סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
התכנית הרב-תחומית באמנויות
 • יש לשים לב לדרישות קדם של קורסים
 • אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • שיעורי ליבה - חטיבה רב-תחומית
  שיעורי חובה - לתלמידי שנה א'
  אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר איתי שניר
  שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים ד"ר פישר מתי
  ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
 • לתלמידים במסלול דו-חוגי:
 • חובה להקבץ אדריכלות ולהקבץ תולדות האמנות
 • ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית ד"ר הגר נעמי
  ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
 • לתלמידים במסלול דו-חוגי:
 • חובה להקבץ אדריכלות ולהקבץ תולדות האמנות
 • א' 0861.1301.01 מבוא לשפת המוזיקה ד"ר אופנהיים רועי
  שיעור ד 10:00 14:00 א206 מכסיקו 4
  א' 0861.1106.01 תיאטרון ומחול כשפה בימתית ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
 • לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
 • ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
 • היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
 • בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס
 • לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
 • לימודי אנגלית
 • א' 0809.0002.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 18:00 20:00 212 מכסיקו 0
  א' 0809.0002.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ד 18:00 20:00 212 מכסיקו 0
  א' 0809.0006.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ג 08:00 10:00 212 מכסיקו 0
  א' 0809.0006.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 0
  ב' 0809.0004.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 14:00 16:00 0
  ב' 0809.0004.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 14:00 16:00 0
  ב' 0809.0005.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 08:00 10:00 0
  ב' 0809.0005.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 08:00 10:00 0
  שיעורי חובה לתלמידי שנה ב' וג'
 • תלמידים במסלול דו-חוגי ייבחרו 4 ש"ס מהקורסים:
 • א' 0861.1588.01 אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה ד"ר בליך ברוך
  שיעור ג 10:00 14:00 211 מכסיקו 4
 • או:
 • א' 0861.1585.01 אמת וייצוג באמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור ב 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0861.1586.01 זרמים בביקורת המאה העשרים ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור ד 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  שיעורים ייעודיים רב-תחומיים:
 • שיעורים אלה מיועדים לתלמידי השנה השנייה והשלישית של התכנית
 • יש ללמוד 8 ש"ס במהלך התואר, החל משנה ב':
 • א' 0861.6003.01 נזירים ופופ-קורן: אמנות ימי הביניים בקולנוע פרופ' פינקוס אסף
  שיעור ג 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0861.6001.01 ניהול מוסדות תרבות מר גלעד מלצר
  שיעור ב 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0861.6002.01 ביקורת אמנות, ביקורת תרבות ד"ר סתר שאול
  שיעור ג 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  סמינריון בחטיבה הרב-תחומית
  ב' 0861.4056.01 פינה באוש- מחול והמונטאג' הבימתי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0810.5091.01 לנוע בלי לזוז: מחשבות על זמן, תנועה והבעה במעשה האמנות המוזי ד"ר אופנהיים רועי
  סמינר ד 08:00 12:00 209 מכסיקו 4
  הקבצים חוגיים
  אמנות התיאטרון
  שנה א' - שיעורי חובה:
  א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  שנה ב' - שיעורי חובה:
  יש להירשם לקורסים בהיקף 8 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
  א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • צפייה בהצגות + כתיבה
 • א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרון ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
  קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
  ב' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרון ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  שיעורי בחירה
  ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון מקומי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.1775.01 כל העולם במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ה 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1790.01 חנוך לוין והטרגדיה הקלאסית פרופ' יערי נורית
