החוג לאמנויות התאטרון

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה א'***
12 ש"ס סמינר/מעבדה; 2 ש"ס שעור מבוא; 2 ש"ס קולוקויום
שנה ב'***
8 ש"ס מעבדה; 2 ש"ס קולוקוים;
 • * השלמת שעות הלימוד בשיעורי החוג ועל פי ייעוץ לכל תלמיד.
 • שנה א'
  א' 0811.6147.01 גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים - שלב א' פרופ' יערי נורית
  פרופ' קנר רות
  סמינר א 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.6147.01 גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים- שלב א' פרופ' יערי נורית
  פרופ' קנר רות
  סמינר ד 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.6148.01 גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים- שלב ב' פרופ' יערי נורית
  פרופ' קנר רות
  סמינר א 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.6148.01 גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים-שלב ב' פרופ' יערי נורית
  פרופ' קנר רות
  סמינר ד 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.6149.01 גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים-שלב ג' פרופ' יערי נורית
  פרופ' קנר רות
  סמינר א 11:00
  ב' 0811.6149.01 גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים-שלב ג' פרופ' יערי נורית
  פרופ' קנר רות
  סמינר ד 16:00
  א' 0811.6143.01 פילוסופיה, היסטוריה ומופע פרופ' יערי נורית
  שיעור ד 14:00 16:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0811.6144.01 קולוקויום שנה א' *** ד"ר בן - שאול דפנה
  קולוק' א 09:00 11:00 02 קיקואין 2
  שנה ב'
  א' 0811.6150.01 פרפורמנס: אני/אתר ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר א 16:00 18:00 210 מכסיקו 2
  א' 0811.6150.01 פרפורמנס: אני/אתר ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.6151.01 פרפורמנס: אני/אתר ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר א 16:00 18:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.6151.01 פרפורמנס: אני/אתר ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
  אב 0811.6146.01 קולוקוויום שנה ב'*** פרופ' יערי נורית
  קולוק' א 14:00 16:00 210 מכסיקו 4
  ===========================