תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה
שיעורי ליבה
שנה א'
א' 0861700101 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד א' ד"ר שלגו שלומית
שיעור ג 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
ב' 0861700201 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד ב' ** ד"ר שלגו שלומית
שיעור ג 12:00 14:00 210 מכסיקו 2
 • דרישת קדם: 0861.7001 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד
 • א' 0861158901 האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0861159001 האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו ** ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • דרישת קדם: 08611589 האמנות המערבית משחר ההיסטוריה
 • ב' 0861110701 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861110701 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
 • היקף הקורס 2ש"ס. הקרנות הסרטים אינן נכללות בשעות הקורס
 • א' 0861100201 הדרכת בטיחות 0
  השתתפות בקורס הבטיחות היא חובה ותנאי
  קדם להשתתפות בקורסי ההפקה
  קורס בטיחות יתקיים בתאריכים 26-27.10.16
 • לימודי אנגלית
 • ב' 0861110701 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
  א' 2171811402 מתקדמים ב' אמנויות גב' צחית לפיד
  שו"ת ג 08:00 10:00 212 מכסיקו 0
  א' 2171811402 מתקדמים ב' אמנויות גב' צחית לפיד
  שו"ת ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 0
  ב' 2171811407 מתקדמים ב' אמנויות גב' אביבה סוסמן
  שו"ת ג 08:00 10:00 212 מכסיקו 0
  ב' 2171811407 מתקדמים ב' אמנויות גב' אביבה סוסמן
  שו"ת ה 14:00 16:00 212 מכסיקו 0
  הקבצים חוגיים
  הקבץ אמנות התיאטרון
  שנה א'
  א' 0811120001 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0811114901 קריאת מחזות ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0811119501 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  תלמידים יירשמו לשיעור הפקה אחד בלבד
  א' 0861801801 הפקה בתיאטרון-שנה א' פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0861801802 הפקה בתיאטרון-שנה א' פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
 • עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
 • הקבץ קולנוע וטלוויזיה
  שנה א'
  א' 0861158201 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861158301 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • דרישת קדם:מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • תלמידים ישתתפו באחת מן הקב' בשני הסמסטרים
  א' 0851659101 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851658801 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851659102 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851658802 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851659104 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851658804 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851659105 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851658805 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851659109 יסודות בבימוי קולנועי א' מר מנור עמיר
  סדנה ד 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851658809 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר מנור עמיר
  סדנה ד 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0861700401 הנראטיב הקולנועי והטלוויזיוני מר עדי סופר
  סדנה ב 12:00 14:00 210 מכסיקו 2
  הקבצים יישומיים
  גרפי- פלסטי
  שנה א'
  א' 0861800401 רישום גב' סימן טוב נעמי
  סדנה א 09:00 14:00 210 מכסיקו 5
  א' 0861800501 שרטוט בסיסי מר פרידמן במבי עודד
  סדנה ב 12:00 14:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0861800601 מאקט גב' קונסון דינה
  סדנה ג 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0861800701 שרטוט בעזרת מחשב (אוטוקד) גב' קונסון דינה
  סדנה ד 12:00 14:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0861800801 עיצוב בעזרת מחשב (פוטושופ) גב' קונסון דינה
  סדנה ד 14:00 15:00 210 מכסיקו 1
  עיצוב
  שנה א'
  א' 0861800101 יסודות העיצוב א' פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת ג 12:00 15:00 210 מכסיקו 3
  ב' 0861800201 יסודות העיצוב ב' מר דולב עידו
  סדנה ב 09:00 12:00 210 מכסיקו 3
  א' 0861800301 ציור תלבושות פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת א 15:00 18:00 211 מכסיקו 3
  שנה ב'
  שיעורי ליבה
  א' 0821150901 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 ד"ר שוסטרמן רבקה
  שיעור ה 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821152801 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20 ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  הקבצים חוגיים - שנה ב'
  הקבץ אמנות התיאטרון
  א' 0811213601 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811213701 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ד 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811134301 מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  אב 0811123501 זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ב 10:00 12:00 ב207 מכסיקו 4
 • תלמידים ישתתפו בשיעור הפקה אחד בלבד
 • א' 0861801901 הפקה בתיאטרון-שנה ב' פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0861801902 הפקה בתיאטרון-שנה ב' פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
 • עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
 • הקבץ קולנוע וטלוויזיה - שנה ב'
  ב' 0851653101 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  סמינרים מביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ומהחוג לאמנות התיאטרון
  יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה:
  ב' 0811023601 תיאטרון לפנים ד"ר הררי דרור
  סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0811023901 דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראל ד"ר להבי שרון
  סמינר ד 16:00 20:00 203 דן-דוד 4
  א' 0811023801 דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  א' 0851511501 קולנוע- פילוסופיה:כיוונים חדשים ד"ר בידרמן שי
  סמינר ג 08:00 12:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851511301 הזמן והמרחב של הטלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0861405501 ריקוד חוצה גבולות:מחול עכשווי בהקשר תרבותי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0821321501 ייצוגי גוף, מגדר, ומיניות ביפן ד"ר אילת זהר
  סמינר ד 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  א' 0861900101 סוגיות נבחרות באסתטיקה מערבית ד"ר שכטר מדלן
  סמינר ב 12:00 14:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0861900101 סוגיות נבחרות באסתטיקה מערבית ד"ר שכטר מדלן
  סמינר ב 12:00 14:00 117 מכסיקו 4
  הקבץ גרפי-פלסטי - שנה ב'
  א' 0861800901 תוכנות מחשב בקולנוע מר אסא גל
  סדנה א 12:00 14:00 118ח מכסיקו 2
  א' 0861801001 טכניקות בהבעה גרפית-פלסטית ד"ר גולדמן אלה
  סדנה א 15:00 20:00 210 מכסיקו 5
  הקבץ עיצוב - שנה ב'
  א' 0861801101 סגנונות בעיצוב במה א' גב' קיש כנרת
  סדנה ב 14:00 17:00 210 מכסיקו 3
  א' 0861801201 סגנונות בעיצוב תלבושות א' פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת ב 17:00 20:00 210 מכסיקו 3
  א' 0861801301 עיצוב למצלמה מר דולב עידו
  סדנה ד 12:00 15:00 210 מכסיקו 3
  אב 0861801401 ניהול ייצור מר ברעוז גד
  סדנה ה 20:00 21:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0861801501 סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב' פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת א 12:00 16:00 210 מכסיקו 4
  ב' 0861801601 עיצוב אולפן טלוויזיה מר פרידמן במבי עודד
  סדנה ה 13:00 16:00 210 מכסיקו 3
  ב' 0861801701 טכניקה של תלבושות גב' קלריך-דרץ' ילנה
  סדנה ב 16:00 18:00 210 מכסיקו 2