תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה
שיעורי ליבה
שנה א'
א' 0861700101 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד א' ד"ר שלגו שלומית
שיעור ד 10:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 2
ב' 0861700201 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד ב' ** ד"ר שלגו שלומית
שיעור א 12:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 2
 • דרישת קדם: 0861.7001 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד
 • א' 0821190001 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים ד"ר פישר מתי
  ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821190201 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית ד"ר הגר נעמי
  ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0861110701 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861110701 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
 • היקף הקורס 2ש"ס. הקרנות הסרטים אינן נכללות בשעות הקורס
 • א' 0861100201 הדרכת בטיחות סדנה 0
  השתתפות בקורס הבטיחות היא חובה ותנאי
  קדם להשתתפות בקורסי ההפקה
  קורס בטיחות יתקיים בתאריכים 9-10.10.18
 • לימודי אנגלית
 • א' 0809000201 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 18:00 20:00 212 מכסיקו 0
  א' 0809000201 אנגלית יפורסם
  שו"ת ד 18:00 20:00 212 מכסיקו 0
  א' 0809000601 אנגלית יפורסם
  שו"ת ג 08:00 10:00 212 מכסיקו 0
  א' 0809000601 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 0
  ב' 0809000401 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 14:00 16:00 0
  ב' 0809000401 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 14:00 16:00 0
  הקבצים חוגיים
  הקבץ אמנות התיאטרון
  שנה א'
  א' 0811120001 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0811114901 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811119501 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  תלמידים ישתתפו בשיעור הפקה אחד בלבד או בסמסטר א או ב
  א' 0861801801 הפקה בתיאטרון-שנה א' עבודה מעשית ה 16:00 18:00 0
  ב' 0861801802 הפקה בתיאטרון-שנה א' עבודה מעשית ה 16:00 18:00 0
 • עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
 • הקבץ קולנוע וטלוויזיה
  שנה א'
  א' 0861158201 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861158301 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • דרישת קדם:מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • ב' 0861700401 הנראטיב הקולנועי והטלוויזיוני מר עדי סופר
  סדנה ב 12:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  תלמידים ישתתפו באחת מן הקב' בשני הסמסטרים
  א' 0851659101 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851658801 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851659102 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851658802 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851659104 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851658804 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851659105 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851658805 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851659106 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' גרין איתן
  סדנה ה 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851658806 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' גרין איתן
  סדנה ה 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851659107 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851658807 יסודות בבימוי קולנועי ב' גב' ויניק מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851659108 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851658808 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851659109 יסודות בבימוי קולנועי א' מר מנור עמיר
  סדנה ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851658809 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר מנור עמיר
  סדנה ד 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  הקבצים יישומיים
  גרפי- פלסטי
  שנה א'
  א' 0861800401 יסודות ברישום מר ערן וובר
  סדנה א 09:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 5
  א' 0861800501 שרטוט בסיסי מר פרידמן במבי עודד
  סדנה ב 08:00 10:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  ב' 0861800601 מאקט גב' קונסון דינה
  סדנה ב 14:00 16:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  ב' 0861800701 שרטוט בעזרת מחשב (אוטוקד) גב' קונסון דינה
  סדנה ג 12:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  ב' 0861800801 עיצוב בעזרת מחשב (פוטושופ) גב' קונסון דינה
  סדנה ג 14:00 15:00 210 עיצוב מכסיקו 1
  עיצוב
  שנה א'
  א' 0861800101 יסודות העיצוב א' פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת ב 13:00 16:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  ב' 0861800201 יסודות העיצוב ב' מר דולב עידו
  שו"ת ב 09:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  א' 0861800301 ציור תלבושות פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת ד 13:00 16:00 213 מכסיקו 3
  שנה ב'
  שיעורי ליבה
  א' 0821150901 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 ד"ר מאיר תמר
  שיעור ה 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821152801 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0861700301 תרגיל בכתיבה אקדמית מר ארנון רוזנטל
  תרגיל א 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0861802001 ניהול טכני בהפקה מר פרידמן במבי עודד
  שו"ת ה 12:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  הקבצים חוגיים - שנה ב'
  הקבץ אמנות התיאטרון
