שיעורי בחירה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי בחירה ברוח חברה לתלמידי אדריכלות
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
א' 0910.1500.01 פרקים נבחרים באקולוגיה ד"ר בועז שחם
שיעור ב 18:00 20:00 013B פורטר
א' 0910.1100.01 מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית ד"ר דניאל מישורי
שיעור ב 08:00 10:00 013B פורטר
א' 0910.1222.01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים ד"ר ניר נפתלי
שיעור ב 16:00 18:00 101 פורטר
שיעורי בחירה ברפואה
א' 0111.2712.01 ספרות ורפואה ד"ר שרייבמן-שריר לימור
ה 14:00 16:00
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
ב' 0349.2292.01 גיאוגרפיה של המזרח התיכון ד"ר אמנון קרטין
שו"ת א 10:00 12:00 120 יד אבנר 0
א' 0349.2250.01 אתיקה סביבתית ד"ר דניאל מישורי
שו"ת א 10:00 12:00 115 יד אבנר
א' 0349.2234.01 יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית ד"ר ירון בלסלב
שו"ת ב 10:00 12:00 115 יד אבנר 0
א' 0349.2287.01 גיאוגרפיה של תיירות ופנאי ד"ר עמית בירנבוים
שו"ת ב 12:00 14:00 115 יד אבנר
א' 0349.2265.01 יסודות הגיאוגרפיה המדינית ד"ר אמנון קרטין
שו"ת א 10:00 12:00 120 יד אבנר 0
ב' 0349.2134.01 בריאות, מקום וחברה ד"ר עמית בירנבוים
שו"ת ג 12:00 14:00 115 יד אבנר
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
א' 0672.1547.01 הדרמה היוונית והרומית פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
שיעור ג 12:00 14:00 277 גילמן
א' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
שיעור ג 10:00 12:00 306 גילמן
א' 0672.1548.01 זעמו של אכילס: קריאה מודרכת באיליאדה מר אייל ניסני
שיעור ג 16:00 18:00 306 גילמן
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
ב' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
שיעור ג 16:00 18:00 281 גילמן 0
א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
שיעור ג 12:00 14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
שיעור ה 14:00 16:00 001 ווב
ב' 0608.1144.01 היסטוריה ומגדר בתרבות המערב ד"ר מיכל שפירא
שיעור ג 14:00 16:00 001 ווב
א' 0608.3602.01 סרבנות גט - איך יוצאים מזה? ד"ר עליזה בזק
שיעור ב 12:00 14:00 205 רוזנברג
א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
שיעור ה 10:00 12:00 326 גילמן 0
ב' 0608.1133.01 שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי ד"ר וילמובסקי ענבל
שו"ת ג 12:00 14:00 307 גילמן
ב' 0608.3603.01 על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות ד"ר עליזה בזק
שיעור ב 12:00 14:00 001 רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג להסטוריה כללית
ב' 0621.1542.01 תולדות הנצרות 1350 - 2017 פרופ' דוד כ"ץ
שיעור ה 16:00 18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
ב' 0621.1220.01 היסטוריה עולמית קטנה, 1800-1300 ד"ר עודד רבינוביץ
שיעור ב 14:00 16:00 282 גילמן 0
א' 0621.1171.01 אמריקה הלטינית במאה ה-19 ד"ר אורי פרויס
שיעור ג 10:00 12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
א' 0621.1400.01 העשייה ההיסטורית לסוגיה פרופ' יונתן פרייס
שיעור ג 16:00 18:00 223 (אולם ברגר) גילמן
א' 0621.1209.01 התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוק פרופ' גדי אלגזי
שיעור א 10:00 12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
א' 0621.1210.01 דנטה וויראז: תפיסות שונות של החיים לאחר המוות ד"ר דומניקו אגוסטיני
שיעור ב 14:00 16:00 282 גילמן
א' 0621.1086.01 המאה האמריקנית פרופ' אייל נווה
שיעור ג 18:00 20:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
א' 0621.1152.01 היסטוריה והיסטוריונים פרופ' יוסף מאלי
שיעור ב 12:00 14:00 223 (אולם ברגר) גילמן
שיעורי בחירה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה ד"ר רונן סלמן צדקה
שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן
