החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0851.3528.02 תסריט לסרט גמר 1 גב' דרייפוס מיה
סדנה ה 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
ב' 0851.3580.01 פוסט פרודקשן לבימאים 1 ( סאונד) גב' דרור רותם
סדנה ד 10:00 12:00 א014 מכסיקו 2
ב' 0851.3580.01 פוסט פרודקשן לבימאים 1 ( סאונד) סדנה ד 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
 • הקורס מתקיים בשני החדרים בתיאום עם המרצה
 • ב' 0851.3543.01 בין סטילס לקולנוע 2 מר גלוטמן שוקה
  סדנה ד 12:00 14:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0851.3582.01 פיתוח סדרת אינטרנט להפקה מר צפור אסף
  סדנה ה 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.3630.02 חונכות לסרט גמר פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3669.01 בימוי קולנועי 4 חונכות אישית מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ה 10:00 12:00 ב020 מכסיקו 2
  ב' 0851.1368.01 פרוייקט תיעודי חברתי מר טאוזינגר אמיר
  סדנה ד 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.1152.01 פרויקט ספורט גב' פרלוב יעל
  סדנה 2
  ב' 0851.3551.01 פוסט פרודקשן לבימאים 2 ( תמונה) מר רז גיא
  סדנה א 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.3544.01 עריכה ממוחשבת למתקדמים מר גשרי משה
  סדנה א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
 • דרישת קדם : הקורס עריכה ממוחשבת AVID
 • הקורס עריכה ממוחשבת למתקדמים הינו ללא קרדיט אקדמי
 • שיעורי הבחירה בקולנוע פתוחים גם לטלוויזיה ולהיפך.
 • סמסטר ב' - טלוויזיה חובה
  ב' 0851.3595.01 הפקה 2 לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנוע מר עצמור לירן
  שיעור ב 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3599.01 בימוי פורמטים לטלוויזיה 4 מר סער רן
  סדנה א 09:00 12:00 א122 מכסיקו 3
  לימודי תואר שני MFA
 • שיעורי השלמה עיוניים (לתלמידים ללא רקע בתחום)
 • יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים
 • א' 0851.6529.01 מבוא לתולדות הקולנוע-א' מר אינגבר נחמן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  ב' 0851.6530.01 מבוא לתולדות הקולנוע-ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר יוסף רז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר יוסף רז
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 0
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  אב 0851.0015.01 קולנוע אמצע היום מר אוטין פבלו
  קולוק' ב 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
 • בנוסף שיעור מתקדם משנים ב'/ג':
 • לימודי תואר שני (MFA)
  מסלול בימוי/הפקה
 • ניתן ללמוד עד 25% מהשעות בתואר שני משעורי תואר ראשון
 • חטיבת שיעורים מעשית (מסגרת שיעורים מעשיים)
  הדרכות חובה/ סדנאות מקצועיות
  א' 0851.0012.02 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • להלן תאריכי סדנת הבטיחות
 • 07.10.2013
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית בטיחות אש , בטיחות צבע
 • 10:45-12:15 - הרמה נכונה ומניעת כאבי גב
 • 13:00-14:30 - עזרה ראשונה והחייאה
 • 14:45-16:15 - המשך עזרה ראשונה והחייאה
 • 08.10.2013
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות בחשמל
 • 14:45-11:30- המשך בטיחות בחשמל
 • 11:45-13:15 - בטיחות בעבודה בגובה (סולמות ובמות)
 • 14:00-15:00 - מבחן
 • מועד ב' לסדנת הבטיחות יתקיים :
 • החלק הראשון ביום ו' ה - 20.12.2013
 • החלק השני ביום ו' ה- 27.12.2013
 • מבחן מועד ב' יתקיים ב 27.12.2013 בשעה 12:00
 • א' 0851.0010.02 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה
 • תאריכי הסדנה יפורסמו בהמשך
 • ב' 0851.0011.02 סדנה למקצועות הסט יפורסם
  סדנה
  ב' 0851.2686.01 סדנת תאורה יפורסם
  סדנה 0
 • תאריכים יפורסמו בהמשך
 • שנה א'
  שיעור חובה בשנה א'
  סדנאות בימוי- יש להרשם לשתי סדנאות מתוך שלוש סדנאות בימוי
  א' 0851.9119.01 בימוי דוקומנטרי א' לשנה א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0851.9139.01 בימוי דוקומנטרי ב' לתלמידי שנה א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.9324.01 סוגיות בימוי בקולנוע דוקומנטרי מר הקר ראובן
  סדנה ה 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
 • שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי דוקומנטרי
 • א' 0851.9118.01 תסריט ובימוי עלילתי א' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9122.01 תסריט ובימוי עלילתי ב' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.9536.01 חונכות בימוי עלילתי תשע"ד מר הקר ראובן
