החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשעד
שנה א'
מבואות - שנה א'
א' 0851.6529.01 מבוא לתולדות הקולנוע-א' מר אינגבר נחמן
שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
 • אסיסטנט עופר ליברגל
 • ב' 0851.6530.01 מבוא לתולדות הקולנוע-ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
 • אסיסטנט עופר ליברגל
 • א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר יוסף רז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר יוסף רז
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.6548.01 מבע קולנועי מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט עופר ליברגל
 • ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6499.01 מבוא לנרטולוגיה ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • מבוא לנרטולוגיה אינו חובה לתלמידי הדו חוגי
 • יכול לשמש כקורס בחירה משנים ב' ג'
 • אב 0851.0005.01 בקיאות בסרטים מר ליברגל עופר
  קולוק' ה 18:00 21:00 115 פאסטליכט מכסיקו 1
  א' 0851.6538.01 מבוא לתסריטאות לקולנוע מר ניב יעקב
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות לטלוויזיה מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • מבואות תסריטאות - תלמידי דו חוגי יבחרו מבוא אחד
 • מבין שני המבואות
 • מבואות חובה מחוץ לחוג
  אב 0861.1210.01 פרקים בתולדות תרבות המערב ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  סדנאות מקצועיות
  א' 0851.0012.01 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
 • 7.10.2013
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית , בטיחות אש
 • 10:45-12:15 - הרמה נכונה ומניעת כאבי גב
 • 13:00-14:30 - עזרה ראשונה והחייאה
 • 14:45-16:15 - המשך עזרה ראשונה והחייאה
 • 8.10.2013
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות בחשמל
 • 10:40-11:30 המשך בטיחות בחשמל
 • 11:45-13:15 - בטיחות בעבודה בגובה (סולמות ובמות)
 • 14:00-15:00 - מבחן
 • מועד ב' לסדנת הבטיחות יתקיים :
 • החלק הראשון ביום ו' ה - 20.12.2013
 • החלק השני ביום ו' ה- 27.12.13
 • מבחן מועד ב' יתקיים ב 27.12.2013 בשעה-13:00 12:00
 • תרגילים - שנה א'
  תרגיל בתיאוריות קולנועיות
  א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' עוזרי יערה
  תרגיל א 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.02 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר לויט עידו
  תרגיל ב 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.03 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' דן ענת
  תרגיל ג 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.04 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' דן ענת
  תרגיל ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר אבישר אריאל
  תרגיל ג 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר סמורזיק אלעד
  תרגיל ה 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.07 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' עוזרי יערה
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.08 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר לויט עידו
  תרגיל ב 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.09 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר סמורזיק אלעד
  תרגיל ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  קריאה וכתיבה מודרכת
  ב' 0851.6546.01 קריאה וכתיבה מודרכת גב' דן ענת
  תרגיל ה 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.02 קריאה וכתיבה מודרכת גב' שגיא דנה
  תרגיל ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.05 קריאה וכתיבה מודרכת מר לויט עידו
  תרגיל ג 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.03 קריאה וכתיבה מודרכת גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל ג 08:00 10:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.04 קריאה וכתיבה מודרכת גב' דן ענת
  תרגיל א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.06 קריאה וכתיבה מודרכת מר לויט עידו
  תרגיל א 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.07 קריאה וכתיבה מודרכת מר אוריון רעי
  תרגיל ב 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  תרגיל במבע קולנועי 1
  א' 0851.6551.01 תרגיל במבע קולנועי 1 מר אלכסנדרוני גיל
  תרגיל א 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.02 תרגיל במבע קולנועי 1 מר ליברגל עופר
  תרגיל א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.03 תרגיל במבע קולנועי 1 מר סחר ערן
  תרגיל ה 14:00 16:00 208 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.04 תרגיל במבע קולנועי 1 מר קרבלניק משה
  תרגיל ה 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.05 תרגיל במבע קולנועי 1 מר קרבלניק משה
  תרגיל א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.06 תרגיל במבע קולנועי 1 גב' שגיא דנה
  תרגיל א 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.07 תרגיל במבע קולנועי 1 מר סחר ערן
  תרגיל ה 12:00 14:00 ג206 מכסיקו 2
  תרגיל בלימודי טלוויזיה
 • תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
 • ב' 0851.6554.01 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר אבישר אריאל