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  א' 0811.0206.01 לורקה: דרמה פיוט, מחאה ד"ר בלהה בלום
  שיעור ה 10:00 12:00 403 רקנאטי 2
  א' 0811.1791.01 העל טבעי בתיאטרון: אלים, מלאכים, פיות, רוחות ומכשפות ד"ר עירא אבנרי
  שיעור ב 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.1233.01 אוונגארד ד"ר הררי דרור
  שיעור א 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0811.0208.01 ברטולט ברכט: דרמה, תיאוריה, תיאטרון ד"ר עירא אבנרי
  שיעור ב 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
  א' 0811.1007.01 תיאוריות בימוי מר משה פרלשטיין
  שיעור א 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון מקומי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  שיעור בחירה מעשי
  א' 0811.0821.01 משחקן לשחקנים ול'לא שחקנים': בין סטניסלבסקי לבואל ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
  סמינריונים
  ב' 0811.0246.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  א' 0811.0256.01 דמויות שיקספיריות:פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.0808.01 מיתוס, חלל, גוף: טרגדיה קלאסית ודרמה מקראית. ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ד 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.0241.01 המופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמו ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0687.3444.01 התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרניים פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ב 14:00 18:00 262 גילמן 0
  תולדות האמנות
  תלמיד שלומד בהקבץ תולדות האמנות
  לא יוכל ללמוד גם הקבץ אמנות בישראל ובמרחב הים התיכון
  שנה א
  שיעורי חובה
  יש להירשם לקורסים בהיקף 8 ש"ס מרשימת הקורסים להלן:
  ב' 0821.1131.01 מבוא לאמנות קלאסית : יוון ורומא ד"ר פישר מתי
  שיעור ג 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים: דמויי פולחן: אמנות ימה"ב, משלהי העת פרופ' פינקוס אסף
  שיעור ב 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקי ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1509.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 ד"ר מאיר תמר
  שיעור ה 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
  קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
  א' 0821.1711.01 יסודות הכתיבה האקדמית: "העט היא לשון המחשבה" ד"ר צ'ולקמן תמר
  תרגיל ד 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.1711.02 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר שלום גילי
  תרגיל ב 14:00 16:00 02 קיקואין 2
  שנה ב'
  שיעורי חובה
  יש להירשם לקורסים בהיקף 4 ש"ס מרשימת הקורסים להלן :
  ב' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1622.01 מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1722.01 מבוא לאמנות גלובלית בעת המודרנית: תרבות חזותית, קולוניאליזם ד"ר אילת זהר
  שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  שיעורי בחירה
  א' 0821.1432.01 מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני מאות ד"ר אילת זהר
  שיעור ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1314.01 מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי ד"ר ברטל רננה
  שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1312.01 מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה ד"ר שלום גילי
  שיעור ד 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0821.1431.01 מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם בר ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור ד 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.6896.01 בגן נעול: נזירות כפטרוניות, צופות ויוצרות ד"ר ברטל רננה
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0821.6848.01 ענקי עידן הזהב של ארצות השפלה: רובנס, ואן-דייק ורמברנדט ד"ר שרה בנינגה
  שיעור ד 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.6456.01 ארץ גדושת אמנות-תרבות חזותית נוצרית מודרנית בארץ הקודש ד"ר קשמן אנסטסיה
  שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0821.6477.01 פנדמוניום: מאפיינים דיוניסיים באמנות ישראלית עכשווית ד"ר שדה נאוה
  שיעור ד 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.6868.01 art in the making: materialities of modern art ד"ר רייצ'ל פרי
  שיעור ג 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.6543.01 הקתדרלות הגדולות: מבט ליצירות המופת של הגותיקה הצרפתית ד"ר שלום גילי
