שיעורי בחירה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי בחירה ברוח וחברה לתלמידי אדריכלות
שיעורי בחירה של ביה"ס לאדריכלות
ב' 0881.2407.01 אדריכלות וקולנוע אדר' פרי - באדר איה
שיעור ה 14:00 16:00 א206 מכסיקו
א' 0881.3517.01 סדנת מיקור המונים באדריכלות אדר' דורטהיימר יונתן
סדנה ג 15:00 17:00 201 דן-דוד
ב' 0881.3519.01 סוגיות מגדריות באדר' מודרנית ד"ר דוידי סיגל
שיעור ב 09:00 11:00 203 דן-דוד
ב' 0881.3521.01 אדריכלות, אתיקה ושינוי חברתי ד"ר כהן שלי
שיעור ה 13:00 15:00 201 דן-דוד
ב' 0881.3517.02 סדנת מיקור המונים באדריכלות אדר' דורטהיימר יונתן
סדנה ג 16:00 18:00 001ג סנרט
ב' 0881.2508.01 יוצאים לקהילה - שימוש במרחבים ציבוריים אדר' עמיר טל
אדר' גולדמן ענת
שו"ס ד 16:00 18:00 203 דן-דוד
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
ב' 0910.1500.01 פרקים נבחרים באקולוגיה ד"ר בועז שחם
שיעור ב 18:00 20:00 013B פורטר
א' 0910.1100.01 מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית ד"ר ג'רמי בנשטיין
שיעור ב 16:00 18:00 013B פורטר
א' 0910.1222.01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים ד"ר ניר נפתלי
שיעור ב 08:00 10:00 101 פורטר
שיעורי בחירה ברפואה
א' 0111.2712.01 ספרות ורפואה ד"ר שרייבמן-שריר לימור
ה 14:00 16:00
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
ב' 0349.2292.01 גיאוגרפיה של המזרח התיכון ד"ר אמנון קרטין
שו"ת א 10:00 12:00 120 יד אבנר 0
א' 0349.2264.01 יסודות הגיאוגרפיה העירונית ד"ר אורנה צפריר-ראובן
שו"ת ג 10:00 12:00 115 יד אבנר
א' 0349.2234.01 יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית ד"ר ירון בלסלב
שו"ת ב 12:00 14:00 115 יד אבנר 0
א' 0349.2287.01 גיאוגרפיה של תיירות ופנאי ד"ר עמית בירנבוים
שו"ת ב 12:00 14:00 013 יד אבנר
א' 0349.2265.01 יסודות הגיאוגרפיה המדינית ד"ר אמנון קרטין
שו"ת ג 12:00 14:00 120 יד אבנר 0
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
א' 0672.1547.01 הדרמה היוונית והרומית פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
שיעור ה 10:00 12:00 279 גילמן
א' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא פרופ' אורי יפתח
שיעור ה 18:00 20:00 277 גילמן
א' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק פרופ' אורי יפתח
שיעור ב 18:00 20:00 277 גילמן 0
א' 0672.1545.01 השירה האפית ביוון וברומא פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
שיעור ג 10:00 12:00 306 גילמן
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
ב' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
שיעור ה 16:00 18:00 001 ווב 0
א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
שיעור ג 12:00 14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
שיעור ה 14:00 16:00 001 ווב
ב' 0608.1007.01 נשים בישראל: מיתוס ומציאות ד"ר גבע שרון
שיעור ה 16:00 18:00 001 רוזנברג
א' 0608.3602.01 סרבנות גט - איך יוצאים מזה? ד"ר עליזה בזק
שיעור ב 12:00 14:00 002 רוזנברג
א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
שיעור ה 10:00 12:00 282 גילמן 0
ב' 0608.1133.01 שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי ד"ר וילמובסקי ענבל
שו"ת ג 12:00 14:00 002 רוזנברג
ב' 0608.3603.01 על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות ד"ר עליזה בזק
שיעור ב 12:00 14:00 205 רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג להסטוריה כללית
א' 0621.1167.01 המאה ה-19 באירופה 1890-1789 פרופ' איריס רחמימוב
שיעור ג 10:00 12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
א' 0621.1208.01 היסטוריה, תרבות ודתות באירן הפרה-איסלאמית ד"ר דומניקו אגוסטיני
שיעור א 14:00 16:00 282 גילמן
א' 0621.1213.01 מבוא להיסטוריה אמריקאית מקולומבוס ועד מלחמת האזרחים ד"ר יעל שטרנהל
שיעור ה 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
א' 0621.1400.01 העשייה ההיסטורית לסוגיה ד"ר חררדו לייבנר
שיעור ג 16:00 18:00 282 גילמן
א' 0621.1209.01 התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוק פרופ' גדי אלגזי
שיעור א 10:00 12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