  תרגיל ג 14:00 16:00 212 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.02 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר אבישר אריאל
  תרגיל ג 14:00 16:00 212 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.03 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר רוגל אבנר
  תרגיל ג 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.04 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר רוגל אבנר
  תרגיל ג 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.05 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.06 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' לנציאנו אדוה
  תרגיל ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 1
  תרגיל בכתיבת תסריט
  ב' 0851.1516.01 כתיבת תסריט גב' גפני ענת
  תרגיל א 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.02 כתיבת תסריט גב' גפני ענת
  תרגיל א 16:00 18:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.03 כתיבת תסריט מר רונן ארז
  תרגיל ה 16:00 18:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.04 כתיבת תסריט גב' קומן ים
  תרגיל א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.05 כתיבת תסריט מר שקדי יונתן
  תרגיל א 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.06 כתיבת תסריט מר רוב אייל
  תרגיל ד 08:00 10:00 א119 מכסיקו 2
  סדנאות - שנה א'
 • לתשומת לב תלמידי חד חוגי - יש להרשם לאותה קבוצת סרט וידיאו
 • א' 0851.6591.01 סרט וידאו - א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ג 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.01 סרט וידאו - ב' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.02 סרט וידאו - א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.02 סרט וידאו - ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.03 סרט וידאו - א' מר שני ירון
  סדנה ב 14:00 16:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.03 סרט וידאו - ב' מר שני ירון
  סדנה ה 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.04 סרט וידאו - א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.04 סרט וידאו - ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.05 סרט וידאו - א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.05 סרט וידאו - ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.06 סרט וידאו - א' פרופ' גרין איתן
  סדנה ב 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.06 סרט וידאו - ב' פרופ' גרין איתן
  סדנה ב 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.07 סרט וידאו - א' פרופ' גרין איתן
  סדנה ה 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.07 סרט וידאו - ב' פרופ' גרין איתן
  סדנה ה 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.08 סרט וידאו - א' פרופ' קנבל אמיל
  סדנה א 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.08 סרט וידאו - ב' פרופ' קנבל אמיל
  סדנה א 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
 • סרט וידאו ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
 • כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
 • קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
 • שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
 • אב 0851.1511.01 מבוא ליצירה בטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ב 08:00 14:00 ג122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.02 מבוא ליצירה בטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ב 08:00 14:00 ג122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.03 מבוא ליצירה בטלוויזיה מר נחמיאס משה
  סדנה ה 08:00 14:00 ג122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.04 מבוא ליצירה בטלוויזיה גב' בנאי סיגלית
  סדנה א 14:00 20:00 ג122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.05 מבוא ליצירה בטלוויזיה גב' בנאי סיגלית
  סדנה א 14:00 20:00 ג122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.06 מבוא ליצירה בטלוויזיה מר נחמיאס משה
  סדנה ה 08:00 14:00 ג122 מכסיקו 4
 • הקורס " מבוא ליצירה בטלוויזיה" יינתן פעם בשבועיים
 • א' 0851.1518.01 יסודות בצילום מר גולדמן אלעד
  סדנה ה 16:00 18:00 א117 מכסיקו 1
  א' 0851.1518.02 יסודות בצילום מר גולדמן אלעד
  סדנה ג 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 1
  א' 0851.1518.03 יסודות בצילום מר גולדמן אלעד
  סדנה ג 14:00 16:00 120 מכסיקו 1
  א' 0851.1518.04 יסודות בצילום מר גולדמן אלעד
  סדנה ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 1
 • הקבוצות בקורס יסודות הצילום יתקיימו אחת לשבועיים
 • ב' 0851.1519.01 יסודות בעריכה מר גשרי משה
  סדנה ד 18:00 20:00 120 מכסיקו 1
 • עבר לסמ ב בעקבות אילוצים אישיים
 • ב' 0851.1519.02 יסודות בעריכה מר גשרי משה
  סדנה ג 16:00 18:00 213 מכסיקו 1
  ב' 0851.1519.03 יסודות בעריכה מר גשרי משה
  סדנה ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 1
  אנגלית מתקדמים
  א' 0809.0002.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 08:00 10:00 213 מכסיקו