א' 0662.2237.01 מבוא לתיאוריות של מיתוסים** ד"ר מעין מזור
שיעור ג 10:00 12:00 280 גילמן 0
ב' 0662.1151.01 ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים ד"ר עידן שמעוני
שיעור ג 12:00 14:00 305 גילמן
א' 0662.2227.01 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית ד"ר וייסמן כרמל
שיעור ג 12:00 14:00 326 גילמן
ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
שיעור ב 16:00 18:00 326 גילמן 0
ב' 0662.2094.01 מיתוסים בראי הפסיכואנליזה ד"ר מעין מזור
שיעור ג 10:00 12:00 326 גילמן 0
א' 0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם
שיעור ג 16:00 18:00 326 גילמן
א' 0662.2252.01 תחת גלגלי הצדק ד"ר נועה גדי
שיעור ב 12:00 14:00 326 גילמן 0
א' 0662.2235.01 ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית ד"ר איתן אורקיבי
שיעור ב 16:00 18:00 326 גילמן
א' 0662.2243.01 מחשבה כלכלית בספרות הרוסית הקלאסית ד"ר מרינה ניזניק
שיעור ג 10:00 12:00 277 גילמן
א' 0662.2246.01 הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם של המאה ה-19 לניאו-ליברליזם ד"ר ירון כהן צמח
שיעור ג 18:00 20:00 326 גילמן
א' 0662.3120.01 מחלוקות בכלכלה ובניהול ד"ר יקותיאל שהם
שיעור ה 10:00 12:00 307 גילמן
א' 0662.2257.01 חברה, מחאה ומדיניות: העידן הניאו-ליברלי באמל"ט (2000-1973) ד"ר אפרים דוידי
שיעור ה 12:00 14:00 326 גילמן
ב' 0662.2232.01 כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ ד"ר דינה מויאל
שיעור ב 12:00 14:00 326 גילמן
ב' 0662.2231.01 תרבות זמננו: רעיון המודרניות ד"ר נועה גדי
שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן 0
ב' 0662.2099.01 ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם ד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעור ב 16:00 18:00 278 גילמן
ב' 0662.2256.01 תדמיתה של ילדות בספרות רוסית בעת החדשה והמאוחרת ד"ר מרינה ניזניק
שיעור ג 10:00 12:00 220 גילמן
ב' 0662.2259.01 החברה החרדית והאינטרנט ד"ר יובל חרובי
שיעור ב 18:00 20:00 305 גילמן
ב' 0662.2253.01 תרבות הסייבר כתרבות נוער ד"ר יובל גוז'נסקי
שיעור ה 08:00 10:00 326 גילמן
ב' 0662.1169.01 תולדות רעיון הצדק החברתי: מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו ד"ר אפרים דוידי
שיעור ה 12:00 14:00 326 גילמן
ב' 0662.1961.01 קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים* ד"ר חפץ שרון
שיעור ה 14:00 16:00 280 גילמן
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
ב' 0677.1062.01 יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך) פרופ' שמחה גולדין
שיעור ב 10:00 12:00 281 גילמן 0
א' 0677.1061.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב) פרופ' ג'רמי כהן
שיעור ב 10:00 12:00 203 חדר מורים קרטר 0
א' 0677.1080.01 המאבק בין המינים בקהילות היהודיות בימי הביניים פרופ' שמחה גולדין
שיעור ה 10:00 12:00 282 גילמן
א' 0677.1277.01 "הפתרון הסופי" פרופ' חוי דרייפוס
שיעור ג 10:00 12:00 279 גילמן
א' 0677.1238.01 היסטוריה של האקטואליה א' פרופ' מוטי גולני
שיעור ג 16:00 18:00 282 גילמן
א' 0677.1264.01 התנועה הציונית - היישוב הארץ ישראלי והשואה ד"ר רוני שטאובר
שיעור ה 08:00 10:00 281 גילמן
א' 0677.1267.01 אייכמן ואנשיו - התגבשותו ופעילותו של מנגנון הרצח ד"ר רוני שטאובר
שיעור ה 12:00 14:00 001 רוזנברג
ב' 0677.1229.01 היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות, 2018-1654 ד"ר סקוט אורי
שיעור א 14:00 16:00 277 גילמן
ב' 0677.1151.01 תולדות השואה - קורס מקוון פרופ' חוי דרייפוס
שיעור ג 08:00 10:00 280 גילמן
ב' 0677.1278.01 זהות בבנייה: תולדות העיתונות הציונית ד"ר רונה יונה
שיעור ג 10:00 12:00 002 רוזנברג
ב' 0677.1126.01 נשים ביישוב ובישראל הצעירה פרופ' אורית רוזין
שיעור ה 14:00 16:00 282 גילמן 0
ב' 0677.1139.01 בונים אומה פרופ' אורית רוזין
שיעור ה 16:00 18:00 305 גילמן 0
שיעורי בחירה החוג לארכיאולוגיה
