סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
התכנית הרב-תחומית באמנויות
 • יש לשים לב לדרישות קדם של קורסים
 • אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • שיעורי ליבה - חטיבה רב-תחומית
  שיעורי חובה - לתלמידי שנה א'
  אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  א' 0861.1589.01 האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה להקבץ אדריכלות
 • דו-חוגי בהקבץ תולדות האמנות לא ילמדו קורס זה
 • ב' 0861.1590.01 האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו ** ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • דרישת קדם: האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס
 • לתלמידים במסלול דו-חוגי: חובה להקבץ אדריכלות
 • דו-חוגי בהקבץ תולדות האמנות לא ילמדו קורס זה
 • א' 0861.1301.01 מבוא לשפת המוזיקה ד"ר אופנהיים רועי
  שיעור ד 12:00 16:00 א206 מכסיקו 4
  א' 0861.1106.01 תיאטרון ומחול כשפה בימתית ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
 • לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
 • ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
 • היקף הקורס 2 ש"ס בלבד
 • בקורס מתקיימות הקרנות שאינן נכללות בשעות הקורס
 • לתלמידים במסלול דו-חוגי:חובה בהקבץ תיאטרון וקולנוע
 • לימודי אנגלית
 • א' 2171.8114.01 מתקדמים ב' אמנויות גב' אביבה סוסמן
  שו"ת ב 18:00 20:00 212 מכסיקו 0
  א' 2171.8114.01 מתקדמים ב' אמנויות גב' אביבה סוסמן
  שו"ת ד 18:00 20:00 212 מכסיקו 0
  א' 2171.8114.02 מתקדמים ב' אמנויות גב' אביבה סוסמן
  שו"ת ג 08:00 10:00 212 מכסיקו 0
  א' 2171.8114.02 מתקדמים ב' אמנויות גב' אביבה סוסמן
  שו"ת ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 0
  שיעורי חובה לתלמידי שנה ב' ג'
 • תלמידים במסלול דו-חוגי ייבחרו 4 ש"ס מהקורסים:
 • א' 0861.1588.01 אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה ד"ר בליך ברוך
  שיעור ג 10:00 14:00 211 מכסיקו 4
 • או:
 • א' 0861.1585.01 אמת וייצוג באמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0861.1586.01 זרמים בביקורת המאה העשרים ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור ד 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
  סמינריון בחטיבה הרב-תחומית
  ב' 0861.4055.01 ריקוד חוצה גבולות:מחול עכשווי בהקשר תרבותי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4
  הקבצים חוגיים
  אמנות התיאטרון
  שנה א' - שיעורי חובה:
  א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • צפייה בהצגות + כתיבה
 • ב' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרון מר צ'ך לוקאס
  שיעור ד 16:00 18:00 201 דן-דוד 2
  שנים ב+ג
  שיעורי חובה בשנה ב'-יש לבחור את שני הקורסים להלן:
  ב' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ד 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
  או את שני הקורסים להלן:
  ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.2100.01 תיאוריות וביקורת : גישות תרבותיות-חברתיות ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  שיעורי בחירה
  ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון היהודי והעברי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה,קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.0228.01 לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייה מר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.0228.01 לקראת הצגה: מחקר, דרמטורגיה, תכנייה מר עירא אבנרי
  שיעור ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1233.01 רוח האוונגרד בתיאטרון המודרני:בין העממי לקיצוני ד"ר הררי דרור
  שיעור א 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  אב 0811.1235.01 זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור א 10:00 12:00 ב207 מכסיקו 4
  ב' 0811.1545.01 מבט על תפקיד הצופה ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1007.01 תיאוריות בימוי מר משה פרלשטיין
  שיעור ה 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • שיעורי בחירה מעשיים
 • א' 0811.1351.01 משחק :מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ג 10:00 13:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.1351.01 משחק: מטקסט עצמי לעצמי כטקסט פרופ' לב אלג'ם שולי
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ב 10:00 13:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1401.01 עבודת השחקן-גוף,קול,טקסט גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה מר אלון גיא
  שיעור ה 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.0248.01 שיבוץ בהפקות-שנה א' עבודה מעשית ה 18:00 20:00 0
  סמינריונים
  ב' 0861.4055.01 ריקוד חוצה גבולות:מחול עכשווי בהקשר תרבותי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתיאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0811.0244.01 שיקספיר ותרבות חזותית ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.0246.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ד 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0680.4218.01 חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהות ד"ר דנה אולמרט