  א' 0809.0002.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ד 08:00 10:00 213 מכסיקו
  א' 0809.0003.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת א 08:00 10:00 213 מכסיקו
  א' 0809.0003.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ג 08:00 10:00 213 מכסיקו
  ב' 0809.0004.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 16:00 18:00 212 מכסיקו
  ב' 0809.0004.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 14:00 16:00 203 דן-דוד 0
  ב' 0809.0005.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 08:00 10:00 213 מכסיקו 0
  ב' 0809.0005.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 08:00 10:00 213 מכסיקו 0
  א' 0809.0006.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ג 08:00 10:00 212 מכסיקו
  א' 0809.0006.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 14:00 16:00 212 מכסיקו
  אב 0851.0015.01 קולנוע אמצע היום מר אוטין פבלו
  קולוק' ב 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  ב' 0851.0015.01 קולנוע אמצע היום מר אוטין פבלו
  קולוק' ה 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  מבואות חובה שנה ב'
  א' 0851.6616.01 מבוא לקולנוע בן זמננו א' מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט עופר ליברגל
 • ב' 0851.6648.01 מבוא לקולנוע בן זמננו ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט עופר ליברגל
 • אב 0851.0006.01 בקיאות בסרטים מר ליברגל עופר
  קולוק' ה 18:00 21:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר יוסף רז
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  תרגיל בקולנוע ישראלי
  ב' 0851.6553.01 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' שגיא דנה
  תרגיל ה 08:00 10:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.02 תרגיל בקולנוע ישראלי מר אוריון רעי
  תרגיל ב 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.03 תרגיל בקולנוע ישראלי מר אבישר אריאל
  תרגיל ב 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.04 תרגיל בקולנוע ישראלי מר אבישר אריאל
  תרגיל ה 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.05 תרגיל בקולנוע ישראלי מר אוריון רעי
  תרגיל ב 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.06 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' שגיא דנה
  תרגיל ג 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  תיאוריות קולנועיות עכשוויות
 • ריכוז: ד"ר ענת זנגר
 • א' 0851.4000.01 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוין אורי
  פרו"ס ג 08:00 12:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.4000.02 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר בן דוד בני
  פרו"ס ב 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.03 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר פרבר ניר
  פרו"ס ב 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.04 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' קוגלר תרזה
  פרו"ס ד 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.05 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' לוין אורי
  פרו"ס ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.06 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר חרמוני גל
  פרו"ס ה 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.07 תיאוריות קולנועיות עכשוויות מר דבורה ארז
  פרו"ס ה 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.4000.08 תיאוריות קולנועיות עכשוויות גב' גרינברג סלבה
  פרו"ס ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.09 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר חגין בועז
  פרו"ס ה 14:00 18:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.10 תיאוריות קולנועיות עכשוויות ד"ר בן דוד בני
  פרו"ס ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  שנה ב'
  אב 0851.0015.01 קולנוע אמצע היום מר אוטין פבלו
  קולוק' ב 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  הקבץ התמחות בתחום העיוני - לתלמידי מסלול עיוני ודו-חוגי בלבד
 • קורסים יעודים בעדיפות לתלמידי המגמות :
 • החד חוגי עיוני, והדו חוגי, ולסטודנטים מצטיינים
 • ממגמות הפקה ותסריטאות, באישור מיוחד
 • שיעורי בחירה מתקדמים
  א' 0851.7532.01 ביקורת קולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.7532.02 ביקורת קולנוע מר אוטין פבלו
  שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6170.01 פוסט טלוויזיה :תמורות בתרבות הטלוויזיה העכשווית ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ג 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
 • דרישת קדם - הקורס מבוא ללימודי טלוויזיה
 • ב' 0851.6171.01 ז'יל דלז וסטנלי קאבל: קולנוע ופילוסופיה ד"ר בידרמן שי
  שיעור ג 10:00 14:00 210 מכסיקו 2
  סמינר מצטיינים -( שנה ג' ) רישום באישור מיוחד
  א' 0851.5101.01 פסיכואנליזה וקולנוע ד"ר כהן רז אודיה
  סמינר ד 12:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.5101.01 פסיכואנליזה וקולנוע ד"ר כהן רז אודיה
  סמינר ד 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
 • פתוח לסטודנטים מכל המסלולים כהקבץ או כשיעור/סמינר בודד
