בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
סמינר מסלול מצטיינים שנה ג'
אב 0851.9068.01 הזמן והמרחב הטלוויזיוניים ד"ר חרל"פ איתי
סמינר ה 18:00 20:00 209 מכסיקו 4
סמינריונים
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
א' 0851.5072.01 הניאוריאליזם האיטלקי והשפעותיו בעולם ד"ר שוייצר אריאל
סמינר ה 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
א' 0851.5073.01 סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה וקולנוע פרופ' יוסף רז
סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
ב' 0851.5122.01 האקדח: ז'אנר המערבון וזהות אמריקנית ד"ר חיוטין דן
סמינר ב 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
ב' 0851.5116.01 הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי על הוליווד והקולנוע העצמאי ד"ר חגין בועז
סמינר ד 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0851.9033.01 קולנוע ומלחמה פרופ' נאמן יהודה
סמינר ד 14:00 18:00 213 מכסיקו 4
א' 0851.5120.01 מדע בדיוני ופנטזיה: בין קולנוע ופילוסופיה ד"ר בידרמן שי
סמינר ג 08:00 12:00 א119 מכסיקו 4
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית
א' 0851.9072.01 אסטרטגיות של תיעוד במאה ה-21 ד"ר לנדסמן אוהד
סמינר ג 14:00 18:00 119 מכסיקו 4
ב' 0851.9073.01 שחזור והעמדה מחדש בקולנוע ד"ר לנדסמן אוהד
סמינר ד 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
ב' 0851.5115.01 קולנוע - פילוסופיה: כיוונים ויישומים חדשים ד"ר בידרמן שי
סמינר ג 08:00 12:00 213 מכסיקו 4
א' 0851.9070.01 תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות ד"ר רז גל
סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
ב' 0851.9069.01 הנרטיב הקולנועי ד"ר רז גל
סמינר א 12:00 16:00 א119 מכסיקו 4
א' 0851.5117.01 לראות את האור: על אסתטיקה רוחנית בקולנוע ד"ר חיוטין דן
סמינר ב 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
ב' 0851.9066.01 טלוויזיה וגלובליזציה: מגעים בין תרבותיים בחליפין הטלווזיוני ד"ר טלמון מירי
סמינר א 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
א' 0851.5123.01 יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיונית ד"ר חרל"פ איתי
סמינר ה 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
א' 0851.9067.01 נוסטלגיה, רטרו, זיכרון: ייצוגי עבר והסטוריה תרבותית בקולנוע ד"ר טלמון מירי
סמינר ג 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
ב' 0851.5103.01 קולנוע ומחאה חברתית ד"ר אלוש לברון מירב
סמינר ב 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
א' 0851.9049.01 קולנוע ישראלי עכשווי פרופ' נאמן יהודה
סמינר ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 4
ב' 0851.5102.01 מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
א' 0851.5093.01 קולנוע פלסטיני ד"ר רינאוי חליל
סמינר ד 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
א' 0851.5096.01 הכול נשאר במשפחה: טלוויזיה אמריקנית וישראלית ד"ר טלמון מירי
סמינר א 16:00 20:00 א206 מכסיקו 4
  • סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשווית"
  • יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.