סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0851.5075.01 היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
ב' 0811.1227.01 משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי ד"ר הררי דרור
סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה
שיעורי ליבה
שנה א'
א' 0861.7001.01 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד א' ד"ר שלגו שלומית
שיעור ג 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
ב' 0861.7002.01 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד ב' ד"ר שלגו שלומית
שיעור ג 12:00 14:00 210 מכסיקו 0
 • דרישת קדם: 0861.7001 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד
 • א' 0861.1589.01 האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0861.1590.01 האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו ** ד"ר שטרן אפרת
  שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
 • דרישת קדם: 08611589 האמנות המערבית משחר ההיסטוריה
 • ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0861.1002.01 הדרכת בטיחות 0
 • מידע בידיעון . פרטי הקורס יישלחו לתלמידים .
 • הקבצים חוגיים
  אמנות התאטרון
  שנה א'
  א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0861.7003.01 תרגיל בכתיבה אקדמית פרופ' לב אלג'ם שולי
  תרגיל ג 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0811.1149.01 קריאת מחזות** ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
 • נא להתעלם מסימון הכוכביות בקורס הנ"ל
 • הן אינן מיועדות לתלמיד תכנית העיצוב
 • היקף הקורס 2 ש"ס בלבד.
 • נוסף על כך יש עבודה מעשית שאינה נכללת במניין השעות
 • ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  קולנוע וטלוויזיה
  שנה א'
  א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6591.01 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.01 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.02 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.02 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.04 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.04 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.05 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.05 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ד 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.07 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.07 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0861.7004.01 מבוא לנראטיב הקולנועי ** מר עדי סופר
  שיעור ב 12:00 14:00 210 מכסיקו 1
 • פעם בשבועיים
 • ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  הקבצים יישומיים
  גרפי- פלסטי
  שנה א'
  א' 0861.8004.01 רישום גב' סימן טוב נעמי
  סדנה א 09:00 14:00 210 מכסיקו 5
  א' 0861.8005.01 שרטוט בסיסי ** מר פרידמן במבי עודד
  סדנה ב 12:00 14:00 210 מכסיקו 1
 • פעם בשבועיים
 • ב' 0861.8006.01 מאקט גב' קונסון דינה
  סדנה ג 14:00 16:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0861.8007.01 שרטוט בעזרת מחשב (אוטוקד) גב' קונסון דינה
  סדנה ד 12:00 14:00 210 מכסיקו 2
  ב' 0861.8008.01 עיצוב בעזרת מחשב (פוטושופ) גב' קונסון דינה
  סדנה ד 14:00 15:00 210 מכסיקו 1
  עיצוב
  שנה א'
  א' 0861.8001.01 יסודות העיצוב א' פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת ד 12:00 15:00 210 מכסיקו 3
  ב' 0861.8002.01 יסודות העיצוב ב' מר דולב עידו
  שו"ת ב 09:00 12:00 210 מכסיקו 3
  א' 0861.8003.01 ציור תלבושות פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת ג 16:00 19:00 3
 • גדכעשדקעשקע