סמינרים
א' 0851510501 קולנוע דוקומנטרי וטכנולוגיות חדשות ד"ר לנדסמן אוהד
סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
א' 0851507501 היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
ב' 0811122701 משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי ד"ר הררי דרור
סמינר ב 12:00 16:00 209 מכסיקו 4
א' 0811120001 תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא*** פרופ' יערי נורית
שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0811119501 תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
א' 0811220201 מבוא לתאטרון יהודי עברי*** פרופ' קינר גד
שיעור ג 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811121501 תאטרון, חברה,קהילה*** ד"ר הריס פיטר
שיעור ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
א' 0811213601 תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור ב 10:00 12:00 210 מכסיקו 2
א' 0811213801 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור א 14:00 16:00 210 מכסיקו 2