החוג לאמנות התיאטרון

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א':4 ש"ס שעורי חובה כלל פקולטטים ; 8 ש"ס סמינריונים בחוג
כתיבת עבודת סמינ' והגשת רפרט;
שנה ב': 12 ש"ס סמינריונים בחוג
(כתיבת עבודת סמינר והגשת שני רפרטים)
4 ש"ס שיעוריבחירה בפקולטה.; 4 ש"ס קולוקוויום
שעורי ליבה כלל פקולטטיים (מסגרת 420)**
 • ניתן ללמוד את שיעורי הליבה בשנה א' או ב'
 • שעורי ליבה כלל פקולטטיים-מסגרת 420
  א' 0810.6004.01 תחנות יסוד במפה האינטלקטואלית של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0810.6003.01 סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנות ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ב 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0810.6001.01 מודלים ומתודולוגיות של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
  שיעור 2
  סמינריונים מסגרת - 602
  ב' 0811.4532.01 מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורד ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0811.4533.01 יוצרות בקדמת הבמה:תאטרון פמניסטי בישראל פרופ' לב אלג'ם שולי
  סמינר ד 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0811.4534.01 הדמיון הפוליטי של התיאטרון העברי: מיתוסים של גאולה ושל חורבן ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.4538.01 משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע*** פרופ' סרפר צביקה
  סמינר א 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  א' 0811.4538.01 משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע*** פרופ' סרפר צביקה
  סמינר א 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
 • *קורס 0811453801 הינו בן 4 שעות
 • א' 0811.4536.01 פרדוקס הטרגדיה ד"ר שכטר מדלן
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0811.4537.01 קריאות באדיפוס המלך מאת סופוקלס פרופ' יערי נורית
  סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  סמינרים מהתכנית הבינתחומית והחוג לספרות מסגרת- 603***
 • *כתיבת רפרט בלבד
 • א' 0810.5035.01 פסיכואנליזה באמנויות: משייקספיר ועד הוליווד דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0810.5057.01 סמיוטיקה של השדה האמנותי ורטוריקה של פתיחות ד"ר אונגר הנריך
  סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0810.5046.01 עולמות אפשריים באמנות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  א' 0810.5055.01 מוזיאונים - מאלכסנדריה לבילבאו ד"ר שוש רותם
  סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0810.5062.01 אמנות, מדע וטכנולוגיה ד"ר יעל אילת ון-אסן
  סמינר ה 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  א' 0680.5112.01 הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי פרופ' יעל לבוא
  סמינר ג 12:00 14:00 0
  א' 0680.5112.01 הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי פרופ' יעל לבוא
  סמינר ב 12:00 14:00 0
  ב' 0680.5072.01 תיאטרון ופילוסופיה פרופ' גלילי שחר
  סמינר ד 16:00 18:00 א362 גילמן
  ============================
  מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
  שנה א':4 ש"ס שעורי ליבה כלל פקולטטיים ;
  12 ש"ס סמינריונים בחוג;
  כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שני רפרטים
  2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
  שנה ב': 16 ש"ס סמינריונים בחוג**
  כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
  2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
  שעורי ליבה בחוג - מסגרת 420**
 • ניתן ללמוד את שיעורי הליבה בשנה א' או ב'
 • א' 0810.6004.01 תחנות יסוד במפה האינטלקטואלית של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0810.6003.01 סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנות ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ב 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0810.6001.01 מודלים ומתודולוגיות של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
  שיעור 2
  סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
  ב' 0811.4532.01 מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורד ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0811.4533.01 יוצרות בקדמת הבמה:תאטרון פמניסטי בישראל פרופ' לב אלג'ם שולי
  סמינר ד 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0811.4534.01 הדמיון הפוליטי של התיאטרון העברי: מיתוסים של גאולה ושל חורבן ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.4538.01 משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע*** פרופ' סרפר צביקה