  שיעור ב 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6440.01 ברונזה או שעווה, שיש לבן או חימר צבוע: סוגיות נבחרות בפיסול ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ב 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6416.01 על תבונה ורגישות: גויה ועידן הנאורות ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.6642.01 אמנות ו(אינ)סוף ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ד 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  סמינריונים
  א' 0821.3685.01 רפובליקה מנייר: אמנים, אמנות ומלומדים בעת החדשה המוקדמת ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ג 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3795.01 אמן מיתוס ומציאות:מיתוסים באמנות מ-מודרניזם לתקופה עכשווית ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 203 דן-דוד 4
  א' 0821.3423.01 המפנה ההיסטורי באמנות הישראלית ד"ר שבי אורלי
  סמינר ג 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0821.3787.01 לחם ושעשועים: יצרים ואשליות באמנות העולם הרומי ד"ר שדה נאוה
  סמינר ב 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.3210.01 דרך הייסורים בירושלים-תהליך בעבודה ד"ר קשמן אנסטסיה
  סמינר א 12:00 16:00 213 מכסיקו 4
  א' 0821.3739.01 דימוי, תנועה, זמן: על היחס בין הצילומי והקולנועי באמנות המוד ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  מוזיקולוגיה
  הרישום לקורסים יהיה ידני במזכירות ביה"ס למוזיקה,
 • מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה
 • ובעמידה בבחינות הכניסה
 • שנה א
  א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 0
  שנים ב+ג
  שיעורי חובה בשנים ב' וג' - 4 ש"ס מהרשימה להלן:
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  שיעורי בחירה:
  א' 0842.1826.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.2826.01 תולדות המוזיקה II שיעור 2
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק שיעור 4
  סמינרים
  א' 0845.3119.01 מיניאטורות מוזיקליות - קלסיקה ורומנטיקה פרופ' איתן זהר
  סמינר ב 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 0
  ב' 0845.3120.01 מיניאטורות מוזיקליות - המאה ה-20 פרופ' איתן זהר
  סמינר ב 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0845.3121.01 בלוז וג'ז: ביצוע מודע היסטורית ד"ר גזית עופר
  סמינר א 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 0
  קולנוע וטלוויזיה
  שנה א
  שיעורי חובה
  א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • דרישת קדם : מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • תלמיד ישתתף בקורס כתיבה אקדמית בהקבץ חוגי לפי בחירתו
  קורס זה יילמד במקום קורס בחירה בהקף 2 ש"ס
  ב' 0851.6546.01 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר ארבל יואב
  תרגיל א 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.03 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר אלחליבי עובד
  תרגיל א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.05 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר פלדמן אופיר
  תרגיל ה 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.07 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.08 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר ארבל יואב
  תרגיל ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  שיעורי חובה בשנים א' וב' :
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  יש לבחור אחד מהתרגילים הרשומים להלן:
  א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר עוזיאל שלמה
  תרגיל א 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.02 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר עוזיאל שלמה
  תרגיל ה 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.04 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר ארבל יואב
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שנה ג' - שיעורי בחירה
  ב' 0851.7615.01 פילם נואר ד"ר כהן רז אודיה
  גב' פישר תומר
  שיעור ה 14:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6208.01 היום הארוך ביותר :9/11 בטלוויזיה ובקולנוע האמריקניים מר אבישר אריאל
  שיעור ב 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6167.01 הקולנוע האמריקאי העכשווי מר דבורה ארז
  שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6108.01 זיכרון, בידור ומדיה פופולרית ד"ר ערב דן