  סמינר ה 10:00 14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן 0
  אב 0811.1010.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
 • הסמינר מחייב השתתפות בקורס תיאטרון קהילתי 0811.1010.01
 • הסמינר יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • תולדות האמנות
 • תלמיד שלומד בהקבץ תולדות האמנות
 • לא יוכל ללמוד גם הקבץ אמנות ישראלית
 • שנה א
  שיעורי חובה
  יש להירשם ל-2 קורסים בהיקף 4 ש"ס מהקורסים להלן:
  א' 0821.1005.01 מבוא לאמנות קלאסית: מבוא לאמנות יוונית ד"ר שדה נאוה
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.1131.01 מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומית ד"ר פישר מתי
  שיעור ג 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים: דימויי פולחן, משלהי העת העתיקה ועד פרופ' פינקוס אסף
  שיעור ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.1312.01 מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה פרופ' פינקוס אסף
  שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקי ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.1431.01 מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם בר ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור ג 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0821.1432.01 מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.1009.01 מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות - קורס חתך ד"ר יעל יונג
  שיעור ב 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.1314.01 מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (ק ד"ר ברטל רננה
  שיעור ה 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1711.01 יסודות הכתיבה האקדמית: "העט היא לשון המחשבה" ד"ר צ'ולקמן תמר
  תרגיל ג 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0821.1711.02 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר ברטל רננה
  תרגיל ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0821.1711.03 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר ברטל רננה
  תרגיל א 10:00 12:00 200 מכסיקו 2
  שנים ב+ג
  בשנה ב' יש להירשם לקורסים בהיקף 8 ש"ס :
  ב' 0821.1509.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 ד"ר שוסטרמן רבקה
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1622.01 מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שיעורי בחירה
  א' 0821.6001.01 סמלי עושר ויוקרה בעולם היווני והרומי: מסתורי הגמות ואבני החן ד"ר עדית שגיב
  שיעור א 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.6653.01 האמנות בפירנצה 1400-1600: בין רפובליקה לדוכסות ד"ר בלס גולדה
  שיעור ג 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0821.6680.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19 ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.6009.01 נשים קוראות, כותבות ומאיירות בימי הביניים ד"ר ברטל רננה
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.6013.01 פוסט-אימפרסיוניזם, קוביזם, סוריאליזם, ואקספרסיוניזם במצרים דר' קרן צדפי
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0821.6683.01 Post War: Art after the Atomic Bomb, 1945-1969 ד"ר רייצ'ל פרי
  שיעור ה 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6455.01 בדרך לגן העדן: מוות וקבורה בארכיטקטורה המוגולית ד"ר הגר נעמי
  שיעור ד 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.6034.01 ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמית דר' קרן צדפי
  שיעור ג 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0821.6125.01 לבוש ועירום באמנות יוון ורומא: ייצוגים של זהויות ד"ר יעל יונג
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0821.6681.01 צילום עכשווי ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0881.1211.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות ד"ר מאירי-דן נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0881.1212.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות ד"ר מאירי-דן נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.6359.01 הגבולות המשתנים של המדיום האמנותי והשלכותיו על האמנות החזותי ד"ר מירה בנאי
  שיעור ד 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.6686.01 הרס הדימוי: איקונוקלזם מימה"ב לדאע"ש ד"ר עינת קלפטר
  שיעור ג 18:00 20:00 213 מכסיקו 0
  א' 0821.6454.01 סיפורים גותיים: זהות ורגש ופנטזיה בגרמניה של ימי-הביניים פרופ' פינקוס אסף
  שיעור ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 0
  ב' 0821.6659.01 גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנס ד"ר שרה בנינגה
  שיעור ד 12:00 14:00 212 מכסיקו 0
  ב' 0821.6621.01 צילום משחק ופרפורמטיביות: היבטים פוליטיים ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
  שיעור ג 10:00 12:00 209 מכסיקו 0