א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי? פרופ' שלמה בונימוביץ
שיעור א 10:00 12:00 281 גילמן 0
ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי? דר' יובל גדות
שיעור ג 12:00 14:00 281 גילמן 0
א' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
שיעור א 14:00 16:00 281 גילמן 0
ב' 0671.2383.01 מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף הראשון לפנה"ס פרופ' יורם כהן
שיעור ג 16:00 18:00 220 גילמן 0
א' 0671.1238.01 טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו ד"ר אמיר גילן
שיעור ג 14:00 16:00 282 גילמן 0
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
אב 0687.1001.01 מבוא לתולדות סין ותרבותה ד"ר אורי סלע
שיעור א 14:00 16:00 223 (אולם ברגר) גילמן 0
אב 0687.1002.01 מבוא לתולדות יפן ותרבותה ד"ר ליאורה צרפתי
שיעור ב 14:00 16:00 223 (אולם ברגר) גילמן 0
ב' 0687.2189.01 זהויות אזוריות בסין המודרנית פרופ' מרק גמזה
שיעור ג 10:00 12:00 306 גילמן
א' 0687.2062.01 אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית מר אריה קוץ
שיעור ב 18:00 20:00 326 גילמן 0
ב' 0687.2454.01 הפילוסופיה של האין בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן גב' גליה דור
שיעור א 10:00 12:00 279 גילמן
אב 0687.1003.01 מבוא לתולדות הודו ותרבותה ד"ר רועי צהר
שיעור ג 14:00 16:00 223 (אולם ברגר) גילמן 0
א' 0687.2450.01 מבוא לתרבות הוודה:מיתולוגיה,הגות ופולחן ד"ר צחי פרידמן
שיעור א 10:00 12:00 282 גילמן
א' 0687.2475.01 מצייתנות ליצירתיות ? מבט השוואתי על חינוך וחברה בסין ובאסיה ד"ר בינה- פולק אביטל
שיעור א 12:00 14:00 279 גילמן
א' 0687.2116.01 תרבות והיסטוריה בקוריאה המודרנית ד"ר ליאורה צרפתי
שיעור ב 10:00 12:00 281 גילמן
א' 0687.2483.01 היסטוריה של מלחמה וזכרון-יפן במאות ה - 19 וה - 20 ד"ר רעות הררי
שיעור ב 12:00 14:00 279 גילמן
א' 0687.2192.01 ההיסטוריה של סין המודרנית א':משיא שושלת צ'ינג ועד לנפילתה 1 ד"ר אורי סלע
שיעור ב 14:00 16:00 281 גילמן
א' 0687.2481.01 סוגיות באמנות יפן ד"ר שלמית בג'רנו
שיעור ה 10:00 12:00 281 גילמן
א' 0687.2482.01 כלכלת , תרבות ושיווק לסין מר ארז כ"ץ וולובלסקי
שיעור ה 10:00 12:00 306 גילמן
א' 0687.2435.01 יחסי מדינה וחברה בסין הקומוניסטית ד"ר ליאור רוזנברג
שיעור ה 12:00 14:00 277 גילמן 0
א' 0687.2471.01 התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית על התהוותו של הסבל, על הפצת ד"ר מיכל ברנע-אסטרוג
שיעור ה 12:00 14:00 220 גילמן
ב' 0687.2474.01 מבוא לבודהיזם בסין ויפן פרופ' יעקב רז
שיעור ג 10:00 12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
שיעור א 12:00 14:00 279 גילמן
ב' 0687.2424.01 נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית:דת,חברה,פוליטיקה ד"ר אהוד הלפרין
שיעור א 12:00 14:00 280 גילמן
ב' 0687.2477.01 מבוא לפוליטיקה יפנית ד"ר רחל שאול
שיעור א 14:00 16:00 280 גילמן
ב' 0687.2485.01 מעבר להרי הוינדהיה:מבוא לדרום הודו ד"ר לוי שחם אילנית
שיעור ב 12:00 14:00 002 רוזנברג
שיעורי בחירה בלימודי ערבית ואיסלם
א' 0631.2220.01 קווים מאפיינים בספרות הקלאסית ד"ר אמיר לרנר
שיעור א 10:00 12:00 001 רוזנברג
ב' 0631.1140.01 מבוא לספרות ערבית מודרנית גב' שיבי מייסון
שיעור ב 16:00 18:00 001 רוזנברג
ב' 0631.2434.01 ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים** ד"ר ביאטה שייחטוביץ
שיעור ב 16:00 18:00 205 רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג לצרפתית
ב' 0668.2554.01 קשרי משפחה בספרות הצרפתית המודרנית ד"ר דינה חרובי
שיעור ה 16:00 18:00 102 ווב
ב' 0668.2557.01 גסטרונומיה צרפתית מר שלמה יניב
שיעור ה 14:00 16:00 307 גילמן
א' 0668.2594.01 יצירות מופת של צרפת הקלאסית פרופ' נדין קופרטי-צור
שיעור ב 12:00 14:00 102 ווב
שיעורי בחירה בחוג לבלשנות
א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות דר' איה מלצר-אשר
שיעור ב 14:00 16:00 001 ווב 0