  סמינר א 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  א' 0811.4538.01 משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע*** פרופ' סרפר צביקה
  סמינר א 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
 • *קורס 0811453801 הינו בן 4 שעות
 • א' 0811.4536.01 פרדוקס הטרגדיה ד"ר שכטר מדלן
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0811.4537.01 קריאות באדיפוס המלך מאת סופוקלס פרופ' יערי נורית
  סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  סמינרים מהתכנית הבינתחומית והחוג לספרות מסגרת - 603***
 • *כתיבת רפרט בלבד
 • א' 0810.5035.01 פסיכואנליזה באמנויות: משייקספיר ועד הוליווד דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0810.5057.01 סמיוטיקה של השדה האמנותי ורטוריקה של פתיחות ד"ר אונגר הנריך
  סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0810.5046.01 עולמות אפשריים באמנות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  א' 0810.5055.01 מוזיאונים - מאלכסנדריה לבילבאו ד"ר שוש רותם
  סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0810.5062.01 אמנות, מדע וטכנולוגיה ד"ר יעל אילת ון-אסן
  סמינר ה 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  א' 0680.5112.01 הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי פרופ' יעל לבוא
  סמינר ג 12:00 14:00 0
  א' 0680.5112.01 הרולד פינטר: עקרונות פואטיים ודימוי ביקורתי פרופ' יעל לבוא
  סמינר ב 12:00 14:00 0
  ב' 0680.5072.01 תיאטרון ופילוסופיה פרופ' גלילי שחר
  סמינר ד 16:00 18:00 א362 גילמן
  שעורי בחירה בחוג ובפקולטה -מסגרת 603
  =============================
  תואר שני MFA
  המגמה היישומית המשולבת - 46 ש"ס
  שנה א': 8 ש"ס סמינריון בחוג(כתיבת עבודה סמינריונית ורפרט)
  4 ש"ס שעור הפקה
  12 ש"ס שיעורי התמחות חובה;
  שנה ב': 8 ש"ס סמינריון בחוג(כתיבת עבודה סמינריונית ורפראט )
  ; 4 ש"ס ש' הפקה;10 ש"ס קורסי התמחות חובה;
  סמינריונים - כתיבת שתי עבודות חובה - מסגרת 602
  ב' 0811.4532.01 מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורד ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0811.4533.01 יוצרות בקדמת הבמה:תאטרון פמניסטי בישראל פרופ' לב אלג'ם שולי
  סמינר ד 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0811.4534.01 הדמיון הפוליטי של התיאטרון העברי: מיתוסים של גאולה ושל חורבן ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.4538.01 משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע*** פרופ' סרפר צביקה
  סמינר א 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  א' 0811.4538.01 משחק יפני קלאסי ויישומיו המודרניים:עיון וביצוע*** פרופ' סרפר צביקה
  סמינר א 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
 • *קורס 0811453801 הינו בן 4 שעות
 • א' 0811.4536.01 פרדוקס הטרגדיה ד"ר שכטר מדלן
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0811.4537.01 קריאות באדיפוס המלך מאת סופוקלס פרופ' יערי נורית
  סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  שיעורי הפקה 4 ש"ס**
  מסגרות: בימוי כתיבה 613; שחקן יוצר 614;
  בימוי קהילתי 615;עיצוב 623
 • *בהתאם להפקה בה משתתף התלמיד
 • על הסטודנטים לבחור בשעור הפקה אחד בשנה
 • *רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
 • *יש להרשם לשני חלקי השעור סה"כ 4 ש"ס
 • א' 0811.1761.01 שעור הפקה 1 א'- הפקות מסטר ב'*** מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  א' 0811.1762.01 שעור הפקה 1ב ' -הפקות מסטר ב'** מר ברעוז גד
  שיעור ה 18:00 20:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0811.1763.01 שעור הפקה 2 א'- הפקות מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1764.01 שעור הפקה 2 ב'-הפקות מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 18:00 20:00 208 מכסיקו 2
  א' 0811.1765.01 שעור הפקה 3 א'- מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1766.01 שעור הפקה 3ב' -הפקות מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1767.01 שעור הפקה 4 א'- הפקות מסטר ב' ושחקן יוצר*** מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1768.01 שעור הפקה 4 ב' -הפקות מסטר ב' ושחקן יוצר*** מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  שעורי התמחות
  מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
  בימוי כתיבה ודרמטורגיה 613
  שיעורים משולבים לתלמידי בימוי, כתיבה, דרמטורגיה, בימוי קהלת
  א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות*** סדנה 0
 • *חובה על כל הסטודנטים בתואר MFA שלא עברו את ההשתלמות בתואר
 • *ההדרכה תתקיים שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים
 • שחקן יוצר שנה א.