  הדרכה אישית ד 18:00 20:00 2
  ב' 0851.9537.01 חונכות בימוי עלילתי תשע"ד מר הקר ראובן
  הדרכה אישית ד 18:00 20:00 2
  אב 0851.9160.01 תסריט לדרמה קצרה מר בלוך ירון
  סדנה ה 10:00 12:00 א117 מכסיקו 4
 • שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
 • ב' 0851.9129.01 עבודה עם שחקנים מר מזרחי משה
  סדנה ה 14:00 18:00 א122 מכסיקו 4
 • שיעור חובה לתלמידים הרשומים לסדנת בימוי עלילתי
 • א' 0851.9162.01 בימוי קולנוע נסיוני מר מוגרבי אברהם
  סדנה א 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
 • תלמידים הרשומים לסדנאות הבימוי חייבים להרשם ל:
 • סדנת צילום אחת, סדנת עריכה אחת וסדנת הקלטה אחת
 • א' 0851.9114.01 סגנונות בעריכה א מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9322.01 סגנונות בעריכה ב מר גרינפלד יוסף
  סדנה ד 08:00 10:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.9320.01 סגנונות בצילום א מר כצנלסון רוני
  סדנה א 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2668.01 הקלטת שטח עיצוב הצליל 2 מר חן נפתלי
  סדנה ו 09:00 12:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9318.01 פסקול פוסט פרודקשן גב' דרור רותם
  סדנה ד 12:00 14:00 א014 מכסיקו 1
  ב' 0851.9318.01 פסקול פוסט פרודקשן סדנה ד 12:00 14:00 117 מכסיקו 1
 • הקורס מתקיים בשני החדרים בתיאום עם המרצה
 • סדנאות מקצועיות: יש לבחור סדנאות בהיקף 6 ש"ס
  א' 0851.3621.01 צילום דוקומנטרי 1 מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3530.01 צילום דוקומנטרי 2 מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2509.01 סינמטוגרפיה לבמאי מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 12:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.2505.01 יסודות בהפקה מר רוזנבאום מארק
  סדנה ג 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.2609.01 בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2583.01 פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיה גב' בן נתן נעמי
  סדנה ה 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  שנה ב'
  שיעור חובה לשנה ב' - יש להרשם לשני הסמסטרים
  א' 0851.9146.01 ליווי פרוייקט גמר א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
 • יש להגיש בשיעור הראשון טריטמנט או הצעה דוק' לפרוייקט גמר
 • ב' 0851.9147.01 ליווי פרוייקט גמר מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ה 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
 • יש להגיע לשיעור הראשון עם תקציר של פרויקט גמר לעבודה בשעו
 • סדנאות מקצועיות לשנה ב'
  א' 0851.9327.01 מחקר תסריט הגשה (פילוט) גב' קרפל דליה
  סדנה ג 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.9149.01 בימוי דוקומנטרי 3 מר טל רן
  סדנה ד 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.2003.04 תסריט קצר להפקה גב' דרייפוס מיה
  שו"ת ג 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9141.01 הפקה והפצה מר שחורי כתריאל
  סדנה 2
 • קורס מרוכז מועדים יפורסמו בהמשך
 • רשימת החונכויות
 • החונכויות מיועדות לתלמידים שעובדים על פרויקט הגמר
 • ב' 0851.9532.01 חונכות בימוי תשע"ד פרופ' אביעד מיכל
  הדרכה אישית ד 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9534.01 חונכות בימוי עלילתי מר מזרחי משה
  הדרכה אישית ד 14:00 16:00 2
  א' 0851.3628.01 חונכות עריכה גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 16:00 18:00 א014 מכסיקו 2
 • באחריות התלמיד לתאם חדר עריכה לפגישה
 • סדנאות לבחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
  א' 0851.2695.01 מבוא למדיה חדשה מר בן אריה אהוד
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2505.01 יסודות בהפקה מר רוזנבאום מארק
  סדנה ג 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.2584.01 תיאוריה של העריכה מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.2688.01 יישומי וידאו לאינטרנט* מר שפירא ערן
  סדנה ב 18:00 20:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0851.2609.01 בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2618.01 סינמטוגרפיה 2 מר כצנלסון רוני
  סדנה א 14:00 17:00 א119 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.02 סינמטוגרפיה 2 מר לרנר דן
  סדנה ד 10:00 13:00 120 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.03 סינמטוגרפיה 2 מר רז גיא
  סדנה ג 13:00 16:00 א119 מכסיקו 3