  ב' 0821.6432.01 ראשים מדברים: ברניני ואמנות הפורטרט המפוסל ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ב 16:00 18:00 א206 מכסיקו 0
  א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים ד"ר ברטל רננה
  ד"ר שדה נאוה
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית ד"ר ספי הנדלר
  ד"ר הגר נעמי
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית:תרבות חזותית,קולוניאליזם וגלובליזציה באס ד"ר אילת זהר
  שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  סמינריונים
  א' 0821.3684.01 חוד לי חידה-אמנות האמבלמה בעת החדשה המוקדמת ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ד 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3713.01 אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20 ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3123.01 כנסיית הקבר בין עבר, הווה ונצח ד"ר קשמן אנסטסיה
  סמינר א 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.3737.01 מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3434.01 מיסטריה: משחק חברתי או נשגב אלוהי? סוגיות בניתוח פסיפס וציור ד"ר שדה נאוה
  סמינר ב 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.3590.01 תל אביב בציור הישראלי ד"ר שוסטרמן רבקה
  סמינר ה 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0687.4489.01 רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסין פרופ' יואב אריאל
  סמינר א 16:00 20:00 282 גילמן 0
  מוזיקולוגיה
  הרישום לקורסים יהיה ידני במזכירות ביה"ס למוזיקה,
 • מותנה בריאיון קבלה בביה"ס למוזיקה
 • ובעמידה בבחינות הכניסה
 • שנה א
  א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
  אב 0842.1412.01 מבוא ליסודות המוזיקה מר רוזנקרנץ עדי
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 0
  שנים ב+ג
  שיעורי חובה בשנים ב' וג' - 4 ש"ס מהרשימה להלן:
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 שו"ת 4
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1206.01 יסודות המרקם והצורה I ד"ר גוטר ענבל
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 16:00 17:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  שיעורי בחירה:
  א' 0842.1826.01 תולדות המוזיקה I שיעור 2
  א' 0842.2826.01 תולדות המוזיקה II ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  סמינרים
  ב' 0845.4108.01 בימוי קולות באופרה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  ב' 0845.3102.01 ניתוח מוזיקאלי והמאזין פרופ' איתן זהר
  סמינר ד 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0845.2159.01 סוגיות באתנוגרפיה של סאונד ד"ר גזית עופר
  סמינר ב 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  קולנוע וטלוויזיה
  שנה א
  שיעורי חובה
  א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • דרישת קדם : מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • ב' 0851.6546.01 קריאה וכתיבה מודרכת מר אלחליבי עובד
  תרגיל א 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.03 קריאה וכתיבה מודרכת גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 16:00 18:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.6546.05 קריאה וכתיבה מודרכת מר נדלר גל
  תרגיל ג 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.07 קריאה וכתיבה מודרכת מר נדלר גל
  תרגיל ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.08 קריאה וכתיבה מודרכת מר ארבל יואב
  תרגיל ה 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  שיעורי חובה בשנים א' וב' :
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • יש לבחור אחד מהתרגילים הרשומים להלן:
 • א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר רוזנבוים אביעד
  תרגיל א 18:00 20:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.03 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר נהלוני מתן
  תרגיל ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר נהלוני מתן
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.07 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' בקרמן אביטל
  תרגיל ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.08 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר אלחנן גל
  תרגיל ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.10 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר ארבל יואב
  תרגיל ג 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שנה ב+ג - שיעורי בחירה
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות [1] מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6190.01 מבוא לקולנוע תיעודי [1] ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6548.01 מבע קולנועי מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6210.01 בין משחקיות לסרט ד"ר רז גל
