החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי התואר השני
שיעורי ליבה פקולטטיים
א' 0810.6004.01 תחנות יסוד במפה האינטלקטואלית של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
שיעור א 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0810.6003.01 סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנות ד"ר שכטר מדלן
שיעור ב 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
א' 0810.6001.01 מודלים ומתודולוגיות של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
שיעור 2
סמינריונים
ב' 0821.5128.01 אדריכלות רומית אימפריאלית ד"ר מיכאלי טלילה
סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו
א' 0821.5345.01 גותיקה: דימוי, צלם, סימולקרום (מאות 12-13) ד"ר פינקוס אסף
סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
א' 0821.5419.01 על חפצים, על אנשים ועל אנושיותם של חפצים באמנות המוסלמית בימ פרופ' טרגן חנה
סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו
א' 0821.5421.01 כנסיית הקבר בין עבר הווה ונצח ד"ר קשמן אנסטסיה
סמינר ג 12:00 16:00 02 קיקואין
ב' 0821.5585.01 דברים שלא רואים מכאן: אוטופיה ודיסטופיה ברנסנס ובבארוק ד"ר צולקמן תמר
סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5582.01 הפרא המוזר וחביבו של המלך הצרפתי: מבט חדש על יאקופו פונטורמו ד"ר ספי הנדלר
סמינר ד 16:00 20:00 210 מכסיקו
ב' 0821.5697.01 המפגש בין אסתטיקה ופוליטיקה ד"ר ארונוב איגור
סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
א' 0821.5701.01 אותיות ומספרים באמנות המאה ה-20 ד"ר שוסטרמן רבקה
סמינר ד 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
א' 0821.5680.01 דימיון צילומי ד"ר מיימון ורד
סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
א' 0821.5677.01 תאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר מיימון ורד
סמינר ב 12:00 16:00 ג206 מכסיקו
ב' 0821.5699.01 "להיות במקום" ייצוגי גוף ומרחב באמנות הישראלית במבט היסטורי מר צלמונה יגאל
סמינר א 16:00 20:00 02 קיקואין
ב' 0821.5800.01 היסטוריה קטנה של הצילום ביפן: טכנולוגיה מיובאת, דימויים מקומ ד"ר זהר אילת
סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד