בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

רשימת קורסים:
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
 • ריכוז: יעל לוי
 • א' 0851.4000.01 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות ד"ר גרינברג סלבה
  פרו"ס ג 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.02 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות גב' מזור יעל
  פרו"ס ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.4000.03 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות גב' פישר תומר
  פרו"ס ב 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.04 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות ד"ר לוי יעל
  פרו"ס ד 12:00 16:00 119 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.05 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות מר אבישר אריאל
  פרו"ס ב 16:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.06 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות גב' עובדיה מורן
  פרו"ס ה 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.4000.07 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות ד"ר בן דוד בני
  פרו"ס א 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.4000.08 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות מר דבורה ארז
  פרו"ס ה 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
 • דרישות קדם: מבוא לתיאוריות קולנועיות וקריאה
 • וכתיבה מודרכת