  שיעור הפקה 450
  ב' 0811.4018.01 ניתוח טקסט לביצוע פרופ' קינר גד
  מעבדה ד 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
  א' 0811.4018.01 ניתוח טקסט לביצוע מר תבורי דורון
  מעבדה ה 10:00 12:00 ב206 מכסיקו 2
  התמחויות
  שחקן יוצר מסגרת 614,
  א' 0811.1338.01 עבודת במאי שחקן מר תבורי דורון
  מעבדה ה 12:00 16:00 ב206 מכסיקו 4
  א' 0811.4038.01 מכאניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ג 10:00 14:00 ב206 מכסיקו 4
  ב' 0811.1350.01 אני במה פרופ' לוי שמעון
  מעבדה ד 10:00 14:00 121 מכסיקו 4
  שחקן יוצר שנה ב'
  שיעור הפקה 450***
 • *בהתאם להפקה בה משובץ התלמיד
 • התמחויות
  שחקן יוצר 614
  א' 0811.4313.01 פרויקטים מתקדמים במשחק*** ד"ר אלון חן
  ד"ר אלון חן
  מעבדה ד 12:00 14:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.4313.01 פרויקטים מתקדמים במשחק*** גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ג 17:00 19:00 121 מכסיקו 2
 • *חובה למאסטר שחקן יוצר ב'+ועוזרי הבמאים
 • אב 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תאטרון פרופ' גורצקי מרים
  מעבדה ג 09:00 12:00 א117 מכסיקו 6
  כתיבה ודרמטורגיה שנה א'
  שיעור הפקה מסגרת 450
  ב' 0811.4018.01 ניתוח טקסט לביצוע פרופ' קינר גד
  מעבדה ד 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
  א' 0811.4018.01 ניתוח טקסט לביצוע מר תבורי דורון
  מעבדה ה 10:00 12:00 ב206 מכסיקו 2
  שיעורי התמחויות מסגרת613
  א' 0811.1338.01 עבודת במאי שחקן מר תבורי דורון
  מעבדה ה 12:00 16:00 ב206 מכסיקו 4
  א' 0811.4314.01 עבודת הבמאי - שלב א פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ג 14:00 18:00 121 מכסיקו 4
  ב' 0811.4314.01 עבודת הבמאי - שלב א' פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ג 14:00 18:00 א207 מכסיקו 4
  כתיבה ודרמטורגיה שנה ב'
  שיעור הפקה*** מסגרת 613
 • *בהתאם להפקה בה משובץ התלמיד
 • ב' 0811.4530.01 פרויקטים בכתיבה פרופ' קינר גד
  מעבדה א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות לטלוויזיה מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  קורס התמחות לפי ייעוץ
  בימוי שנה א'
  שעור הפקה מסגרת 450
  ב' 0811.4018.01 ניתוח טקסט לביצוע פרופ' קינר גד
  מעבדה ד 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
  א' 0811.4018.01 ניתוח טקסט לביצוע מר תבורי דורון
  מעבדה ה 10:00 12:00 ב206 מכסיקו 2
  התמחויות מסגרת 613
  א' 0811.1338.01 עבודת במאי שחקן מר תבורי דורון
  מעבדה ה 12:00 16:00 ב206 מכסיקו 4
  א' 0811.4314.01 עבודת הבמאי - שלב א פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ג 14:00 18:00 121 מכסיקו 4
  ב' 0811.4314.01 עבודת הבמאי - שלב א' פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ג 14:00 18:00 א207 מכסיקו 4
  בימוי שנה ב'
  שיעור הפקה***מסגרת 450
  א' 0811.4209.01 פרויקטים מתקדמים בבימוי*** מר תבורי דורון
  מר גדי רול
  מעבדה ג 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.4209.01 פרויקטים מתקדמים בבימוי*** מר תבורי דורון
  מר גדי רול
  מעבדה ג 14:00 16:00 ב206 מכסיקו 2
  אב 0811.4320.01 עבודת הבמאי - שלב ב' פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ג 12:00 14:00 121 מכסיקו 4
 • *חובה לבמאי מאסטר ב', + ועוזרי הבמאים
 • א' 0811.4314.01 עבודת הבמאי - שלב א פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ג 14:00 18:00 121 מכסיקו 4
