החוג לאמנות התיאטרון

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשע"ד
שנה א' 38 ש"ס
תכנית חד-חוגית
24ש"ס שעורי יסוד-חובה; 2 ש"ס שעור הפקה; ;
12ש"ס מעבדה
התכנית הדו-חוגית - 20 ש"ס
12 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 2 שעור הפקה;6 ש"ס מעבדה
שיעורי יסוד - חובה (מסגרת 104)
א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
א' 0811.1323.01 תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא*** גב' חבין עדי
תרגיל א 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
א' 0811.1323.02 תרגיל חובה בתולדות התאטרון יוון ורומא*** גב' גור חמוטל
תרגיל ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
 • *השיעור והתרגיל -חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1195.01 תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1324.01 תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימי הביניים והרנסאנס*** גב' חבין עדי
  תרגיל א 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0811.1324.03 תרגיל חובה בתולדות התאטרון ימי הביניים והרנסאנס*** גב' גור חמוטל
  תרגיל ב 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
 • *השיעור והתרגיל -חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0821.1009.01 המיתולוגיה באמנות (קורס חתך) ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • *השיעור יתקיים בחוג לתולדות האמנות
 • *חובה לחד חוגי
 • ב' 0811.1071.01 מחשבת התאטרון*** ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ב 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי
 • א' 0811.2202.01 מבוא לתאטרון יהודי עברי*** ד"ר ירושלמי דורית
  שיעור ג 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי
 • ב' 0811.1134.01 מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני*** ד"ר ירושלמי דורית
  שיעור ג 12:00 14:00 208 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי
 • א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התאטרוני*** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
 • *צפייה בהצגות + כתיבה
 • *חובה לחד חוגי
 • ב' 0811.1215.01 תאטרון, חברה,קהילה*** פרופ' לב אלג'ם שולי
  שיעור א 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי
 • אב 0811.1149.01 קריאת מחזות** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
 • אחת לשבועיים
 • א' 0811.1194.01 תרגיל בקריאת מחזות** מר שאולוף ניר
  תרגיל ד 10:00 12:00 200 מכסיקו 1
  ב' 0811.1194.01 תרגיל בקריאת מחזות** מר שאולוף ניר
  תרגיל ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 1
  א' 0811.1194.02 תרגיל בקריאת מחזות*** מר שאולוף ניר
  תרגיל ג 10:00 12:00 200 מכסיקו 1
  ב' 0811.1194.02 תרגיל בקריאת מחזות** מר שאולוף ניר
  תרגיל א 14:00 16:00 208 מכסיקו 1
 • *שיעור ותרגיל חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • *אחת לשבועיים
 • שעורי הפקה (מסגרת 450)
  א' 0811.1761.01 שעור הפקה 1 א'- הפקות מסטר ב'*** מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0811.1763.01 שעור הפקה 2 א'- הפקות מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי, יש לבחור סמ' א' או ב'
 • תלמידי שנה א' ילמדו 2 ש"ס מתוך שיעור ההפקה שבחרו
  בין השעות 16:00-18:00,שהן שעות הוראה פרונטליות.
  מעבר לכך, מחוייבים תלמידי שנה א' להשתתף בעבודה מעשית בהפקה
  הצמודה לשיעור ההפקה שבחרו בהתאם לדרישות לוח הזמנים של ההפקה.
  -שעורי מעבדה-מסגרת 107
  אב 0811.1877.01 מעבדת משחק לחד חוגי פרופ' קנר רות
  מעבדה ב 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 6
  אב 0811.1877.01 מעבדת משחק לחד חוגי פרופ' קנר רות
  מעבדה ד 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 6
  אב 0811.1351.01 מעבדת משחק לדו חוגי פרופ' לב אלג'ם שולי
  מעבדה ב 14:00 17:00 א207 מכסיקו 6
  אב 0811.1401.01 מעבדת משחק לדו חוגי גב' קרק טלי
  מעבדה ד 12:00 15:00 א207 מכסיקו 6
  כל אחד משיעורי המשחק יסתיים בפרויקט כיתתי
  א' 0811.1005.01 סדנת הדרכה בתהליכי הפקה*** סדנה 0
  א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות*** סדנה 0
  כל תלמידי שנה א' חייבים להשתתף בסדנה מרוכזת של הדרכה בתהליכי
  הפקה וקורס בטיחות. הסדנאות תתקיימנה ימים ספורים לפני פתיחת
  שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בסנדאות הם תנאי קדם
  להשתתפות בשעורי ההפקה.
  =============================
  שנה ב'
  תכנית חד חוגית 40ש"ס
  18ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  ; 18 ש"ס מעבדה
  שנה ב' מסלול דו חוגי סה"כ 20 ש"ס
  6 ש"ס שעורי יסוד- חובה; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
  6 ש"ס שעורי מעבדה.
