החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א' מורי החוג
שיעור א 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב' מורי החוג
שיעור א 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה למספר קורס שכבר נלמד בעבר
א' 0821.1005.01 מבוא לאמנות קלאסית: אמנות יוונית ואמנות הלניסטית ד"ר מיכאלי טלילה
שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1131.01 מבוא לאמנות קלאסית: האימפריה הרומית והפרובינקיה יהודה: מרכז ד"ר פישר מתי
שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1009.01 המיתולוגיה באמנות (קורס חתך) ד"ר מיכאלי טלילה
שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים המוקדמים: דימויי פולחן ד"ר פינקוס אסף
שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1312.01 מבוא לאמנות ימי הביניים בשיאם: אמנות בזמן האלף; רומנסק וגותי ד"ר פינקוס אסף
שיעור ד 14:00 16:00 002 דן-דוד 2
ב' 0821.1314.01 הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (קורס חתך) ד"ר פישהוף גיל
שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בהתגבשותה פרופ' טרגן חנה
שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1340.01 מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בתפארתה, דימוי מילה, זהו פרופ' טרגן חנה
שיעור ג 16:00 18:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1341.01 תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטליבאן (שיעור חתך) ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור ב 16:00 18:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1404.01 מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור- אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צולקמן תמר
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1430.01 מרד הנפילים: תגובה ודחיה באמנות האיטלקית מהרנסנס הגבוה לבארו ד"ר ספי הנדלר
שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1431.01 אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הריאליזם ברנסנס הצפוני ד"ר צולקמן תמר
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1509.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-20 ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
שיעור ב 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1622.01 מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובאלית: עיון ביקורתי באמנות לא מערבית ד"ר זהר אילת
שיעור ד 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
תרגיל בשפת האמנות (4 קבוצות מקבילות)
ב' 0821.1710.01 שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוח גב' שלום גילי
תרגיל ג 08:00 10:00 200 מכסיקו
א' 0821.1710.02 שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוח ד"ר ספי הנדלר
תרגיל ג 14:00 16:00 208 מכסיקו
ב' 0821.1710.03 שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוח ד"ר שדה נאוה
תרגיל ד 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
ב' 0821.1710.04 שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוח ד"ר ספי הנדלר
תרגיל ג 16:00 18:00 208 מכסיקו
תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (3 קבוצות מקבילות)
א' 0821.1711.01 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר מיכאלי טלילה
תרגיל א 12:00 14:00 213 מכסיקו
ב' 0821.1711.02 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר מיכאלי טלילה
תרגיל ג 10:00 12:00 200 מכסיקו
ב' 0821.1711.03 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר צולקמן תמר
תרגיל א 12:00 14:00 02 קיקואין
א' 0821.1711.04 יסודות הכתיבה האקדמית פרופ' טרגן חנה
תרגיל ג 16:00 18:00 ג206 מכסיקו
תרגילי קריאה העת העתיקה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • א' 0821.1801.01 תרגיל קריאה / העת העתיקה גב' שלום גילי
  תרגיל ד 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  א' 0821.1801.03 תרגיל קריאה/העת העתיקה גב' שלום גילי
  תרגיל ב 10:00 12:00 ג206 מכסיקו
  תרגילי קריאה/ העת החדשה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • ב' 0821.1802.01 תרגיל קריאה עת חדשה ד"ר לוריא-חיון עדי
  תרגיל ה 14:00 16:00 120 מכסיקו
  ב' 0821.1802.02 תרגיל קריאה עת חדשה ד"ר לוריא-חיון עדי
  תרגיל ה 14:00 16:00 120 מכסיקו
  ב' 0821.1802.03 תרגיל קריאה עת חדשה ד"ר שבי אורלי
  תרגיל ב 14:00 16:00 212 מכסיקו
  ב' 0821.1802.04 תרגיל קריאה עת חדשה ד"ר שבי אורלי
  תרגיל ב 14:00 16:00 212 מכסיקו
  שיעורים
  א' 0821.6157.01 ציור מונומנטלי קלאסי הלניסטי ורומי ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור ג 10:00 12:00 208 מכסיקו
  ב' 0821.6153.01 האמנות הקלטית בעולם העתיק ד"ר מיכאלי טלילה
  שיעור א 12:00 14:00 120 מכסיקו
  א' 0821.6154.01 השתקפויות: מימד האשליה בציור הרומי ד"ר שדה נאוה
  שיעור ד 16:00 18:00 120 מכסיקו
