בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
סמינר מסלול מצטיינים שנה ג'
אב 0851.9068.01 זמן והמרחב הטלוויזיוניים ד"ר חרל"פ איתי
סמינר ה 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 4
סמינריונים
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
א' 0851.5072.01 נאו- ראליזם איטלקי ד"ר שוייצר אריאל
סמינר ה 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
א' 0851.5100.01 ז'אנרים טלוויזיוניים ד"ר חרל"פ איתי
סמינר ה 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
א' 0851.5073.01 סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה תיאוריה וקולנוע פרופ' יוסף רז
סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
ב' 0851.9039.01 "שוטטות קולנועית"-מסעות ערים ומרחבים פרופ' זנגר ענת
סמינר ב 10:00 16:00 א119 מכסיקו 4
א' 0851.5117.01 לראות את האור:על אסתטיקה רוחנית בקולנוע ד"ר חיוטין דן
סמינר ב 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
ב' 0851.5116.01 הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי של הוליווד והקולנוע העצמאי ד"ר חגין בועז
סמינר ד 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0851.9069.01 הנרטיב הקולנועי ד"ר רז גל
סמינר א 12:00 16:00 א119 מכסיקו 4
ב' 0851.9056.01 חלף עם הסיקסטיז- מודרניזם בקולנוע פרופ' נאמן יהודה
סמינר ד 14:00 18:00 213 מכסיקו 4
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית
א' 0851.5105.01 קולנוע תיעודי וטכנולוגיות חדשות ד"ר לנדסמן אוהד
סמינר ב 10:00 16:00 02 קיקואין 4
א' 0851.5120.01 מדע בדיוני ופנטזיה :בין קולנוע ופילוסופיה ד"ר בידרמן שי
סמינר ג 08:00 12:00 א119 מכסיקו 4
א' 0851.5060.01 מפסיכה ועד ביונסה - מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיה פרופ' זנגר ענת
סמינר ב 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
ב' 0851.9070.01 תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות ד"ר רז גל
סמינר ב 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
ב' 0851.9046.01 בין תיעוד לבדיון:גבולות הקולנוע הדוקומנטרי ד"ר דובדבני שמוליק
סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
ב' 0851.5121.01 אהבה ישראלית: היסטוריה תרבותית של הרומנטיקה בקולנוע ובטלוויז ד"ר טלמון מירי
סמינר ג 16:00 20:00 209 מכסיקו 4
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
א' 0851.9049.01 קולנוע ישראלי עכשווי פרופ' נאמן יהודה
סמינר ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 4
א' 0851.9071.01 קולנוע אירני ד"ר רינאוי חליל
סמינר ד 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
א' 0851.5114.01 ייצוג חבורות בטלוויזיה ישראלית כשיח על זהות ד"ר טלמון מירי
סמינר א 16:00 20:00 א206 מכסיקו 4
ב' 0851.9044.01 מנטליות ומצור בקולנוע העולמי פרופ' בן שאול ניצן
סמינר ב 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
ב' 0851.9020.01 האסתטיקה והפוליטיקה של ייצוגי השואה בקולנוע פרופ' אבישר אילן
סמינר ב 16:00 20:00 02 קיקואין 4
ב' 0851.9047.01 הסרט הישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומי פרופ' אבישר אילן
סמינר ג 16:00 20:00 02 קיקואין 4
  • סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשווית"
  • יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.