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.6711.01 הקולנוע הגרמני החדש בשנות ה - 60'- 80' גב' מזור יעל
  שיעור ב 16:00 20:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6197.01 קולנוע מזרח אירופאי חדש ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור א 14:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6201.01 פריק באופן ביקורתי:קולנוע ומוגבלות גרינברג סלבה
  שיעור ד 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.6148.01 קולנוע אמריקאיבשנות ה- 70 מר דבורה ארז
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6231.01 מבעד לחומה :קולנוע גרמני עכשווי גב' מזור יעל
  שיעור א 16:00 20:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6714.01 הסרט המוזיקלי גב' פישר תומר
  שיעור ד 10:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6713.01 הסרטים של לארס פון טראייר: משחקים "על אמת" גב' עובדיה מורן
  שיעור ב 10:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.6710.01 הגל החדש הצרפתי ד"ר שוייצר אריאל
  שיעור ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0662.2614.01 מהגולם לדיבוק- מסע פנטסטי בקולנוע היהודי ד"ר אביב לבנת
  שיעור ד 10:00 12:00 326 גילמן 0
  סמינרים
  ב' 0851.5116.01 הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאי ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0851.5073.01 סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה תיאוריה וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5117.01 לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנוע ד"ר חיוטין דן
  סמינר ב 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 1031.4493.01 הקולנוע והסכסוך הישראלי-פלשתיני פרופ' אמל ג'מאל
  סמינר ד 16:00 19:00 108 נפתלי 0
  אדריכלות
  שנה א
  שיעורי חובה :
  ב' 0881.1212.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות ד"ר מאירי-דן נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0881.4216.01 מבוא לתיאוריות ביקורתיות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  שיעורי חובה בשנה ב'- 6 ש"ס מתוך הקורסים להלן:
  א' 0881.1207.01 תולדות אדריכלות א': העת העתיקה ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0881.1217.01 תולדות אדריכלות ב' + ג': מהנצרות המוקדמת ועד הברוק ד"ר שרה בנינגה
  שיעור ג 12:00 16:00 א206 מכסיקו 4
  א' 0881.2212.01 תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19 ד"ר מרגלית דנה
  שיעור א 14:00 16:00 203 דן-דוד 2
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ג 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  שנים ב+ג - שיעורי בחירה
  ב' 0881.3509.01 תולדות התיכנון הנוף והמרחב ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ב 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.3503.01 אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה ד"ר מטרני קרן
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.3505.01 סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני אדר' גולדמן ענת
  שיעור א 09:00 12:00 01 קיקואין 3
  א' 0881.4506.01 קיימות עירונית ובניה ירוקה ד"ר חופית יצחק בן שלום
  שיעור ב 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
  ב' 0881.2407.01 אדריכלות וקולנוע אדר' פרי - באדר איה
  שיעור ה 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0881.3128.01 מבוא לעיצוב עירוני ד"ר מרגלית טליה
  שו"ת ה 10:00 13:00 01 קיקואין 3
  א' 0687.2062.01 אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית מר אריה קוץ
  שיעור ב 18:00 20:00 278 גילמן 0
  ב' 0881.3518.01 מודרניזם אדריכלי ומעברי ידע במזרח התיכון ד"ר פניגר נטע
  שיעור ג 10:00 12:00 0
  ב' 0881.3519.01 סוגיות מגדריות באדר' מודרנית ד"ר דוידי סיגל
  שיעור ב 09:00 11:00 203 דן-דוד 0
  ב' 0881.3520.01 מגורים ואדריכלות מודרנית ד"ר יזהר דקלה
  שיעור ג 12:00 14:00 212 מכסיקו 0
  ב' 0881.3521.01 אדריכלות, אתיקה ושינוי חברתי ד"ר כהן שלי
  שיעור ה 13:00 15:00 201 דן-דוד 0
  סמינרים
  ב' 0881.4522.01 תרבות חזותית - בין מקור למקוריות ד"ר מאירי-דן נעמי
  סמינר ב 14:00 18:00 203 דן-דוד 4
  ב' 0881.4008.01 מורכבות והעיר ד"ר אפרת ליברטל
  סמינר א 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0881.4126.01 שימור מורשת אורבנית ותהליכי התחדשות עירוניים ד"ר מטרני קרן
  סמינר ב 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0861.9004.01 אדריכלות בישראל במאה העשרים ד"ר סאבין בן שושן ליאת