  שעורי יסוד חובה - מסגרת 105
  א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.2100.01 תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.2137.01 מבוא לתאטרון המודרני ד"ר שכטר מדלן
  שיעור ב 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ב 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0811.1737.01 יסודות בחשיבה חזותית פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ג 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0811.1072.01 שעור בכתיבה אקדמית*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ג 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1073.01 קריאה ביצירות מופת ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ג 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  סמינריונים- מסגרת 303
  ב' 0811.1075.01 ביצועי הריטואל היהודי:מהיומיום לבמה ובחזרה ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0811.1742.01 מכוער, אלים, בוטה - תאטרון לפנים ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1325.01 ייצוגי מלחמה-טקסט דרמטי בקונטקסט אידיאולוגי ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 202 דן-דוד 4
  א' 0811.1078.01 שקספיר : דמות, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1079.01 ייצוגי האחר בתאטרון הישראלי ד"ר שם-טוב נפתלי
  סמינר ג 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
  על הסטודנטים לבחור בשעור הפקה אחד בשנה
  רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
  יש להרשם לשני חלקי השעור
  החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
  א' 0811.1761.01 שעור הפקה 1 א'- הפקות מסטר ב'*** מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  א' 0811.1762.01 שעור הפקה 1ב ' -הפקות מסטר ב'** מר ברעוז גד
  שיעור ה 18:00 20:00 208 מכסיקו 2
 • *תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של שעור ההפקה סה"כ 4 ש"ס
 • ב' 0811.1763.01 שעור הפקה 2 א'- הפקות מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1764.01 שעור הפקה 2 ב'-הפקות מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 18:00 20:00 208 מכסיקו 2
 • *תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של שעור ההפקה סה"כ 4 ש"
 • א' 0811.1765.01 שעור הפקה 3 א'- מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1766.01 שעור הפקה 3ב' -הפקות מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
 • *תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של השעור ההפקה סה"כ 4 ש"
 • ב' 0811.1767.01 שעור הפקה 4 א'- הפקות מסטר ב' ושחקן יוצר*** מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1768.01 שעור הפקה 4 ב' -הפקות מסטר ב' ושחקן יוצר*** מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
 • *תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של השעור ההפקה סה"כ 4 ש"
 • שעורי מעבדה* - מסגרת 107
  אב 0811.1082.01 משחק למתקדמים*** גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ה 13:00 16:00 א207 מכסיקו 6
 • *מיועד לתלמידי חד חוגי
 • אב 0811.1769.01 משחק לשחקנים וללא-שחקנים*** ד"ר אלון חן
  מעבדה ד 14:00 17:00 121 מכסיקו 6
 • *לתלמידים דו חוגיים
 • אב 0811.1770.01 דיבור ופיתוח קול גב' רייזמן שושנה
  מעבדה א 14:00 17:00 א207 מכסיקו 6
  אב 0811.1081.01 תאורה*** מר פרידמן במבי עודד
  מעבדה ה 13:00 16:00 ב207 מכסיקו 6
 • *מיועד לתואר ראשון ושני
 • ב' 0811.2294.01 פרויקט כתיבה ומשחק*** גב' ברון דדי
  פרופ' קינר גד
  מעבדה ב 16:00 19:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.2294.01 פרויקט כתיבה ומשחק*** גב' ברון דדי
  פרופ' קינר גד
  מעבדה א 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
 • *פתוח לכולם,חובה למתעתדים להתמחות במסלול בימוי משחק כתיבה
 • אב 0811.1772.01 תאטרון קהילתי- מפגש יוצר בין סטודנטים/יות לתאטרון וחברי ד"ר הריס פיטר
  מעבדה ה 10:00 13:00 א207 מכסיקו 6
 • *קהילת הגיל השלישי
 • ==============================
  שנה ג'
  מסלול חד חוגי - סה"כ 40 ש"ס
  8 ש"ס סמינרים ; 4 ש"ס שעורי הפקה ;
  12 ש"ס שעורי בחירה בחוג;4 ש"ס בחירה מחוץ לחוג; 12 ש"ס מעבדה
  דו-חוגי 20 ש"ס
  4 ש"ס סמינר ;4 ש"ס שעורי הפקה* ; 6 ש"ס שעורי בחירה בחוג ;
  6 ש"ס מעבדה
  תלמידי דו חוגי- חייבים בהגשת סמינר אחד
 • תלמידי דו חוגי יכולים להמיר שעות שעור הפקה בשיעורי בחירה
 • או מעבדה
 • סמינרים- מסגרת 303