  אב 0851.3597.01 סדנת הפקה לאינטרנט מר בן אריה אהוד
  סדנה א 14:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0851.3587.01 דרמה סינגולרית מר שני ירון
  סדנה ב 16:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  א' 0851.3524.01 סינמטוגרפיה 3 מר גולדמן שי
  סדנה 3
 • לצלמים בלבד באישור ראש מגמת הפקה וראש תכנית MFA
 • א' 0851.3621.01 צילום דוקומנטרי 1 מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.3542.01 בין סטילס לקולנוע 1 מר גלוטמן שוקה
  סדנה ד 12:00 14:00 210 מכסיקו 2
  א' 0851.9148.01 תהליכי חשיבה באמנות ובקולנוע גב' היימן מיכל
  סדנה ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.1367.01 פרוייקט תיעודי חברתי מר טאוזינגר אמיר
  סדנה ד 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.1368.01 פרוייקט תיעודי חברתי מר טאוזינגר אמיר
  סדנה ד 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.1149.01 ניהול וארגון ארועי קולנוע תשע"ד מר עצמור לירן
  סדנה ב 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.3590.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' ויס ברקוביץ רונית
  סדנה ד 10:00 12:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.3590.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' ויס ברקוביץ רונית
  סדנה ג 10:00 12:00 א119 מכסיקו 0
  אב 0851.3667.01 סדרה דוקומנטרית גב' זלצר ענת
  סדנה א 16:00 18:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.3591.01 הפקה 1 לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנוע מר עצמור לירן
  סדנה ב 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.3629.01 עריכת תוכן גב' להט קרמן מאיה
  שיעור ה 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3523.01 ייצוגי המרחב הקולנועי פרופ' רובינשטיין דובי
  שיעור ג 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3530.01 צילום דוקומנטרי 2 מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.9226.01 תחבולות בכתיבה קולנועית פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9226.02 תחבולות בכתיבה קולנועית פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0851.3543.01 בין סטילס לקולנוע 2 מר גלוטמן שוקה
  סדנה ד 12:00 14:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0851.3582.01 פיתוח סדרת אינטרנט להפקה מר צפור אסף
  סדנה ה 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.3551.01 פוסט פרודקשן לבימאים 2 ( תמונה) מר רז גיא
  סדנה א 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.3595.01 הפקה 2 לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנוע מר עצמור לירן
  שיעור ב 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
  אב 0851.3522.01 פוסט פרודקשן - סרט קצר פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ג 16:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  חטיבת לימודים עיונית-(מסגרת שיעורים עיוניים) לתלמידי בימוי
  שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
  א' 0851.9001.01 נרטיב קולנועי/טלוויזיוני ד"ר אבישר אילן
  שיעור ד 14:00 18:00 210 מכסיקו 4
  פרוס' תיאוריה עכשווית
  א' 0851.4000.01 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוין אורי
  פרו"ס ג 08:00 12:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.4000.02 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר בן דוד בני
  פרו"ס ב 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.03 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר פרבר ניר
  פרו"ס ב 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.04 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' קוגלר תרזה
  פרו"ס ד 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.05 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוין אורי
  פרו"ס ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.06 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר חרמוני גל
  פרו"ס ה 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.07 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר דבורה ארז
  פרו"ס ה 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.4000.08 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' גרינברג סלבה
  פרו"ס ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.09 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר חגין בועז