  ב' 0811.4314.01 עבודת הבמאי - שלב א' פרופ' הניג אופירה
  מעבדה ג 14:00 18:00 א207 מכסיקו 4
  התמחויות 613
  אב 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תאטרון פרופ' גורצקי מרים
  מעבדה ג 09:00 12:00 א117 מכסיקו 6
  קהילתי שנה א'
  שיעור הפקה 450
  ב' 0811.4018.01 ניתוח טקסט לביצוע פרופ' קינר גד
  מעבדה ד 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
  א' 0811.4018.01 ניתוח טקסט לביצוע מר תבורי דורון
  מעבדה ה 10:00 12:00 ב206 מכסיקו 2
  התמחויות - מסגרת 615
  אב 0811.1772.01 תאטרון קהילתי- מפגש יוצר בין סטודנטים/יות לתאטרון וחברי ד"ר הריס פיטר
  מעבדה ה 10:00 13:00 א207 מכסיקו 6
 • *קהילת הגיל השלישי
 • ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות לטלוויזיה מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  קורס התמחות לפי בחירה 4 ש"ס
  קהילתי שנה ב'
  שיעור הפקה- מסגרת 450
  אב 0811.1772.01 תאטרון קהילתי- מפגש יוצר בין סטודנטים/יות לתאטרון וחברי ד"ר הריס פיטר
  מעבדה ה 10:00 13:00 א207 מכסיקו 6
 • *קהילת הגיל השלישי
 • שעור התמחות - מסגרת 615
  א' 0811.1338.01 עבודת במאי שחקן מר תבורי דורון
  מעבדה ה 12:00 16:00 ב206 מכסיקו 4
  ===========================
  חקר הביצוע באמנויות המופע
  שנה א'***
  12 ש"ס סמינר/מעבדה; 2 ש"ס שעור מבוא; 2 ש"ס קולוקויום
  שנה ב'***
  8 ש"ס מעבדה; 2 ש"ס קולוקוים;
 • * השלמת שעות הלימוד בשיעורי החוג ועל פי ייעוץ לכל תלמיד.
 • שנה א'
  א' 0811.6147.01 גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים - שלב א' פרופ' יערי נורית
  פרופ' קנר רות
  סמינר א 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.6147.01 גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים- שלב א' פרופ' יערי נורית
  פרופ' קנר רות
  סמינר ד 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.6148.01 גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים- שלב ב' פרופ' יערי נורית
  פרופ' קנר רות
  סמינר א 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.6148.01 גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים-שלב ב' פרופ' יערי נורית
  פרופ' קנר רות
  סמינר ד 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.6149.01 גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים-שלב ג' פרופ' יערי נורית
  פרופ' קנר רות
  סמינר א 11:00
  ב' 0811.6149.01 גישות לביצוע עכשווי של טקסטים עתיקים-שלב ג' פרופ' יערי נורית
  פרופ' קנר רות
  סמינר ד 16:00
  א' 0811.6143.01 פילוסופיה, היסטוריה ומופע פרופ' יערי נורית
  שיעור ד 14:00 16:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0811.6144.01 קולוקויום שנה א' *** ד"ר בן - שאול דפנה
  קולוק' א 09:00 11:00 02 קיקואין 2
  שנה ב'
  א' 0811.6150.01 פרפורמנס: אני/אתר ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר א 16:00 18:00 210 מכסיקו 2
  א' 0811.6150.01 פרפורמנס: אני/אתר ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.6151.01 פרפורמנס: אני/אתר ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר א 16:00 18:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.6151.01 פרפורמנס: אני/אתר ד"ר בן - שאול דפנה
  ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
  אב 0811.6146.01 קולוקוויום שנה ב'*** פרופ' יערי נורית
  קולוק' א 14:00 16:00 210 מכסיקו 4
  ===========================