סמסטר מס' קורס שם קורס מרצים שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודים לתואר שני
קורסי ליבה/חובה - מסגרת 500
א' 0881.6042.01 שיטות מחקר וכתיבה אקדמית ד"ר שוקד נועם
שיעור ב 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
א' 0881.6001.01 תיאוריות ביקורתיות מתקדמות ד"ר שבי אורלי
שיעור ב 08:00 10:00 209 מכסיקו 2
ב' 0881.6004.01 **חשיבה מדעית והנדסית באדריכלות ובאמנות בעידן טכנולוגיה מתקד ד"ר מוסרי אברהם
שיעור ה 08:00 10:00 02 קיקואין 2
א' 0881.6032.01 קולקוויום ד"ר מרגלית טליה
שיעור ב 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
ב' 0881.6032.01 קולקוויום ד"ר שוקד נועם
שיעור ה 10:00 12:00 02 קיקואין 2
סמינריונים בחירה מחייבת - מסגרת 501 - חובה לבחור 2 מתוך 5
ב' 0881.6037.01 סוגיות בהסטוריה של האדריכלות ד"ר קוזלובסקי רועי
סמינר א 16:00 20:00 02 קיקואין 4
א' 0881.6041.01 ערים חכמות - עבר הווה ועתיד ד"ר אפרת ליברטל
סמינר ג 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
ב' 0881.6043.01 אדריכלות, ארכיון, אוצרות: המקרה של רם כרמי פרופ' נוימן ערן
סמינר ב 09:00 13:00 4
ב' 0881.6005.01 אוטופיה פרופ' טלי חתוקה
סמינר ד 08:00 12:00 104 יד אבנר 4