 • הקבץ קולנוע דיגיטלי ואינטראקטיבי - קורסים עיוניים - שנים ב-ג
  א' 0851.6176.01 האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב ד"ר פוספלד כהן אורית
  שיעור ג 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6132.01 קולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ג 12:00 16:00 211 מכסיקו 2
  הקבץ קולנוע דיגיטלי ואינטראקטיבי - סמינריון:
  א' 0851.5105.01 קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשות ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  קורסים מעשיים
  א' 0851.2695.01 מבוא למדיה חדשה מר בן אריה אהוד
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2688.01 יישומי וידאו לאינטרנט* מר שפירא ערן
  סדנה ב 18:00 20:00 ג206 מכסיקו 2
  אב 0851.3597.01 סדנת הפקה לאינטרנט מר בן אריה אהוד
  סדנה א 14:00 16:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0851.3595.01 הפקה 2 לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנוע מר עצמור לירן
  שיעור ב 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
 • הקורסים המעשיים בהקבץ יוכרו במסגרת מכסת השעות
 • המעשיות המותרות במסגרת התכנית העיונית:
 • לתלמידי המסלול החד-חוגי עד 8 שס
 • תלמידי המסלול הדו-חוגי עד 2 ש"ס
 • הרישום לקורסים אלו הוא ידני באישור ודרך ראש מגמת הפקה
 • הקבץ קולנוע וקוגניציה - שיעורים
  א' 0851.6178.01 תיאוריות קוגניטיביות קולנועיות מר רז גל
  שיעור א 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.6155.01 נוירו-אסתטיקה וקולנוע מר רז גל
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  הקבץ קולנוע וקוגניציה - סמינרים
  א' 0851.9023.01 מבני מתח בקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.5098.01 מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשווי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
  ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
  שיעורים
  ב' 0851.6186.01 להאזין לסרטים :יחסי סאונד-תמונה בקולנוע מר חרמוני גל
  שיעור א 12:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6173.01 קולנוע הונגרי ורומני עכשווי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 10:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6647.01 פרקים בתולדות הקולנוע התיעודי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ה 10:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6165.01 אוטופיה /דיסאוטופיה: סוגיות במדע בדיוני קולנועי וטלוויזיוני מר דבורה ארז
  שיעור ב 16:00 20:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6148.01 קולנוע אמריקאי בשנות ה- 70: מארתור פן עד סטיבן ספילברג מר דבורה ארז
  שיעור ג 16:00 20:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0851.6180.01 טלוויזיה אירופאית ד"ר ערב דן
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6682.01 הדרמה האיכותית בטלוויזיה האמריקנית ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.6174.01 סיטקום טלוויזיוני: צורה, היסטוריה ופוליטיקה ד"ר יורן נועם
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6188.01 זרמים בולטים בקולנוע בן תקופתינו מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 א206 מכסיקו 2
 • הקורס פתוח לתלמידי שנה ג' ואילך.
 • ב' 0851.6181.01 הקולנוע של רוברט אלטמן ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6185.01 האחים כהן: מסע שני אל גבולות האבסורד ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6182.01 קובריק המאוחר: עיניים פקוחות של פרפקציוניסט ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6184.01 זרים לעצמנו: הגירה וגלות בקולנוע ובטלוויזיה ד"ר יעל מונק
  שיעור ג 12:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
  סמינריונים
  א' 0851.5100.01 ז'אנרים טלוויזיוניים ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ג 10:00 14:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9054.01 סרטי יומנים ותיעוד עצמי: הפואטיקה של חיי היום יום ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9020.01 השואה בקולנוע ד"ר אבישר אילן
  סמינר ד 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0687.3355.01 הקולנוע היפני פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ה 10:00 14:00 262 גילמן 4
  תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטאלית
  שיעורים
  א' 0851.6176.01 האישה הדיגיטלית בקולנוע ובמשחקי מחשב ד"ר פוספלד כהן אורית
  שיעור ג 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6177.01 קולנוע ואתיקה ד"ר בידרמן שי
  שיעור ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6166.01 הגוף בקולנוע גב' גרינברג סלבה
  שיעור ג 14:00 18:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6133.01 טלוויזיה, אקטיביזם ושינוי חברתי ד"ר ערב דן
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6132.01 קולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ג 12:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6155.01 נוירו-אסתטיקה וקולנוע מר רז גל
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.6178.01 תיאוריות קוגניטיביות קולנועיות מר רז גל