  שיעור א 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.8612.01 היצ'קוק ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ג 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.7615.01 פילם נואר ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ה 14:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6143.01 מיכלאנג'לו אנטוניוני: מודרניזם וקולנוע מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 12:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6698.01 תחנות יסוד בקולנוע הלטינו-אמריקאי:הסטוריה, אסתטיקה ופוליטיקה ד"ר אוטין פבלו
  שיעור ב 10:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6226.01 "המערבון":מג'ון פורד ועד קוונטין טרנטינו ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 16:00 20:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6218.01 הקולנוע הגרמני החדש:ממניפס אוברהאוזן ועד נפילת חומת ברלין גב' דן ענת
  שיעור ג 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6699.01 בקצה אירופה: קולנוע מזרח אירופאי בשנות ה -60 ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור א 14:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6701.01 רטוריקה ותמטיקה בקולנוע של מרטין סקורסזה ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6700.01 תמטיקה ורטוריקה בסרטי טרנטינו האחרונים ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6702.01 אורסון וולס ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.7712.01 אסתטיקה פאשיסטית מר דבורה ארז
  שיעור ב 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6150.01 קולנוע ופילוסופיה :כל ההקשרים ד"ר בידרמן שי
  שיעור ג 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6703.01 רטוריקה פוליפונית בקולנוע ד"ר אונגר הנריך
  שיעור ה 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6704.01 קולנוע אילם:אטרקציות, בידור המונים, סלפסטיק והסחות דעת גב' לוין אורי
  שיעור ב 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  א' 0662.2237.01 מבוא לתיאוריות של מיתוסים** ד"ר מעין מזור
  שיעור ג 10:00 12:00 280 גילמן 0
  א' 0662.1160.01 כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב ד"ר אביב לבנת
  שיעור ד 10:00 12:00 279 גילמן 0
  ב' 0662.1340.01 יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות ד"ר רונן סלמן צדקה
  שיעור ב 10:00 12:00 280 גילמן 0
  א' 0680.2116.01 שרלוק הולמס בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה מר דרור משעני
  שיעור ג 14:00 16:00 279 גילמן 0
  א' 0680.2116.01 שרלוק הולמס בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה מר דרור משעני
  שיעור ה 14:00 16:00 278 גילמן 0
  ב' 0861.3015.01 קולנוע צרפתי חדש והחברה הצרפתית העכשווית ד"ר שביט אבנר
  שיעור ה 12:00 14:00 281 גילמן 0
  סמינרים
  א' 0851.5092.01 הגל החדש הצרפתי ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0851.5116.01 הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאי ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0851.5119.01 "העולם מצחיק אז צוחקים" : קומדיה בטלוויזיה וברשת ד"ר ברנשטיין עלינא
  סמינר ג 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9033.01 קולנוע ומלחמה פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.5100.01 ז'אנרים טלוויזיוניים ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ה 14:00 18:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5073.01 הרחק מגן עדן: מלודרמה וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.5117.01 לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנוע ד"ר חיוטין דן
  סמינר ב 16:00 20:00 119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9046.01 בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטרי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.9023.01 מבנה מתח והפתעה בקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 ב122 מכסיקו 4
  א' 0851.5115.01 קולנוע- פילוסופיה: כיוונים חדשים ד"ר בידרמן שי
  סמינר ג 08:00 12:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9066.01 טלוויזיה וגלובליזציה:מגעים בין תרבותיים בטלוויזיה הג ד"ר טלמון מירי
  סמינר א 12:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0687.3355.01 הקולנוע היפני פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ה 14:00 18:00 262 גילמן 0
  אדריכלות
  שנה א
  שיעורי חובה :
  ב' 0881.1212.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות ד"ר מאירי-דן נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0881.4216.01 מבוא לתיאוריות ביקורתיות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
 • שיעורי חובה בשנה ב'- 6 ש"ס מתוך הקורסים להלן:
 • א' 0881.1207.01 תולדות אדריכלות א': העת העתיקה ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.1217.01 תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
  שיעור ג 12:00 16:00 א206 מכסיקו 4
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ג 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ה 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  שנים ב+ג - שיעורי בחירה
