שיעורי בחירה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי בחירה ברוח חברה לתלמידי אדריכלות
שיעורי בחירה באדריכלות
א' 0881.3211.01 חקר והערכת פתרונות אדריכליים ד"ר מרגלית טליה
אדר' עמיר טל
שו"ס ג 14:00 16:00
ב' 0881.3211.02 חקר והערכת פתרונות אדריכליים ד"ר מרגלית טליה
אדר' עמיר טל
שו"ס ה 16:00 18:00
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
א' 0910.1500.01 פרקים נבחרים באקולוגיה ד"ר איילת שוסטר
שיעור ב 18:00 20:00 013B פורטר
א' 0910.1100.01 מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית ד"ר דניאל מישורי
שיעור ב 08:00 10:00 013B פורטר
א' 0910.1222.01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים ד"ר ניר נפתלי
שיעור ב 16:00 18:00 101 פורטר
שיעורי בחירה ברפואה
א' 0111.2712.01 ספרות ורפואה ד"ר שרייבמן-שריר לימור
ה 14:00 16:00
שיעורי בחירה בסוציולוגיה
א' 1041.2608.01 ארגונים וחברה פרופ' קלב אלכסנדרה
שו"ת ה 16:00 19:00 004 נפתלי
א' 1041.2605.01 יסודות הפסיכולוגיה החברתית ד"ר קריכלי-כץ תמר
שו"ת א 08:30 11:00 210 נפתלי
ב' 1041.3102.01 חברה בישראל פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
שיעור ה 16:00 19:00 201 נפתלי
ב' 1041.2604.01 משפחה וחברה פרופ' שטייר חיה
שו"ת ה 16:00 19:00 210 נפתלי
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
א' 0691.2292.01 גיאוגרפיה של המזרח התיכון ד"ר אמנון קרטין
שו"ת א 10:00 12:00 120 יד אבנר 0
א' 0691.2250.01 אתיקה סביבתית ד"ר דניאל מישורי
שו"ת א 12:00 14:00 232 יד אבנר
א' 0691.2234.01 יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית מר ירון בלסלב
שו"ת ג 12:00 14:00 232 יד אבנר 0
א' 0691.4011.01 תיאוריות בתכנון ועיצוב עירוני* פרופ' יובל פורטוגלי
שו"ס ג 16:00 18:00 115 יד אבנר
א' 0691.4266.01 ניידות תחבורה וקיימות ד"ר משה גבעוני
שו"ס ב 14:00 16:00 115 יד אבנר
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
א' 0672.1102.01 מבוא לספרות היוונית הקלאסית מר אייל ניסני
שיעור ג 14:00 18:00 306 גילמן 0
א' 0672.1542.01 חוק וסדר בעולם הרומי ד"ר עידו יזרעלוביץ
שיעור ב 14:00 16:00 220 גילמן 0
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
שיעור ה 14:00 16:00 223 (אולם ברגר) גילמן 0
ב' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
שיעור ג 16:00 18:00 281 גילמן 0
א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
שיעור ג 12:00 14:00 001 רוזנברג 0
א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
שיעור ה 10:00 12:00 101 נפתלי 0
ב' 0608.1133.02 שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי ד"ר וילמובסקי ענבל
שו"ת ג 12:00 14:00 278 גילמן
א' 0608.1144.01 היסטוריה ומגדר בתרבות המערב ד"ר מיכל שפירא
שיעור ה 18:00 20:00 282 גילמן
ב' 0608.3200.01 גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** ד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעור ב 16:00 18:00 001 ווב 0
ב' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** ד"ר משעלי יעל
שיעור ג 18:00 20:00 277 גילמן 0
ב' 0608.3602.01 סרבנות גט - איך יוצאים מזה? ד"ר עליזה בזק
שיעור ב 12:00 14:00 002 רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג להסטוריה כללית
א' 0621.1049.01 היסטוריה וקלנוע: לדמיין ולביים את המאה ה-20 פרופ' שלמה זנד
שיעור ג 10:00 12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
א' 0621.1086.01 המאה האמריקנית פרופ' אייל נווה
שיעור ב 16:00 18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני, 2016-1700 פרופ' בלהה מלמן
שיעור א 10:00 12:00 223 (אולם ברגר) גילמן
ב' 0621.1182.01 עושים היסטוריה: מבוא פרקטי לתיאוריה פרופ' גדי אלגזי