  שיעור א 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.6157.01 מדיום בהפרעה: מקולנוע אוונגרדי לוידאו ארט גב' לוין אורי
  שיעור ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6183.01 פואטיקה ורטוריקה של המותחן הפסיכולוגי ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה
  סמינריונים
  ב' 0851.5041.01 סקס אחר: תיאוריות קולנועיות של מגדר ומיניות ד"ר יוסף רז
  סמינר ד 10:00 16:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5073.01 סירק, פאסבינדר, אלמודובר: מלודרמה, תיאוריה, קולנוע ד"ר יוסף רז
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5097.01 שוברי קופות, קולנוע עצמאי וקולנוע עולם: אסתטיקה,טכנולוגיה ופ ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.5060.01 נשים ומיתוסים בקולנוע פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.5050.01 נואשות או נועזות ?נשים בסדרות טלוויזיה עכשוויות ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0851.5063.01 קולנוע רפלקסיבי- מהקלאסי למודרני ולפוסט- מודרני גב' קוגלר תרזה
  סמינר ד 14:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
 • הסמינריון לא יפתח בסמסטר ב'
 • ב' 0851.5098.01 מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשווי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.9023.01 מבני מתח בקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  ב' 0851.5103.01 קולנוע ומחאה חברתית ד"ר אלוש לברון מירב
  סמינר ב 12:00 18:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.5105.01 קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשות ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
  שיעורים
  ב' 0851.6154.01 קולנוע ישראלי של נשים: קול, גוף, מקום ד"ר יעל מונק
  שיעור ג 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6187.01 זהות יהודית בקולנוע הישראלי והאמריקאי ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ד 12:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6692.01 דרמה ישראלית בטלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ג 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6179.01 הפוליטיקה של הרייטינג: פיקוח,אסתטיקה וייצוג בטלוויזיה הישראל ד"ר אלוש לברון מירב
  שיעור ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6694.01 מונוגרפיה - דוד פרלוב מר הקר ראובן
  שיעור א 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
  סמינריונים
  א' 0851.9049.01 קולנוע ישראלי עכשווי פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ה 14:00 20:00 210 מכסיקו 4
  ב' 0851.5102.01 מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר א 12:00 18:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5106.01 טלוויזיה במזרח תיכון: בין גלובלי ללוקאלי ד"ר רינאוי חליל
  סמינר ד 12:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9055.01 הגיבור והאנטי גיבור בקולנוע הישראלי ד"ר אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.5094.01 הקולנוע של אורי זוהר ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ד 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851.9835.01 מסעות בזמן ובמרחב הקולנועי הישראלי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
 • סמינר של תואר שני. פתוח לתלמידי ב"א רק באישור המרצה
 • ועל בסיס מקום פנוי
 • הסמינר ילווה במעבדת כתיבה והפקה של כתב עת
 • עליה יהיה אחראי מר ניר פרבר
 • שיעורים מחוץ לחוג - שיעורים מומלצים (מסגרת 100)
 • מיועד רק לתלמידי חד חוגי
 • א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
  שיעור ה 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
  א' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
  שיעור ה 16:00 18:00 001 ווב 0
  א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ד 14:00 16:00 281 גילמן 0
  ב' 0608.3200.01 גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ב 16:00 18:00 223 (אולם ברגר) גילמן 0
  א' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** ד"ר משעלי יעל
  שיעור ב 16:00 18:00 105 רוזנברג 0
  א' 0662.1156.01 מבוא לפילוסופיה פוסט מודרנית ועכשוית ד"ר חיים דעואל לוסקי
  שיעור ב 12:00 14:00 277 גילמן 0
  א' 0662.1115.01 מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית ד"ר יובל גוז'נסקי
  שיעור ג 08:00 10:00 326 גילמן 0
  א' 0662.1160.01 כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב ד"ר אביב לבנת
  שיעור ד 10:00 12:00 456 גילמן 0
  ב' 0662.1457.01 הרטוריקה של הקולנוע ד"ר מעין מזור
  שיעור ג 10:00 12:00 279 גילמן 0
  ב' 0662.1162.01 התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרני ד"ר חיים דעואל לוסקי
  שיעור ג 12:00 14:00 278 גילמן
 • שיעורי מומלצים מתחום קוגניציה
 • א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה ד"ר רונן סלמן צדקה
  שיעור א 14:00 16:00 326 גילמן
  א' 0680.1302.01 בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית פרופ' ישעיהו שן
  שיעור ג 12:00 14:00 277 גילמן 0
  ב' 0680.3129.01 החוויה הנאראטיבית ד"ר רונן סלמן צדקה
  שיעור ה 14:00 16:00 306 גילמן
  שיעורי תסריטאות - שנה ב'
  שיעורי חובה