ב' 0621.1212.01 הדת היוונית מהומרוס עד ערב הנצרות פרופ' סילבי הוניגמן
שיעור ה 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
ב' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 2019-1700 פרופ' בלהה מלמן
שיעור ב 10:00 12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
ב' 0621.1214.01 מעבדות לחרות? היסטוריה אפריקנית אמריקנית מודרנית ד"ר יעל שטרנהל
שיעור ה 12:00 14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
שיעורי בחירה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה ד"ר רונן סלמן צדקה
שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן
ב' 0662.2010.01 מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה ד"ר חנה לבנת
שיעור ה 10:00 12:00 326 גילמן
ב' 0662.1306.01 הרעיון הסוציאליסטי במאה ה-21 ד"ר אפרים דוידי
שיעור ה 12:00 14:00 326 גילמן
ב' 0662.2611.01 "תמונה שווה אלף מילים?" - הטיעון החזותי פרופ' ינושבסקי גליה
שיעור ה 14:00 16:00 326 גילמן
ב' 0662.1755.01 קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע ד"ר מישורי דניאל
שיעור א 10:00 12:00 282 גילמן
א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
שיעור א 12:00 14:00 326 גילמן
א' 0662.1307.01 ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל ד"ר אפרים דוידי
שיעור ה 12:00 14:00 279 גילמן
א' 0662.2252.01 תחת גלגלי הצדק ד"ר נועה גדי
שיעור ב 12:00 14:00 326 גילמן 0
א' 0662.2605.01 אגדות יהודיות על הורים וילדים ד"ר דרור בורשטיין
שיעור ה 14:00 16:00 326 גילמן
א' 0662.1754.01 למי שייכת נחלת הכלל? ד"ר מישורי דניאל
שיעור א 12:00 14:00 317 גילמן
א' 0662.1309.01 אקולוגיה רדיקלית וביקורת חברתית ד"ר מישורי דניאל
שיעור א 10:00 12:00 280 גילמן
ב' 0662.1303.01 דמויות ורגשות ד"ר רונן סלמן צדקה
שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן
א' 0662.2099.01 ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם ד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעור ב 16:00 18:00 326 גילמן 0
ב' 0662.2253.01 תרבות הסייבר כתרבות נוער ד"ר יובל גוז'נסקי
שיעור ה 08:00 10:00 326 גילמן
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
ב' 0677.1062.01 יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך) פרופ' שמחה גולדין
שיעור ב 10:00 12:00 001 רוזנברג 0
א' 0677.1061.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב) פרופ' שמחה גולדין
שיעור ב 10:00 12:00 001 רוזנברג 0
א' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
שיעור ג 14:00 16:00 280 גילמן
ב' 0677.1284.01 יהודים ונוצרים כותבים: מבוא למקורות שלהי העת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
שיעור ג 10:00 12:00 205 רוזנברג
א' 0677.1229.01 יהודי ארה"ב: היסטוריה, חברה ותרבות, 2019-1654 ד"ר סקוט אורי
שיעור א 12:00 14:00 281 גילמן
א' 0677.1147.01 מחיבת ציון להצהרת בלפור: הציונות והיישוב 1917-1881 פרופ' מאיר חזן
שיעור ה 10:00 12:00 001 רוזנברג
א' 0677.1229.01 יהודי ארה"ב: היסטוריה, חברה ותרבות, 2019-1654 ד"ר סקוט אורי
שיעור א 12:00 14:00 281 גילמן
שיעורי בחירה בחוג לארכיאולוגיה
א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי? פרופ' שלמה בונימוביץ
שיעור א 10:00 12:00 281 גילמן 0
ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי? ד"ר עדו קוך
שיעור ב 14:00 16:00 281 גילמן 0
א' 0671.1045.01 מבוא למצרים העתיקה ד"ר דבורה סוויני
שיעור ב 14:00 16:00 282 גילמן
ב' 0671.1033.01 מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף ה-3 וה-2 לפנה"ס פרופ' יורם כהן
שיעור ג 14:00 16:00 281 גילמן 0
א' 0671.1238.01 טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו ד"ר אמיר גילן
שיעור א 14:00 16:00 277 גילמן 0
ב' 0671.1120.01 ממצא וטקסט מתקופת הברזל ד"ר עומר סרגי
שיעור ג 12:00 14:00 282 גילמן
ב' 0671.2461.01 סוגיות בפרשנות אומנות קדומה ד"ר עדו קוך
שיעור ג 14:00 16:00 280 גילמן
ב' 0671.2485.01 ארכיאולוגיה של מפגשים קולוניאלים ד"ר עדו קוך
שיעור ג 16:00 18:00 361 גילמן
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
א' 0687.2062.01 אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית מר אריה קוץ
שיעור ב 18:00 20:00 278 גילמן 0
