בית הספר לאדריכלות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודים לתואר שני
קורסי ליבה/חובה - מסגרת 500
א' 0881.6000.01 שיטות מחקר ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור א 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
א' 0881.6001.01 תיאוריות ביקורתיות מתקדמות באדריכלות ד"ר נוימן ערן
שיעור א 08:00 10:00 ג206 מכסיקו 2
ב' 0881.6004.01 חשיבה מדעית והנדסית באדריכלות ובאמנות בעידן טכנולוגיה מתקדמת ד"ר מוסרי אברהם
שיעור ה 10:00 12:00 02 קיקואין 2
א' 0881.6019.01 כתיבה אקדמית ד"ר מרגלית טליה
שיעור א 12:00 14:00 ג206 מכסיקו 2
קורס ליבה/חובה כלל פקולטטי - מסגרת 420
ב' 0810.6003.01 סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנות ד"ר שכטר מדלן
שיעור ב 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
סמינריונים בחירה מחייבת - מסגרת 501 - חובה לבחור 2 מתוך 5
ב' 0881.6005.01 אוטופיה כמתודולוגיית חשיבה ותכנון ד"ר טלי חתוקה
סמינר ד 08:00 12:00 013 יד אבנר 4
ב' 0881.6020.01 מורכבות, קוגניציה ותכנון ועיצוב עירוני פרופ' יובל פורטוגלי
סמינר ה 16:00 20:00 02 קיקואין 4
ב' 0881.6011.01 פוליטיקה עירונית בישראל מבט תאורטי והסטורי ד"ר מרגלית טליה
סמינר ה 12:00 16:00 02 קיקואין 4
א' 0881.6018.01 משכתבים את התנועה המודרנית ד"ר קוזלובסקי רועי
סמינר ה 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
א' 0881.6025.01 רשתות מורכבות והעיר-טופולוגיה ומרחב ד"ר אפרת ליברטל
סמינר ה 08:00 12:00 ג206 מכסיקו 4
סטודיו/סדנת מחקר מסגרת 502
ב' 0881.6021.01 סדנת מחקר תרבות דיגיטאלית ד"ר נוימן ערן
סדנת מחקר א 15:00 19:00 215 דה-בוטון 4