  א' 0851.2056.01 יסודות מתקדמים בכתיבת תסריט פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2122.01 מספור לסרט - פרוזה מול דרמה מר כץ יואב
  שו"ת א 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2005.01 תסריט לסרט קצר מר צפור אסף
  שו"ת א 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2060.01 מרעיון לתקציר בסרט קולנוע פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2121.01 הרגע הדרמתי מר צפור אסף
  שו"ת א 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2123.01 רעיון לסדרת טלוויזיה גב' נמדר אסתר
  שיעור ג 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  שיעורי תסריטאות - שנה ג'
  שיעורי חובה
  א' 0851.3001.01 מתקציר לטריטמנט בסרט קולנוע פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.3005.01 תקציר לסדרת טלוויזיה גב' נמדר אסתר
  שו"ת ג 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3006.01 מטריטמנט לתסריט באורך מלא פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3003.01 פרק בסדרת טלוויזיה גב' נמדר אסתר
  שו"ת ג 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3011.01 פורמטים אלטרנטיבים לסדרת טלוויזיה ואינטרנט מר צפור אסף
  שו"ת א 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  שיעורי בחירה לשנים ב' ג'
  א' 0851.2113.01 נתוח תסריטים בקולנוע הישראלי-מתסריט לסרט מר ניב יעקב
  שו"ת ד 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.2116.01 כתיבה קומית גב' מרום תמר
  שו"ת א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.2114.01 פרקטיקות של עבודת התסריטאי גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2118.01 סצינה סיפור בתמונות גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.2119.01 כתיבה לאינטרנט מר צפור אסף
  שו"ת ד 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2095.01 משחק לתסריטאים מר נוי מנשה
  שו"ת ה 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.9229.01 קונפליקט ודרמה מר קו אל ארז
  שו"ת ג 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9224.01 כתיבת דיאלוגים מר ניב יעקב
  שו"ת ד 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.9226.01 תחבולות בכתיבה קולנועית פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.9226.02 תחבולות בכתיבה קולנועית פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0851.2120.01 הסדרה הקומית לטלוויזיה ולאינטרנט גב' מרום תמר
  שו"ת ב 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9221.01 אדפטציה מר קוסושווילי דובר
  שו"ת ג 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
 • חנכות אישית לשנה ג' בלבד
 • ב' 0851.3022.01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנוע מר קו אל ארז
  שו"ת ג 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
 • או
 • ב' 0851.3024.01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיה מר ניב יעקב
  שו"ת ד 12:00 14:00 2
  קורסי בחירה מומלצים מתיאטרון
  ב' 0811.1746.01 תאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ב 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  קורסי בחירה מספרות
  א' 0680.3044.01 הבלש: ביוגרפיה של דמות ספרותית מר דרור משעני
  שיעור ה 14:00 16:00 278 גילמן
  ב' 0680.3107.01 יצירתו של יהושע קנז ד"ר איריס מילנר
  שיעור ג 10:00 12:00 278 גילמן
  א' 0680.3001.01 ספרות, כלכלה וכיבוש: הפרוזה הישראלית מאז אוסלו ד"ר דנה אולמרט
  שיעור א 12:00 14:00 277 גילמן 0
 • ניתן להרשם לשני קורסים מספרות או תיאטרון
 • במקום שני שעורי בחירה מתסריטאות
 • ניתן לבחור במקום שעורי הבחירה בתסריטאות,קורסים מהקבץ הפקה
 • באישור ראש מגמת ,הפקה בלבד
 • א' 0851.2688.01 יישומי וידאו לאינטרנט* מר שפירא ערן
  סדנה ב 18:00 20:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0851.2695.01 מבוא למדיה חדשה מר בן אריה אהוד
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2590.01 מתחקיר לתסריט גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  אב 0851.3597.01 סדנת הפקה לאינטרנט מר בן אריה אהוד
  סדנה א 14:00 16:00 200 מכסיקו 4
 • הרישום לקורסים אלו הוא ידני על בסיס מקום פנוי
 • ודרך ראש מגמת הפקה
 • הפקה
  הקבץ הפקה 1 - שנה ב'
 • סמסטר א' - סה"כ 16 ש"ס
 • שיעורי חובה קולנוע וטלוויזיה
  סדנאות מקצועיות
  א' 0851.0010.01 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה 0
 • תאריכי הסדנה יפורסמו בהמשך
 • ב' 0851.0011.01 סדנה למקצועות הסט יפורסם
  סדנה 0
  ב' 0851.2686.01 סדנת תאורה יפורסם
  סדנה 0
 • ללא קרדיט אקדמי
 • סדנה מרוכזת - תאריכים יפורסמו בהמשך
 • ב' 0851.2668.01 הקלטת שטח עיצוב הצליל 2 מר חן נפתלי
  סדנה ו 09:00 12:00 117 מכסיקו 2
 • תאריכי הסדנה יפורסמו בהמשך
 • שיעורי חובה קולנוע
 • א' 0851.2560.01 בימוי קולנועי 1 מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה א 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.2560.02 בימוי קולנועי 1 מר שני ירון
  סדנה ד 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2560.03 בימוי קולנועי 1 מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2560.04 בימוי קולנועי 1 מר קוסושווילי דובר
  סדנה ג 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2003.01 תסריט קצר להפקה מר בלוך ירון
