שיעורי בחירה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי בחירה ברוח וחברה לתלמידי אדריכלות
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
א' 0910.1500.01 פרקים נבחרים באקולוגיה ד"ר גרונטמן מיכל
שיעור ב 18:00 20:00 013B פורטר
א' 0910.1100.01 מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית ד"ר מישורי דניאל
שיעור ב 08:00 10:00 013B פורטר
א' 0910.1222.01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים ד"ר ניר נפתלי
שיעור ב 16:00 18:00 013B פורטר
שיעורי בחירה ברפואה
א' 0111.2712.01 ספרות ורפואה ד"ר שרייבמן-שריר לימור
ה 14:00 16:00
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
ב' 0349.1303.01 מבוא לתכנון עירוני ואזורי פרופ' טובי פנסטר
שו"ת ב 12:00 16:00 120 יד אבנר
ב' 0349.2870.01 קרקעות ישראל פרופ' איל בן - דור
שו"ת ג 16:00 18:00 013 יד אבנר 0
א' 0349.2287.01 גאוגרפיה של תיירות ופנאי ד"ר עמית בירנבוים
שו"ת ב 12:00 14:00 115 יד אבנר
ב' 0349.2266.01 טיפול בפסולת בישראל ד"ר ירון בלסלב
שו"ת ג 14:00 16:00 013 יד אבנר
א' 0349.2118.01 גאוגרפיה כלכלית פרופ' מיכאל סופר
שו"ת ב 14:00 16:00 115 יד אבנר
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
א' 0672.1547.01 הדרמה היוונית והרומית ד"ר פיה האוסקר
שיעור ג 10:00 12:00 278 גילמן
ב' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא פרופ' יונתן פרייס
שיעור ב 14:00 16:00 282 גילמן
א' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
שיעור ב 16:00 18:00 281 גילמן 0
א' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
שיעור ג 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
ב' 0672.1542.01 חוק וסדר בעולם הרומי ד"ר עידו יזרעלוביץ
שיעור ב 10:00 12:00 278 גילמן
א' 0672.3237.01 סיפורי אהבה בשירת אובידיוס פרופ' יונתן פרייס
סמינר ב 12:00 16:00 323 ע"ש אלקוב גילמן 0
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
ב' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
שיעור ה 14:00 16:00 001 ווב 0
א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
שיעור ג 12:00 14:00 001 רוזנברג 0
א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
שיעור ה 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
שיעור ה 10:00 12:00 281 גילמן 0
שיעורי בחירה בחוג להסטוריה כללית
א' 0621.1216.01 התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין פרופ' אביעד קליינברג
שיעור א 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
א' 0621.1086.01 המאה האמריקנית פרופ' אייל נווה
שיעור ג 16:00 18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
ב' 0621.1165.01 נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
שיעור ב 10:00 12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית ד"ר אמיר טייכר
שיעור ג 16:00 18:00 001 ווב 0
שיעורי בחירה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה ד"ר רונן סלמן צדקה
שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן
ב' 0662.1755.01 קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע ד"ר מישורי דניאל
שיעור א 10:00 12:00 280 גילמן
א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
שיעור א 12:00 14:00 326 גילמן
א' 0662.2259.01 העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט - מסע בין עבר להווה ד"ר יובל חרובי
שיעור ב 12:00 14:00 361 גילמן
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
א' 0677.1341.01 המאבק הציוני להקמת המדינה, 1947-1939 פרופ' מאיר חזן
שיעור ב 10:00 12:00 281 גילמן
ב' 0677.1292.01 הקיבוץ: בית ודרך פרופ' מאיר חזן
שיעור ה 14:00 16:00 282 גילמן
א' 0677.1411.01 ראשי הממשלה הראשונים: בן-גוריון, שרת, אשכול פרופ' מאיר חזן
שיעור ב 14:00 16:00 282 גילמן
ב' 0677.1281.01 היישוב היהודי בימי המרד הערבי, 1939-1936 פרופ' מאיר חזן
שיעור ה 10:00 12:00 282 גילמן
שיעורי בחירה בחוג לארכיאולוגיה
א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי?** ד"ר עדו קוך
שיעור ב 12:00 14:00 220 גילמן 0
ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי?** פרופ' שלמה בונימוביץ
שיעור א 10:00 12:00 281 גילמן 0
א' 0671.1045.01 מבוא למצרים העתיקה ד"ר דבורה סוויני
שיעור ג 14:00 16:00 220 גילמן
א' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
שיעור ג 12:00 14:00 281 גילמן 0
ב' 0671.1120.01 ממצא וטקסט מתקופת הברזל ד"ר עומר סרגי
שיעור ב 12:00 14:00 282 גילמן
א' 0671.2163.01 שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר ד"ר לנגוט דפנה
