התכנית הבינתחומית באמנויות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
רשימת השיעורים
קורסי ליבה פקולטטיים
א' 0810.6004.01 תחנות יסוד במפה האינטלקטואלית של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
שיעור א 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0810.6003.01 סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנות ד"ר שכטר מדלן
שיעור ב 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
א' 0810.6001.01 מודלים ומתודולוגיות של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
שיעור 2
סמינריונים של התכנית הבינתחומית באמנויות.
א' 0810.5035.01 פסיכואנליזה באמנויות: משייקספיר ועד הוליווד דר' אלפנדרי עידית
סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.5057.01 סמיוטיקה של השדה האמנותי ורטוריקה של פתיחות ד"ר אונגר הנריך
סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
א' 0810.5046.01 עולמות אפשריים באמנות ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
א' 0810.5055.01 מוזיאונים - מאלכסנדריה לבילבאו ד"ר שוש רותם
סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
ב' 0810.5062.01 אמנות, מדע וטכנולוגיה ד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינר ה 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
ב' 0810.5063.01 סוגיות בצילום ובקומפוזיציה של הפריים ד"ר ויגודר מאיר
סמינר ה 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
א' 0810.5056.01 קול - זהות - נוכחות: אמני קול ד"ר רותי אבליוביץ
סמינר א 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
ב' 0810.5058.01 מלנכוליה ד"ר מיכל בן-נפתלי
סמינר ב 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
א' 0810.5059.01 אמנות חיים: החיים כמדיום ליצירה ד"ר רועי ברנד
סמינר ב 14:00 18:00 213 מכסיקו 4
ב' 0810.5016.01 דנטה, פטררקה: אלוהים, העצמי והיצירה האמנותית פרופ' טנאי דורית
סמינר ב 14:00 16:00 200 מכסיקו 2
סמינריון מחלקתי של התכנית הבינתחומית.
ב' 0810.5061.01 טבעם הדיאלוגי של אוטונומיה והשפעה בפסיכואנליזה, בפילוסופיה ו דר' אלפנדרי עידית
סמינר ד 16:00 18:00 01 קיקואין 2
סמינריונים של החוגים
סמינריונים מהחוג לתולדות האמנות
ב' 0821.5128.01 אדריכלות רומית אימפריאלית ד"ר מיכאלי טלילה
סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו
א' 0821.5345.01 גותיקה: דימוי, צלם, סימולקרום (מאות 12-13) ד"ר פינקוס אסף
סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
א' 0821.5419.01 על חפצים, על אנשים ועל אנושיותם של חפצים באמנות המוסלמית בימ פרופ' טרגן חנה
סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו
א' 0821.5421.01 כנסיית הקבר בין עבר הווה ונצח ד"ר קשמן אנסטסיה
סמינר ג 12:00 16:00 02 קיקואין
א' 0821.5701.01 אותיות ומספרים באמנות המאה ה-20 ד"ר שוסטרמן רבקה
סמינר ד 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
ב' 0821.5585.01 דברים שלא רואים מכאן: אוטופיה ודיסטופיה ברנסנס ובבארוק ד"ר צולקמן תמר
סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5582.01 הפרא המוזר וחביבו של המלך הצרפתי: מבט חדש על יאקופו פונטורמו ד"ר ספי הנדלר
סמינר ד 16:00 20:00 210 מכסיקו
ב' 0821.5697.01 המפגש בין אסתטיקה ופוליטיקה ד"ר ארונוב איגור
סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
א' 0821.5680.01 דימיון צילומי ד"ר מיימון ורד
סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
א' 0821.5677.01 תאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר מיימון ורד
סמינר ב 12:00 16:00 ג206 מכסיקו
ב' 0821.5800.01 היסטוריה קטנה של הצילום ביפן: טכנולוגיה מיובאת, דימויים מקומ ד"ר זהר אילת
סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד
שעורים מביה"ס למוזיקה
 • נדרש רקע במוזיקה וידיעת תווים
 • הקורסים מופיעים ברשימת הקורסים של ביה"ס למוזיקה
  סמינריונים מהחוג לקולנוע וטלויזיה
  ב' 0851.5098.01 מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשווי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5101.01 פסיכואנליזה וקולנוע ד"ר כהן רז אודיה
  סמינר ד 12:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.5101.01 פסיכואנליזה וקולנוע ד"ר כהן רז אודיה
  סמינר ד 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.5105.01 קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשות ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.5050.01 נואשות או נועזות ?נשים בסדרות טלוויזיה עכשוויות ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.9023.01 מבני מתח בקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.5097.01 שוברי קופות, קולנוע עצמאי וקולנוע עולם: אסתטיקה,טכנולוגיה ופ ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.5100.01 ז'אנרים טלוויזיוניים ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ג 10:00 14:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9054.01 סרטי יומנים ותיעוד עצמי: הפואטיקה של חיי היום יום ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.5094.01 הקולנוע של אורי זוהר ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ד 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851.9020.01 השואה בקולנוע ד"ר אבישר אילן