  שו"ת ג 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2003.02 תסריט קצר להפקה מר בלוך ירון
  שו"ת ד 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2003.03 תסריט קצר להפקה גב' ויניק מיכל
  שו"ת ב 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2003.04 תסריט קצר להפקה גב' דרייפוס מיה
  שו"ת ג 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2509.01 סינמטוגרפיה לבמאי מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 12:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.2562.01 משחק קולנועי 1 גב' בת אדם מיכל
  סדנה א 14:00 16:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.02 משחק קולנועי 1 גב' בת אדם מיכל
  סדנה א 16:00 18:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.03 משחק קולנועי 1 מר נוי מנשה
  סדנה ה 16:00 18:00 ג122 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.01 עריכה 1 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.02 עריכה 1 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.03 עריכה 1 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  שיעורי חובה טלוויזיה
  א' 0851.2615.01 כתיבה לטלוויזיה 1 מר צפור אסף
  סדנה א 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.2687.01 בימוי פורמטים לטלוויזיה 1 מר לרר יהושע
  סדנה ג 09:00 12:00 א122 מכסיקו 3
  א' 0851.2589.01 ביצוע וכתיבת תחקיר* גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2695.01 מבוא למדיה חדשה מר בן אריה אהוד
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  שיעורי בחירה קולנוע וטלוויזיה
  א' 0851.2521.01 מבוא לסרט דוקומנטרי מר הקר ראובן
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.2505.01 יסודות בהפקה מר רוזנבאום מארק
  סדנה ג 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.2667.01 עיצוב הצליל 1 מר רשף אורי
  סדנה ג 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.2637.01 מבוא לקולנוע נסיוני מתחילים גב' טל דנה
  סדנה א 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.2584.01 תיאוריה של העריכה מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.2688.01 יישומי וידאו לאינטרנט* מר שפירא ערן
  סדנה ב 18:00 20:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0851.2698.01 בימוי על נייר ( סטורי בורד) פרופ' קמינסקי חנן
  סדנה א 16:00 18:00 200 מכסיקו 2
  א' 0851.2609.01 בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.4621.01 תרגיל לשיעורי צילום מר פרידמן סרגיי
  הדרכה אישית א 09:00 13:00 א122 מכסיקו 0
 • תרגיל לשיעורי צילום הוא ללא קרדיט אקדמי
 • א' 0851.2546.01 עריכה ממוחשבת - AVID מר גשרי משה
  סדנה ד 12:00 14:00 א119 מכסיקו 0
 • השיעור עריכה ממוחשבת AVID הוא ללא קרדיט אקדמי
 • כל שיעורי הקולנוע פתוחים לתלמידי טלוויזיה.
 • הקבץ הפקה 2 - שנה ב'
 • סמסטר ב' - סה"כ 16 ש"ס
 • קולנוע
 • ב' 0851.2563.01 בימוי קולנועי 2 מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה א 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2563.02 בימוי קולנועי 2 מר שני ירון
  סדנה ה 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.2563.03 בימוי קולנועי 2 מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2563.04 בימוי קולנועי 2 מר קוסושווילי דובר
  סדנה ג 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2618.01 סינמטוגרפיה 2 מר כצנלסון רוני
  סדנה א 14:00 17:00 א119 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.02 סינמטוגרפיה 2 מר לרנר דן
  סדנה ד 10:00 13:00 120 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.03 סינמטוגרפיה 2 מר רז גיא
  סדנה ג 13:00 16:00 א119 מכסיקו 3
  ב' 0851.2559.01 עריכה 2 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.2559.02 עריכה 2 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.2559.03 עריכה 2 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.2564.01 הדרכת שחקנים גב' בת אדם מיכל
  סדנה ב 16:00 19:00 א122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.02 הדרכת שחקנים מר קוסושווילי דובר
  סדנה ה 11:00 14:00 א122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2529.01 תסריט לסרט קיץ גב' דרייפוס מיה
  סדנה ה 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2529.02 תסריט לסרט קיץ מר בלוך ירון
  סדנה ד 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2529.03 תסריט לסרט קיץ גב' ויניק מיכל
  סדנה ב 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2526.01 ניתוח תסריטים לבימוי פרופ' רובינשטיין דובי
  שו"ת ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.2524.01 הפקת סרט קצר: חונכות תסריט פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 16:00 18:00 116 מכסיקו 2
  ב' 0851.2580.01 בימוי דוקומנטרי 1 פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2580.02 בימוי דוקומנטרי 1 מר הקר ראובן
  סדנה א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.2528.01 חונכות לסרטי קיץ מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה א 14:00 16:00 116 מכסיקו 2
  ב' 0851.2528.02 חונכות לסרטי קיץ מר בלוך ירון
  סדנה א 16:00 18:00 2