שיעור ב 12:00 14:00 277 גילמן
ב' 0671.2513.01 מאה שנים של בדידות: הארכאולוגיה של קומראן ותופעת הנזירות ד"ר גיא שטיבל
שיעור ב 16:00 18:00 220 גילמן
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
א' 0687.2483.01 היסטוריה של מלחמה וזכרון:יפן במאות ה - 19 וה - 20 ד"ר רעות הררי
שיעור ג 10:00 12:00 280 גילמן
ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
שיעור א 12:00 14:00 278 גילמן
א' 0687.2520.01 רב תרבותיות והגירה ביפן הגלובלית ד"ר דלית בלוך
שיעור א 10:00 12:00 279 גילמן
א' 0687.2510.01 דת, חברה, תיירות ואקולוגיה בהימלאיה ד"ר אהוד הלפרין
שיעור א 12:00 14:00 278 גילמן
א' 0687.2447.01 היסטוריה דתית של יפן בעת העתיקה ובימי הביניים ד"ר אירית אורבוך
שיעור ב 10:00 12:00 361 גילמן
א' 0687.2523.01 פסיכולוגיה והמדיטציה הבודהיסטית ונדידתם אל המערב ד"ר קרן ארבל
שיעור ב 10:00 12:00 280 גילמן
א' 0687.2511.01 העבר שלפנינו:דיונים מודרניים על היסטוריוגרפיה בהודו ד"ר לוי שחם אילנית
שיעור ב 14:00 16:00 278 גילמן
א' 0687.2021.01 דת ודתיות ביפן המודרנית ד"ר אירית אורבוך
שיעור ג 14:00 16:00 317 גילמן
א' 0687.2431.01 סין הכפרית העכשווית:סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות ד"ר ליאור רוזנברג
שיעור ה 12:00 14:00 279 גילמן 0
ב' 0687.2515.01 הינדואיזם חי:דת, חברה ופוליטיקה בהודו העכשווית ד"ר אהוד הלפרין
שיעור א 12:00 14:00 277 גילמן
ב' 0687.2522.01 פילוסופיית הריקות בבודהיזם המזרח אסייתי ד"ר איתן בולוקן
שיעור א 14:00 16:00 282 גילמן
ב' 0687.2411.01 מדיה ומסורת ביפן וקוריאה ד"ר ליאורה צרפתי
שיעור ב 12:00 14:00 281 גילמן
ב' 0687.2486.01 מבוא לדתות סין פרופ' מאיר שחר
שיעור ג 10:00 12:00 280 גילמן
ב' 0687.2517.01 הלב של הודו:היסטוריה תרבותית של הדרום ד"ר לוי שחם אילנית
שיעור ג 10:00 12:00 279 גילמן
ב' 0687.2518.01 נחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המודרנית ד"ר רוני פרצ'ק
שיעור ג 14:00 16:00 281 גילמן
ב' 0687.2117.01 אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו פרופ' מרק גמזה
שיעור ג 14:00 16:00 307 גילמן
ב' 0687.2524.01 שווקים ומסחר בהודו העכשווית:כלכלה,חברה ותרבות מר אופיר מזרחי
שיעור ה 12:00 14:00 279 גילמן
שיעורי בחירה בלימודי ערבית ואיסלם
א' 0631.2220.01 קווים מאפיינים בספרות הקלאסית ד"ר אמיר לרנר
שיעור ב 10:00 12:00 001 רוזנברג
ב' 0631.1140.01 מבוא לספרות ערבית מודרנית גב' שיבי מייסון
שיעור ב 12:00 14:00 001 רוזנברג
ב' 0631.2494.01 השירה הפלסטינית במאה ה-20 פרופ' ג'יריס ח'ורי
שיעור ב 14:00 16:00 002 רוזנברג
ב' 0631.2221.01 חברה ודת במצרים בראי הספרות והקולנוע מר כפיר גרוס
שיעור ג 10:00 12:00 205 רוזנברג
א' 0631.2480.01 ירושלים באסלאם פרופ' משה עמירב
שיעור ג 14:00 16:00 002 רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג לצרפתית
א' 0668.2361.01 יונסקו בקט "תאטרון האבסורד" מר עמנואל הלפרין
שיעור ג 14:00 16:00 001 ווב
א' 0668.2594.01 יצירות מופת של צרפת הקלאסית פרופ' נדין קופרטי-צור
שיעור ב 12:00 14:00 280 גילמן
לימודי בחירה בחוג לספרות
א' 0680.1005.01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה ד"ר דנה אולמרט
שיעור ג 10:00 12:00 326 גילמן 0
א' 0680.1112.01 התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 פרופ' מיכאל גלוזמן
שיעור ג 12:00 14:00 326 גילמן 0
ב' 0680.1116.01 שירת ימי הביניים, מזרח ומערב ד"ר אריאל זינדר
שיעור ג 10:00 12:00 326 גילמן
ב' 0680.1001.01 צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד ד"ר מיכל ארבל
שיעור ג 14:00 16:00 282 גילמן
ב' 0680.3183.01 ספרות גרמנית במאה העשרים (מאן, רילקה, ברכט ואחרים) פרופ' גלילי שחר
שיעור ב 14:00 16:00 456 גילמן
א' 0680.3188.01 שפת נשים? מגדר, מיניות ותרבות יידיש ד"ר חנה פולין-גלאי
שיעור ג 12:00 14:00 א361 גילמן
א' 0680.3008.01 אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיה ד"ר סמדר שיפמן
שיעור ג 14:00 16:00 307 גילמן
ב' 0680.2132.01 1955 - סיפורה של שנה בשירה העברית פרופ' מיכאל גלוזמן
שיעור ה 14:00 16:00 306 גילמן
ב' 0680.3187.01 ספרות ונוכלות מר דרור משעני
שיעור ה 12:00 14:00 277 גילמן
ב' 0680.2135.01 יחסי מחבר/ת-קורא/ת בספרות פוסטמודרנית ד"ר חן אדלסבורג
שיעור ב 16:00 18:00 104 רוזנברג
א' 0680.2903.01 פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנה ד"ר מנאר מח'ול
שיעור ה 10:00 12:00 279 גילמן
שיעורי בחירה בחוג לפסיכולוגיה
א' 1071.2328.01 "ורוד זה צבע של בנות?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר פרופ' יואל דפנה
שיעור ג 14:00 16:00 101 נפתלי