  סמינר ה 10:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 4
  הקבצים רב תחומיים
  הקבץ אמנות בישראל ובמרחב הים התיכון
  תלמיד בהקבץ תולדות האמנות לא יוכל ללמוד
  הקבץ אמנות בישראל ובמרחב הים התיכון
  א' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.6456.01 ארץ גדושת אמנות-תרבות חזותית נוצרית מודרנית בארץ הקודש ד"ר קשמן אנסטסיה
  שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0821.6014.01 מות האמנות האסלאמית דר' קרן צדפי
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0881.3509.01 תולדות התיכנון הנוף והמרחב ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ב 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.3503.01 אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה ד"ר מטרני קרן
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6706.01 קולנוע תיעודי ישראלי עכשווי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 10:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6705.01 הקולנוע הפלסטיני:זהות, מרחב, וזיכרון ד"ר אריאל שיטרית
  שיעור ג 14:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6716.01 הוליווד שעל הנילוס- תולדות הקולנוע המצרי והבניית הזהות הלאומ מר ביזאוי איל שגיא
  שיעור ב 16:00 20:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון מקומי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.1790.01 חנוך לוין והטרגדיה הקלאסית פרופ' יערי נורית
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0662.2614.01 מהגולם לדיבוק- מסע פנטסטי בקולנוע היהודי ד"ר אביב לבנת
  שיעור ד 10:00 12:00 326 גילמן 0
  סמינרים
  א' 0821.3423.01 המפנה ההיסטורי באמנות הישראלית ד"ר שבי אורלי
  סמינר ג 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0821.3210.01 דרך הייסורים בירושלים-תהליך בעבודה ד"ר קשמן אנסטסיה
  סמינר א 12:00 16:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5114.01 ייצוג חבורות בטלוויזיה ישראלית כשיח על זהות ד"ר טלמון מירי
  סמינר א 16:00 20:00 א206 מכסיקו 4
  א' 0851.9049.01 קולנוע ישראלי עכשווי פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9047.01 הסרט הישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומי פרופ' אבישר אילן
  סמינר ג 16:00 20:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.9071.01 קולנוע אירני ד"ר רינאוי חליל
  סמינר ד 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 1031.4493.01 הקולנוע והסכסוך הישראלי-פלשתיני פרופ' אמל ג'מאל
  סמינר ד 16:00 19:00 108 נפתלי 0
  ב' 0861.9004.01 אדריכלות בישראל במאה העשרים ד"ר סאבין בן שושן ליאת
  סמינר ה 10:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 4
  הקבץ נשים ומגדר באמנות
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
  שיעור ה 14:00 16:00 001 ווב 0
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 2
  א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
  שיעור ג 12:00 14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
  ב' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
  שיעור ה 16:00 18:00 001 ווב 0
  א' 0821.6896.01 בגן נעול: נזירות כפטרוניות, צופות ויוצרות ד"ר ברטל רננה
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0687.2420.02 נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה ד"ר סמדר וינטר
  שיעור ד 14:00 16:00 279 גילמן 0
  ב' 0851.6717.01 מלחמה וקולנוע גב' גזית אירית
  שיעור ד 14:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6154.01 נשים בקולנוע הישראלי ד"ר יעל מונק
  שיעור ג 16:00 20:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6696.01 קולנוע קווירי חדש ד"ר ניר קדם
  שיעור ג 14:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6203.01 נקמתה של עקרת הבית :נשים ובית בקולנוע וטלוויזיה אמריקניים גב' לוי יעל
  שיעור ג 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0680.3176.01 דיוקן האמן - והאמנית - כאיש צעיר ד"ר גדעון טיקוצקי
  שיעור ב 16:00 18:00 278 גילמן 0
  ב' 0881.3519.01 סוגיות מגדריות באדר' מודרנית ד"ר דוידי סיגל
  שיעור ב 09:00 11:00 203 דן-דוד 0
  סמינרים
  ב' 0861.4056.01 פינה באוש- מחול והמונטאג' הבימתי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0608.4103.01 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ד 16:00 20:00 305 גילמן 0
  הקבץ אמנות גלובלית
  ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית: מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני מאות ד"ר אילת זהר