  ב' 0881.3509.01 תולדות התיכנון הנוף והמרחב ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור א 08:00 10:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0881.1211.01 מבוא לניתוח יצירות אמנות ד"ר מאירי-דן נעמי
  שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0881.3503.01 תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו פרופ' בר-אור אמנון
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.3505.01 סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני אדר' גולדמן ענת
  שיעור א 09:00 12:00 01 קיקואין 3
  א' 0881.4506.01 מרחבים ירוקים גב' רונן-רותם אורלי
  שיעור ב 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
  א' 0881.3128.01 מבוא לעיצוב עירוני ד"ר מרגלית טליה
  שו"ת ה 10:00 13:00 01 קיקואין 3
  ב' 0662.1338.01 מהי יצירתיות? ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 18:00 20:00 326 גילמן 0
  א' 0687.2062.01 אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית מר אריה קוץ
  שיעור ב 18:00 20:00 326 גילמן 0
  ב' 0687.2454.01 הפילוסופיה של האין בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן גב' גליה דור
  שיעור א 10:00 12:00 279 גילמן 0
  סמינרים
  ב' 0881.4522.01 תרבות חזותית - בין מקור למקוריות ד"ר מאירי-דן נעמי
  סמינר ב 14:00 18:00 4
  ב' 0881.4516.01 מקום אדריכלות מקום ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
  סמינר ב 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0881.4523.01 סוגיות בהסטוריה ותיאוריה של האדריכלות:ילדות ואדריכלות ד"ר קוזלובסקי רועי
  סמינר א 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3123.01 כנסיית הקבר בין עבר, הווה ונצח ד"ר קשמן אנסטסיה
  סמינר א 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4
  הקבצים רב תחומיים
  הקבץ אמנות ישראלית
 • תלמיד בהקבץ תולדות האמנות לא יוכל ללמוד
 • הקבץ אמנות ישראלית
 • א' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0881.3509.01 תולדות התיכנון הנוף והמרחב ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור א 08:00 10:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0881.3503.01 תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו פרופ' בר-אור אמנון
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6706.01 קולנוע תיעודי ישראלי עכשווי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 10:00 14:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6229.01 ייצוג- עצמי מזרחי בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים העכשוויים ד"ר אלוש לברון מירב
  שיעור ג 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6692.01 דרמה ישראלית בטלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6707.01 קולנוע ישראלי חדש ד"ר שוייצר אריאל
  שיעור ה 14:00 16:00 02 קיקואין 2
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון היהודי והעברי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0662.1338.01 מהי יצירתיות? ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 18:00 20:00 326 גילמן 0
  סמינרים
  א' 0851.9067.01 נוסטלגיה, רטרו וזיכרון בטלוויזיה ובקולנוע בישראל ובארה"ב ד"ר טלמון מירי
  סמינר א 16:00 20:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0821.3590.01 תל אביב בציור הישראלי ד"ר שוסטרמן רבקה
  סמינר ה 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0881.4516.01 מקום אדריכלות מקום ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
  סמינר ב 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  הקבץ נשים באמנות
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
  שיעור ה 14:00 16:00 001 ווב 0
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 2
  ב' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
  שיעור ג 16:00 18:00 281 גילמן 0
  א' 0821.6046.01 פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרני ד"ר הגר נעמי
  שיעור ד 18:00 20:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0821.6125.01 לבוש ועירום באמנות יוון ורומא: ייצוגים של זהויות ד"ר יעל יונג
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0821.6034.01 ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמית דר' קרן צדפי
  שיעור ג 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0821.6565.01 זכרון, זהות ומגדר: אמנות עכשווית באסיה (1945-2017) ד"ר אילת זהר
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6659.01 גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנס ד"ר שרה בנינגה
  שיעור ד 12:00 14:00 212 מכסיקו 0
  א' 0821.6009.01 נשים קוראות, כותבות ומאיירות בימי הביניים ד"ר ברטל רננה
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
  שיעור ג 12:00 14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
  א' 0851.6227.01 שוברות שתיקה: קולנוע של נשים גב' עוזרי יערה
  שיעור א 16:00 20:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6228.01 תיאוריות פמיניסטיות של הטלוויזיה גב' לוי יעל