  א' 0811213601 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811213701 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0811123501 זרקור על הבמה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 10:00 12:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811123501 זרקור על הבמה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ד 08:00 10:00 121 מכסיקו 2
  תלמידים ישתתפו בשיעור הפקה אחד בלבד או בסמסטר א או ב
  א' 0861801901 הפקה בתיאטרון-שנה ב' עבודה מעשית ד 17:00 19:00 0
  ב' 0861801902 הפקה בתיאטרון-שנה ב' עבודה מעשית ה 18:00 20:00 0
 • עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
 • הקבץ קולנוע וטלוויזיה - שנה ב'
  ב' 0851653101 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • יש לבחור קורס אחד מבין שני הקורסים הרשומים למטה על פי ייעו
 • א' 0811100701 תיאוריות בימוי מר משה פרלשטיין
  שיעור א 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851652401 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  סמינרים
  יש לבחור סמינרים מתוך הרשימה:
  ב' 0861900401 אדריכלות בישראל במאה העשרים ד"ר סאבין בן שושן ליאת
  סמינר ה 10:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 4
  ב' 0861405601 פינה באוש- מחול והמונטאג' הבימתי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0821368501 רפובליקה מנייר: אמנים, אמנות ומלומדים בעת החדשה המוקדמת ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ג 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0811024601 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0851511601 הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאי ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0851507201 נאו- ראליזם איטלקי ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ה 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851906901 הנרטיב הקולנועי ד"ר רז גל
  סמינר א 12:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851904601 בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטרי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0851902001 האסתטיקה והפוליטיקה של ייצוגי השואה בקולנוע פרופ' אבישר אילן
  סמינר ב 16:00 20:00 02 קיקואין 4
  א' 0687344401 התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרניים פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ב 14:00 18:00 262 גילמן 0
  הקבץ גרפי-פלסטי - שנה ב'
  ב' 0861800901 תוכנות מחשב בקולנוע גב' ביבר עדי
  סדנה ד 10:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  ב' 0861800902 תוכנות מחשב בקולנוע מר גלזר דן
  סדנה ה 14:00 16:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  ב' 0861801001 טכניקות בהבעה גרפית-פלסטית ד"ר גולדמן אלה
  סדנה א 14:00 19:00 210 עיצוב מכסיקו 5
  הקבץ עיצוב - שנה ב'
  א' 0861801101 סגנונות בעיצוב במה א' גב' קיש כנרת
  סדנה ד 12:00 15:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  א' 0861801201 סגנונות בעיצוב תלבושות א' פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת ה 16:00 19:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  ב' 0861801501 סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב' פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת ד 14:00 18:00 210 עיצוב מכסיקו 4
  ב' 0861801701 טכניקה של תלבושות גב' קלריך-דרץ' ילנה
  סדנה ה 16:00 18:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  הקבץ קולנוע וטלוויזיה
  א' 0861801301 עיצוב למצלמה מר דולב עידו
  שו"ת ג 09:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  א' 0861801601 עיצוב אולפן טלוויזיה מר משה פנחס
  שו"ת ג 13:00 16:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  שנה ג'
  שיעורי ליבה
  ב' 0821162201 מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821152801 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0861900201 שיטות מחקר בעיצוב ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 12:00 16:00 328 ביה"ס להנדסאים 4
  א' 0861802001 ניהול טכני בהפקה מר פרידמן במבי עודד
  שו"ת ה 12:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  יש לבחור סמינרים:
  ב' 0861900401 אדריכלות בישראל במאה העשרים ד"ר סאבין בן שושן ליאת
  סמינר ה 10:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 4
  ב' 0861405601 פינה באוש- מחול והמונטאג' הבימתי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811024701 קומדיה: דרמה ,תיאוריה, פרשנות ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 12:00 201 דן-דוד 4
  א' 0821373901 דימוי, תנועה, זמן: על היחס בין הצילומי והקולנועי באמנות המוד ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821368501 רפובליקה מנייר: אמנים, אמנות ומלומדים בעת החדשה המוקדמת ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ג 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0851511601 הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאי ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0851507201 נאו- ראליזם איטלקי ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ה 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851906901 הנרטיב הקולנועי ד"ר רז גל
  סמינר א 12:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851904601 בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטרי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0851902001 האסתטיקה והפוליטיקה של ייצוגי השואה בקולנוע פרופ' אבישר אילן
  סמינר ב 16:00 20:00 02 קיקואין 4
  הקבץ אמנות התיאטרון
  ב' 0811134301 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  הקבץ עיצוב
  א' 0811133401 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 209 מכסיקו 3