  פרו"ס ה 14:00 18:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.10 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר בן דוד בני
  פרו"ס ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
  ב' 0851.9006.01 סמינר מחלקתי עיוני פרופ' בורשטיין יגאל
  סמינר ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
 • הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
 • סמינרים
  ב' 0851.9054.01 סרטי יומנים ותיעוד עצמי: הפואטיקה של חיי היום יום ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.9023.01 מבני מתח בקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.9020.01 השואה בקולנוע ד"ר אבישר אילן
  סמינר ד 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.9049.01 קולנוע ישראלי עכשווי פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ה 14:00 20:00 210 מכסיקו 4
  ב' 0851.9055.01 הגיבור והאנטי גיבור בקולנוע הישראלי ד"ר אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.5060.01 נשים ומיתוסים בקולנוע פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.5050.01 נואשות או נועזות ?נשים בסדרות טלוויזיה עכשוויות ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0851.5098.01 מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשווי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0851.5041.01 סקס אחר: תיאוריות קולנועיות של מגדר ומיניות ד"ר יוסף רז
  סמינר ד 10:00 16:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5073.01 סירק, פאסבינדר, אלמודובר: מלודרמה, תיאוריה, קולנוע ד"ר יוסף רז
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5097.01 שוברי קופות, קולנוע עצמאי וקולנוע עולם: אסתטיקה,טכנולוגיה ופ ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0851.5103.01 קולנוע ומחאה חברתית ד"ר אלוש לברון מירב
  סמינר ב 12:00 18:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.5105.01 קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשות ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.5102.01 מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר א 12:00 18:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5106.01 טלוויזיה במזרח תיכון: בין גלובלי ללוקאלי ד"ר רינאוי חליל
  סמינר ד 12:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5100.01 ז'אנרים טלוויזיוניים ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ג 10:00 14:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.5094.01 הקולנוע של אורי זוהר ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ד 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  מסלול תסריטאות
 • ניתן ללמוד עד 25% מהשעות לתואר משיעורי תואר ראשון
 • חטיבת שיעורים מעשית:
  הדרכות חובה:
  א' 0851.0012.02 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • הסדנאות יתקיימו בשבוע שלפני תחילת הלימודים
 • להלן תאריכי הסדנאות
 • 07.10.2013
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית , בטיחות אש , בטיחות צבע
 • 10:45-12:15 - הרמה נכונה ומניעת כאבי גב
 • 13:00-14:30 - עזרה ראשונה והחייאה
 • 14:45-16:15 - המשך עזרה ראשונה והחייאה
 • 08.10.2013
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות בחשמל
 • 14:45-11:30- המשך בטיחות בחשמל
 • 11:45-13:15 - בטיחות בעבודה בגובה (סולמות ובמות)
 • 14:00-15:00 - מבחן
 • מועד ב' לסדנת הבטיחות יתקיים :
 • החלק הראשון ביום ו' ה - 20.12.2013
 • החלק השני ביום ו' ה- 127.12.2013
 • מבחן מועד ב' - 27.12.2013 בשעה 12:00
 • א' 0851.0010.02 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה
 • תאריכי הסדנה יפורסמו בהמשך
 • שנה א' - שיעורי חובה
  סמסטר א' - שיעורי חובה
  א' 0851.9325.01 בימוי לתסריטאים מר פיצ'חדזה יוסף
  שו"ת ה 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.9407.01 מבוא לסדרה הטלוויזיונית מר צפור אסף
  שו"ת ד 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.9204.01 תסריט ועריכת תסריט פרופ' גרין איתן
  שו"ת ה 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
 • יש לבחור שלושה שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשי
 • סמסטר ב' - שיעורי חובה
  ב' 0851.9404.01 הסדרה הטלוויזיונית א' מר צפור אסף
  שו"ת ה 08:00 10:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9205.01 תקציר פרופ' גרין איתן
  שו"ת ה 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
 • יש לבחור שני שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים .
 • שנה ב'
  סמסטר א' - שיעורי חובה
  א' 0851.9230.01 הסדרה הטלוויזיונית ב' מר צפור אסף
  שו"ת ה 08:00 10:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.9211.01 פרוייקט גמר - שלב א' מר אלטר נפתלי
  שו"ת ה 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.9212.01 חונכות תסריטאות - הדרכה אישית פרופ' גרין איתן
  הדרכה אישית ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
 • יש לבחור שלושה שיעורים נוספים ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים
 • סמסטר ב' - שיעורי חובה
  ב' 0851.9214.01 חונכות תסריטאות - הדרכה אישית מר אלטר נפתלי
  הדרכה אישית ה 10:00 12:00 2
  ב' 0851.9213.01 פרוייקט גמר - שלב ב' פרופ' גרין איתן
  שו"ת ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
 • בנוסף להגשת תסריט לפ"ג תוגש עבודה עיונית בהיקף של סמינר.
 • ניתן לבחור שיעור אחד נוסף ממאגר שיעורי הבחירה המעשיים
 • שעורי בחירה תסריטאות לשנים א' ב'
  א' 0851.2113.01 נתוח תסריטים בקולנוע הישראלי-מתסריט לסרט מר ניב יעקב
  שו"ת ד 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.9226.01 תחבולות בכתיבה קולנועית פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9224.01 כתיבת דיאלוגים מר ניב יעקב
  שו"ת ד 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9226.02 תחבולות בכתיבה קולנועית פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0851.9229.01 קונפליקט ודרמה מר קו אל ארז
  שו"ת ג 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9227.01 מפגש בין הטקסט הקולנועי לשחקן מר נוי מנשה
  שו"ת ה 18:00 20:00 א122 מכסיקו 2
  ב' 0851.9221.01 אדפטציה מר קוסושווילי דובר
  שו"ת ג 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2120.01 הסדרה הקומית לטלוויזיה ולאינטרנט גב' מרום תמר
  שו"ת ב 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2114.01 פרקטיקות של עבודת התסריטאי גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.2116.01 כתיבה קומית גב' מרום תמר
  שו"ת א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.2118.01 סצינה סיפור בתמונות גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.2119.01 כתיבה לאינטרנט מר צפור אסף
  שו"ת ד 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2095.01 משחק לתסריטאים מר נוי מנשה
  שו"ת ה 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
 • פתוח לתלמידי שנה ב' בלבד
 • שיעורי בחירה ממסלול הפקה תואר ראשון
  א' 0851.2688.01 יישומי וידאו לאינטרנט* מר שפירא ערן
  סדנה ב 18:00 20:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0851.9327.01 מחקר תסריט הגשה (פילוט) גב' קרפל דליה
  סדנה ג 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
 • הקבלה על סמך הגשת תסריט ובאישור המרצה
 • א' 0851.3548.01 סדנת במאי דמות שחקן פרופ' לוי רם
  סדנה ד 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  א' 0851.3590.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' ויס ברקוביץ רונית
  סדנה ד 10:00 12:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.3590.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' ויס ברקוביץ רונית
  סדנה ג 10:00 12:00 א119 מכסיקו 0
  שעורי בחירה ממסלול הפקה תואר שני
  א' 0851.9119.01 בימוי דוקומנטרי א' לשנה א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0851.9139.01 בימוי דוקומנטרי ב' לתלמידי שנה א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.9118.01 תסריט ובימוי עלילתי א' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9122.01 תסריט ובימוי עלילתי ב' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.9148.01 תהליכי חשיבה באמנות ובקולנוע גב' היימן מיכל
  סדנה ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.9141.01 הפקה והפצה מר שחורי כתריאל
  סדנה 2
  אב 0851.9160.01 תסריט לדרמה קצרה מר בלוך ירון
  סדנה ה 10:00 12:00 א117 מכסיקו 4
  חטיבת לימודים עיונית - מסגרת שיעורים עיוניים
  שיעור מתודולוגי-חובה לתלמידי שנה א'
  א' 0851.9001.01 נרטיב קולנועי/טלוויזיוני ד"ר אבישר אילן
  שיעור ד 14:00 18:00 210 מכסיקו 4
  פרוס תיאוריה עכשווית
  א' 0851.4000.01 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוין אורי
  פרו"ס ג 08:00 12:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.4000.02 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר בן דוד בני
  פרו"ס ב 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.03 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר פרבר ניר
  פרו"ס ב 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.04 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' קוגלר תרזה
  פרו"ס ד 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.05 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוין אורי
  פרו"ס ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.06 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר חרמוני גל