  ב' 0821.6158.01 הנוכחות הקלאסית באמנות ישראלית ד"ר שדה נאוה
  שיעור ה 18:00 20:00 א206 מכסיקו
  א' 0821.6559.01 מלכת השמיים ואם היסורים: הערצה וקינה בדמותה של מריה בימה"ב ד"ר פישהוף גיל
  שיעור ג 12:00 14:00 208 מכסיקו
  ב' 0821.6560.01 פני האל, מגע האדם: האיקונה בעולם הביזנטי ד"ר קשמן אנסטסיה
  שיעור ג 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  א' 0821.6558.01 "למות היטב": אמנות המוות בימי הביניים ד"ר סטרומזה-אוזן מרגו
  שיעור ג 10:00 12:00 213 מכסיקו
  ב' 0821.6557.01 אמנות יהודית? אמנות יהודית! ד"ר שריג נעמי
  שיעור ג 16:00 18:00 211 מכסיקו
  א' 0821.6394.01 ארמונות בעידן האימפריות המוסלמיות: מבט משווה ד"ר הגר נעמי
  שיעור ב 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.6395.01 הפוליטיקה של המרחב הציבורי בקהיר במאות ה-19 וה-20: אמנות אדר פרופ' טרגן חנה
  שיעור ג 14:00 16:00 210 מכסיקו
  ב' 0821.6382.01 מפגשים מסוכנים: בין אמנות מוסלמית ונוצרית באיטליה וסיציליה ב ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור ה 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.6691.01 האמנות ברומא ממיכלאנג'לו עד ברניני ד"ר בלס גולדה
  שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו
  ב' 0821.6439.01 הארמון והוילה: אדריכלות ועיטור ברנסנס האיטלקי ד"ר בלס גולדה
  שיעור ב 10:00 12:00 120 מכסיקו
  א' 0821.6440.01 ברונזה או שעווה, שיש לבן או חימר צבוע: סוגיות נבחרות בפיסול ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 16:00 18:00 208 מכסיקו
  ב' 0821.6682.01 מנשים אמניות לאמנות פמיניסטית במאה ה-20 ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
  שיעור ה 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0821.6791.01 מה קרה לז'אנרים האקדמיים במאה ה-20? ד"ר שוסטרמן רבקה
  שיעור ג 10:00 12:00 212 מכסיקו
  א' 0821.6692.01 11 בספטמבר: גלובליזציה וטרור, דימוי ומבט ד"ר אהד זהבי
  שיעור ה 08:00 10:00 א206 מכסיקו
  ב' 0821.6642.01 אמנות ו(אינ)סוף ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ג 18:00 20:00 213 מכסיקו
  א' 0821.6694.01 אמנות וסאונד ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ה 12:00 14:00 212 מכסיקו
  א' 0821.6800.01 מנזרי זן, מדיטציה וציור ביפן ד"ר גלית אבימן
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו
  א' 0821.6697.01 תולדות הצילום המקומי - היהודי והערבי ד"ר סלע רונה
  שיעור ג 12:00 14:00 א206 מכסיקו
  א' 0821.6696.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19 ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו
  ב' 0821.6695.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-20 ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 16:00 18:00 213 מכסיקו
  ב' 0662.1162.01 התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרני ד"ר חיים דעואל לוסקי
  שיעור ג 12:00 14:00 278 גילמן
  ב' 0821.6678.01 אמניות בישראל - בין המקומי לבין הגלובלי ד"ר דקל טל
  שיעור ג 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0821.6699.01 כתת אמן מר יערי שרון
  שיעור ב 10:00 12:00 200 מכסיקו
  סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 3 קבוצות מקבילות
  א' 0821.2187.01 אמנות ותאוריה ד"ר אריה קפיטיקין
  פרו"ס ג 12:00 16:00 200 מכסיקו
  ב' 0821.2187.02 אמנות ותאוריה ד"ר לוריא-חיון עדי
  פרו"ס ב 12:00 16:00 01 קיקואין 4
  א' 0821.2187.03 אמנות ותאוריה ד"ר שבי אורלי
  פרו"ס ה 16:00 20:00 211 מכסיקו
  סמינריונים
  ב' 0821.3451.01 דיוקן ומסכה באמנות הקלאסית ד"ר פישר מתי
  סמינר א 16:00 20:00 211 מכסיקו
  ב' 0821.3788.01 אמנות בתנועה: צפיה אינטראקטיבית באמנות ימה"ב ד"ר פינקוס אסף
  סמינר ה 08:00 12:00 200 מכסיקו
  ב' 0821.3766.01 תפיסות סדר וכאוס בפיסול הרומנסקי ד"ר פישהוף גיל
  סמינר ב 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
  א' 0821.3752.01 מעל ומעבר לכל דמיון: על מציאות ופנטזיה ברנסנס ובבארוק ד"ר צולקמן תמר
  סמינר ב 12:00 16:00 210 מכסיקו
  ב' 0821.3456.01 פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרני ד"ר הגר נעמי
  סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3462.01 ארץ חמדה: המאבק בין מוסלמים ונוצרים פרופ' טרגן חנה
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו
  א' 0821.3580.01 מילים קשות, חומרים קשים: קריאה ביקורתית באוטוביוגרפיה של בנו ד"ר ספי הנדלר
  סמינר ה 16:00 20:00 02 קיקואין
  א' 0821.3743.01 שפת הסמלים: התנועה האמנותית הסימבוליסטית ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0821.3740.01 הפלטה בציור האנגליבמאה ה-20 ד"ר שוסטרמן רבקה
  סמינר ד 10:00 14:00 02 קיקואין
  ב' 0821.3739.01 דימוי, תנועה, זמן: על היחס בין הצילומי והקולנועי באמנות המוד ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3745.01 קוביזם: פרגמנטציה ד"ר לוריא-חיון עדי
  סמינר א 16:00 20:00 ג206 מכסיקו