שיעור ג 14:00 16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
ב' 0621.1204.01 אוגוסטוס: הקיסר הראשון ברומא פרופ' יונתן פרייס
שיעור ב 12:00 14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
ב' 0621.1204.01 אוגוסטוס: הקיסר הראשון ברומא פרופ' יונתן פרייס
שיעור ב 12:00 14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
ב' 0621.1542.01 תולדות הנצרות 1350 - 2016 פרופ' דוד כ"ץ
שיעור ה 16:00 18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
שיעורי בחירה בתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח
א' 0662.2084.01 תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית ד"ר נאואל ריבקה
שיעור א 14:00 16:00 278 גילמן
א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה ד"ר רונן סלמן צדקה
שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן
א' 0662.1115.01 מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית ד"ר יובל גוז'נסקי
שיעור ג 08:00 10:00 326 גילמן 0
א' 0662.1416.01 ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה ד"ר אפריים דוידי
שיעור ה 12:00 14:00 326 גילמן
א' 0662.1032.01 יצירותיו של חורחה לואיס בורחס: ההגות והקיום גב' פלורינדה פ. גולדברג
שיעור ג 14:00 16:00 106 רוזנברג
ב' 0662.1151.01 ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים ד"ר עידן שמעוני
שיעור ג 12:00 14:00 326 גילמן
א' 0662.1154.01 צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל גב' יערה בוקסבאום
שיעור ה 10:00 12:00 279 גילמן
ב' 0662.1162.01 התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרני ד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעור ב 12:00 14:00 326 גילמן
ב' 0662.1170.01 כוחן של מילים - נאומי מופת ד"ר מעין מזור
שיעור ג 14:00 16:00 280 גילמן 0
א' 0662.1960.01 תולדות המחשבה הכלכלית ד"ר ירון כהן צמח
שיעור ג 18:00 20:00 326 גילמן
ב' 0662.1964.01 ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה ד"ר יובל גוז'נסקי
שיעור ה 08:00 10:00 326 גילמן
א' 0662.2227.01 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית ד"ר וייסמן כרמל
שיעור א 12:00 14:00 326 גילמן
ב' 0662.2228.01 העיתונות החרדית והמודרנה מר יובל חרובי
שיעור ב 16:00 18:00 282 גילמן 0
א' 0662.2232.01 כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ ד"ר דינה מויאל
שיעור ה 10:00 12:00 306 גילמן
א' 0662.2233.01 מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריה ד"ר יקותיאל שהם
שיעור ה 10:00 12:00 326 גילמן
א' 0662.2236.01 מהשואה אל עבר המפנה התיאולוגי: הפילוסופיה העכשווית אחרי הפוס ד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעור ב 12:00 14:00 281 גילמן 0
א' 0662.2237.01 מבוא למיתולוגיה ד"ר מעין מזור
שיעור ג 14:00 16:00 278 גילמן 0
א' 0662.3120.01 מחלוקות מודרניות: כלכלה, ניהול, מדינה, דת** מר אבירם שריאל
שיעור ב 10:00 12:00 002 רוזנברג
שיעורי בחירה בחוג לאנגלית
ב' 0626.2361.01 אמקסיקה: הסטוריה, חברה ותרבות במרחב הגבול בין ארה"ב למקסיקו ד"ר עתליה שרגאי
שיעור ב 14:00 16:00 102 רוזנברג
א' 0626.2362.01 דיקנס והעידן הויקטוריאני ** Charles Dickens and the Victoria גב' מירב קורן-קאוק
שיעור א 10:00 12:00 103 ווב
שיעורי בחירה בחוג לצרפתית
א' 0625.6250.01 ויקטור הוגו 1 מר עמנואל הלפרין
שיעור ג 16:00 18:00 001 ווב
ב' 0625.6251.01 ויקטור הוגו 2 מר עמנואל הלפרין
שיעור ג 16:00 18:00 001 ווב
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
ב' 0677.1062.01 יהודים תחת שלטון הנצרות בימה"ב -ב (עד שנת 1400) פרופ' שמחה גולדין
שיעור ב 10:00 12:00 002 רוזנברג 0