  פרו"ס ה 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.08 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' גרינברג סלבה
  פרו"ס ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.09 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר חגין בועז
  פרו"ס ה 14:00 18:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.10 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר בן דוד בני
  פרו"ס ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  סמינר מחלקתי עיוני-חובה לתלמידי שנה ב'
  ב' 0851.9006.01 סמינר מחלקתי עיוני פרופ' בורשטיין יגאל
  סמינר ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
 • הקורס יתקיים כפגישות אישיות בתאום מראש
 • סמינרים
  ב' 0851.9054.01 סרטי יומנים ותיעוד עצמי: הפואטיקה של חיי היום יום ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.9023.01 מבני מתח בקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.9020.01 השואה בקולנוע ד"ר אבישר אילן
  סמינר ד 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.9049.01 קולנוע ישראלי עכשווי פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ה 14:00 20:00 210 מכסיקו 4
  ב' 0851.9055.01 הגיבור והאנטי גיבור בקולנוע הישראלי ד"ר אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.5060.01 נשים ומיתוסים בקולנוע פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.5050.01 נואשות או נועזות ?נשים בסדרות טלוויזיה עכשוויות ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0851.5098.01 מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשווי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0851.5041.01 סקס אחר: תיאוריות קולנועיות של מגדר ומיניות ד"ר יוסף רז
  סמינר ד 10:00 16:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5073.01 סירק, פאסבינדר, אלמודובר: מלודרמה, תיאוריה, קולנוע ד"ר יוסף רז
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5097.01 שוברי קופות, קולנוע עצמאי וקולנוע עולם: אסתטיקה,טכנולוגיה ופ ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0851.5103.01 קולנוע ומחאה חברתית ד"ר אלוש לברון מירב
  סמינר ב 12:00 18:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.5105.01 קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשות ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.5102.01 מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר א 12:00 18:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5106.01 טלוויזיה במזרח תיכון: בין גלובלי ללוקאלי ד"ר רינאוי חליל
  סמינר ד 12:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5100.01 ז'אנרים טלוויזיוניים ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ג 10:00 14:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.5094.01 הקולנוע של אורי זוהר ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ד 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
 • סמינר מתולודוגי
 • א' 0851.9810.01 סמינריון מחקרי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9830.01 המוח כמתווך בחוויה הקולנועית פרופ' בן שאול ניצן
  פרופ' הנדלר תלמה
  סמינר ג 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
 • נחשב גם כסמינר מתודולוגי לתלמידי המסלול
 • סמינריוני בחירה יחודיים
 • פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
 • באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
 • דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית עכשווית
 • א' 0851.9842.01 דימוי היהודי בקולנוע ד"ר אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0851.9847.01 מיתו-היסטוריה וסרטי מלחמה פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ה 14:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.9846.01 האתיקה של הנראה, החזותי והפרפורמטיבי פרופ' דיין דניאל
  סמינר ב 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0851.9846.01 האתיקה של הנראה, החזותי והפרפורמטיבי פרופ' דיין דניאל
  סמינר ה 14:00 18:00 א119 מכסיקו
 • הסמינר ינתן באנגלית, ניתן להגיש עבודות בעברית
 • הסמינר יתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע במשך כחודש
 • בין התאריכים 28/10/13 - 01/12/13
 • אסיסטנטית יערה עוזרי
 • ב' 0851.9845.01 יש טקסט בכיתה הזו ?- גישות פרשניות לטקסט הקולנועי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9835.01 מסעות בזמן ובמרחב הקולנועי הישראלי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
 • הסמינר ילווה במעבדת כתיבה והפקה של כתב עת
 • עליה יהיה אחראי מר ניר פרבר
 • ב' 0851.9843.01 מה שמסרב למות: כנס אקדמי על קולנוע, טלוויזיה ומדיה חדשה ד"ר חגין בועז
  סמינר ב 12:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9844.01 האחר הפוסט קולוניאלי ד"ר יוסף רז
  סמינר ד 10:00 16:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0680.5050.01 הפוליטיקה של המבט ד"ר אורלי לובין
  סמינר ה 16:00 20:00 304 גילמן