א' 0811120001 תולדות הדרמה והתאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0811119501 תולדות התאטרון: ימי הביניים והרנסנס*** ד"ר מלכא ליאורה
שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0811107101 מחשבת התאטרון*** ד"ר שכטר מדלן
שיעור ב 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
א' 0811220201 מבוא לתאטרון יהודי עברי*** ד"ר ירושלמי דורית
שיעור ג 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811121501 תאטרון, חברה,קהילה*** פרופ' לב אלג'ם שולי
שיעור א 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
א' 0811213601 תולדות הדרמה והתאטרון במאה ה 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
א' 0811213801 תיאוריות וביקורת : תיאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן ד"ר בן - שאול דפנה
שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2