החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי תסריטאות - שנה ב'
שיעורי חובה
א' 0851.2056.01 יסודות מתקדמים בכתיבת תסריט פרופ' גרין איתן
שו"ת ב 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
א' 0851.2122.01 מספור לסרט - פרוזה מול דרמה מר יואב כץ
שו"ת א 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
א' 0851.2005.01 הרגע הדרמטי 1 מר צפור אסף
שו"ת ג 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
א' 0851.2104.01 תיאוריות בתסריטאות גב' נמדר אסתר
שו"ת ג 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
א' 0851.2095.01 משחק לתסריטאים גב' שרון טלי
שו"ת ב 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
שיעורי חובה
ב' 0851.2060.01 מרעיון לתקציר בסרט קולנוע פרופ' גרין איתן
שו"ת ב 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
ב' 0851.2123.01 רעיון לסדרת טלוויזיה גב' מרום תמר
שו"ת ב 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
ב' 0851.2121.01 הרגע הדרמטי 2 מר צפור אסף
שיעור ה 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
ב' 0851.2125.01 קונפליקט בדרמה מר קו אל ארז
שיעור ג 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
שיעורי תסריטאות - שנה ג'
שיעורי חובה
א' 0851.3001.01 מתקציר לטריטמנט בסרט קולנוע פרופ' גרין איתן
שו"ת ב 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
א' 0851.3005.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' מרום תמר
שו"ת ב 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
א' 0851.3026.01 כתיבה דרמטית לילדים גב' נמדר אסתר
שו"ת ג 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
א' 0851.3011.01 פורמטים אלטרנטיביים לסדרת טלוויזיה ואינטרנט מר צפור אסף
שו"ת ד 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
בחירה שנה ג' סמ' א'
א' 0851.9226.01 תחבולות בכתיבה קולנועית פרופ' גביזון שבתאי
שו"ת ה 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
 • או
 • א' 0851.2114.01 פרקטיקות בעבודת התסריטאי גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
 • או
 • א' 0851.3028.01 כתיבה בז'אנרים מר צפור אסף
  שו"ת ד 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
 • או
 • א' 0851.2116.01 כתיבה קומית גב' מרום תמר
  שו"ת א 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  שיעורי חובה
  ב' 0851.3006.01 מטריטמנט לתסריט באורך מלא פרופ' גרין איתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3003.01 פרק בסדרת טלוויזיה גב' נמדר אסתר
  שו"ת ג 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3029.01 התסריטאי היוצר מר זגורי מאור
  שו"ת ג 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3025.01 כתיבה לניו מדיה מר צפור אסף
  שו"ת ד 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
 • חונכות אישית לשנה ג' בלבד
 • יש לבחור אחת מהחונכויות
 • א' 0851.3022.01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנוע מר קו אל ארז
  שו"ת ג 14:00 16:00 ג122 מכסיקו 2
 • או
 • ב' 0851.3024.01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיה מר צפור אסף
  שו"ת ד 12:00 14:00 ג122 מכסיקו 2
  בחירה שנה ג' סמ' ב'
 • או
 • ב' 0851.2118.01 סצינה סיפור בתמונות גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
 • או
 • ב' 0851.3030.01 בין תסריט לבימוי גב' ויניק מיכל
  שו"ת ד 10:00 12:00 212 מכסיקו 2