  ב' 0851.2528.03 חונכות לסרטי קיץ מר הקר ראובן
  סדנה א 12:00 14:00 2
  ב' 0851.2639.01 מבוא לקולנוע נסיוני מתקדמים גב' טל דנה
  סדנה א 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3582.01 פיתוח סדרת אינטרנט להפקה מר צפור אסף
  סדנה ה 10:00 12:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.2546.02 עריכה ממוחשבת - AVID מר גשרי משה
  סדנה ה 16:00 18:00 א119 מכסיקו 0
 • הקורס "עריכה ממוחשבת -AVID" הוא ללא קרדיט אקדמי
 • הקבץ הפקה 2 טלוויזיה
 • יש לבחור לפחות 4 שעורים
 • ב' 0851.2532.01 בימוי פורמטים לטלוויזיה 2 מר לרר יהושע
  סדנה ג 09:00 12:00 א122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2627.01 כתיבה דרמטית לטלוויזיה 2 גב' מרום תמר
  סדנה ד 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2583.01 פיתוח רעיון מקורי לתכנית טלוויזיה גב' בן נתן נעמי
  סדנה ה 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2590.01 מתחקיר לתסריט גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2697.01 הפקת פרוייקט טלוויזיה : חונכות תסריט פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ג 18:00 20:00 116 מכסיקו 2
 • שיעורי הבחירה בקולנוע פתוחים גם לטלוויזיה
 • הקבץ הפקה 3 - שנה ג' - סה"כ 20 ש"ס
 • שיעורים שנתיים - קולנוע
 • אב 0851.3517.01 בימוי קולנועי 3 פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 10:00 12:00 117 מכסיקו 4
  אב 0851.3517.02 בימוי קולנועי 3 מר קולירין ערן
  סדנה ג 18:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
  אב 0851.3522.01 פוסט פרודקשן - סרט קצר פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ג 16:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.3662.01 בימוי דוקומנטרי 2 מר הקר ראובן
  סדנה ד 12:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.3662.01 בימוי דוקומנטרי 2 מר הקר ראובן
  סדנה א 14:00 16:00 209 מכסיקו 4
  אב 0851.3597.01 סדנת הפקה לאינטרנט מר בן אריה אהוד
  סדנה א 14:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0851.3587.01 דרמה סינגולרית מר שני ירון
  סדנה ב 16:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  סמסטר א' - קולנוע
  א' 0851.3546.01 סדנת רעיון לסרט גמר מר בלוך ירון
  סדנה א 16:00 20:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.3538.01 סרט גמר- סדנת בימוי מתקדמת פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.3548.01 סדנת במאי דמות שחקן פרופ' לוי רם
  סדנה ד 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  א' 0851.2609.01 בדייה מערבת תיעוד- שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.3524.01 סינמטוגרפיה 3 מר גולדמן שי
  סדנה 3
 • אסיסטנט - יפורסם
 • סדנה מרוכזת בסוף ינואר 2014
 • א' 0851.3621.01 צילום דוקומנטרי 1 מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.3526.01 עריכה 3 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.3526.02 עריכה 3 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.3550.01 חונכות תסריט לסרט גמר מר בלוך ירון
  שו"ת ג 14:00 16:00 2
  א' 0851.3550.02 חונכות תסריט לסרט גמר גב' דרייפוס מיה
  שו"ת ב 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.3630.01 חונכות לסרט גמר פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 16:00 18:00 2
  א' 0851.3628.01 חונכות עריכה גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 16:00 18:00 א014 מכסיקו 2
  א' 0851.3668.01 בימוי קולנועי 4 מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ה 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.3542.01 בין סטילס לקולנוע 1 מר גלוטמן שוקה
  סדנה ד 12:00 14:00 210 מכסיקו 2
  א' 0851.9148.01 תהליכי חשיבה באמנות ובקולנוע גב' היימן מיכל
  סדנה ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.1367.01 פרוייקט תיעודי חברתי מר טאוזינגר אמיר
  סדנה ד 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.1149.01 ניהול וארגון ארועי קולנוע תשע"ד מר עצמור לירן
  סדנה ב 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.1151.01 פרויקט ספורט גב' פרלוב יעל
  סדנה 2
  סמסטר א' - טלוויזיה
 • יש לבחור לפחות 4 שיעורים
 • א' 0851.3590.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' ויס ברקוביץ רונית
  סדנה ד 10:00 12:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.3590.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' ויס ברקוביץ רונית
  סדנה ג 10:00 12:00 א119 מכסיקו 0
  אב 0851.3667.01 סדרה דוקומנטרית גב' זלצר ענת
  סדנה א 16:00 18:00 213 מכסיקו 4
 • הקורס לא ינתן בשנה"ל תשע"ד
 • א' 0851.3591.01 הפקה 1 לטלוויזיה, אינטרנט, וקולנוע מר עצמור לירן
  סדנה ב 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.3598.01 בימוי פורמטים לטלוויזיה 3 מר סער רן
  סדנה א 09:00 12:00 ב122 מכסיקו 3
  א' 0851.3629.01 עריכת תוכן גב' להט קרמן מאיה
  שיעור ה 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  סמסטר ב' - קולנוע
  ב' 0851.3523.01 ייצוגי המרחב הקולנועי פרופ' רובינשטיין דובי
  שיעור ג 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3525.01 סינמטוגרפיה 4 מר קלמן פרד
  סדנה 3
 • אסיסטנט - גיל וינשטיין