  ב' 0811.1075.01 ביצועי הריטואל היהודי:מהיומיום לבמה ובחזרה ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0811.1742.01 מכוער, אלים, בוטה - תאטרון לפנים ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1325.01 ייצוגי מלחמה-טקסט דרמטי בקונטקסט אידיאולוגי ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 202 דן-דוד 4
  א' 0811.1078.01 שקספיר : דמות, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.1079.01 ייצוגי האחר בתאטרון הישראלי ד"ר שם-טוב נפתלי
  סמינר ג 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  שעורי הפקה - מסגרת 450
  רישום לשעורי הפקה במכרז :-בחר/י קבוצה בסמסטר א' או ב'
  יש להרשם לשני חלקי השעור
  החלוקה להפקות השונות תתבצע ידנית בתחילת שנת הלימודים
  א' 0811.1761.01 שעור הפקה 1 א'- הפקות מסטר ב'*** מר ברעוז גד
  שיעור ה 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  א' 0811.1762.01 שעור הפקה 1ב ' -הפקות מסטר ב'** מר ברעוז גד
  שיעור ה 18:00 20:00 208 מכסיקו 2
 • *תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של שעור ההפקה סה"כ 4 ש"ס
 • ב' 0811.1763.01 שעור הפקה 2 א'- הפקות מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1764.01 שעור הפקה 2 ב'-הפקות מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 18:00 20:00 208 מכסיקו 2
 • *תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של שעור ההפקה סה"כ 4 ש"ס
 • א' 0811.1765.01 שעור הפקה 3 א'- מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1766.01 שעור הפקה 3ב' -הפקות מסטר ב'*** פרופ' גורצקי מרים
  שיעור ה 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
 • *תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של שעור ההפקה סה"כ 4 ש"ס
 • ב' 0811.1767.01 שעור הפקה 4 א'- הפקות מסטר ב' ושחקן יוצר*** מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1768.01 שעור הפקה 4 ב' -הפקות מסטר ב' ושחקן יוצר*** מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
 • *תלמידי ב'+ג' ילמדו את שני החלקים של השעור ההפקה סה"כ 4 ש"
 • שעורי בחירה - מסגרת 301
  ב' 0811.1746.01 תאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0811.2290.01 תאטרון קהילתי-אמנות ואקטיביזם ד"ר הריס פיטר
  שיעור ה 08:00 10:00 210 מכסיקו 2
  א' 0811.2292.01 המילה כמקום: קריאה רב מימדית במחזאות חדשה מר ליפשיץ עודד
  שיעור א 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.4535.01 השפה הבימתית של איבסן פרופ' קינר גד
  שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1358.01 אנטרפרטציות מודרניות למחזות קלאסיים מר עירא אבנרי
  שיעור ב 16:00 18:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.2289.01 להיות עד הלא להיות:אתיקה רפואית, מודעות גוף-נפש, ד"ר רוקוטניץ נעמי
  שיעור א 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
 • ופמניזם בתאטרון העכשוי
 • שיעורי בחירה מחוץ לחוג- מסגרת 201-
  לבחירה משעורי הבחירה בידיעון הפקולטה, לתלמידי החד חוגי בלבד
 • **********************************************************
 • שעורי מעבדה* - מסגרת 107
  אב 0811.1769.01 משחק לשחקנים וללא-שחקנים*** ד"ר אלון חן
  מעבדה ד 14:00 17:00 121 מכסיקו 6
  אב 0811.1357.01 פרוייקט משחק בכיתה פרופ' צ'לטון-אורבוך נולה
  מעבדה ד 15:00 18:00 א207 מכסיקו 6
  אב 0811.1770.01 דיבור ופיתוח קול גב' רייזמן שושנה
  מעבדה א 14:00 17:00 א207 מכסיקו 6
  אב 0811.1081.01 תאורה*** מר פרידמן במבי עודד
  מעבדה ה 13:00 16:00 ב207 מכסיקו 6
  ב' 0811.2294.01 פרויקט כתיבה ומשחק*** גב' ברון דדי
  פרופ' קינר גד
  מעבדה ב 16:00 19:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.2294.01 פרויקט כתיבה ומשחק*** גב' ברון דדי
  פרופ' קינר גד
  מעבדה א 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
 • * למתעתדים ללמוד משחק כתיבה ודרמטורגיה
 • אב 0811.1772.01 תאטרון קהילתי- מפגש יוצר בין סטודנטים/יות לתאטרון וחברי ד"ר הריס פיטר
  מעבדה ה 10:00 13:00 א207 מכסיקו 6
 • *קהילת הגיל השלישי
 • אב 0811.1342.01 מבוא לעיצוב לבימאים*** פרופ' גורצקי מרים
  מעבדה ה 10:00 13:00 210 מכסיקו 6
 • *פתוח לכולם, חובה למתעתדים להתמחות בבימוי
 • א' 0811.1340.01 קדם בימוי*** גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ג 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1340.01 קדם בימוי*** גב' קרמסקי יעל
  מעבדה ג 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
 • *חובה למתעתדים להתמחות בבימוי,קהילתי,שחקן יוצר
 • =============================