א' 0687.2450.01 מבוא לתרבות הוודה:מיתולוגיה,הגות ופולחן ד"ר צחי פרידמן
שיעור א 12:00 14:00 280 גילמן
א' 0687.2483.01 היסטוריה של מלחמה וזכרון-יפן במאות ה - 19 וה - 20 ד"ר רעות הררי
שיעור ג 10:00 12:00 279 גילמן
א' 0687.2482.01 כלכלת , תרבות ושיווק לסין מר ארז כ"ץ וולובלסקי
שיעור ה 10:00 12:00 278 גילמן
ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
שיעור א 12:00 14:00 278 גילמן
א' 0687.2506.01 זהויות תרבויות, לאומיות ואתניות בסין המודרנית ד"ר עודד אבט
שיעור א 14:00 16:00 326 גילמן
א' 0687.2457.01 מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21 ד"ר רחל שאול
שיעור ב 08:00 10:00 279 גילמן
א' 0687.2473.01 בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם בהודו ד"ר רועי צהר
שיעור ב 10:00 12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
א' 0687.2461.01 עם היד על הדופק:שיח ציבורי עכשווי ביפן ד"ר דלית בלוך
שיעור א 12:00 14:00 282 גילמן
ב' 0687.2166.01 עולם העבודה ביפן הגלובאלית ד"ר בייקוביץ אביטל
שיעור א 10:00 12:00 278 גילמן
ב' 0687.2497.01 מבוא להינדואיזם חי:פרקטיקות ואמונות בהודו העכשווית ד"ר אהוד הלפרין
שיעור א 12:00 14:00 277 גילמן
ב' 0687.2439.02 חיים בין תרבויות פרופ' מרק גמזה
שיעור א 14:00 16:00 280 גילמן
ב' 0687.2109.01 יפן בזירה הבינלאומית ד"ר רחל שאול
שיעור ב 08:00 10:00 280 גילמן
ב' 0687.2507.01 בודהיזם באסיה חלק ב':הבודהיזם ודתות סין פרופ' מאיר שחר
שיעור ב 10:00 12:00 001 ווב
ב' 0687.2422.01 מבט פנורמי על הודו המודרנית:רקע,אתגרים ותמורות ד"ר רוני פרצ'ק
שיעור ג 10:00 12:00 280 גילמן
ב' 0687.2499.01 קולנוע קוריאני:ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע מר גיא שבבו
שיעור ג 18:00 20:00 281 גילמן
ב' 0687.2456.01 על אנשים, מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן ד"ר עדיאל פורטוגלי
שיעור ה 08:00 10:00 279 גילמן
שיעורי בחירה בלימודי ערבית ואיסלם
א' 0631.2220.01 קווים מאפיינים בספרות הקלאסית ד"ר אמיר לרנר
שיעור ב 10:00 12:00 282 גילמן
ב' 0631.1140.01 מבוא לספרות ערבית מודרנית גב' שיבי מייסון
שיעור ב 12:00 14:00 002 רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג לצרפתית
א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
שיעור ה 12:00 14:00 102 ווב
א' 0668.1404.01 תרגיל לשיעור צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנו ד"ר עילי ראונר
תרגיל ה 14:00 16:00 262 גילמן
א' 0668.2348.01 ויקטור הוגו א' מר עמנואל הלפרין
שיעור ג 16:00 18:00 001 ווב
א' 0668.2594.01 יצירות מופת של צרפת הקלאסית פרופ' נדין קופרטי-צור
שיעור ב 12:00 14:00 102 ווב
ב' 0668.2338.01 ויקטור הוגו ב' מר עמנואל הלפרין
שיעור ג 16:00 18:00 001 ווב
לימודי בחירה בחוג לספרות
אב 0680.1305.01 תחנות יסוד בספרות המערב א' פרופ' אורי ש. כהן
שיעור ה 10:00 12:00 281 גילמן
א' 0680.3180.01 כותבות ישראליות מזרחיות ד"ר סמדר שיפמן
שיעור ג 14:00 16:00 304 גילמן
א' 0680.3180.01 כותבות ישראליות מזרחיות ד"ר סמדר שיפמן
שיעור ה 14:00 16:00 304 גילמן
ב' 0680.2127.01 על הזהות הפלסטינית בישראל ד"ר מנאר מח'ול
שיעור ה 14:00 16:00 279 גילמן
ב' 0680.3062.01 מה נשים כותבות? סקס-טקסט- סקסט ד"ר רוני הלפרן
שיעור ה 14:00 16:00 306 גילמן
לימודי בחירה בחוג לאנגלית
א' 0626.1278.01 מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1 ד"ר יונתן סטבסקי
שיעור ב 10:00 12:00 001 ווב 0
א' 0626.1278.01 מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1 ד"ר יונתן סטבסקי
שיעור ה 10:00 12:00 001 ווב 0
ב' 0626.1279.01 מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 ד"ר אמי גרנאי
שיעור ה 10:00 12:00 282 גילמן
ב' 0626.1279.01 מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 ד"ר אמי גרנאי
שיעור ב 10:00 12:00 282 גילמן
ב' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture פרופ' מלאת שמיר
שיעור ב 12:00 14:00 001 ווב 0
ב' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture פרופ' מלאת שמיר
שיעור ה 12:00 14:00 001 ווב
שיעורי בחירה בחוג לפסיכולוגיה
ב' 1071.2330.01 "כחול זה צבע של בנים?"- תרגיל** פרופ' יואל דפנה
תרגיל ג 10:00 12:00 112 אדלר שרת