשייתו הסימפונית של בטהובן ד"ר שוחט-רוזנולד יפעת
  שיעור ב 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה
  ב' 0845.2144.01 ה(דה)קומפוזיציה של שלסי: סוגיות בכתיבתו המאוחרת גב' טמיר אוסטרובר הילה
  סמינר ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • שנה א' באישור המרצה
 • ב' 0845.2145.01 מונטוורדי - שירת הברבור: מבטים על ספר המדריגלים השמיני ו"היע ד"ר בנימיני רז
  שיעור ג 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
  ב' 0842.1335.01 מוזיקה לעוגב במאה ה-19 פרופ' גורין אלכסנדר
  שיעור ב 10:00 12:00 015 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.3546.01 מבוא לבס המסופרר ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 16:00 18:00 015 ביה"ס למוזיקה 0
 • דרישות מוקדמות לקורס מפורטות בסילבוס
 • אב 0842.3463.01 Mozart - in conflict between "music for every taste" and art ד"ר רום אורי
  סמינר ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.1262.01 וויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  שו"ת ב 12:00 14:00 030 ביה"ס למוזיקה 0
 • באישור המורה האישי לכינור
 • אב 0842.3433.01 American Composers of the 20th Century גב' קופר קריסטינה
  שיעור ה 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.2458.01 אנליזה בעקבות רפרטואר שינוגן בתזמורת הסימפונית מר שרון ישראל
  שו"ת א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • ניתן לקחת קורס זה פעמיים בלבד במהלך התואר
 • אב 0842.2458.02 Analysis of Orchestral Repertoire מר שרון ישראל
  שו"ת א 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.3454.01 יסודות הניצוח לאינסטרומנטליסטים מר פפיאן ואגן
  שו"ת ד 11:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3218.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • א' 0842.1385.01 פונטיקה - IPA גב' טלר-בלום פרידל
  שו"ת ד 10:00 12:00 030 ביה"ס למוזיקה
 • קורס זה מיועד לזמרים ומנצחי מקהלה בלבד
 • קורסי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כקורסי בחירה
 • ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא
 • אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  שו"ת א 12:00 14:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור המורה
 • אב 0842.3211.01 ליווי ווקאלי פרופ' זק יהונתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3388.01 אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאלי פרופ' זכאי מירה
  שו"ת ג 12:00 14:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0842.1282.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1283.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • ההשתפות בסדנא מותנית באישור המורה
 • אב 0842.2391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
 • הקבלה למקהלה הקאמרית מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.4390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • ההשתתפות בקורס מותנית באישור המורה
 • אב 0842.4314.01 השיר הארצישראלי האמנותי מר כהן שמעון
  שו"ת ג 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר כהן שמעון
  שיעור א 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית מר ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • במגמה הווקאלית לשנים ג', ד' בלבד
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • לתלמידי המגמה למוזיקולוגיה בלבד
 • אב 0843.1512.01 אולפן אלקטרוני : אנלוגי ודיגיטלי מר מזור יצחק
  סדנה ה 16:00 18:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • על בסיס מקום פנוי ובאישור המורה
 • אב 0843.2323.01 סדנת תוכנה והפקה מוזיקלית מר מזור יצחק
  סדנה ה 14:00 16:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4