  סמינר ד 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5041.01 סקס אחר: תיאוריות קולנועיות של מגדר ומיניות ד"ר יוסף רז
  סמינר ד 10:00 16:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5073.01 סירק, פאסבינדר, אלמודובר: מלודרמה, תיאוריה, קולנוע ד"ר יוסף רז
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5060.01 נשים ומיתוסים בקולנוע פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5103.01 קולנוע ומחאה חברתית ד"ר אלוש לברון מירב
  סמינר ב 12:00 18:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.9049.01 קולנוע ישראלי עכשווי פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ה 14:00 20:00 210 מכסיקו 4
  ב' 0851.5102.01 מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר א 12:00 18:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5106.01 טלוויזיה במזרח תיכון: בין גלובלי ללוקאלי ד"ר רינאוי חליל
  סמינר ד 12:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9055.01 הגיבור והאנטי גיבור בקולנוע הישראלי ד"ר אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.9810.01 סמינריון מחקרי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9842.01 דימוי היהודי בקולנוע ד"ר אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0851.9847.01 מיתו-היסטוריה וסרטי מלחמה פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ה 14:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.9846.01 האתיקה של הנראה, החזותי והפרפורמטיבי פרופ' דיין דניאל
  סמינר ב 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0851.9846.01 האתיקה של הנראה, החזותי והפרפורמטיבי פרופ' דיין דניאל
  סמינר ה 14:00 18:00 א119 מכסיקו
  ב' 0851.9845.01 יש טקסט בכיתה הזו ?- גישות פרשניות לטקסט הקולנועי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9835.01 מסעות בזמן ובמרחב הקולנועי הישראלי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9843.01 מה שמסרב למות: כנס אקדמי על קולנוע, טלוויזיה ומדיה חדשה ד"ר חגין בועז
  סמינר ב 12:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9844.01 האחר הפוסט קולוניאלי ד"ר יוסף רז
  סמינר ד 10:00 16:00 212 מכסיקו 4
  סמינריונים מהחוג לאמנות התאטרון
  ב' 0811.4532.01 מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורד ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0811.4533.01 יוצרות בקדמת הבמה:תאטרון פמניסטי בישראל פרופ' לב אלג'ם שולי
  סמינר ד 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0811.4534.01 הדמיון הפוליטי של התיאטרון העברי: מיתוסים של גאולה ושל חורבן ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.4538.01 משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע*** פרופ' סרפר צביקה
  סמינר א 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  א' 0811.4538.01 משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע*** פרופ' סרפר צביקה
  סמינר א 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.4536.01 פרדוקס הטרגדיה ד"ר שכטר מדלן
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0811.4537.01 קריאות באדיפוס המלך מאת סופוקלס פרופ' יערי נורית
  סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  סמינריונים מהתכנית ללימודי נשים ומגדר
  ב' 0607.5304.01 מגדר, טראומה ובושה** ד"ר אפי זיו
  סמינר ג 12:00 14:00 304 גילמן 0
  ב' 0607.5313.01 "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה ד"ר להד כנרת
  סמינר ג 16:00 20:00 207/8 דן-דוד 0
  ב' 0607.5305.01 מגדר בחברות מזרח תיכוניות ד"ר תגריד יחיא-יונס
  סמינר א 14:00 18:00 101 ווב 0
  א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ד 14:00 16:00 281 גילמן 0
  ב' 0607.5407.01 פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה-21** ד"ר יאלי השש
  שיעור ב 18:00 20:00 278 גילמן
  שיעורים מביה"ס לאדריכלות
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר נוימן ערן
  שיעור א 12:00 14:00 208 מכסיקו 2
  א' 0881.4216.01 מבוא לתיאוריות ביקורתיות ד"ר נוימן ערן
  שיעור א 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0881.4514.01 סוגיות בהסטוריה ותאוריה של האדריכלות: עמל, עבודה ואדריכלות ד"ר קוזלובסקי רועי
  סמינר ב 10:00 14:00 02 קיקואין 4