  שיעור ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.6390.01 סיפורי אהבה, שנאה ותשוקה: מיניאטורות פרסיות בעידן האימפריות ד"ר הגר נעמי
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0821.6141.01 סימני דיו: קליגרפיה וציור דיו, תאוריה ופרקטיקה ד"ר אילת זהר
  סדנה ד 16:00 18:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0821.6242.01 נוף כמושג: "הר ומים" ומשמעותם באמנויות סין ד"ר אילת זהר
  שיעור ד 18:00 20:00 200 מכסיקו 1
  א' 0821.6389.01 קסם האימפריה: הערים הגדולות של האסלאם - אצפהאן, אסתנבול ואגר ד"ר הגר נעמי
  שיעור ג 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0821.6564.01 מודרניזם ומודרניות באמנות ותרבות חזותית ביפן ד"ר אילת זהר
  שיעור ג 18:00 20:00 200 מכסיקו 1
  א' 0687.2062.01 אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית מר אריה קוץ
  שיעור ב 18:00 20:00 278 גילמן 0
  א' 0687.2502.01 סין מבעד לעדשה:מבטים קולונועיים על סין העכשווית ד"ר דרור קוכן
  שיעור א 16:00 18:00 220 גילמן 0
  ב' 0687.2456.01 על אנשים, מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן ד"ר עדיאל פורטוגלי
  שיעור ה 08:00 10:00 279 גילמן 0
  א' 0687.2481.01 סוגיות באמנות יפן ד"ר שלמית בג'רנו
  שיעור ד 10:00 12:00 279 גילמן 0
  ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
  שיעור א 12:00 14:00 278 גילמן 0
  א' 0687.2493.01 פילוסופיה הודית בקולנוע פרופ' דני רוה
  שיעור ד 14:00 16:00 001 ווב 0
  א' 0687.2416.01 תרבות ומוסיקה עכשווית בסין ד"ר עדיאל פורטוגלי
  שיעור ה 14:00 16:00 278 גילמן 0
  ב' 0687.2499.01 קולנוע קוריאני:ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע מר גיא שבבו
  שיעור ג 18:00 20:00 281 גילמן 0
  ב' 0851.6236.01 מבוא לתרבות פופולרית גרינברג סלבה
  שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6685.01 קולנוע דרום קוריאני חדש ד"ר אוטין פבלו
  שיעור ב 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0662.2611.01 "תמונה שווה אלף מילים?" - הטיעון החזותי פרופ' ינושבסקי גליה
  שיעור ה 14:00 16:00 326 גילמן 0
  ב' 0881.3518.01 מודרניזם אדריכלי ומעברי ידע במזרח התיכון ד"ר פניגר נטע
  שיעור ג 10:00 12:00 0
  סמינרים
  א' 0851.5117.01 לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנוע ד"ר חיוטין דן
  סמינר ב 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9044.01 מנטליות ומצור בקולנוע העולמי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0821.3739.01 דימוי, תנועה, זמן: על היחס בין הצילומי והקולנועי באמנות המוד ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  א' 0687.3444.01 התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרניים פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ב 14:00 18:00 262 גילמן 0
  הקבץ תקשורת אמנותית בעידן הדיגיטלי(new media)
  ב' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה) ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 18:00 20:00 212 מכסיקו 0
  א' 0851.6210.01 בין משחקיות לסרט ד"ר רז גל
  שיעור א 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6715.01 הקולנוע של סטנלי קובריק ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 10:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6101.01 קולנוע ורגש ד"ר רז גל
  שיעור א 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0662.2603.01 תרבות הסייבר ומדע בדיוני ד"ר יעל מאורר
  שיעור ב 14:00 16:00 277 גילמן 0
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 14:00 16:00 326 גילמן 0
  ב' 0662.2611.01 "תמונה שווה אלף מילים?" - הטיעון החזותי פרופ' ינושבסקי גליה
  שיעור ה 14:00 16:00 326 גילמן 0
  ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
  שיעור א 12:00 14:00 278 גילמן 0
  א' 1843.0621.01 סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית ד"ר אלחנתי משה
  שיעור ד 10:00 12:00 281 גילמן 0
  ב' 0851.6712.01 קולנוע ניסיוני ווידאו ארט גב' לוין אורי
  שיעור ב 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  סמינרים
  א' 0851.5105.01 קולנוע תיעודי וטכנולוגיות חדשות ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.5120.01 מדע בדיוני ופנטזיה :בין קולנוע ופילוסופיה ד"ר בידרמן שי
  סמינר ג 08:00 12:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0821.3739.01 דימוי, תנועה, זמן: על היחס בין הצילומי והקולנועי באמנות המוד ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4