החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי תסריטאות - שנה ב'
שיעורי חובה
א' 0851.2122.01 מספור לסרט - פרוזה מול דרמה מר יואב כץ
שו"ת א 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
א' 0851.2005.01 הרגע הדרמטי 1 מר צפור אסף
שו"ת ג 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
א' 0851.2104.01 תיאוריות בתסריטאות גב' נמדר אסתר
שו"ת ג 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
א' 0851.9226.01 תחבולות בכתיבה קולנועית פרופ' גביזון שבתאי
שו"ת ה 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
שיעורי חובה
ב' 0851.2060.01 מרעיון לתקציר בסרט קולנוע גב' נמדר אסתר
שו"ת ג 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
ב' 0851.2123.01 מרעיון להצעה בסדרת טלוויזיה גב' מרום תמר
שו"ת ב 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
ב' 0851.2121.01 הרגע הדרמטי 2 מר צפור אסף
שיעור ה 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
ב' 0851.2125.01 קונפליקט בדרמה מר יואב כץ
שיעור ג 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
ב' 0851.2095.01 משחק לתסריטאים גב' שרון טלי
שו"ת ד 10:00 12:00 121 מכסיקו 2
שיעורי תסריטאות - שנה ג'
שיעורי חובה
א' 0851.3001.01 מתקציר לטריטמנט בסרט קולנוע גב' נמדר אסתר
שו"ת ג 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
א' 0851.3005.01 מהצעה לטריטמנט בסדרת טלוויזיה גב' מרום תמר
שו"ת ב 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
א' 0851.3011.01 פורמטים אלטרנטיביים לסדרת טלוויזיה ואינטרנט מר צפור אסף
שו"ת ד 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
א' 0851.3030.01 בין תסריט לבימוי גב' ויניק מיכל
שו"ת ד 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
א' 0851.3033.01 דרמה מרובת פרקים גב' הפנר מאיה
שו"ת א 12:00 14:00 02 קיקואין 2
שיעורי חובה
ב' 0851.3006.01 מטריטמנט לתסריט באורך מלא גב' מרום תמר
שו"ת ב 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
ב' 0851.3003.01 מטריטמנט לפרק בסדרת טלוויזיה גב' נמדר אסתר
שו"ת ג 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
ב' 0851.3028.01 כתיבה בז'אנרים מר צפור אסף
שו"ת ג 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
ב' 0851.3029.01 התסריטאי היוצר- כיתת אמן גב' מלמד ניצן שני
שו"ת ד 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
ב' 0851.3032.01 פיצ'ינג מר צפור אסף
שו"ת ד 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
 • חונכות אישית לשנה ג' בלבד
 • יש לבחור אחת מהחונכויות
 • א' 0851.3022.01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנוע מר יואב כץ
  שו"ת א 16:00 18:00 ג122 מכסיקו 2
 • או
 • ב' 0851.3024.01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיה מר צפור אסף
  שו"ת ד 12:00 14:00 ג122 מכסיקו 2
 • או
 • ב' 0851.3031.01 חונכות אישית לפרוייקט גמר גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 10:00 12:00 ג122 מכסיקו 2