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6696.01 קולנוע קווירי חדש ד"ר ניר קדם
  שיעור ג 14:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0662.1338.01 מהי יצירתיות? ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 18:00 20:00 326 גילמן 0
  ב' 0662.1965.01 פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 16:00 18:00 326 גילמן 0
  סמינרים
  ב' 0851.5060.01 מפסיכה ועד ביונסה :מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיה פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0680.4218.01 חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהות ד"ר דנה אולמרט
  סמינר ה 10:00 14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן 0
  הקבץ אמנויות במזרח הרחוק והקרוב
  ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.6034.01 ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמית דר' קרן צדפי
  שיעור ג 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0821.6455.01 בדרך לגן העדן: מוות וקבורה בארכיטקטורה המוגולית ד"ר הגר נעמי
  שיעור ד 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית:תרבות חזותית,קולוניאליזם וגלובליזציה באס ד"ר אילת זהר
  שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.6046.01 פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרני ד"ר הגר נעמי
  שיעור ד 18:00 20:00 211 מכסיקו 2
  א' 0821.6565.01 זכרון, זהות ומגדר: אמנות עכשווית באסיה (1945-2017) ד"ר אילת זהר
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0821.6013.01 פוסט-אימפרסיוניזם, קוביזם, סוריאליזם, ואקספרסיוניזם במצרים דר' קרן צדפי
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים ד"ר ברטל רננה
  ד"ר שדה נאוה
  שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0687.2062.01 אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית מר אריה קוץ
  שיעור ב 18:00 20:00 326 גילמן 0
  ב' 0687.2454.01 הפילוסופיה של האין בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן גב' גליה דור
  שיעור א 10:00 12:00 279 גילמן 0
  ב' 0687.2456.01 אנשים,מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן ד"ר עדיאל פורטוגלי
  שיעור ה 08:00 10:00 279 גילמן 0
  א' 0687.2481.01 סוגיות באמנות יפן ד"ר שלמית בג'רנו
  שיעור ה 10:00 12:00 281 גילמן 0
  ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
  שיעור א 12:00 14:00 279 גילמן 0
  א' 0851.6705.01 הקולנוע הפלסטיני:זהות, מרחב, וזיכרון ד"ר שיטרית אריאל
  שיעור ג 14:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0662.1160.01 כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב ד"ר אביב לבנת
  שיעור ד 10:00 12:00 279 גילמן 0
  ב' 0671.2463.01 מבוא לאמנות חזותית בדרום הלבנט: 5,000 - 300 לפני הספירה ד"ר עדו קוך
  שיעור א 12:00 14:00 277 גילמן 0
  א' 0687.2411.01 מדיה ומסורת ביפן ובקוריאה ד"ר ליאורה צרפתי
  שיעור ג 10:00 12:00 307 גילמן 0
  סמינרים
  א' 0851.9061.01 האביב הערבי: מהפכת הקולנוע בעולם הערבי ד"ר רינאוי חליל
  סמינר ד 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0851.5117.01 לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנוע ד"ר חיוטין דן
  סמינר ב 16:00 20:00 119 מכסיקו 4
  א' 0687.4489.01 רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסין פרופ' יואב אריאל
  סמינר א 16:00 20:00 282 גילמן 0
  א' 0687.3355.01 הקולנוע היפני פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ה 14:00 18:00 262 גילמן 0
  הקבץ תקשורת אמנותית בעידן הדיגיטלי
  ב' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה) ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  ב' 0851.6206.01 עולמות מונפשים:אנימציה בקולנוע ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.6621.01 צילום משחק ופרפורמטיביות: היבטים פוליטיים ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
  שיעור ג 10:00 12:00 209 מכסיקו 0
  ב' 0821.6690.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-20 ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6681.01 צילום עכשווי ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0662.2227.01 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור ג 12:00 14:00 326 גילמן 0
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור ב 16:00 18:00 326 גילמן 0
  ב' 0662.1965.01 פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 16:00 18:00 326 גילמן 0
  ב' 0662.2253.01 תרבות הסייבר כתרבות נוער ד"ר יובל גוז'נסקי
  שיעור ה 08:00 10:00 326 גילמן 0
  א' 0662.2129.01 האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים ד"ר משה אלחנתי
  שיעור ד 12:00 14:00 279 גילמן 0
  ב' 0662.1340.01 יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות ד"ר רונן סלמן צדקה
  שיעור ב 10:00 12:00 280 גילמן 0
  ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
  שיעור א 12:00 14:00 279 גילמן 0
  א' 0687.2411.01 מדיה ומסורת ביפן ובקוריאה ד"ר ליאורה צרפתי
  שיעור ג 10:00 12:00 307 גילמן 0
  סמינרים