א' 0677.1061.01 יהודים תחת שלטון הנצרות בימה"ב - א (עד שנת 1100)(קורס חובה) פרופ' שמחה גולדין
שיעור ב 10:00 12:00 001 רוזנברג 0
א' 0677.1090.01 היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634) פרופ' יורם ארדר
שיעור ב 14:00 16:00 280 גילמן
ב' 0677.1093.01 היישוב היהודי בבבל מהכיבוש המוסלמי ועד נפילת החליפות העבאסית פרופ' יורם ארדר
שיעור ב 14:00 16:00 104 רוזנברג
ב' 0677.1111.01 מדינת ישראל בעשור הראשון ד"ר אורית רוזין
שיעור ג 16:00 18:00 305 גילמן 0
ב' 0677.1139.01 בונים אומה ד"ר אורית רוזין
שיעור ג 14:00 16:00 281 גילמן 0
א' 0677.1147.01 התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, 1917-1881 פרופ' מאיר חזן
שיעור ה 10:00 12:00 282 גילמן
ב' 0677.1187.01 היישוב בין שתי מלחמות העולם פרופ' מאיר חזן
שיעור ה 14:00 16:00 001 ווב 0
ב' 0677.1229.01 יהודי ארצות הברית, 2016-1654: היסטוריה, חברה ותרבות ד"ר סקוט אורי
שיעור א 12:00 14:00 220 גילמן 0
א' 0677.1263.01 המאבק על הזיכרון: תודעת השואה בישראל בעשור הראשון לקיומה ד"ר רוני שטאובר
שיעור ב 12:00 14:00 282 גילמן
ב' 0677.1264.01 השפעת השואה על הקמת מדינת ישראל: מיתוס ומציאות ד"ר רוני שטאובר
שיעור ב 12:00 14:00 281 גילמן
א' 0677.1265.01 משפטי נירנברג, השואה והתנועה הציונית ד"ר רוני שטאובר
שיעור ב 08:00 10:00 279 גילמן
ב' 0677.1266.01 יהודים מואשמים בשיתוף פעולה - "משפטי שואה" באירופה ובישראל ד"ר רוני שטאובר
שיעור ב 08:00 10:00 281 גילמן
שיעורי בחירה החוג לארכיאולוגיה
א' 0671.1001.01 הארכיאולוגיה מהי? פרופ' שלמה בונימוביץ
שיעור ג 10:00 12:00 326 גילמן 0
ב' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
שיעור א 14:00 16:00 282 גילמן 0
ב' 0671.1033.01 מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס פרופ' יורם כהן
שיעור ג 14:00 16:00 282 גילמן 0
א' 0671.1045.01 מבוא למצרים העתיקה ד"ר דבורה סוויני
שיעור ג 14:00 16:00 326 גילמן
ב' 0671.1001.02 הארכיאולוגיה מהי? דר' יובל גדות
שיעור ב 12:00 14:00 278 גילמן 0
א' 0671.1047.01 מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקנים פרופ' שלמה בונימוביץ
שיעור א 10:00 12:00 282 גילמן
שיעורי בחירה בחוג לבלשנות
א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות דר' איה מלצר-אשר
שיעור ב 14:00 16:00 001 ווב 0
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
אב 0687.1001.01 מבוא לתולדות סין ותרבותה ד"ר אורי סלע
שיעור א 14:00 16:00 223 (אולם ברגר) גילמן 0
ב' 0687.2402.01 נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה ד"ר איילה קלמפרר
שיעור ב 12:00 14:00 279 גילמן 0
ב' 0687.2193.01 כשהאלים משחקים: תיאטרון המחול והדרמה במסורות ההודיות הקלאסיו גב' אסנת אלכביר
שיעור ב 14:00 16:00 281 גילמן
א' 0687.2441.01 יפן בזירה הבינלאומית ד"ר רחל שאול
שיעור ב 12:00 14:00 277 גילמן
אב 0687.1002.01 מבוא לתולדות יפן ותרבותה ד"ר ליאורה צרפתי
שיעור ב 14:00 16:00 223 (אולם ברגר) גילמן 0
א' 0687.2160.01 בעקבות הבודהה: פילוסופיה, פסיכולוגיה ופרקטיקה בבודהיזם המוקד ד"ר ארבל קרן
שיעור א 14:00 16:00 281 גילמן 0
א' 0687.2189.01 זהויות אזוריות בסין המודרנית פרופ' מרק גמזה
שיעור ג 10:00 12:00 002 רוזנברג
ב' 0687.2168.01 "על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסין גב' בינה- פולק אביטל
שיעור ג 10:00 12:00 280 גילמן
א' 0687.2062.01 אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית מר אריה קוץ
שיעור ב 18:00 20:00 281 גילמן 0
ב' 0687.2454.01 הפילוסופיה של ההיעדר בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן גב' גליה דור
שיעור א 10:00 12:00 281 גילמן
אב 0687.1003.01 מבוא לתולדות הודו ותרבותה ד"ר רוני פרצ'ק
שיעור ג 14:00 16:00 223 (אולם ברגר) גילמן 0